Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń, to miejsce, w którym rejestrowane są poszczególne działania wpływające na e-Sklep.

Ustawienia parametrów dziennika zdarzeń można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Dziennik zdarzeń.

Po otwarciu obszaru, pojawi się panel, na którym wyświetlona jest lista zakładek:

 • Synchronizacja z ERP
 • Oferty
 • Wysyłka e-mail
 • Wysyłka masowa
 • SMS
 • Wygląd sklepu
 • Ceneo – Kup teraz
 • Amazon

Synchronizacja z ERP

Zakładka synchronizacja z ERP pokazuje, wszystkie dokonane synchronizacje Comarch e-Sklep z systemem ERP, z którym jest on skonfigurowany. Pokazana jest dokładna data tej synchronizacji, zdarzenie (czy jest to eksport danych z e-Sklepu do ERP czy import danych z ERP do e-Sklepu), rozmiar przesłanych danych oraz dodatkowe informacje. Po kliknięciu w wybraną pozycję listy, pojawi się pełna informacja o niej.

Po wybraniu pozycji spośród listy dostępnych i kliknięciu w nią, wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące danej synchronizacji, takie jak:

 • data synchronizacji
 • data zakończenia synchronizacji
 • rozmiar
 • wersja pliku
 • dane z ERP
 • rejestr zdarzeń.
Wskazówka
Od wersji 2020.3 w dzienniku zdarzeń z synchronizacji jest zapis informacji o towarach, dla których wystąpiły nieprawidłowości podczas synchronizacji. Wówczas na szczegółach komunikatu dostępny jest przycisk Szczegóły. Po kliknięciu w niego widoczna jest lista z identyfikatorem, kodem oraz nazwą problematycznego towaru oraz możliwość jej eksportu do pliku.
Wskazówka
W artykule Synchronizacja Comarch e-Sklep z systemami Comarch ERP – komunikaty, objaśniamy najczęściej pojawiające się komunikaty o nieprawidłowościach występujących podczas synchronizacji oraz proponujemy sposób ich rozwiązania. Link do powyższego artykułu znajduje się w szczegółach każdego zdarzenia, w którym wystąpił błąd lub ostrzeżenie.
Wskazówka
Od wersji 2021.1 jeśli wystąpią nieprawidłowości w przesłaniu towarów lub kategorii produktowych, to w Dzienniku zdarzeń odnotowany zostanie komunikat błędu. Po wejściu w jego szczegóły dostępny będzie odnośnik:

 • Wyświetl (pobierz) listę towarów do poprawy – po kliknięciu dostępna będzie lista towarów wymagających weryfikacji i poprawy w systemie ERP;
 • Wyświetl (pobierz) listę kategorii do poprawy – po kliknięciu dostępna będzie lista kategorii wymagających weryfikacji i poprawy w systemie ERP.

 

Szczegóły na temat synchronizacji z systemami ERP odnajdziesz w artykule Współpraca z Comarch ERP Optima.

Oferty

W zakładce oferty zamieszczone są wszystkie zdarzenia związane z ofertami. W poszczególnych kolumnach zamieszczona jest data, typ zdarzenia, numer oferty w sklepie, login oraz serwis, na którym umieszczona jest oferta.

Wszystkie powyższe kolumny posiadają opcję filtrowania.

Do typów zdarzeń należą:

 • wystawienie oferty;
 • komentarz do oferty;
 • zakończenie oferty;
 • pobranie oferty;
 • tworzenie zamówień;
 • kontrola stanów magazynowych
 • numer listu przewozowego;
 • zmiana ceny;
 • seryjne wiązanie ofert;
 • zmiana statusu zamówienia;
 • dodanie faktury do zamówienia;
 • dezaktywacja konta Allegro (komunikat ten jest widoczny zawsze w dzienniku zdarzeń – nie jest usuwany automatycznie, nie można go też usunąć ręcznie. )
Uwaga
Od wersji 2021.5 komunikat o dezaktywacji konta Allegro w Dzienniku zdarzeń na zakładce Oferty będzie ukrywany po 30 dniach.

Więcej na temat zarządzania aukcjami możesz dowiedzieć się z artykułów: Allegro (REST API) sekcja Oferty oraz Oferty w eBay.

 

Wysyłka e-mail

W zakładce wysyłka e-mail zamieszczone są, wiadomości e-mail, które zawierały różnego rodzaju błędy. W panelu widoczna jest data, adres e-mail odbiorcy, oraz błąd jaki wystąpił.

Po zaznaczeniu wybranego elementu z listy, pojawia się możliwość jego usunięcia.

Więcej na temat korzystania z konta e-mail przeczytasz w artykule Konfiguracja konta e-mail.

Wysyłka masowa

Zakładka wysyłka masowa pokazuje błędy powstałe podczas zbiorczego wysłania wiadomości oraz treści czekające na wysyłkę. W panelu widoczna jest data, nazwa wiadomości oraz jej typ.

.Do typów wysyłanych wiadomości należą:

 • Newsletter;
 • Kupony rabatowe;
 • Pozostałe.
 • Subskybcja newslettera

Więcej na temat wysyłki masowej przeczytasz w artykule Wysyłka masowa.

Po kliknięciu w wybraną pozycję listy, pokazane zostaną jej szczegóły, a w nich:

 • Data dodania do wysyłki
 • Pozostałe do wysłania
 • Typ wysyłki
 • Data
 • E-mail
 • Opis błędu

SMS

Zakładka ta zawiera listę wiadomości SMS, które oczekują na wysyłkę. W poszczególnych kolumnach zamieszczone są data, adresat, wiadomość SMS oraz aktualny status.

Należy pamiętać, że wiadomości SMS oczekujące dłużej niż 24 godziny są automatycznie usuwane.
Więcej na temat usług SMS przeczytasz w artykułach Zamów dodatek SMS oraz  E-mail i SMS.

Wygląd sklepu

Zakładka przedstawia historię zmian dokonywanych w szablonach graficznych Comarch e-Sklep. W poszczególnych kolumnach zamieszczone są data dokonania modyfikacji, nazwa edytowanego szablonu, zdarzenie, obiekt oraz użytkownika, który dokonał opisywanych czynności.

Więcej na temat modyfikowania wyglądu Comarch e-Sklep przeczytasz w Wygląd sklepu.

Ceneo - Kup teraz

Zakładka zawiera zestawienie błędów powstałych w efekcie pracy na aukcjach Ceneo.

Więcej na temat współpracy z Ceneo przeczytasz w artykule Kup na Ceneo.

Amazon

Zakładka zawiera zestawienie błędów powstałych w efekcie pracy na aukcjach Amazon.

Czy ten artykuł był pomocny?