Ceny i rabaty

Ustawienia cen i rabatów

Ustawienia cen i rabatów znajdują się w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty.
W tym menu możesz zmieniać ustawienia dotyczące prezentacji cen, naliczania rabatów i kuponów rabatowych, a także sprawdzić kursy walut przesłane z systemu ERP. Ustawienia cen i rabatów podzielone są na 5 sekcji tematycznych:

 • Ceny,
 • Rabaty,
 • Kupony rabatowe,
 • Punkty lojalnościowe,
 • Waluty.

Ceny

W tym obszarze możesz wybrać i aktywować sposób prezentacji cen w swoim sklepie wraz z uwzględnieniem liczby miejsc po przecinku. Dostępna jest również opcja ukrycia cen dla klientów niezalogowanych oraz prezentacja asortymentu w cenach netto dla klientów niezalogowanych.

W przypadku prezentacji asortymentu w cenach netto dla klientów niezalogowanych typu firma produkty będą prezentowane domyślnie w cenach netto, jeżeli sklep będzie obsługiwał sprzedaż tylko przez firmy. W tym przypadku musi być włączony parametr znajdujący się w:
Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia/ ‘Zezwalaj na składanie zamówień tylko przez firmy’.

Po wejściu w obszar Prezentacja cen możesz wybrać, czy ceny na produktach w Twoim sklepie będą wyświetlane bez uwzględniania rabatów czy już po cenie obniżonej o rabat. Ceny i rabaty: 1 - prezentacja cen

Wskazówka
Rabat dla stałego oraz dla nowego klienta dodawany z poziomu panelu administracyjnego Comarch e-Sklep widoczny jest dopiero po przejściu do koszyka. Rabat nalicza się w koszyku pomimo ustawienia parametru: Prezentacja cen/Po rabacie.

Dodatkowo możesz wybrać, z jaką dokładnością miejsc po przecinku będą prezentowane ceny w Twoim sklepie. Ustawienie liczby miejsc po przecinku w cenie jest ustawieniem nadrzędnym w całym e-Sklepie.

Przyklad
Każdy towar przesłany z systemu ERP może mieć ustaloną własną precyzję ceny. W przypadku, gdy w systemie ERP towar A ma ustaloną cenę z 2 miejscami po przecinku, a towar B ma cenę z 4 miejscami po przecinku i jednocześnie w panelu e-Sklepu precyzja jest ustawiona na 2 miejsca, to dla towaru A cena będzie bez zmian, a w przypadku towaru B zostanie ona zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

Rabaty

W tym obszarze dostępne są opcje wyboru sposobów liczenia rabatów, a także możliwość ich włączenia dla nowo zarejestrowanego klienta. Z tego miejsca możesz również włączyć wyświetlanie informacji o rabatach w profilu klienta.

 

Po wejściu w Sposób liczenia rabatów możesz ustawić na jakich zasadach będziesz przyznawał rabaty w sklepie. Jak ustawić sposób liczenia rabatów dowiesz się z artykułu Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania.

Z tego miejsca możesz również dodać rabat dla nowo zarejestrowanego klienta.

Po wejściu do formularza ustaw warunki przyznawania takiego rabatu, a także daty, w jakich klient powinien się zarejestrować, aby otrzymać rabat, wartość procentową rabatu oraz ważność przyznanego rabatu liczoną od dnia rejestracji.

Ceny i rabaty: 3 - rabat dla nowego klienta
Możesz również wybrać, czy informacje o rabatach mają być wyświetlane w profilu klienta.

Wskazówka
Należy pamiętać, że rabaty tworzone w panelu administracyjnym będą uwzględniały tylko te produkty, które zostały wcześniej odpowiednio zdefiniowane w systemie ERP.
W systemie Comarch ERP Optima nie może być zaznaczony parametr: „Towar nie podlega rabatowaniu” znajdujący się na zakładce e-Handel, natomiast w systemie Comarch ERP XL zaznaczonym parametrem musi być parametr: „Podlega rabatowaniu” znajdujący się na zakładce Aplikacje.

Więcej o rabatach przeczytasz w artykule: Rabaty.

Kupony rabatowe

W tym obszarze możesz zmieniać ustawienia łączenia kuponów rabatowych z rabatami.

Ceny i rabaty: 4 - kupony rabatowe

Na parametrze Łącz kupon z rabatami możesz włączyć sumowanie wartości przyznanych rabatów z kuponem rabatowym na zamówieniu.

Natomiast na parametrze Łącz kupon na darmową dostawę z rabatami ustalasz czy na zamówieniu z przyznanymi rabatami będzie obowiązywał kuponu na darmową dostawę.

Więcej o kuponach rabatowych przeczytasz w artykule: Do czego służą kupony rabatowe?.

Punkty lojalnościowe

Ceny i rabaty: 5 - punkty lojalnościowe

Na parametrze Łącz punkty z rabatami decydujesz, czy za zamówienie obniżone o rabaty możesz dodatkowo zapłacić korzystając ze zgromadzonych punktów lojalnościowych.

Więcej o punktach lojalnościowych przeczytasz w artykule Program lojalnościowy.

Waluty

W obszarze Waluty wyświetlane są aktualne kursy walut zaimportowane z systemu ERP oraz symbole walut, które można dowolnie edytować.


Po kliknięciu w Kursy walut zostanie wyświetlona lista ze wszystkimi dostępnymi walutami wraz z aktualnymi kursami i datą aktualizacji kursu.

Po wejściu w Symbole walut zostaną wyświetlone waluty przesłane z systemu ERP, dla których można wprowadzić dowolny symbol.

Maksymalna długość pola jest zgodna z definicją kolumny w bazie.

Uwaga
Po uzupełnieniu wskazanych pól nie możliwości pozostawienia ich pustych.

Ponadto informacje na temat walut oraz ich symboli znajdują się w obiektach dotyczących koszyka i składania zamówienia, profilu klienta, a tam sekcji: z zamówieniami, reklamacjami oraz zwrotami, zapytaniami ofertowymi (Szafir), a także rabatami klienta. 

Wprowadzone symbole dla udostępnionych walut dostępne są w wybranych obiektach lokalnych oraz globalnych, z których można dowolnie korzystać. Ustawienie to nie zmieni automatycznie wyświetlanych walut dla towarów w e-Sklepie. Można dokonać modyfikacji odwołując się do odpowiednich obiektów w e-Sklepie. Nowy obiekt globalny to: currencyExt, który posiada wyróżnione pozycje: Code czyli waluta przesłana z systemu ERP (np. PLN) i Symbol, czyli symbol wprowadzony w panelu administracyjnym (np. zł).

Po uzupełnieniu symboli w panelu administracyjnym zostaną one wyświetlone w szablonie Topaz we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się informacje na temat cen:

 • na liście walut/języków do wyboru – każda waluta z odpowiednim symbolem;
 • na liście towarów;
 • na szczegółach towaru;
 • w koszyku: na pozycjach towarów, dla form płatności i dostaw;
 • w Profilu Klienta w towarach ulubionych;
 • w porównywarce towarów;
 • w wyszukiwarce prostej oraz zaawansowanej.

W pozostałych szablonach Comarch symbole nie będą wyświetlone, a znajdować się będą jedynie we wskazanych wyżej obiektach.

Czy ten artykuł był pomocny?