Rabaty

Lista rabatów

Lista rabatów znajduje się w panelu administracyjnym w zakładce Marketing/ Rabaty.

Po wejściu w obszar Rabaty pojawia się panel z zakładkami:

 • dla stałych klientów,
 • dla nowych klientów,
 • od wartości zamówienia,
 • rabaty z Comarch ERP,
 • stała cena z Comarch ERP.

Rabaty dla stałych klientów

W zakładce Dla stałych klientów wyświetlana jest lista rabatów przyznanych stałym klientom z Listy klientów.

Rabaty te możesz udzielić indywidualnie albo zbiorczo dla wybranych klientów.
Rabat dodaje się na liście kontrahentów lub na liście rabatów. Zobacz w Operacje seryjne. 

Na liście rabatów dla stałego klienta możesz aktywować lub zablokować rabaty oraz ich eksport do pliku.

Zarówno aktywacja jak i blokada rabatu jest możliwa za pomocą przycisku Aktywuj/ Zablokuj, po zaznaczeniu wybranych wierszy z rabatami.

Rabaty: 4 - Aktywacja i blokada

Listę rabatów można również wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV.

Więcej o eksporcie do pliku przeczytasz w artykule Praca z listą.

Rabaty dla nowych klientów

W zakładce Dla nowych klientów wyświetlona jest lista rabatów udzielonych dla nowo zarejestrowanych klientów. Sposób w jaki dodasz taki rabat jest opisany w artykule Ceny i rabaty.

Rabaty te widoczne są dopiero wówczas, gdy nowy kontrahent zaloguje się w sklepie, gdyż jest on przyporządkowany do konkretnego klienta.

Zakładka Dla nowych klientów daje możliwość:

 • usuwania rabatu;
 • aktywacji/ blokady rabatu;
 • eksportu rabatów do pliku.
Aby usunąć wybrany rabat zaznacz wiersz, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Aktywacja, blokada oraz eksport do pliku odbywa się analogicznie jak w przypadku opisanego wcześniej rabatu dla stałego klienta.

Rabaty od wartości zamówienia

Na zakładce Od wartości zamówienia możesz:

 • dodawać i usuwać rabat od wartości zamówienia;
 • aktywować lub blokować rabaty;
 • eksportować rabaty do pliku.

Aby dodać nowy rabat kliknij przycisk Dodaj rabat, a następnie uzupełnij zakres kwot, w których obowiązuje rabat, jego wysokość procentową oraz datę obowiązywania.

Rabaty: 7 - Formularz dodawania rabatu

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Usuwanie, aktywacja, blokada oraz eksport do pliku odbywa się analogicznie jak w przypadku opisanego wcześniej rabatu dla stałego klienta.

Rabaty z systemu ERP

W zakładce Rabat z Comarch ERP Optima/ Rabat z Comarch ERP XL/ Rabat z Comarch ERP Altum wyświetlona jest lista rabatów udzielonych we właściwym systemie Comarch ERP. 

Na liście rabatów dostępne są tylko te rabaty, które dotyczą kategorii i produktów udostępnionych do e-Sklepu.

 

Z listy Rabaty z Comarch ERP możesz:

 • eksportować rabaty do pliku.

Stała cena z systemu ERP

W zakładce Stała cena z Comarch ERP wyświetlana jest lista ustalonych stałych cen z poziomu systemu Comarch ERP.

 width=

Więcej informacji o rabatach przesyłanych z systemów ERP znajdziesz w artykułach:

Czy ten artykuł był pomocny?