Jak skonfigurować zestawy promocyjne z Comarch ERP Optima?

Wstęp

Zestawy Promocyjne to funkcjonalność, dzięki której w ramach sprzedaży określonego towaru głównego, objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów w obniżonej cenie. Dobrze przemyślane zestawy promocyjne to klucz do lepszej sprzedaży w Twoim e-Sklepie, jak również większe zadowolenie klientów z zakupu towarów po obniżonej cenie.

W ramach zestawów promocyjnych W Comarch e-Sklep obsługujemy:

 • Zestaw promocyjny z elementami dynamicznymi (od wersji 2022.0),
 • Wymianę towarów na poszczególnych pozycjach,
 • Towary z atrybutami grupującymi, wielowartościowymi oraz edytowalnymi,
 • Jednostki pomocnicze dla towarów w zestawie (od wersji 2022.1.)

Konfiguracja zestawów promocyjnych

 • Z poziomu Comarch ERP Optima przejdź do zakładki Ogólne/ Inne / Zestawy promocyjne i dodaj nowy zestaw,
 • Dodaj towar główny, kod zestawu i nazwę zestawu,
 • Określ rodzaj rabatu: stała cena lub rabat, następnie określ walutę,
 • Dodaj towary, które będą składową nowego zestawu promocyjnego.
 • Pamiętaj o zaznaczeniu parametru: „Udostępniaj do Comarch e-Sklep” – w przeciwnym razie zestaw promocyjny nie zostanie wysłany do e-Sklepu.

 

Prawidłowo skonfigurowany zestaw promocyjny wyświetli się na szczegółach towaru głównego, jako osobny kontener w dolnej części strony.

Zestaw promocyjny z jednostkami pomocniczymi

Jednostki pomocnicze w zestawie będą dostępne po odpowiednim skonfigurowaniu towaru w ERP Optima:

 • Dodaj jednostkę miary w ERP Optima: System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Jednostki miary,
 • Dodaj jednostkę pomocniczą na szczegółach wybranego towaru Jednostki, EAN, VAT,

 • Na szczegółach wybranego towaru przejdź do zakładki: e-Handel/ Dodatkowe,
 • Dodaj jednostkę pomocniczą dla Comarch e-Sklep,

 

 • Wejdź w swój zestaw promocyjny: Ogólne/ Inne/ Zestawy promocyjne,
 • Z poziomu kolumny Jm. wybierz jednostkę, która pojawi się w ramach zestawu promocyjnego.

 

Uwaga
 • Dodanie jednostki pomocniczej dla towaru wchodzącego w skład zestawu promocyjnego spowoduje, że klient będzie mógł wybrać ten towar w jednostce innej niż domyślna,
 • Towar główny na zestawie promocyjnym wyświetla się tylko i wyłącznie w jednostce domyślnej. Nie ma możliwości wyboru jednostki pomocniczej.

Dodatkowe informacje

Możesz skasować utworzony zestaw pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklepie. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, musisz najpierw odznaczyć parametr na karcie zestawu, a następnie go usunąć.

Podczas próby usunięcia z poziomu Cennika/ Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z zestawem promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, powinieneś najpierw usunąć wszystkie zestawy, na których dana pozycja występuje.

Wskazówka
Jeżeli towar jest elementem zestawu lub towarem głównym zestawu promocyjnego i na swojej karcie ma cenę 0,00 a jest zaznaczony parametr w konfiguracji e-Sklepu - Pomijaj towary z ceną 0,00, wówczas taki zestaw nie jest przesyłany do Comarch e-Sklep.

Przycisk Operacji Seryjnych , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w e-Sklep jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu lub galerii internetowej w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e-Handel.

 

Czy ten artykuł był pomocny?