Ceny i rabaty

Ustawienia cen i rabatów

Ustawienia cen i rabatów znajdują się w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty.
W tym menu możesz zmieniać ustawienia dotyczące prezentacji cen, naliczania rabatów i kuponów rabatowych, a także sprawdzić kursy walut przesłane z systemu ERP. Ustawienia cen i rabatów podzielone są na 5 sekcji tematycznych:

 • Ceny,
 • Rabaty,
 • Kupony rabatowe,
 • Punkty lojalnościowe,
 • Waluty.

Ceny

W tym obszarze możesz wybrać i aktywować sposób prezentacji cen w swoim sklepie wraz z uwzględnieniem liczby miejsc po przecinku. Dostępna jest również opcja ukrycia cen dla klientów niezalogowanych oraz prezentacja asortymentu w cenach netto dla klientów niezalogowanych.

W przypadku prezentacji asortymentu w cenach netto dla klientów niezalogowanych typu firma produkty będą prezentowane domyślnie w cenach netto, jeżeli sklep będzie obsługiwał sprzedaż tylko przez firmy. W tym przypadku musi być włączony parametr znajdujący się w:
Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia/ ‘Zezwalaj na składanie zamówień tylko przez firmy’.

Po wejściu w obszar Prezentacja cen możesz wybrać, czy ceny na produktach w Twoim sklepie będą wyświetlane bez uwzględniania rabatów czy już po cenie obniżonej o rabat. Ceny i rabaty: 1 - prezentacja cen

Wskazówka
Rabat dla stałego oraz dla nowego klienta dodawany z poziomu Panelu Administracyjnego Comarch e-Sklep widoczny jest dopiero po przejściu do koszyka. Rabat nalicza się w koszyku pomimo ustawienia parametru: Prezentacja cen/Po rabacie.

Dodatkowo możesz wybrać z jaką dokładnością miejsc po przecinku będą prezentowane ceny w Twoim sklepie. Ustawienie liczby miejsc po przecinku w cenie jest ustawieniem nadrzędnym w całym e-Sklepie.

Przyklad
Każdy towar przesłany z systemu ERP może mieć ustaloną własną precyzję ceny. W przypadku, gdy w systemie ERP towar A ma ustaloną cenę z 2 miejscami po przecinku, a towar B ma cenę z 4 miejscami po przecinku i jednocześnie w panelu e-Sklepu precyzja jest ustawiona na 2 miejsca, to dla towaru A cena będzie bez zmian, a w przypadku towaru B zostanie ona zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

Rabaty

W tym obszarze dostępne są opcje wyboru sposobów liczenia rabatów, a także możliwość ich włączenia dla nowo zarejestrowanego klienta. Z tego miejsca możesz również włączyć wyświetlanie informacji o rabatach w profilu klienta.

 

Po wejściu w Sposób liczenia rabatów możesz ustawić na jakich zasadach będziesz przyznawał rabaty w sklepie. Jak ustawić sposób liczenia rabatów dowiesz się z artykułu Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania.

Z tego miejsca możesz również dodać rabat dla nowo zarejestrowanego klienta.

Po wejściu do formularza ustaw warunki przyznawania takiego rabatu, od kiedy do kiedy klient powienien się zarejestrować aby otrzymać rabat, wartość procentową rabatu oraz ważność przyznanego rabatu liczoną od dnia rejestracji.

Ceny i rabaty: 3 - rabat dla nowego klienta
Możesz również wybrać czy informacje o rabatach mają być wyświetlane w profilu klienta.

Wskazówka
Należy pamiętać, że rabaty tworzone w panelu administracyjnym będą uwzględniały tylko te produkty, które zostały wcześniej odpowiednio zdefiniowane w systemie ERP.
W systemie Comarch ERP Optima nie może być zaznaczony parametr: „Towar nie podlega rabatowaniu” znajdujący się na zakładce e-Handel, natomiast w systemie Comarch ERP XL zaznaczonym parametrem musi być parametr: „Podlega rabatowaniu” znajdujący się na zakładce Aplikacje.

Więcej o rabatach przeczytasz w artykule: Rabaty.

Kupony rabatowe

W tym obszarze możesz zmieniać ustawienia łączenia kuponów rabatowych z rabatami.

Ceny i rabaty: 4 - kupony rabatowe

Na parametrze Łącz kupon z rabatami możesz włączyć sumowanie wartości przyznanych rabatów z kuponem rabatowym na zamówieniu.

Natomiast na parametrze Łącz kupon na darmową dostawę z rabatami ustalasz czy na zamówieniu z przyznanymi rabatami będzie obowiązywał kuponu na darmową dostawę.

Więcej o kuponach rabatowych przeczytasz w artykule: Do czego służą kupony rabatowe?.

Punkty lojalnościowe

Ceny i rabaty: 5 - punkty lojalnościowe

Na parametrze Łącz punkty z rabatami decydujesz czy za zamówienie obniżone o rabaty możesz dodatkowo zapłacić korzystając ze zgromadzonych punktów lojalnościowych.

Więcej o punktach lojalnościowych przeczytasz w artykule Program lojalnościowy

Waluty

W obszarze Waluty wyświetlane są aktualne kursy walut zaimportowane z systemu ERP oraz Symbole walut, które można dowolnie edytować.


Po kliknięciu w Kursy walut zostanie wyświetlona lista ze wszystkimi dostępnymi walutami wraz z aktualnymi kursami i datą aktualizacji kursu.

Po wejściu w Symbole walut zostaną wyświetlone waluty przesłane z systemu ERP, dla których można wprowadzić dowolny symbol.

Maksymalna długość pola jest zgodna z definicją kolumny w bazie.

Uwaga
Po uzupełnieniu wskazanych pól nie możliwości pozostawienia ich pustych.

Ponadto informacje na temat walut oraz ich symboli znajdują się w obiektach dotyczących koszyka i składania zamówienia, profilu klienta, a tam sekcji: z zamówieniami, reklamacjami oraz zwrotami, zapytaniami ofertowymi (Szafir), a także rabatami klienta. 

Wprowadzone symbole dla udostępnionych walut dostępne są w wybranych obiektach lokalnych oraz globalnych, z których można dowolnie korzystać. Ustawienie to nie zmieni automatycznie wyświetlanych walut dla towarów w e-Sklepie. Można dokonać modyfikacji odwołując się do odpowiednich obiektów w e-Sklepie. Nowy obiekt globalny to: currencyExt, który posiada wyróżnione pozycje: Code czyli waluta przesłana z systemu ERP (np. PLN) i Symbol, czyli symbol wprowadzony w panelu administracyjnym (np. zł).

Po uzupełnieniu symboli w panelu administracyjnym zostaną one wyświetlone w szablonie Topaz (w wersji 2021.2) we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się informacje na temat cen:

 • na liście walut/języków do wyboru – każda waluta z odpowiednim symbolem;
 • na liście towarów;
 • na szczegółach towaru;
 • w koszyku: na pozycjach towarów, dla form płatności i dostaw;
 • w Profilu Klienta w towarach ulubionych;
 • w porównywarce towarów;
 • w wyszukiwarce prostej oraz zaawansowanej.

W pozostałych szablonach Comarch symbole nie będą wyświetlone, a znajdować się będą jedynie we wskazanych wyżej obiektach.

Czy ten artykuł był pomocny?