Dlaczego nie wysyłają się wiadomości e-mail z mojego e-Sklepu?

Spis treści

Wstęp

Wysyłka e-maili w e-sklepie jest kluczowym elementem marketingu. W przypadku wystąpienia trudności skorzystaj z poniższych wskazówek.

W pierwszej kolejności zweryfikuj czy skrzynka pocztowa została poprawnie skonfigurowana korzystając z pomocy artykułów Konfiguracja konta e-mail oraz Adres poczty elektronicznej.

Wypełnij dane takie jak:

 • ema-il (Nadawca) – jest jednoznaczny z loginem logowania się do e-Sklepu, to adres e-mail konta, które jest konfigurowane w e-Sklepie.
 • poczta wychodząca (SMTP) – to nazwa serwera SMTP
 • konto – login logowania do serwera SMTP, – nazwa adresu e-mail. Powinno być to samo, co w polu
  e-mail.
 • hasło – hasło do logowania do serwera SMTP – hasło do konta e-mail,
 • port w zależności od dostawcy poczty.

Wyślij wiadomość testową na adres e-mail w innej domenie niż ta, której użyto przy konfiguracji konta.
Jeżeli jest tam podany adres np. w domenie @gmail.com, to wiadomość testową należy wysłać na inny adres, np. w domenie @wp.pl lub @onet.pl.

Następnie sprawdź, czy w sekcji Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Wysyłka e-maili występują jakieś komunikaty.

Komunikaty

W tym rozdziale dowiesz się, co oznaczają komunikaty podczas wysyłki e-maili w Twoim e-Sklepie.

 • Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości e-mail. Mailbox unavailable. The server response was: Relaying denied, please authenticate first

Komunikat związany jest z nieprawidłową konfiguracją konta e-mail w panelu administracyjnym e-Sklepu. Zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych podczas konfiguracji.

Szczegółowo sprawdź, czy jest wpisywane prawidłowe hasło i czy na te same dane, które są podawane w panelu udaje się zalogować bezpośrednio do poczty.

 • Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości e-mail. The operation has timed out.

Komunikat oznacza, że dane, które są podane w konfiguracji konta e-mail w panelu e-Sklepu nie pozwalają na połączenie ze wskazanym serwerem pocztowym. Może tutaj być wpisane np. niewłaściwe hasło, serwer SMTP lub port. E-sklep pomimo kilku prób połączenia do podanego serwera pocztowego zwrócił kod przerwanej operacji.

Zalecamy skontaktować się z dostawcą poczty, aby upewnić się, że adres serwera SMTP i port poczty wychodzącej jest poprawny. Należy również zapytać, czy poczta nie blokuje dostępu dla zewnętrznych aplikacji (u wielu dostawców trzeba ustawić odpowiedni parametr, aby taki dostęp był możliwy). Można także sprawdzić w logach serwera pocztowego, czy po tej stronie nie wystąpiły błędy z wysyłką.

 • A call to SSPI failed, see inner exception. The message received was unexpected or badly formatted.

Komunikat jest odpowiedzią z serwera poczty, wskazuje na niepoprawne działanie serwera i dotyczy negocjacji szyfrowanego połączenia. Należy skontaktować się z dostawcą konta pocztowego i zweryfikować sytuację po jego stronie.

 • Failure sending mail. Unable to connect to the remote server. A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond: IP oraz port.

Komunikat związany jest z ustawieniami serwera pocztowego, które zostały wskazane w konfiguracji konta e-mail w panelu administracyjnym e-Sklepu, zalecamy ich szczegółową weryfikację w panelu, np. adres serwera SMTP, port poczty wychodzącej, hasło lub połączenie szyfrowane.

 • The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.7.57 Client not authenticated to send mail. Error: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the request did not meet the criteria to be authenticated successfully. Contact your administrator. [WA1P291CA0024.POLP291.PROD.OUTLOOK.COM 2024-02-16T09:45:15.514Z 08DC2CA5F0E65909].

Należy zweryfikować w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, czy w konfiguracji konta e-mail zdefiniowany adres e-mail pokrywa się z nazwą użytkownika skrzynki e-mail, z której chcesz wysłać wiadomość. Czy wskazane porty, adres SMTP  serwera są prawidłowe.

 • The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.7.57 SMTP; Client was not authenticated to send anonymous mail during MAIL FROM.

Komunikat świadczy o braku dostępu do SMTP (brak autentykacji) – dane które tam są podane nie działają. Być może trzeba jawnie wskazać IP lub hosta, który może się podłączać albo też na poziomie Outlook 365 zablokowana jest funkcja SMTP relay. Tak to np. działa w gmail.com, domyślnie jest to zablokowane. Adres IP do odblokowania do wysyłki mailowej to: 193.201.136.14, 193.201.136.44. Należy również zweryfikować, czy dostawca usług pocztowych czasowo blokował klienta.

 • The server response was: 5.7.3 STARTTLS.

Ze strony Comarch e-Sklep istnieje wymóg obsługi STARTTLS przez skrzynkę pocztową, a taka obsługa jest zazwyczaj na porcie 587. Zweryfikuj port poczty wychodzącej na 587 (jeżeli wybrano inny port) i zaznacz opcję SSL, ewentualnie skonsultuj się z dostawcą usług. Dodatkowo sprawdź, czy w konfiguracji konta e-mail zdefiniowany adres e-mail pokrywa się z nazwą użytkownika skrzynki e-mail, z której chcesz wysłać wiadomość. Czy wskazałeś prawidłowe porty, adres SMTP serwera, czy jest wpisywane prawidłowe hasło i czy na te same dane, które są podawane w panelu udaje się zalogować bezpośrednio do poczty.

 • GeneralFailure
  Failure sending mail. Unable to connect to the remote server A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 94.152.11.69:465.

Komunikat oznacza, że sklep nie mógł połączyć się do podanego serwera pocztowego i pomimo kilku prób zwrócił kod przerwanej operacji. Proszę zatem skontaktować się z dostawcą poczty, aby upewnić się, że adres serwera SMTP i port poczty wychodzącej jest poprawny. Należy również zapytać, czy poczta nie blokuje dostępu dla zewnętrznych aplikacji (u wielu dostawców trzeba ustawić odpowiedni parametr, aby taki dostęp był możliwy). Można także sprawdzić w logach serwera pocztowego, czy po tej stronie nie wystąpiły błędy z wysyłką.

 • MustIssueStartTlsFirst
  The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.7.0 Authentication Required. Learn more at.

Komunikat świadczy o niepoprawnej konfiguracji konta e-mail w panelu administracyjnym. Proszę sprawdzić poprawność konfiguracji serwera SMTP po stronie sklepu. Czy jest właściwy port oraz czy jest włączony parametr o bezpiecznym połączeniu oraz pozostałe dane.

 • Tymczasowo nie można składać zamówień. Zapraszamy do złożenia zamówienia w terminie późniejszym.

Komunikat wyświetla się w przypadku niepoprawnie skonfigurowanej macierzy dostaw lub nieprawidłowo skonfigurowanego konta e-mail.

Jeżeli macierz dostaw jest poprawna, zweryfikuj, czy poprawnie zostało skonfigurowane konto pocztowe w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Wyślij wiadomość testową z poziomu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Ustawienia poczty z obszaru Konto pocztowe i serwer. Podczas wysyłki tej wiadomości użyj adresu e-mail w innej domenie, niż ta, w której skonfigurowano konto sklepu.

 • MailboxUnavailable
  Mailbox unavailable. The server response was: 5.1.1 <...>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table.

W przypadku wystąpienia tego komunikatu skontaktuj się z dostawcą serwera SMTP.

 • Command parameter not implemented. The server response was: 5.5.2 : Helo command rejected: need fully-qualified hostname.

Komunikat zwracany jest z serwera SMTP i informuje o niepoprawnej konfiguracji. Skontaktuj się z administratorem serwera SMTP, zweryfikuj czy została zmieniona konfiguracja serwera oraz czy należy przekonfigurować ustawienia w e-Sklepie.

 • 74.125.205.26 failed after I sent the message.
  Remote host said: / Zdalny host odpowiedzial: 550-5.7.1 [94.152.138.130] Messages missing a valid messageId header are not
  550 5.7.1 accepted. v3-20020a2ea603000000b0028bade755f1si3449579ljp.479 – gsmtp
  SSL (def).

Komunikat informuje, że system antyspamowy gmail uznał wiadomość za niechcianą (spam).

Należy zweryfikować dlaczego Twoje e-maile są blokowane do adresatów posiadających skrzynkę gmail. Zalecamy kontakt z dostawcą poczty.

 • Transaction failed. The server response was 5.7.1: Client host rejected: Access denied.

Komunikat oznacza, że wiadomości wysyłane z e-Sklepu są blokowane przez dostawcę usług pocztowych. Zalecamy kontakt z dostawcą w celu odblokowania adresu IP: 193.201.136.14, z którego są wysyłane wiadomości.

 • Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości e-mail. Failure sending mail.

Sprawdź, czy w konfiguracji konta e-mail zdefiniowany adres e-mail pokrywa się z nazwą użytkownika skrzynki e-mail, z której chcesz wysłać wiadomość. Czy wskazałeś prawidłowe porty, adres SMTP serwera. Dokładnie zweryfikuj poprawność danych wpisanych w konfiguracji konta e-mail w panelu

 • Object reference not set to an instance of an object.

Wysyłanie wiadomości testowych z zakładki Ustawienia-Treści - E-mail i SMS należy wysłać do kontrahentów istniejących.

 • Funkcja chwilowo niedostępna. Prosimy spróbować ponownie później.

Zweryfikuj, czy dane podane do konfiguracji są prawidłowe.

 

Czy ten artykuł był pomocny?