Synchronizacja Comarch e-Sklep z systemami Comarch ERP – komunikaty

Wstęp

Synchronizacja to proces wymiany danych pomiędzy systemem ERP a e-Sklepem. W procesie synchronizacji e-Sklep komunikuje się z systemem ERP przy wykorzystaniu serwisu wymiany, przez który wymieniane są informacje na temat bieżącego asortymentu, zamówień i kontrahentów.

Jeśli podczas synchronizacji nie zostaną spełnione wymagania, wówczas w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Synchronizacja z ERP zostanie zarejestrowany odpowiedni komunikat.

Poniżej przedstawiamy listę częstych komunikatów wraz z objaśnieniami.

Synchronization_ImportProducts

1. Niepoprawna struktura danych – brak lub niewłaściwa grupa domyślna towaru, skontaktuj się z Asystą ERP (Incorrect XML data, contact with technical support).

Komunikat pojawia się jeśli na towarze w systemie ERP nie jest uzupełniona grupa domyślna dla Comarch e-Sklep/e-Sale.

Zalecenia:

Pod treścią komunikatu dostępny jest przycisk – Lista towarów do poprawy, umożliwiający wyświetlenie listy towarów dla których należy wskazać lub poprawić grupę domyślną na karcie towaru w systemie Comarch:

 • ERP Optima na zakładce – e-Handel,
 • ERP XL na zakładce – Aplikacje.

Grupę domyślną należy wskazać lub poprawić na karcie towaru w systemie Comarch ERP w zależności od posiadanego systemu ERP na zakładce e-Handel lub e-Sklep.

Grupą domyślną dla towaru nie może być grupa, która jest wskazana w konfiguracji e-Sklepu jako trzon drzewa kategorii. Grupa musi zawierać się w drzewie kategorii, które jest wysyłane do e-sklepu.

2. Niepoprawna struktura danych – niepoprawny status dostępności towaru, skontaktuj się z Asystą ERP (Incorrect XML data, contact with technical support).

Komunikat oznacza, że na karcie towaru w systemie ERP nie ma ustawionego statusu dostępności towaru dla Comarch e-Sklep.

Zalecenia:

Obok komunikatu dostępny jest przycisk – Szczegóły, umożliwiający wyświetlenie listy towarów dla których należy dodać status dostępności na karcie towaru w systemie Comarch:

 • ERP Optima na zakładce – e-Handel,
 • ERP XL na zakładce – Aplikacje.

3.a)Niepoprawna struktura danych, niepoprawny typ atrybutu grupy, skontaktuj się z Asystą ERP (Incorrect XML data)
b) Niepoprawna struktura danych, skontaktuj się z Asystą ERP – przesłane atrybuty nie mają wartości (Incorrect XML data, contact with technical support)’;
c) Niepoprawna struktura danych, skontaktuj się z Asystą ERP – brak wartości atrybutu (Incorrect XML data, contact with technical support – no data, lack of attributes names) – [ATRWJ]

Wyżej wymienione komunikaty oznaczają, że nieprawidłowo zostały dodane atrybuty (np. kilka razy ten sam atrybut) do grupy (kategorii) towarowej lub do karty towaru w systemie Comarch ERP.

Zalecenia:

Należy uporządkować atrybuty na grupach (towarach) w systemie ERP – tzn. dany atrybut może być dodać do grupy towarowej tylko raz. Dodatkowo atrybut dodany do kategorii nie może mieć przypisanej wartości. Jeżeli na grupie towarowej, której nazwa pojawiała się w komunikacie są dodane duplikaty atrybutów, należy je zweryfikować i usunąć powtarzające się atrybuty. Następnie należy wykonać synchronizację do e-Sklepu.

4. Niepoprawna struktura danych – brak lub niewłaściwy towar nadrzędny, (Incorect XML data, contact with technical suport)

Komunikat pojawia się jeśli w systemie ERP jest niepoprawnie utworzony towar zgrupowany (fantom). Na przykład jeśli ten sam towar jest towarem nadrzędnym dla innego towaru oraz jest dzieckiem dla drugiego towaru zgrupowanego.

Zalecenia:

Pod treścią komunikatu dostępny jest przycisk – Lista towarów do poprawy, po kliknięciu w który wyświetlana jest lista towarów dla których należy poprawić konfigurację fantomów (towarów zgrupowanych) w systemie Comarch ERP.

W przypadku systemu Comarch ERP XL towar nadrzędny należy zweryfikować przechodząc do zakładki Aplikacje. 

5. Niepoprawna struktura danych, skontaktuj się z Asystą ERP, (Incorrect XML data, contact with technical support). [COUNT(/ROOT[1]/TWRI[1]/TWR/TWRATRI)]

Komunikat świadczy o tym, że system ERP XL wysyła zdublowane sekcje na towarze, co może skutkować brakiem atrybutów na towarze w e-Sklepie.

Zalecenia:

Wymaga poprawy przez system ERP XL – należy zgłosić do Asysty Comarch ERP XL.

6. Niepoprawna struktura danych – nieaktywny towar nadrzędny, (Incorrect XML data, contact with technical support) 

Komunikat informuje, iż towar nadrzędny w przypadku produktu zgrupowanego (fantoma) został dezaktywowany w systemie ERP, zaś powiązane z nim produkty nadal są udostępniane do Comarch e-Sklep.

Zalecenia:

W takiej sytuacji należy zweryfikować utworzony w systemie ERP fantom, czyli:

 • zmienić towar nadrzędny dla towarów powiązanych,
 • dezaktywować towary powiązane,
 • usunąć powiazanie między produktami,
 • ponownie udostępnić towar nadrzędny do Comarch e-Sklep.

7. Niepoprawna struktura danych – błędne atrybuty grupujące, (Incorrect XML data, contact with technical support)

Komunikat oznacza, że mamy do czynienia z nieprawidłowo skonfigurowanym atrybutem grupującym na towarze.

Zalecenia:

Pod treścią komunikatu dostępny jest przycisk – Lista towarów do poprawy, umożliwiający wyświetlenie listy towarów dla których wystąpiła zaistniała sytuacja. Proszę sprawdzić na wylistowanych towarach, czy występuje zdublowany atrybut grupujący – dodany 2 razy ten sam atrybut na danym towarze i oznaczenie go jako grupujący,

8. Niepoprawna struktura danych – powiązania zduplikowane, (Incorrect XML data, contact with technical support).

Komunikat oznacza, że mamy do czynienia ze zduplikowanymi wartościami na zakładce komplety na karcie towaru.

Zalecenia:

Pod treścią komunikatu dostępny jest przycisk – Lista towarów do poprawy, umożliwiający wyświetlenie listy towarów dla których wystąpiła zaistniała sytuacja. Proszę sprawdzić na wylistowanych towarach, czy nie ma zduplikowanych indeksów w zakładce komplety – dodany 2 razy ten sam towar.

Synchronization_ImportProductAttributes

Komunikaty wynikające z wprowadzonych zmian bezpośrednio w bazie systemu Comarch ERP (z wykorzystaniem SQL Management Studio) z pominięciem interface programu.

1. Niepoprawna struktura danych – atrybuty zduplikowane, (Incorrect XML data, contact with technical support)

Komunikat oznacza, że mamy do czynienia ze zduplikowanymi wartościami na definicji atrybutu lub na towarze.

Zalecenia:

Pod treścią komunikatu dostępny jest przycisk – Lista towarów do poprawy, umożliwiający wyświetlenie listy towarów dla których wystąpiła zaistniała sytuacja. Proszę sprawdzić na wylistowanych towarach, czy nie ma zduplikowanych atrybutów. Proszę również sprawdzić, czy na definicji atrybutu, nie ma wpisanych dwóch takich samych wartości.

2. Niepoprawna struktura danych – błędny identyfikator atrybutu, (Incorrect XML data, contact with technical support)

Komunikat oznacza, że wysyłamy atrybut – przypisany do towaru, którego nie ma w słowniku atrybutów.

Zalecenia:

Pod treścią komunikatu dostępny jest przycisk – Lista towarów do poprawy, umożliwiający wyświetlenie listy towarów dla których wystąpiła zaistniała sytuacja. Należy skontaktować się z odpowiednią Asystą systemu ERP w celu wykonania odpowiednich poprawek na bazie danych systemu ERP.

3. Niepoprawna struktura danych – błędny identyfikator wartości atrybutu, (Incorrect XML data, contact with technical support)

Komunikat oznacza, że wysyłamy wartość atrybutu – przypisaną do towaru, której nie ma w słowniku atrybutów.

Zalecenia:

Pod treścią komunikatu dostępny jest przycisk – Lista towarów do poprawy, umożliwiający wyświetlenie listy towarów dla których wystąpiła zaistniała sytuacja. Należy skontaktować się z odpowiednią Asystą systemu ERP w celu wykonania odpowiednich poprawek na bazie danych systemu ERP.

4. Niepoprawna struktura danych – pusta wartość atrybutu, (Incorrect XML data, contact with technical support)

Komunikat oznacza, że wysyłamy pustą wartość atrybutu – przypisaną do towaru.

Zalecenia:

Pod treścią komunikatu dostępny jest przycisk – Lista towarów do poprawy, umożliwiający wyświetlenie listy towarów dla których wystąpiła zaistniała sytuacja. Należy podać wartość dla wybranych atrybutów w systemie ERP.

Synchronization_ImportXML

1. Zbyt często wysyłasz pełne informacje o towarach. To wpływa na szybkość synchronizacji oraz działanie Twojego sklepu. Zmień ustawienia synchronizacji w systemie ERP. Zalecamy, by synchronizacje były zawsze różnicowe.

Komunikat informuje o nadmiernym wykonywaniu pełnych synchronizacji pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep/e-Sale.

Zalecenia:

Należy ograniczyć liczbę wysyłania pełnych synchronizacji. Optymalna konfiguracja procesu synchronizacji sprowadza się do różnicowego wysyłania niezbędnych informacji. Synchronizacja różnicowa polega na wysyłaniu jedynie tych informacji, które uległy zmianie. Przykładowo w przypadku zmiany opisu i ceny jednego z towarów w naszym sklepie, nie ma sensu wysyłać całego asortymentu. Wystarczy przesłanie jednego towaru.

2. Zmieniono bazę danych systemu ERP (niepoprawna data ostatniej synchronizacji), data z systemu ERP: X, zapisana w Comarch e-Sklep: Y – skontaktuj się z Asystą Techniczną Comarch ERP.

Komunikat świadczy o zmianie bazy danych wysyłanej do Comarch e-Sklep. Jeśli jednak baza danych nie została zmieniona, wówczas komunikat wynika z faktu, iż jednocześnie są uruchomione dwie synchronizacje: ręczna (wywoływana z zakładki Narzędzia w systemie Comarch ERP Optima) oraz automat (ustawiony w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy).

Zalecenia:

W systemie Comarch ERP Optima w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy po wybraniu właściwej firmy, w zakładce e-Handel należy odznaczyć parametr Automatyczna synchronizacja z Comarch e-Sklep/e-Sale i zapisać zmiany. W menu Narzędzia/ e-Handel należy wykonać pełną synchronizację, z zaznaczonymi parametrami: Wyślij ofertę do e-Sklepu/e-Sale, oraz Wymuś pełną synchronizację oferty. Po zakończeniu synchronizacji należy sprawdzić Dziennik Zdarzeń w panelu e-Sklepu (Ustawienia/ Dziennik zdarzeń). Jeżeli nie było żadnych komunikatów można ponownie włączyć automat, czyli: w Comarch ERP Optima w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy po wybraniu właściwej firmy, w  zakładce e-Handel zaznaczyć parametr Automatyczna synchronizacja z Comarch e-Sklep/e-Sale.

3. Comarch e-Sklep zmieniono bazę danych systemu ERP, aktualna: nazwa_bazy_danych (GUID: xxx), zapisana w Comarch e-Sklep: nazwa_bazy_danych (GUID:xxx) – skontaktuj się z Asystą Techniczną Comarch ERP.

Komunikat może pojawić się po przeniesieniu bazy danych na inny serwer i odtworzeniu bazy z kopii bezpieczeństwa ze zmienioną nazwą.

Zalecenia:

Po upewnieniu się, że jest to jedyna baza danych z której obecnie będzie wykonywana synchronizacja z Comarch e-Sklep, należy napisać wiadomość o odblokowanie synchronizacji przez Comarch Asystę lub na adres e-mail: e-sklep@comarch.pl

4. Synchronization_ImportXML 16, 1 50000: Wersja Oprogramowania ERP nie jest zgodna z aktualną wersją Comarch e-Sklep. – skontaktuj się z Asystą Techniczną Comarch ERP.

Sklep od wersji 2021.5 obsługuje nowy protokół synchronizacji nr 17. Powyższy komunikat występuje, gdy mimo aktualnej i kompatybilnej wersji systemu ERP Optima program wysyła dane według protokołu w wersji nr 15. W zaistniałej sytuacji należy wykonać odpowiednie zapytanie SQL na bazie firmowej systemu ERP, które zaktualizuje wersję protokołu.

Jak wykonać zapytanie?

W systemie Comarch ERP Optima należy przejść do zakładki Narzędzia > Serwer baz danych > Wykonywanie zapytań SQL (opcja dostępna dla operatora z uprawnieniami administratora) i w polu zapytanie SQL wkleić poniższą treść: Update cdn.eSklepStanowiska set ESS_WersjaProt = 17.00. Zapytanie należy wykonać na bazie firmowej.

Po wykonaniu zapytania SQL można wykonać synchronizację.

5. Synchronization_ImportXML 16, 1 50000: Synchronizacja już trwa na innym stanowisku. Poczekaj na jej zakończenie lub do 10 minut i spróbuj ponownie. (Synchronization is already in progress).

Jest to sytuacja, w której dwie synchronizacje (ręczna i automatyczna) nachodzą się na siebie. Przykładowo automat rozpoczyna synchronizację w momencie gdy poprzednia synchronizacja jeszcze nie została zakończona.

Zalecenia:

W przypadku pojawienia się tego komunikatu należy poczekać na zakończenie wykonywanej synchronizacji lub odczekać do 10 minut i spróbować ponownie uruchomić automat synchronizacji.

Alternatywnym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wyłączenie automatu synchronizacji. Na przykładzie systemu Comarch ERP Optima należy przejść w menu System/Konfiguracja/Program/Automat synchronizacji/Harmonogramy. Po dwukrotnym kliknięciu w wybraną bazę pojawi się okno Synchronizacja. W tym oknie na zakładce e-Handel należy odznaczyć parametr Automatyczna synchronizacja z Comarch e-Sklep/e-Sale i zapisać zmiany. Następnie należy przejść w menu głównym w Narzędzia/e-Handel i wykonać ręczną synchronizację z zaznaczoną opcją Wymuś pełną synchronizację oferty.

Jeszcze innym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być zwiększenie czasu pomiędzy kolejnymi synchronizacjami automatycznymi.

Synchronization_ImportBinaryData

1. Dane binarne zawierają dane skompresowane, skontaktuj się z Asystą Comarch ERP (Binarydata contains compressed data)

Komunikat oznacza, że do e-Sklepu są wysyłane zdjęcia, które są skompresowane.

Zalecenia:

Na stronie e-Sklepu należy przejść na szczegóły towaru, na którym zdjęcia nie są widoczne. Następnie należy sprawdzić w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/ Optymalizacje, jakie komunikaty wyświetlają się dla poszczególnych zdjęć. Zdjęcia spakowane przez ERP należy dodać ponownie do towaru i wykonać synchronizację.

W przypadku systemu Comarch ERP XL, przed ponownym dodaniem zdjęć należy wyłączyć kompresję obrazów w module Administrator w menu Listy/Słowniki kategorii/Inne/Typy załączników/Obraz/Kompresja danych – należy zaznaczyć parametr – Nie.

Poprawne ustawienia kompresji

Synchronization_ImportGrups

1. Niepoprawna struktura danych [TWG[@GIDTyp=16]/TWGJI]

Komunikat świadczy o niepoprawnych tłumaczeniach na powiązaniach grupa-towar w Comarch ERP XL i występuje gdy synchronizacja przebiega na wersji XL 2021.0.2 oraz e-Sklepu w wersji 2021.5

Zalecenia:

Wymagana aktualizacja współpracujących systemów Comarch ERP XL i e-Sklepu.

2. Wystąpił błąd podczas wysyłania danych. Brak menu w sklepie. Wyślij tłumaczenia grup dla domyślnego języka w sklepie (No menu in the webshop. Send the translation of group for the default language in the webshop)

Komunikat świadczy o tym, że użytkownik ustawił jako grupę towarów (w ustawieniach oddziału) kategorię, która nie ma swojej podkategorii. Grupa towarów to korzeń, na którym zostaną wyświetlone podkategorię.

Wskazówka
Wskazana grupa towarów nie jest wyświetlana w e-Sklepie.

Przykład: Błąd w dzienniku zdarzeń wyświetli się wtedy gdy ustawimy „ROŚLINY” jako grupę towarową do e-Sklepu. Kategoria „ROŚLINY – ojciec” nie ma żadnej podkategorii – „dzieci”.

Zalecenia:

Wskaż grupę towarów – „korzeń”, który ma podkategorię „dzieci”. Z powyższego przykładu wynika, że grupą towarów może być:

 • Grupa główna
 • E-SALE
 • ESKL

Synchronization_ImportCustomers

1. Niepoprawna struktura danych, brak loginów, skontaktuj się z Asystą ERP, (Incorrect XML data, contact with technical support)(GIDNumer=XYZ, Email=abc@abc.pl)

Komunikat świadczy o tym, że system ERP nie wysyła loginów z podanym adresem e-mail.

Zalecenia:

Należy skontaktować się z asystą ERP w celu weryfikacji w bazie (Optimy, XLa).

2. Invalid TIN (NIP), country requires TIN (NIP): PL (GIDNumer: XYZ)

Komunikat informuje o braku numeru NIP na karcie kontrahenta  w systemie ERP. Comarch e-Sklep wymaga numeru NIP, zgodnie z ustawioną konfiguracją dla danego kraju w Panelu administracyjnym e-Sklepu.

Zalecenia:

a) Należy uzupełnić numery NIP na karcie kontrahenta o GIDNumerze „XYZ” w systemie ERP.

b) Ewentualnie można wyłączyć obowiązkowość pola NIP na danym kraju w Panelu administracyjnym e-Sklepu w: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostępne kraje i strefy/ wybrany kraj/ Ogólne – parametr „Wymagaj podania NIP”.

3. Duplikat NIP= XXXYYYZZZO, Pesel = (GIDNumer=XYZ)

Komunikat informuje o duplikacji numeru NIP. W panelu administracyjnym e-Sklepu jest włączona kontrola NIP, więc sprawdzana jest jego unikalność.

Zalecenia:

Należy uporządkować numery NIP dla podanych kontrahentów po stronie systemu ERP. Duplikacja dotyczy  kontrahenta, którego GIDNumer wynosi „XYZ”. Należy sprawdzić, czy pod wskazanym numerem NIP istnieje tylko jedna karta kontrahenta.

4. Invalid country code: XY, (GIDNumer: XYZ)
Komunikat świadczy o tym, że z systemu ERP wysyłani są do e-Sklepu klienci z krajem, który nie jest wspierany w e-Sklepie.

Zalecenia:

Należy umożliwić w e-Sklepie sprzedaż do tych krajów (o kodzie „XY”) lub wyłączyć w systemie ERP wysyłanie tych Klientów (o GIDNumarze XYZ) do e-Sklep.
Jak umożliwić sprzedaż w e-Sklep do danego kraju opisujemy w artykule: https://pomoc.comarchesklep.pl/artykul/kraje-dzialalnosci-i-strefy/

5. Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK__#Custome__ABCD123456789′. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.#Customers’. The duplicate key value is (XYZ)

Komunikat informuje o duplikacji danych w przesyłanym podczas synchronizacji pliku XML. Duplikacja dotyczy  kontrahenta, którego GIDNumer wynosi „XYZ”.

Zalecenia:

Należy zweryfikować kontrahentów w bazie danych oraz usunąć duplikaty. Trzeba również zweryfikować listę loginów (pracowników) dla wskazanego kontrahenta. Po uporządkowaniu podwojonych danych należy wykonać synchronizację kontrahentów do e-Sklepu.

W celu usunięcia duplikatów z bazy danych skontaktować się z odpowiednią Asystą Comarch ERP (Optima, XL).

Synchronization_ImportCustomersWithLogins

1.Kontrahenci zanonimizowani w e-Sklepie, nie zostaną zaimportowani. Lista kontrahentów do poprawy. 

Zalecenia:

1. W panelu administracyjnym należy przejść do sekcji Kontrahenci/Kontrahenci, a następnie przejść do szczegółów zanonimizowanego konta.
2. Na szczegółach zanonimizowanego kontrahenta w prawym górnym rogu, pod trzema kropkami należy skorzystać z funkcji „Usuń powiązanie z kartą kontrahenta w ERP’.

3. Po usunięciu powiązania można wykonać synchronizację danych

2. „Invalid e-mail” (z konkretnym adresem e-mail lub puste pole)

Komunikat informuje o niepoprawnym zapisie (błędnej składni) adresu e-mail w systemie ERP. Przykładowo zamiast konkretnego adresu e-mail jest znak kropki, puste pole lub dwa maile złączone znakiem ; lub oddzielone przecinkiem , .

Zalecenia:

Należy zweryfikować, czy na karcie kontrahenta w systemie ERP (na zakładce Ogólne, na zakładce z przedstawicielami, loginami lub osobami – miejsce z adresem e-mail zależy od systemu ERP) prawidłowo uzupełnione jest pole e-mail. Należy tam podać tylko jeden (1) adres e-mail.

Przykłady niewłaściwego uzupełnienia pola e-mail:

 • imię.nazwisko@mail.pl; imię.nazwisko@mail.pl
 • imię.nazwisko@mail.pl, imię.nazwisko@mail.pl

Synchronization_ImportProductAttachments

1. Niepoprawna struktura danych, duplikaty zdjęcia głównego + lista błędnych towarów

Komunikat informuje o duplikacji zdjęcia głównego w przesyłanym podczas synchronizacji pliku XML. W liście błędnych towarów pokażą się wszystkie, które trzeba poprawić przed kolejną synchronizacją. Komunikat wynika ze zmian wprowadzonych bezpośrednio w bazie systemu Comarch ERP (z wykorzystaniem SQL Management Studio) z pominięciem interface programu.

Zalecenia:

Należy zweryfikować zdjęcia dla wskazanych towarów w bazie, a następnie uporządkować je. Towar może posiadać tylko jedno zdjęcie główne.

Synchronization_ImportDiscountsDiscountEngine

1. Synchronization_ImportDiscountsDiscountEngine (Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_DiscountEngine_Headers’. Cannot insert duplicate key in object 'DiscountEngine.Headers’. The duplicate key value is (XYZ).

Komunikat informuje, iż podczas synchronizacji system próbuje dodać rabat o ID = XYZ, w sytuacji gdy taki rabat już się tam znajduje. Jest to sytuacja, w której plik XML generowany podczas synchronizacji posiada zduplikowane dane na temat rabatów.

Zalecenia:

W celu usunięcia duplikatów z bazy danych należy skontaktować się z odpowiednią Asystą Comarch ERP (Optima, XL)

Synchronization2_ImportProductSets

1.Niepoprawna struktura danych – towar nie istnieje

Komunikat informuje, iż przesłany do e-Sklepu zestaw promocyjny z systemu ERP składa się z towaru lub towarów, które nie są udostępniane do Comarch e-Sklep.

Zalecenia:

Należy zweryfikować poprawność utworzonego zestawu. Każdy produkt, który wchodzi w skład zestawu promocyjnego musi być udostępniany do Comarch e-Sklep.

Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze – wyświetlane w kolorze żółtym – informują o tym, że system ERP (Optima, XL) wysyła niepotrzebne dane. To z kolei może wydłużać czas wykonywania synchronizacji. Komunikaty wyświetlają się na skutek ulepszenia mechanizmu synchronizacji w e-Sklepie, który dokładniej kontroluje, jakie dane system ERP wysyła do e-Sklepu.

Komunikaty ostrzegawcze mają charakter informacyjno-diagnostyczny i nie wpływają na poprawność procesu synchronizacji. Wszystkie dane powinny być przesyłane i zapisywane tak jak dotychczas.

Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące typu komunikatów ostrzegawczych wraz z objaśnieniami:

 • Komunikaty o typie PTW np. [PTW/Type=XYZ,Status] lub [PTW/Type=X, ID] – oznaczają wysyłanie przez system ERP duplikatów potwierdzenia lub wysyłanie zdarzeń, dla których nic się nie zmieniło w systemie ERP. Pod komunikatem będzie dostępna lista towarów wymagająca weryfikacji w systemie ERP
 • Komunikaty z końcówką Empty – system ERP przysyła zbędne tagi nie zawierające żadnych danych. Komunikat zawiera również nazwę zbędnego tagu (przed Empty).
 • plik XML jest pusty – oznacza, że system ERP wysyła pusty plik XML, co może wpływać na dłuższy czas wykonywania synchronizacji.
 • Komunikaty o typie DABI – oznaczają wysyłanie przez system ERP zdarzeń, dla których nic się nie zmieniło. Zweryfikowane duplikaty mogą dotyczyć wysyłania:
 1. danych binarnych, dla których nie dokonano żadnych zmian. Wówczas wyświetli się w dzienniku zdarzeń komunikat: „Dane binarne nie zawierają żadnych zmian, wydłuża to czas wykonywania synchronizacji, sprawdź w pomocy jak to poprawić” .
 2. towarów, dla których nie dokonano żadnych zmian na synchronizacjach różnicowych.  W dzienniku zdarzeń wyświetli się komunikat: „Niepoprawna struktura danych – przesłane towary nie zawierają żadnych zmian…”

Zalecenia:

 1. W pierwszej kolejności zalecamy wykonać aktualizację systemu ERP do najnowszej wersji (jeżeli nie wiesz, jakie wersje systemów ERP są wymagane we współpracy z Comarch e-Sklep 2022 – sprawdź Nowości i zmiany w wersji 2022).
 2. Jeśli system ERP pracuje w najnowszej wersji, a powyższe komunikaty ostrzegawcze nadal wyświetlają się w dzienniku zdarzeń e-Sklepu, należy zgłosić je do odpowiedniej Asysty ERP (Optima, XL) w celu weryfikacji i poprawy.

Czy ten artykuł był pomocny?