Konfiguracja kopii elektronicznych faktur w systemach Comarch ERP

Wstęp

Kopie elektroniczne faktur w dobie powszechnej digitalizacji stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzonej działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mają dostęp do dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji.

Po wykonaniu synchronizacji faktury będą się dostępne do pobrania w Panelu Administracyjnym oraz w Profilu Klienta (w każdym szablonie Comarch) na szczegółach zamówienia. Dodatkowo w przypadku szablonu Szafir faktura będzie dostępna do pobrania w zakładce Faktury.

Przyklad

Panel Administracyjny:

Po przejściu do sekcji Sprzedaż/ Zamówienia wybierz zamówienie, a następnie przejdź do jego szczegółów. W prawym, górnym rogu dostępny będzie przycisk, dzięki któremu pobierzesz fakturę.

 

Przyklad

Konto klienta w e-Sklepie (szablon Topaz):

Po zalogowaniu się do e-Sklepu Twój klient będzie miał możliwość pobrania faktury. Wystarczy, że przejdzie do sekcji Zamówienia/ Zrealizowane, po czym wybierze przycisk Faktura na szczegółach wybranego zamówienia.

  • Do Comarch e-Sklep można przysłać kopie elektroniczne tylko do zamówień, zrealizowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Kopie elektroniczne do zamówień starszych niż 30 dni nie są wysyłane.
  • Korekty faktur mogą być przysłane także dla zamówień starszych niż 30 dni.
Wskazówka
Aby faktura dołączała się do wiadomości e-mail należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Ustawienia/Treści/E-mail i SMS następnie wybrać odpowiedni rodzaj wiadomości i zaznaczyć pole Faktura w formacie pdf. Fakturę można dodać do wiadomości Zamówienie zrealizowane oraz Dodanie faktury.

Aby kopie elektronicznych faktur wyświetlały się w panelu administracyjnym oraz w profilu klienta należy zastosować się do poniższych instrukcji – w zależności od posiadanego systemu Comarch ERP.

Konfiguracja w systemie Comarch ERP Optima

Krok 1. W Comarch ERP Optima należy przejść do zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/e-Handel 
e-Sklep/e-Sale
lub wszystko.pl i w wybranym sklepie w zakładce „Dodatkowe” należy zaznaczyć opcję Eksport faktur w formacie PDF.

Krok 2. Następnie należy przejść do zakładki Handel/ Faktury i wejść w edycję danej faktury. W górnej części menu powinny pojawić się nowe opcje. Należy przejść do Wydruk danych (lub Podgląd wydruku), a następnie Konfiguracja wydruków.

Krok 3. Z dostępnych na zakładce ogólnych wzorów faktur należy wybrać używany szablon (np. Faktura VAT/wzór standard) i następnie na oknie Edycja wydruku zaznaczyć opcję kopia elektroniczna (+w bazie).

Wskazówka
Podgląd elektronicznych kopii wydruków jest możliwy tylko w przypadku posiadania licencji na moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów.

Krok 4. Na końcu należy tą fakturę wysłać albo wydrukować, używając oznaczonego w pkt. 3 szablonu  w górnym menu za pomocą opcji Wyślij lub Wydrukuj.

Uwaga
Bez wysłania lub wydrukowania faktury, jej kopia elektroniczna nie pojawi się w Panelu Administracyjnym oraz Profilu Klienta!

Konfiguracja w systemie Comarch ERP XL

Krok 1. Uruchom Comarch ERP XL i przejdź do zamówienia z Comarch e-Sklep w obszarze Sprzedaż/Ogólne/Zamówienia. Zamówienie z Comarch e-Sklep należy potwierdzić, a następnie utworzyć fakturę sprzedaży.

Krok 2. Utworzoną fakturę zapisz w formacie PDF.

Krok 3. Następnie przejdź do zamówienia i na zakładce załączniki dodaj nowy załącznik o typie PDF z dostępnością dla e-Sklep (należy zaimportować z pliku).

 

Konfiguracja w systemie Comarch ERP XT

Krok 1. Uruchom Comarch ERP XT i przejdź do sekcji: więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Konfiguracja.

Krok 2. W sekcji parametry zaznacz  funkcję: „Wysyłaj wydruki faktur sprzedaży do Comarch e-Sklep”

Konfiguracja w Comarch ERP Altum

Krok 1. W Comarch ERP Altum przejdź do zakładki Sprzedaż/ Faktury i otwórz do edycji fakturę, którą chcesz wysłać do e-Sklepu.

Krok 2. Następnie wydrukuj fakturę do pliku w formacie pdf i zapisz ją na dysku.

Krok 3. W oknie edycji faktury przejdź na zakładkę Załączniki i dodaj zapisany wcześniej plik pdf. Upewnij się, że załącznik ma zaznaczone parametry Aktywne oraz e-Sklep. Zapisz dodany załącznik ikoną dyskietki.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?