Jak poinformować Kontrahenta o promocji?

Rabaty dostępne w Comarch e-Sklep z pewnością zachęcą duże grono Klientów do zrobienia zakupów w Twoim sklepie. Rabaty dostępne w e-Sklepie dają możliwość promowania towarów, nagradzania kupujących, a także zachęcają do zakupów potencjalnych klientów.

Jakie rodzaje rabatów dostępne są w e-Sklepie?

W Panelu Administracyjnym można dodawać oraz kontrolować następujące typy rabatów:

 • Rabaty dla stałego klienta
 • Rabaty dla nowego klienta
 • Rabaty od wartości zamówienia

E-sklep obsługuje również rabaty przesyłane z systemów ERP, w tym rabaty typu stała cena.

Jak dodawać poszczególne rabaty?

Listę dostępnych rabatów możemy znaleźć w Panelu Administracyjnym e-Sklepu w zakładce Marketing/ Rabaty. W tej sekcji pojawia się panel z zakładkami:

 • Dla stałych klientów

W tej zakładce widoczne są rabaty przyznane stałym klientom z Listy kontrahentów. Rabaty dla stałych klientów można dodawać na liście rabatów oraz kontrahentów – indywidualnie lub zbiorczo.

Panel Administracyjny – Rabaty dla stałego klienta

Na liście rabatów dla stałego klienta, możesz aktywować lub zablokować rabaty.

 • Dla nowych klientów

Ta zakładka odpowiada za rabaty udzielone nowo zarejestrowanym klientom. Taki rabat można przydzielić Na liście rabatów.

Przechodząc do szczegółów powyższego parametru, istnieje możliwość skonfigurowania rabatu procentowego oraz ważności rabatu wedle swoich preferencji.

 • Od wartości zamówienia

Na tej zakładce istnieje możliwość dodawania oraz usuwania rabatów od wartości zamówienia. W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj rabat oraz uzupełnić wymagane parametry tj. zakres kwot w których obowiązuje rabat, wysokość rabatu oraz zakres dat obowiązywania rabatu:

Formularz dodawania rabatu od wartości zamówienia.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Gdzie są widoczne rabaty w Strefie Klienta?

Aby przyznane rabaty wyświetlały się w Strefie Klienta należy przejść w Panelu Administracyjnym do zakładki Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty, w sekcji Rabaty widnieje parametr odpowiadający za wyświetlanie się rabatów w Strefie Klienta – należy go włączyć:

Widok z sekcji Ustawienia/Ustawienia sklepu z zakładki Ceny i rabaty.

Po włączeniu powyższego parametru, w Strefie Klienta w zakładce Promocje, będą widoczne przyznane rabaty:

Widok dostępnych rabatów w Strefie Klienta.

Gdzie są widoczne rabaty dla nowo zarejestrowanych Klientów?

Po założeniu konta w e-Sklepie, nowo zarejestrowany Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą utworzenie konta. Wiadomość ta zawiera również informację o przyznanym rabacie – wysokości rabatu oraz datę ważności.

Po zalogowaniu do e-Sklepu nowego klienta, przechodząc do Strefy Klienta/ Promocje, również widnieje informacja o przyznanym rabacie:

Widok dostępnych rabatów w Strefie Klienta.

W jaki sposób zaprezentować rabat za pomocą banneru?

Kolorowe, atrakcyjne bannery to bardzo skuteczny nośnik informacji dotyczących rabatów i wszelkich promocji w Twoim e-Sklepie. W tym celu wystarczy przygotować obrazek z odpowiednim tekstem informującym o promocji.

Modyfikacji bannerów można dokonać w Panelu Administracyjnym przechodząc do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery:

Przykładowa lista bannerów w szablonie Szafir.

W tym oknie możesz edytować opis, nazwę i zdjęcia poszczególnych bannerów. Na liście bannerów znajduje się banner top – jego treść jest pobierana z pola Tekst. Ten banner wyświetla się jako wąski pasek na górze e-Sklepu, więc świetnie sprawdzi się jako banner informujący o trwającej promocji lub rabacie:

Podczas edycji banneru TOP możesz dodać adres strony, produktu, promocji lub innego przekierowania w polu Link. Po kliknięciu na banner zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę przypisaną do tego banneru.

Widok zaawansowany banneru.

Więcej informacji dotyczących Bannerów znajduję się w artykule: Bannery w sklepie.

Jak dodać etykietę czasową „Promocja” dla danego towaru?

Produkt posiadający etykietę „Promocja” z pewnością zwróci uwagę potencjalnego klienta. Jak możemy ją dodać? W tym celu musimy przejść do systemu ERP z którego korzystamy:

 • Comarch ERP Optima

Korzystając z Comarch ERP Optima w celu dodania etykiety „Promocja” należy przejść do sekcji Ogólne/Cennik, a następnie przejść do szczegółów danego towaru. Na Pozycji cennika należy przejść do zakładki e-Sklep, a następnie do obszaru Atrybuty czasowe:

Karta towaru w Comarch ERP Optima, zakładka e-Sklep.

Po oznaczeniu parametru „Promocja”, zmiany należy zapisać ikoną dyskietki i wykonać synchronizację.

Produkt z dodanym atrybutem czasowym „Promocja” oraz „Super jakość”.

 • Comarch ERP XL

W celu dodania atrybutu czasowego w Comarch ERP XL należy przejść do modułu Sprzedaż. Następnie przejść do zakładki Listy/Towary. Po przejściu do szczegółów danego towaru, w zakładce Aplikacje znajdują się Flagi:

Karta towaru w Comarch ERP XL, zakładka Aplikacje.

Identycznie jak w przypadku Comarch ERP Optima, wprowadzone zmiany należy zapisać ikoną dyskietki, po czym należy wykonać synchronizację.

 • Comarch ERP XT

W przypadku korzystania z Comarch ERP XT w celu dodania etykiety czasowej, należy przejść do sekcji Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Atrybuty. Po przejściu do sekcji Atrybuty należy oznaczyć Atrybuty czasowe, tak jak w przypadku innych systemów ERP:

Sekcja Atrybutów w ERP XT.

Po wykonaniu synchronizacji, etykieta będzie widoczna w sklepie. Do e-Sklepu wysyłane są maksymalnie trzy atrybuty czasowe – w przypadku zaznaczenia większej ilości cech, zostaną przesłane trzy pierwsze.

Jak zaprezentować cenę przed rabatem i po rabacie na karcie produktu?

Aby na karcie produktu była zaprezentowana cena poprzednia (przed rabatem) należy dokonać odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP.

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy w systemie ERP zostały wprowadzone ceny poprzednie – na ich podstawie jest wyświetlana cena przed obniżką. Więc jak wprowadzić cenę poprzednią w systemie ERP?

 • Comarch ERP Optima

W celu oznaczenia ceny poprzedniej w Comarch ERP Optima, należy przejść do szczegółów Comarch e-Sklep (System/Konfiguracja/e-Handel) i skonfigurować cenę poprzednią w sekcji Ceny:

Formularz Comarch e-Sklep/e-Sale w Comarch ERP Optima.

Następnie wprowadzone zmiany zapisać ikoną dyskietki, po czym wykonać synchronizację.

 • Comarch ERP XL

W celu konfiguracji ceny poprzedniej w systemie Comarch ERP XL, należy przejść do modułu Administrator oddziałów. Następnie do zakładki Ogólne/Oddziały, gdzie należy wybrać oddział w którym chcemy dokonać konfiguracji.

Formularz Konfiguracji oddziału w Comarch ERP XL.

W tym miejscu należy skonfigurować cenę poprzednią, zmiany zapisać ikoną dyskietki, a następnie wykonać synchronizację.

Jeśli towar objęty rabatem, nie posiada ceny poprzedniej, wówczas nie jest prezentowana promocja. Promocja nie będzie również widoczna w momencie, w którym cena domyślna sprzedaży jest wyższa niż poprzednia.

Więcej informacji dotyczących rabatów w e-Sklepie znajduje się w poniższych linkach:

Czy ten artykuł był pomocny?