Pobieranie danych z GUS – szablon Szafir

W szablonie graficznym Szafir istnieje możliwość pobierania danych klienta z GUS podczas rejestracji. Dzięki temu do formularza rejestracji zostaną zaciągnięte wszelkie dane bezpośrednio z bazy GUS, a klient nie będzie musiał ich ręcznie uzupełniać.

Funkcję możesz włączyć lub wyłączyć w ustawieniach szablonu graficznego w Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu.

Jest tam dostępny również dodatkowy parametr, który określa, czy klient może edytować swoje dane pobrane z GUS. Jeżeli parametr jest włączony, pola adresowe zostaną zablokowane i klient nie będzie mógł ich zmienić na formularzu rejestracyjnym. Wyjątkiem jest numer telefonu, który klient podczas rejestracji może edytować.

Klient po zalogowaniu się widzi swoje dane pobrane z GUS w profilu klienta w zakładce Dane firmy w obszarze Strefa Klienta. Jeżeli zablokowana jest edycja danych z GUS, klient w profilu także nie może zmienić swoich danych adresowych. Może edytować numer telefonu oraz adres e-mail. Istnieje także możliwość zmiany numeru NIP.
Po wpisaniu nowego NIPu należy kliknąć opcję „Pobierz dane z GUS”, aby dane adresowe się zaktualizowały.

W przypadku, gdy w bazie GUS brakuje wybranych informacji o podmiocie, można je uzupełnić ręcznie na formularzu rejestracji. W przypadku długich nazw (powyżej 50 znaków) taka nazwa jest dzielona na dwa pola. Jeżeli serwis GUS nie zwraca nazwy ulicy, w pole to kopiowana jest nazwa miejscowości.

Klient może także skorzystać z dodatkowej funkcjonalność, która pozwala zarejestrować się użytkownikom w przypadku, kiedy wyszukiwarka GUS jest niedostępna. W przypadku włączonej opcji w zakładce Wygląd sklepu/ Ustawienia, użytkownik będzie mógł ręcznie wpisać dane, aby zarejestrować się w e-Sklepie.

Czy ten artykuł był pomocny?