Szablon Szafir

Autor: Comarch                                                                        Kontakt: e-sklep@comarch.pl
Cena: bezpłatny                                                                       Demo online: demo-szafir.comarchesklep.pl

Dane do logowania w sklepie demo panel.comarchesklep.pl
Login demo@comarch.pl
Hasło demo

 

 

 

 

 

Szablon Szafir jest dedykowany dla sklepów w wersji B2B. Dostępny jest także dla sklepów w wersji Enterprise. Użytkownik może zainstalować szablon zarówno przy uruchomieniu nowego sklepu, jak i w obecnie używanym sklepie z poziomu panelu administracyjnego.

W szablonie Szafir obsługiwana jest funkcja PWA, czyli Progressive Web App. W przypadku otworzenia na urządzeniu mobilnym (w trybie responsywnym) strony e-Sklep z szablonem Szafir, sklep wyświetl komunikat o możliwości pobrania skrótu na ekran główny urządzenia. W efekcie e-Sklep uruchomiony z takiego skrótu będzie wyglądał jak aplikacja natywna zainstalowana na urządzeniu mobilnym i dostosowana do wyświetlania na nim.

W szablonie zaimplementowano także meta znaczniki Open Graph niezbędne do prawidłowej komunikacji z platformą Facebook oraz przesyłania towarów dla sklepu Facebook. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Główne wyróżniki szablonu:

1. Funkcje B2B:

  • Obsługa klientów detalicznych oraz typu firma – połączenie modeli B2B oraz B2C,
  • Wyświetlanie zamówień, faktur i wydań zewnętrznych z systemu ERP w profilu klienta dzięki wykorzystaniu Comarch e-sklep Sync,
  • Inna prezentacja strony głównej przy wykorzystaniu parametru Dostęp do sklepu tylko dla klientów zalogowanych,
  • Obsługa wielu koszyków (z możliwością edycji nazwy koszyka i usuwania całego koszyka jednym przyciskiem),
  • Zmiana firmy w nagłówku oraz możliwość dodawania pracowników w profilu klienta – obsługa wielu loginów,
  • Możliwość szybkich zakupów z list towarowych bez przechodzenia na szczegóły,
  • Szablon przystosowany do dużych zamówień z wieloma pozycjami,
  • Opiekun handlowy dla Kontrahenta – widoczny po zalogowaniu, zamiast danych kontaktowych sklepu w nagłówku,
  • Możliwość blokady zmiany Danych Firmy przez Kontrahenta. Więcej informacji na ten temat zostało przedstawione w artykule.

2. Nawigacja w szablonie:

   • Możliwość wyboru jednego z trzech widoków na listach towarowych,
   • Możliwość ustawienia krótkiego opisu towarów dla widoku o typie „Lista”,
   • Głębokie wielopoziomowe menu główne w orientacji pionowej,
   • Aktualności na stronie głównej w formie listy artykułów z bloga. Możliwość prezentacji artykułów na dwa sposoby: rozszerzony i kompaktowy (menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu),
   • Lista produktów na stronie głównej, która idealnie zaprezentuje nowości, promocje, towary rekomendowane itp.,
   • Duży przewijany banner na stronie głównej,
   • Małe banery nad stopką, po dodaniu powyżej pięciu obrazów – możliwe do przewijania,
   • Graficzne menu kategorii na stronie Produkty.

3. Towary:

  • Prezentacja stanów magazynowych w formie graficznej, tekstowej oraz liczbowej zgodnie z konfiguracją w panelu administracyjnym,
  • Prezentacja towarów tylko w cenie netto (po włączeniu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu w sekcji Cena netto dla parametru Prezentacja tylko ceny netto na stronie prezentacji towaru opcji Tak).
  • Warianty towarów wyświetlane w formie tabelki z możliwością dodania do koszyka dowolnej ilości każdego wariantu,
  • Zestawy na towarze w formie slidera,
  • Sekcja prezentujące towary podobne (zamienniki). Wyświetlają się również inne typy (definiowane w systemie ERP) m.in. akcesoria, sugerowane, użytkownika.
  • W przypadku, gdy towar posiada jednostkę pomocniczą i zostanie ona wybrana przez kontrahenta, wówczas cena w jednostce podstawowej będzie wyświetlana nad ceną w jednostce pomocniczej.
  • Wyświetlanie daty od kiedy towar będzie dostępny w e-Sklepie, w przypadku jej określenia dla statusu Zapowiedź,
  • Po przejściu na stronę sklepu z końcówką /produkty,2 wyświetlane są grupy towarów. Użytkownik ma możliwość wybrania konkretnej kategorii, po jej wyborze zostanie wyświetlona lista towarów wybranej grupy.
  • Lista towarów dla widoku o typie „Lista” zawiera krótki opis towarów, który domyślnie jest zwinięty. Po rozwinięciu szczegółów, kontrahent ma możliwość uzyskania większej ilości informacji na temat produktu bez przechodzenia do karty towaru.
  • Dodawanie opinii do towaru. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień w panelu administracyjnym: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary/ Ocenianie towarów.
  • Możliwość prezentowania ceny poprzedniej jako sugerowanej ceny detalicznej (w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu w sekcji Cena poprzednia dla parametru Prezentuj cenę poprzednią jako sugerowaną cenę detaliczną włączona opcja Tak (domyślnie zaznaczony jest parametr Nie). Zmiany w szablonie należy zapisać i opublikować.)

W panelu administracyjnym na zakładce Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu na zakładce Lista towarów znajdują się nowe parametry związane z wyświetlaniem listy produktów: do zmiany prezentowania kategorii, filtrów oraz graficznego menu. Aktualnie można zdecydować o ilości wyświetlanych filtrów, miejscu w którym mają się znajdować i tego, czy ta sekcja ma się rozwijać czy nie w e-Sklepie. Administrator sklepu może również zmienić formę graficzną prezentowania nazw, opisu i zdjęć kategorii oraz aktywować nowe graficzne menu nawigacji dla podgrup. Aby wprowadzone zmiany były widoczne w szablonie należy je zapisać i opublikować.

4. Zamówienie:

  • Zamówienie dla zarejestrowanych kontrahentów oraz niezarejestrowanych,
  • Możliwość wyboru skonfigurowanych adresów na zamówieniu,
  • Szybkie składanie zamówień w jednym kroku,
  • Macierz dostaw w formie list rozwijalnych (dostawa i płatność),
  • W profilu klienta możliwość pobierania kopii faktury elektronicznej w formacie PDF wystawionej do zamówienia w systemie ERP. Wyświetlane są także dokumenty ZS, FS i WZ,
  • Ponowienie nieudanej płatności dostępne zarówno dla klientów zarejestrowanych jak i jednorazowych,
  • Możliwość dodania załączników do zamówienia,
  • Widok szczegółów złożonego zamówienia dla niezalogowanych klientów,
  • Możliwość anulowania edytowalnego zamówienia, które nie został jeszcze wysłany do systemu ERP,
  • Anulowanie uprzednio edytowanego zamówienia usuwa również koszyk z towarami, które miały zostać dodane do danego zamówienia,
  • Obsługa zwrotów i reklamacji, wraz z załącznikami (jeżeli w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje i zwroty zostanie włączona opcja Załączniki do reklamacji i zwrotów) do zrealizowanych zamówień,
  • Klienci detaliczni podczas składania zamówienia z paragonem mają dostępne pole, w którym mogą podać numer NIP, na który w przyszłości może zostać wystawiona faktura do paragonu. Informacja o rodzaju dokumentu handlowego wybranego przez Klienta jest widoczna na szczegółach zamówienia w Strefie Klienta oraz w panelu administracyjnym, a także zostanie przeniesiona do systemu ERP,
  • Klienci firmowi podczas zakupów mogą zdecydować w koszyku, czy do danego zamówienia ma być wystawiony dokument handlowy w postaci faktury lub paragonu. Po wybraniu opcji Paragon widoczne jest pole z numerem NIP. Po jego uzupełnieniu możliwe jest wygenerowanie w systemie ERP w późniejszym terminie faktury sprzedaży do paragonu.
  • Formularz zamówienia zapamiętuje wprowadzony numer NIP. Zmiana z Faktury na Paragon przenosi wprowadzony numer NIP i nie wymaga ponownego wprowadzenia.
  • Dostępna kolumna na liście zamówień z adresem e-mail, która umożliwia rozpoznanie, czy zamówienie zostało złożone przez kontrahenta, czy przez któregoś z jego pracowników.
Wskazówka
Jeżeli w panelu e-Sklep w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia włączony jest parametr „Zezwalaj na składanie zamówień tylko przez firmy” w e-Sklepie możliwe będzie wygenerowanie jedynie Faktury VAT. W przypadku, gdy klient wybierze opcję paragonu i nie poda nr NIP, a opcja ta będzie włączona, zostanie wystawiona faktura na podstawie nr NIP podanego podczas rejestracji.

5. Pobieranie danych:

6. Strefa Klienta:

  • dedykowane menu w profilu Klienta zalogowanego,
  • dostęp do wszystkich transakcji oraz dokumentów sprzedaży – zamówienia, zapytania o wycenę, oferty sprzedaży, faktury, wydania zewnętrzne,
  • wygodny proces reklamacji oraz zwrotów,
  • zarządzanie pracownikami oraz danymi firmy,
  • dostęp do programu lojalnościowego oraz dedykowanych promocji Klienta,
  • dodatkowe pliki do pobrania oraz zgody w e-Sklepie.

Każdą zakładkę w Strefie Klienta można odpowiednio obudować w link, w celu utworzenia bezpośredniego odnośnika. Poniżej znajduje się lista elementów w Strefie Klienta oraz ich nazwy, jakie można wykorzystać:

 • Zamówienia pochodzące z e-Sklepu – eshop-orders
 • Zamówienia pochodzące z systemu ERP (pobrane przez Comarch e-Sklep Sync) – erp-orders
 • Zapytania o Wycenę – inquiries
 • Oferty Sprzedaży – offers
 • Faktury – invoices
 • Wydania zewnętrzne – sor
 • Wydania magazynowe – wm
 • Reklamacje/Zwroty w trakcie realizacji – active-complaints
 • Reklamacje/Zwroty zrealizowane – executed-complaints
 • Dane firmy – customer-details
 • Pracownicy – employees-list
 • Twoje konto – your-account
 • Program lojalnościowy – loyalty
 • Zgody – consents
 • Do pobrania – to-download
 • Promocje – discounts.
Przyklad
Adres https://demo-szafir.comarchesklep.pl/profil-klienta/6?tab=discounts stanowi bezpośredni odnośnik do zakładki Promocje w Strefie Klienta.
Wskazówka
Jeżeli chcesz zaprezentować ceny netto na liście towarów, należy odpowiednio skonfigurować prezentację cen w e-Sklepie. Instrukcja dotycząca prezentacji cen netto znajduje się w artykule o Cenach i rabatach.

Konfiguracja paska nawigacji w szablonie Szafir oraz przykłady zastosowania zostały przedstawione w artykule Pasek nawigacji – Szablon Szafir. Dodatkowo w Strefie Klienta na liście zamówień z e-Sklepu (zakładka Sklep B2B) oraz na liście zamówień przesyłanych przez Comarch e-Sklep Sync (zakładka Pozostała sprzedaż) widnieją statusy płatności i dostaw dla poszczególnych zamówień.

W szablonie możliwe jest wyświetlanie sugerowanej ceny detalicznej widocznej dla klientów niezalogowanych. Sugerowana cena detaliczna wyświetlana jest na podstawie ceny poprzedniej z systemu ERP. Aby ją wyświetlić należy w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty włączyć parametr Ukryj ceny dla klientów niezalogowanych.

Następnie możliwe będzie włączenie parametru  Pokaż ceny poprzednie dla klientów niezalogowanych.

Po jego włączeniu w ustawieniach szablonu Szafir (Wygląd sklepu/ Ustawienia) w sekcji Cena poprzednia – Prezentuj cenę poprzednią jako sugerowaną cenę detaliczną należy wybrać „Tak”.

Po jego włączeniu powyższych ustawień, klient niezalogowany przeglądający ofertę e-Sklepu zobaczy towary w sugerowanych cenach detalicznych.

Sugerowana Cena detaliczna będzie widoczna również na liście towarów.

W Strefie Klienta na zakładce Pracownicy istnieje możliwość blokowania pracowników. Domyślnie każdy nowo dodany pracownik jest oznaczany jako aktywny. Kontrahent ma możliwość blokowania pracowników, po kliknięciu w opcję Zablokuj. Wówczas taki pracownik nie może się zalogować do e-Sklepu. Po zablokowaniu istnieje możliwość odblokowana pracownika w efekcie czego zalogowanie ponownie jest możliwe.

W Strefie Klienta na zakładce Promocje wyświetlane są rabaty przesyłane  z systemów Comarch ERP: Altum i XL. Promocje wyświetlane są wraz z opisami, jakie dodano do nich w systemie ERP.

W Szablonie Szafir widnieją dodatkowe bannery, które wyświetlają się nad stopką strony. Na dodatkowych bannerach obsługa sklepu ma możliwość zaprezentowania informacji na temat sklepu, np. informacji o dostawie, płatnościach, rabatach czy programie lojalnościowym. Istnieje możliwość edycji bannerów udostępnionych przez e-Sklep lub dodania własnych obrazów. Powyżej pięciu zdjęć bannery są przewijalne.

Dodatkowe bannery mieszczą się w katalogu homepage-small w panelu administracyjnym e-Sklepu, obszar: Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery.

W szablonie znajduje się także graficzne menu producentów. Producenci wyświetlani są pod newsletterem na stronie głównej. Menu jest budowane na podstawie producentów i ich logotypów przesyłanych z systemu ERP. Producentów zdefiniowanych w systemie ERP należy przypisać do towarów zgodnie z instrukcją używanego systemu ERP.

Dostępne w szablonie motywy kolorystyczne to: Granatowy (domyślny), Niebieski oraz Pomarańczowy. Zmiana wybranego motywu możliwa jest w panelu administracyjnym w sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ zakładka Ustawienia szablonu. Po wyborze docelowego motywu zmiany należy zapisać i opublikować.

Widok listy towarów o typie „Lista” zawiera krótki opis towaru, który domyślnie jest zwinięty. Istnieje możliwość rozwinięcia szczegółów w celu uzyskania większej ilości informacji na temat produktu, bez przechodzenia do strony produktu. Po rozwinięciu szczegółów na liście widoczny jest opis towaru oraz szczegóły towaru: producent, marka, waga, stan magazynowy, status dostępności, czas dostępności (dla statusu Dostępny) oraz data zapowiedzi (dla statusu Zapowiedź).  Krótki opis należy dodać w systemie ERP.

W szablonie istnieje możliwość używania powszechnie stosowanych symboli walut: zł, €, £, $. Nowy widok symbolu waluty będzie dostępny podczas:

 • na liście walut/języków do wyboru – każda waluta z odpowiednim symbolem;
 • na liście towarów;
 • na szczegółach towaru;
 • w koszyku: na pozycjach towarów, dla form płatności i dostaw;
 • w Strefie Klienta w Liście zakupów;
 • w Strefie Klienta w sekcjach: Zamówienia, Oferty sprzedaży, Reklamacje/Zwroty, Promocje;
 • w porównywarce towarów;
 • w wyszukiwarce prostej oraz zaawansowanej.

Aby uruchomić funkcję należy w systemie ERP udostępnić waluty obce do e-Sklepu oraz opcjonalnie w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ Waluty wprowadzić swoje nazwy dla walut przesłanych z systemu ERP.
Wybór oraz zmiana symbolu waluty będzie możliwa po kliknięciu w listę rozwijaną znajdująca się w prawym górnym rogu szablonu, z lewej strony przycisku „Zaloguj się”:

Aktualną czcionka szablonu Szafir jest czcionka Roboto – Google Font. Gotowa instrukcja dotycząca zmiany czcionki dostępna jest w artykule: Zmiana czcionki w szablonie.

Więcej o darmowych szablonach przeczytasz w artykule Gotowe szablony Comarch.

Czy ten artykuł był pomocny?