Rabaty

Lista rabatów

Lista rabatów znajduje się w panelu administracyjnym w zakładce Sprzedaż/ Rabaty.

Po wejściu w obszar Rabaty pojawia się panel z zakładkami:

 • rabaty dla stałego klienta,
 • rabaty dla nowego klienta,
 • rabaty od wartości zamówienia,
 • rabaty z Comarch ERP,
 • stała cena z Comarch ERP.

Rabaty dla stałego klienta

W zakładce Rabaty dla stałego klienta wyświetlana jest lista rabatów przyznanych stałym klientom z Listy kontrahentów.

Rabaty te możesz udzielić indywidualnie albo zbiorczo dla wybranych klientów.
Rabat dodaje się na liście kontrahentów. Zobacz w Operacje seryjne.

Na liście rabatów dla stałego klienta możesz aktywować lub zablokować rabaty oraz ich eksport do pliku.

Zarówno aktywacja jak i blokada rabatu jest możliwa za pomocą przycisku Aktywuj/ Zablokuj, po zaznaczeniu wybranych wierszy z rabatami.

Rabaty: 4 - Aktywacja i blokada

Listę rabatów można również wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV.

Więcej o eksporcie do pliku przeczytasz w artykule Praca z listą.

Rabaty dla nowego klienta

W zakładce Rabaty dla nowego klienta wyświetlona jest lista rabatów udzielonych dla nowo zarejestrowanych klientów. Sposób w jaki dodasz taki rabat jest opisany w artykule Ceny i rabaty.

Rabaty te widoczne są dopiero wówczas, gdy nowy kontrahent zaloguje się w sklepie, gdyż jest on przyporządkowany do konkretnego klienta.

Zakładka Rabaty dla nowego klienta daje możliwość:

 • usuwania rabatu;
 • aktywacji/ blokady rabatu;
 • eksportu rabatów do pliku.
Aby usunąć wybrany rabat zaznacz wiersz, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Aktywacja, blokada oraz eksport do pliku odbywa się analogicznie jak w przypadku opisanego wcześniej rabatu dla stałego klienta.

Rabaty od wartości zamówienia

Na zakładce Rabaty od wartości zamówienia możesz:

 • dodawać i usuwać rabat od wartości zamówienia;
 • aktywować lub blokować rabaty;
 • eksportować rabaty do pliku.

Aby dodać nowy rabat kliknij przycisk Dodaj, a następnie uzupełnij zakres kwot, w których obowiązuje rabat, jego wysokość procentową oraz datę obowiązywania.

Rabaty: 7 - Formularz dodawania rabatu

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem DODAJ.

Usuwanie, aktywacja, blokada oraz eksport do pliku odbywa się analogicznie jak w przypadku opisanego wcześniej rabatu dla stałego klienta.

Rabaty z systemu ERP

W zakładce Rabat z Comarch ERP Optima/ Rabat z Comarch ERP XL/ Rabat z Comarch ERP Altum wyświetlona jest lista rabatów udzielonych we właściwym systemie Comarch ERP. 

Na liście rabatów dostępne są tylko te rabaty, które dotyczą kategorii i produktów udostępnionych do e-Sklepu.

 

Z listy Rabaty z Comarch ERP możesz:

 • eksportować rabaty do pliku;
 • dodać dodatkowe kolumny do wyświetlania danych.
Informacje widoczne na liście rabatów, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego dokonasz poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które możesz dodać do listy rabatów:

 • Status,
 • Rabat dla,
 • Rabat na,
 • Nazwa towaru/ Nazwa kategorii,
 • Rabat (%),
 • Obowiązuje od,
 • Obowiązuje do,
 • Pozostało (dni),
 • Próg.

Jeżeli będziesz chciał wrócić do ustawień początkowych kliknij przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Po przejściu do szczegółów wybranego rabatu znajdziemy informacje na temat kontrahenta, dla którego został przypisany rabat oraz szczegóły warunków przyznania rabatu, z podziałem na zakładki Towary/Kategorie i Kontrahenci/Grupy.

Stała cena z systemu ERP

W zakładce Stała cena z Comarch ERP wyświetlana jest lista ustalonych stałych cen z poziomu systemu Comarch ERP.

Więcej informacji o rabatach przesyłanych z systemów ERP znajdziesz w artykułach:

Czy ten artykuł był pomocny?