Szablon Szafir

Autor: Comarch                                                                        Kontakt: e-sklep@comarch.pl
Cena: bezpłatny                                                                       Demo online: demo-szafir.comarchesklep.pl

Dane do logowania w sklepie demo panel.comarchesklep.pl
Login demo@comarch.pl
Hasło demo

 

 

 

 

 

Szablon Szafir jest dedykowany dla sklepów w wersji B2B. Od wersji 2018.7 szablon graficzny Szafir zostaje udostępniony również dla wersji Enterprise. Użytkownik będzie mógł załadować szablon zarówno przy uruchomieniu nowego sklepu, jak i w obecnie używanym sklepie z poziomu panelu administracyjnego.

W szablonie Szafir od wersji 2020 wprowadzono obsługę funkcji PWA, czyli Progressive Web App. W przypadku otworzenia na urządzeniu mobilnym (w trybie responsywnym) strony e-Sklep z szablonem Szafir, sklep wyświetl komunikat o możliwości pobrania skrótu na ekran główny urządzenia. W efekcie e-Sklep uruchomiony z takiego skrótu będzie wyglądał jak aplikacja natywna zainstalowana na urządzeniu mobilnym i dostosowana do wyświetlania na nim.

Wskazówka
Od wersji 2022 w szablonie zaimplementowano meta znaczniki Open Graph niezbędne do prawidłowej komunikacji z platformą Facebook oraz przesyłania towarów dla sklepu Facebook. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Główne wyróżniki szablonu:

1. Funkcje B2B:

  • Obsługa klientów detalicznych oraz typu firma,
  • Wyświetlanie zamówień, faktur i wydań zewnętrznych z systemu ERP w profilu klienta dzięki wykorzystaniu Comarch e-sklep Sync,
  • Inna prezentacja strony głównej przy wykorzystaniu parametru Dostęp do sklepu tylko dla klientów zalogowanych,
  • Obsługa wielu koszyków (z możliwością edycji nazwy koszyka i usuwania całego koszyka jednym przyciskiem),
  • Zmiana firmy w nagłówku oraz możliwość dodawania pracowników w profilu klienta – obsługa wielu loginów,
  • Możliwość szybkich zakupów z list towarowych bez przechodzenia na szczegóły,
  • Szablon przystosowany do dużych zamówień z wieloma pozycjami.

2. Nawigacja w szablonie:

   • Możliwość wyboru jednego z trzech widoków na listach towarowych,
   • Możliwość ustawienia krótkiego opisu towarów dla widoku o typie „Lista”,
   • Głębokie wielopoziomowe menu główne w orientacji pionowej,
   • Aktualności na stronie głównej w formie listy artykułów z bloga. Możliwość prezentacji artykułów na dwa sposoby: rozszerzony i kompaktowy (menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu),
   • Lista produktów na stronie głównej, która idealnie zaprezentuje nowości, promocje, towary rekomendowane itp.,
   • Duży przewijalny banner na stronie głównej,
   • Małe banery nad stopką, po dodaniu powyżej pięciu obrazów przewijalne,
   • Graficzne menu kategorii na stronie „produkty”.

3. Towary:

  • Prezentacja stanów magazynowych w formie graficznej, tekstowej oraz liczbowej zgodnie z konfiguracją w panelu administracyjnym,
  • Prezentacja towarów tylko w cenie netto (po włączeniu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu w sekcji Cena netto dla parametru Prezentacja tylko ceny netto na stronie prezentacji towaru opcji Tak).
  • Warianty towarów wyświetlane w formie tabelki z możliwością dodania do koszyka dowolnej ilości każdego wariantu,
  • Zestawy na towarze w formie slidera,
  • Sekcja prezentujące towary podobne (zamienniki). Od wersji 2019.3 wyświetlają się również inne typy (definiowane w systemie ERP) m.in. akcesoria, sugerowane, użytkownika.
  • Od wersji 2019.6 w przypadku, gdy towar posiada jednostkę pomocniczą i zostanie ona wybrana przez kontrahenta, wówczas cena w jednostce podstawowej będzie wyświetlana nad ceną w jednostce pomocniczej.
  • Wyświetlanie daty od kiedy towar będzie dostępny w e-Sklepie, w przypadku jej określenia dla statusu Zapowiedź,
  • Po przejściu na stronę sklepu z końcówką /produkty,2 wyświetlane są grupy towarów. Użytkownik ma możliwość wybrania konkretnej kategorii, po jej wyborze zostanie wyświetlona lista towarów wybranej grupy.
  • Lista towarów dla widoku o typie „Lista” zawiera krótki opis towarów, który domyślnie jest zwinięty. Po rozwinięciu szczegółów, kontrahent ma możliwość uzyskania większej ilości informacji na temat produktu bez przechodzenia do karty towaru.
  • Dodawanie opinii do towaru. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień w panelu administracyjnym: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary/ Ocenianie towarów.
  • Możliwość prezentowania ceny poprzedniej jako sugerowanej ceny detalicznej (w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu w sekcji Cena poprzednia dla parametru Prezentuj cenę poprzednią jako sugerowaną cenę detaliczną włączona opcja Tak (domyślnie zaznaczony jest parametr Nie). Zmiany w szablonie należy zapisać i opublikować.)
Wskazówka
Od wersji 2021.5 został dodany nowy widok listy towarów w szablonie Szafir. W panelu administracyjnym na zakładce Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu na zakładce Lista towarów znajdują się nowe parametry związane z wyświetlaniem listy produktów: do zmiany prezentowania kategorii, filtrów oraz graficznego menu. Aktualnie można zdecydować o ilości wyświetlanych filtrów, miejscu w którym mają się znajdować i tego, czy ta sekcja ma się rozwijać czy nie w e-Sklepie. Administrator sklepu może również zmienić formę graficzną prezentowania nazw, opisu i zdjęć kategorii oraz aktywować nowe graficzne menu nawigacji dla podgrup. Aby wprowadzone zmiany były widoczne w szablonie należy je zapisać i opublikować.

4. Zamówienie:

  • Zamówienie dla zarejestrowanych kontrahentów oraz niezarejestrowanych,
  • Możliwość wyboru skonfigurowanych adresów na zamówieniu,
  • Szybkie składanie zamówień w jednym kroku,
  • Macierz dostaw w formie list rozwijalnych (dostawa i płatność),
  • W profilu klienta możliwość pobierania kopii faktury elektronicznej w formacie PDF wystawionej do zamówienia w systemie ERP. Wyświetlane są także dokumenty ZS, FS i WZ,
  • Ponowienie nieudanej płatności dostępne zarówno dla klientów zarejestrowanych jak i jednorazowych,
  • Możliwość dodania załączników do zamówienia,
  • Widok szczegółów złożonego zamówienia dla niezalogowanych klientów,
  • Od wersji 2019.5 anulowanie uprzednio edytowanego zamówienia usuwa również koszyk z towarami, które miały zostać dodane do danego zamówienia,
  • Obsługa zwrotów i reklamacji, wraz z załącznikami (jeżeli w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje i zwroty zostanie włączona opcja Załączniki do reklamacji i zwrotów)do zrealizowanych zamówień,
  • Klienci detaliczni podczas składania zamówienia z paragonem mają dostępne pole, w którym mogą podać numer NIP, na który w przyszłości może zostać wystawiona faktura do paragonu.Informacja o rodzaju dokumentu handlowego wybranego przez Klienta jest widoczna na szczegółach zamówienia w Strefie Klienta oraz w panelu administracyjnym, a także zostanie przeniesiona do systemu ERP,
  • Klienci firmowi podczas zakupów mogą zdecydować w koszyku, czy do danego zamówienia ma być wystawiony dokument handlowy w postaci faktury lub paragonu. Po wybraniu opcji Paragon widoczne jest pole z numerem NIP. Po jego uzupełnieniu możliwe jest wygenerowanie w systemie ERP w późniejszym terminie faktury sprzedaży do paragonu.
Wskazówka
Jeżeli w panelu e-Sklep w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia włączony jest parametr „Zezwalaj na składanie zamówień tylko przez firmy” jest możliwe tylko wystawienie faktury. W przypadku gdy klient wybierze opcję paragonu i nie poda nr NIP, a opcja ta będzie włączona, zostanie wystawiona faktura na podstawie nr NIP podanego podczas rejestracji.

5. Pobieranie danych:

  • Od wersji 2018.6 Szablon szafir podczas rejestracji pobiera dane z GUS. Więcej w artykule Pobieranie danych z GUS.
Wskazówka
Jeżeli chcesz zaprezentować ceny netto na liście towarów, należy odpowiednio skonfigurować prezentację cen w e-Sklepie. Instrukcja dotycząca prezentacji cen netto znajduje się w artykule o Cenach i rabatach.

Od wersji 2020.3 został udostępniony obszar do zarządzania paskiem nawigacji na stronie głównej. Konfiguracja oraz przykłady zastosowania zostały przedstawione w artykule Pasek nawigacji – Szablon Szafir.
Dodatkowo w tej wersji w Strefie Klienta na liście zamówień z e-Sklepu (zakładka Sklep B2B) oraz na liście zamówień przesyłanych przez Comarch e-Sklep Sync (zakładka Pozostała sprzedaż) zostały dodane statusy płatności i dostaw dla poszczególnych zamówień.

Od wersji 2020.2 umożliwiono wyświetlanie sugerowanej ceny detalicznej widocznej dla klientów niezalogowanych. Sugerowana cena detaliczna wyświetlana jest na podstawie ceny poprzedniej z systemu ERP. Aby ją wyświetlić należy w panelu administracyjnym e-Sklepu (Ustawienia/Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty) włączyć parametr Ukryj ceny dla klientów niezalogowanych.

Następnie możliwe będzie włączenie parametru  Pokaż ceny poprzednie dla klientów niezalogowanych.

Po jego włączeniu w ustawieniach szablonu Szafir (Wygląd sklepu/ Ustawienia) w sekcji Cena poprzednia – Prezentuj cenę poprzednią jako sugerowaną cenę detaliczną należy wybrać „Tak”.

Po jego włączeniu powyższych ustawień, klient niezalogowany przeglądający ofertę e-Sklepu zobaczy towary w sugerowanych cenach detalicznych.

Sugerowana Cena detaliczna będzie widoczna również na liście towarów.

Od wersji 2020.2 w Strefie Klienta na zakładce Pracownicy dodano możliwość blokowania pracowników. Domyślnie każdy nowo dodany pracownik jest oznaczany jako aktywny. Kontrahent ma możliwość blokowania pracowników, po kliknięciu w opcję Zablokuj. Wówczas taki pracownik nie może się zalogować do e-Sklepu. Po zablokowaniu istnieje możliwość odblokowana pracownika w efekcie czego zalogowanie ponownie jest możliwe.

Od wersji 2020.2 w Strefie Klienta na zakładce Promocje umożliwiono wyświetlanie rabatów przesyłanych w nowym mechanizmie z systemów Comarch ERP: Altum i XL. Promocje wyświetlane są wraz z opisami, jakie dodano do nich w systemie ERP.

W wersji 2020 został zmodyfikowana metoda zapisywania wiadomości dla sprzedawcy w koszyku. Podczas składania zamówienia klient wpisując wiadomość dla sprzedawcy nie musi jej już zapisywać poprzez kliknięcie w przycisk. Wprowadzona wiadomość zostanie zapisana automatycznie. Wiadomość do sprzedawcy może zawierać do 500 znaków.

Od wersji 2019.6 w Szablonie Szafir zostały dodane dodatkowe bannery, które wyświetlają się nad stopką strony. Na dodatkowych bannerach obsługa sklepu ma możliwość zaprezentowania informacji na temat sklepu, np. informacji o dostawie, płatnościach, rabatach czy programie lojalnościowym. Istnieje możliwość edycji bannerów udostępnionych przez e-Sklep lub dodania własnych obrazów. Powyżej pięciu zdjęć bannery są przewijalne.

Dodatkowe bannery mieszczą się w katalogu homepage-small w panelu administracyjnym e-Sklepu, obszar: Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery.

W tej wersji dodane również zostało graficzne menu producentów. Producenci wyświetlani są pod newsletterem na stronie głównej. Menu jest budowane na podstawie producentów i ich logotypów przesyłanych z systemu ERP. Producentów zdefiniowanych w systemie ERP należy przypisać do towarów zgodnie z instrukcją używanego systemu ERP.

Dodatkowo od wersji 2019.6 istnieje możliwość wyboru nowego, gotowego motywu kolorystycznego o nazwie Niebieski. Aktualnie motywem domyślnym jest motyw granatowy. Aby zmienić motyw na niebieski, należy przejść w panelu administracyjnym e-Sklepu do obszaru Wygląd sklepu/ Ustawienia/ zakładka Ustawienia szablonu. Po wyborze niebieskiego motywu zmiany należy zapisać dyskietką i opublikować klikając trzy kropki/Publikuj.

Również w wersji 2019.6 na stronie thankyou.page podsumowującej zamówienie została dodana informacja na temat planowanego terminu dostawy którą wskazał Klient podczas składania zamówienia. Więcej na temat planowanego terminu dostawy opisano w artykule.

Od wersji 2019.6 został zmieniony wygląd listy towarów dla widoku o typie „Lista”. Dodany został krótki opis towaru, który domyślnie jest zwinięty, istnieje możliwość rozwinięcia szczegółów w celu uzyskania większej ilości informacji na temat produktu, bez przechodzenia do strony produktu. Po rozwinięciu szczegółów na liście widoczny jest opis towaru oraz szczegóły towaru: producent, marka, waga, stan magazynowy, status dostępności, czas dostępności (dla statusu Dostępny) oraz data zapowiedzi (dla statusu Zapowiedź). Informacje na temat modyfikacji wyglądu listy można znaleźć w ulotce 2019.6. Krótki opis należy dodać w systemie ERP.

W tej wersji również poprawione zostało sortowanie firm w szablonie Szafir. Od teraz firmy wyświetlają się na liście w porządku alfabetycznym.

Od wersji 2019.5 w szablonie Szafir została dodana możliwość rejestracji i składania zamówień przez Klientów detalicznych oraz możliwość składania zamówień przez Klientów niezalogowanych. Więcej informacji w artykule.

Również od wersji 2019.5 w szablonie Szafir została dodana możliwość dezaktywacji newslettera w sklepie oraz wprowadzona została blokada edycji danych Kontrahenta, takich jak dane firmy, adres dostawy oraz dodawanie pracownika. Więcej informacji na ten temat zostało przedstawione w artykule.

W e-Sklepie B2B od wersji 2018.1 wprowadzono obsługę opiekunów handlowych. Klient, który ma przypisanego opiekuna handlowego, po zalogowaniu, zamiast danych kontaktowych sklepu w nagłówku, znajdzie tam dane swojego opiekuna.

Od wersji 2020.3 w Strefie Klienta w szablonie Szafir na liście zamówień z e-Sklepu oraz tych udostępnianych za pomocą Comarch e-Sklep Sync umożliwiono wyświetlanie statusów płatności i dostaw dla poszczególnych zamówień

W wersji 2020.4 w Strefie Klienta ujednolicono wygląd list na zakładce Zamówienia. Aktualnie nazwy kolumn i ich kolejność oraz szerokość na zakładkach Sklep B2B i Pozostała sprzedaż są takie same.

Od wersji 2021.5 została wprowadzona możliwość używania powszechnie stosowanych symboli walut: zł, €, £, $. Nowy widok symbolu waluty będzie dostępny podczas:

 • na liście walut/języków do wyboru – każda waluta z odpowiednim symbolem;
 • na liście towarów;
 • na szczegółach towaru;
 • w koszyku: na pozycjach towarów, dla form płatności i dostaw;
 • w Strefie Klienta w Liście zakupów;
 • w Strefie Klienta w sekcjach: Zamówienia, Oferty sprzedaży, Reklamacje/Zwroty, Promocje;
 • w porównywarce towarów;
 • w wyszukiwarce prostej oraz zaawansowanej.

Aby uruchomić funkcję należy w systemie ERP udostępnić waluty obce do e-Sklepu oraz opcjonalnie w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ Waluty wprowadzić swoje nazwy dla walut przesłanych z systemu ERP.
Wybór oraz zmiana symbolu waluty będzie możliwa po kliknięciu w listę rozwijaną znajdująca się w prawym górnym rogu szablonu, z lewej strony przycisku „Zaloguj się”:

Od wersji 2022 na liście zamówień w Strefie Klienta została dodana nowa kolumna z adresem e-mail. Kolumna  umożliwi rozpoznanie, czy zamówienie zostało złożone przez kontrahenta, czy przez któregoś z jego pracowników.

Również od wersji 2022 uzupełniony numer NIP nie znika przy zamianie parametrów na formularzu dostawy z Firmy na Osobę prywatną + Fakturę z poziomu koszyka. Wprowadzony numer NIP pozostaje w pamięci systemu. Dzięki temu klient, który z poziomu koszyka w szablonie Szafir posiada już zaznaczoną firmę oraz uzupełnia numer NIP, może następnie zmienić formularz dostawy na osobę fizyczną oraz wybrać fakturę zamiast paragonu. Wówczas numer NIP uzupełnia się numerem NIP podanym na wcześniejszym formularzu.

Więcej o darmowych szablonach przeczytasz w artykule Gotowe szablony Comarch

Czy ten artykuł był pomocny?