Dokumenty udostępniane przez Comarch e-Sklep Sync

Czym jest Comarch e-Sklep Sync i jakie dokumenty pobiera

Comarch e-Sklep Sync to narzędzie umożliwiające pobieranie danych na żądanie z baz systemów Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum. Aplikacja działa w postaci usługi, która potrafi komunikować się z Comarch e-Sklep w wersji B2B.

Wskazówka
Proces instalacji usługi został opisany w artykule Comarch e-Sklep Sync.

W tym artykule dowiesz się, jakie dokumenty są udostępniane w standardowej wersji usługi Comarch e-Sklep Sync.

Konfiguracja wyświetlanych dokumentów

Dokumenty, które mają zostać udostępnione w e-Sklepie należy wskazać w ustawieniach szablonu Szafir. W panelu administracyjnym e-Sklepu na zakładce Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu dostępna jest sekcja Dostępność dokumentów, w której obsługa sklepu może ustalić, jaki rodzaj dokumentu zostanie udostępniony kontrahentom w e-Sklepie.

Wskazówka
Pamiętaj, aby wprowadzone zmiany w ustawieniach szablonu zapisać i opublikować.

Na standardowych dokumentach przesyłanych za pomocą Comarch e-Sklep Sync są obecne dane nabywcy oraz odbiorcy widoczne na dokumentach w systemie ERP. W przypadku wydania magazynowego przesyłanego z systemu Comarch ERP XL widoczne są tylko dane odbiorcy. Dodatkowo w danych kontrahenta jest wyświetlany numer NIP.

Zamówienia

Dokumenty zamówień złożonych w e-Sklepie widoczne są w Strefie klienta poprzez przejście na szczegóły powiązanego dokumentu faktury, wydania zewnętrznego lub wydania magazynowego. Dokumenty zamówień złożonych poza e-Sklepem widoczne są na zakładce Zamówienia/ Pozostała sprzedaż.  Na liście zamówień Zamówienia/ Pozostała sprzedaż widoczne są następujące dane:

 • numer zamówienia w systemie ERP,
 • data wystawienia,
 • status zamówienia,
 • wartość netto zamówienia,
 • wartość brutto zamówienia.

Na szczegółach dokumentu poza powyższymi informacjami wyświetlana jest kwota brutto do zapłaty oraz lista towarów, które zostały uwzględnione w dokumencie. Dodatkowe informacje są dostępne po rozwinięciu listów przewozowych do zamówienia (jeśli zostały dodane) oraz szczegółów dokumentu. Po rozwinięciu szczegółów dokumentu widoczne są dodatkowe informacje:

 • forma płatności,
 • e-mail kontrahenta, którego dokument dotyczy (złożone przez),
 • dane odbiorcy,
 • dane nabywcy,
 • atrybuty dokumentu (jeżeli zostały dodane w systemie ERP),
 • dokumenty powiązane.

Na liście dokumentów powiązanych może zostać wyświetlona powiązana faktura sprzedaży oraz wydanie zewnętrzne.

W Strefie Klienta w szablonie Szafir na liście zamówień z e-Sklepu oraz tych udostępnianych za pomocą Comarch e-Sklep Sync możliwe jest wyświetlanie statusów płatności i dostaw dla poszczególnych zamówień

Faktury

Faktury widoczne są w e-Sklepie w Strefie klienta na zakładce Faktury. Na liście Faktur widoczne są następujące dane:

 • numer faktury w systemie ERP,
 • data wystawienia,
 • termin płatności – w przypadku przeterminowanej płatności obok daty pojawi się informacja o ile dni jest przeterminowana płatność,
 • wartość netto zamówienia,
 • wartość brutto zamówienia,
 • kwota pozostająca do zapłaty.

Na szczegółach dokumentu poza powyższymi informacjami wyświetlana jest kwota brutto zapłacona przez kontrahenta oraz lista towarów które zostały uwzględnione w dokumencie. Po rozwinięciu szczegółów dokumentu widoczne są dodatkowe informacje:

 • forma płatności,
 • data sprzedaży,
 • e-mail kontrahenta którego dokument dotyczy (złożone przez),
 • dane odbiorcy,
 • dane nabywcy,
 • atrybuty dokumentu (jeżeli zostały dodane w systemie ERP),
 • dokumenty powiązane.

Na liście dokumentów powiązanych może zostać wyświetlony powiązany dokument zamówienia oraz wydania zewnętrznego.

Wydania zewnętrzne

Wydania zewnętrzne widoczne są w e-Sklepie w Strefie klienta na zakładce Wydania Zewnętrzne. Na liście wydań zewnętrznych widoczne są następujące dane:

 • numer wydania zewnętrznego w systemie ERP,
 • data wystawienia,
 • data wydania,
 • magazyn, z którego nastąpiło wydanie,
 • wartość netto zamówienia,
 • wartość brutto zamówienia.

Na szczegółach dokumentu poza powyższymi informacjami wyświetlana jest wartość dokumentu brutto oraz lista towarów, które zostały uwzględnione w dokumencie. Dodatkowo wyświetlane są informacje na temat e-maila kontrahenta, którego dokument dotyczy (złożone przez), dane odbiorcy, dane nabywcy (jeśli są inne niż dane odbiorcy), atrybuty dokumentu (jeżeli zostały dodane w systemie ERP) oraz dokumenty powiązane.

Na liście dokumentów powiązanych może zostać wyświetlony powiązany dokument zamówienia oraz faktury sprzedaży.

Wydania magazynowe

Dokumenty wydań magazynowych są pobierane tylko z systemu Comarch ERP XL. Aby przedstawić klientom wydania magazynowe należy posiadać najnowszą wersję szablonu Szafir oraz kompatybilną wersję usługi Comarch e-Sklep Sync do e-Sklepu.

Wydania magazynowe widoczne są w e-Sklepie w Strefie klienta na zakładce Wydania Magazynowe. Na liście wydań zewnętrznych widoczne są następujące dane:

 • numer wydania magazynowego w systemie ERP,
 • data wystawienia,
 • data wydania,
 • magazyn z którego nastąpiło wydanie.

Na szczegółach dokumentu dodatkowo są widoczne dane odbiorcy, dokumenty powiązane, atrybuty dokumentu (jeżeli zostały dodane w systemie ERP) oraz towary, które zostały uwzględnione w dokumencie.

Na szczegółach wydania magazynowego można zobaczyć powiązane dokumenty: wydanie zewnętrzne, fakturę sprzedaży, dokument zamówienia. Natomiast ze szczegółów tych dokumentów dokument wydania magazynowego nie będzie widoczny.

Wskazówka
Poza standardowymi dokumentami przesyłanymi przez Comarch e-Sklep Sync istnieje możliwość konfiguracji dodatkowych funkcji. Usługa posiada otwarty interfejs umożliwiający pobieranie dowolnych danych z użyciem procedur SQL a także rozszerzeń aplikacji (pliki dll). Więcej informacji na ten temat przedstawiono w artykule o Konfiguracji dodatkowych funkcji w Comarch e-Sklep Sync.

Czy ten artykuł był pomocny?