Brak lub niewłaściwa grupa domyślna towaru

Komunikat: Synchronization_ImportProducts Niepoprawna struktura danych – brak grupy domyślnej towaru, skontaktuj się z Asystą ERP (Incorrect XML data, contact with technical support) informuje o tym, że na towarze w systemie ERP nie jest uzupełniona grupa domyślna dla Comarch e-Sklep/e-Sale.

Pod treścią komunikatu dostępny jest przycisk – Szczegóły, umożliwiający wyświetlenie listy towarów dla których należy wskazać lub poprawić grupę domyślną na karcie towaru w systemie Comarch:

    • ERP Optima na zakładce – e-Handel,

    • ERP XL na zakładce – Aplikacje.

Po wprowadzeniu zmian należy wykonać pełną synchronizację oferty. Prosimy pamiętać, aby synchronizacja ręczna nie była wykonywana w trakcie trwania synchronizacji automatycznej.

Wskazówka
Grupą domyślną dla towaru nie może być grupa, która jest wskazana w konfiguracji oddziału e-Sklepu/e-Sale w systemie ERP jako trzon drzewa kategorii. Dodatkowo grupa domyślna musi zawierać się w drzewie kategorii, która jest wysyłana do e-Sklepu/e-Sale.

Seryjna zmiana grupy domyślnej w Comarch ERP Optima

W systemie Comarch ERP Optima z poziomu menu Ogólne/Cennik lub Handel/Zasoby w operacjach seryjnych dostępna jest funkcja:

  • Zmiana parametrów Comarch e-Sklep/e-Sale

Dla towarów zaznaczonych na liście w systemie ERP można  zaznaczyć parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale (dla wybranego oddziału e-Sklepu bądź e-Sale) i zmienić grupę domyślną towarów. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klikając w ikonę pioruna. Operacja podmieni grupę tylko dla tych pozycji, które były zaznaczone na liście.

Czy ten artykuł był pomocny?