Rabaty z Comarch ERP Altum

Wstęp

Od wersji 2020 w Comarch e-Sklep został wprowadzony nowy sposób obsługi rabatów. Nowa struktura wysyłania rabatów dostępna jest w integracji z systemem Comarch ERP Altum od wersji 2019.5.1.

Od wersji 2020.1 rabaty w Comarch e-Sklep naliczane są zawsze od ceny brutto towaru oraz rabaty obsługiwane są w walucie w której zostały skonfigurowane w systemie ERP.

Zastosowanie

Comarch e-Sklep obsługuje takie rabaty jak:

 • Rabat nabywcy na artykuł,
 • Rabat nabywcy na grupę artykułów,
 • Rabat grupy nabywców na artykuł,
 • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów,
 • Pakiet stały (przykład: jeżeli zakupisz towar A, to otrzymasz gratisowy towar B),
 • Pakiet elastyczny (przykład: jeżeli zakupisz towar A o minimalnej wartości 100 zł, to otrzymasz gratisowy towar B).
Wszystkie typy powyższych rabatów należy utworzyć w Comarch ERP Altum na zakładce Sprzedaż/Rabaty i wykonać synchronizację z Comarch e-Sklep.

Pakiet Stały

W celu utworzenia Pakietu Stałego należy przejść do zakładki Sprzedaż/Rabaty i następnie dodać rabat. Pojawi się wówczas okno konfiguracji rabatów. Następnie z listy należy wybrać typ rabatu Pakiet Stały.

Następnie można określić szczegóły rabatu:

 • Nazwę,
 • Okres obowiązywania,
 • Walutę w jakiej rabat ma być naliczany,
 • Aktywność (aby rabat wyświetlał się w Comarch e-Sklep musi być aktywny).

Wskazówka
Jeżeli nie zostanie zaznaczony parametr „obowiązuje do” rabat będzie ważny bezterminowo.

Następnie na zakładce Kontrahenci należy wybrać Kontrahenta bądź Grupę kontrahentów, do których będzie przypisany rabat.

Wskazówka
W celu naliczania rabatu dla klientów niezalogowanych oraz zarejestrowanych (którzy nie mają jeszcze karty w Comarch ERP Altum) należy wybrać grupę kontrahentów, w której znajduje się kontrahent „Nieokreślony”.

Następnie można przejść do wyboru artykułów, które mają wchodzić w skład rabatu pakietowego.

W sekcji Artykuły, użytkownik ma możliwość wybrania towaru podstawowego (artykułu, na której podstawie będzie przydzielany rabat) oraz odnoszących się do niego warunków rabatowych.

Dostępne kolumny to:

 • Kod artykułu/grupy – można wybrać pojedynczy artykuł albo grupę artykułów,
 • Nazwa Artykułu/Grupy,
 • J.M. – jednostki miary, na które będzie obowiązywał rabat,
 • Rodzaj Rabatu – istnieje możliwość wyboru 3 rodzajów: Procentowy, Stała cena netto, Stała cena brutto,
 • Wartość rabatu – w zależności od wybranego rodzaju rabatu będzie można wybrać procentową albo wartościową wysokość rabatu,
 • Ilość – ile towaru podstawowego musi zostać dodana, aby rabat zadział,
 • Min. Ilość pozycji.

Poniżej dostępna jest sekcja „Artykuły dodatkowe/Gratisy„. Należy w niej wskazać towar, który będzie podlegał rabatowi.

Dostępne kolumny to:

 • Kod artykułu/grupy – można wybrać pojedynczy artykuł albo grupę artykułów,
 • Nazwa Artykułu/Grupy,
 • Min. Ilość pozycji,
 • Wymagany,
 • Ilość – ile towarów bonusowych w koszyku będzie podlegało rabatowi,
 • Wartość rabatu – w zależności od wybranego rodzaju rabatu będzie można wybrać procentową albo wartościową wysokość rabatu,
 • J.M. – jednostki miary, na które będzie obowiązywał rabat,
 • Rodzaj Rabatu – istnieje możliwość wyboru 3 rodzajów: Procentowy, Stała cena netto, Stała cena brutto.
Uwaga

Rabat w Comarch e-Sklep nalicza się jeśli:

 • Utworzony rabat jest aktywny (zaznaczony parametr Aktywny na definicji rabatu),
 • Towary, które wchodzą w skład rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP Altum),
 • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/ Ceny i Rabaty/ Sposób liczenia rabatów w koszyku/ Rabaty przesłane z systemu ERP),
 • Została przeprowadzona synchronizacja.

Pakiet Elastyczny

W celu utworzenia Pakietu Elastycznego należy przejść do zakładki Sprzedaż/ Rabaty i następnie dodać rabat. Pojawi się wówczas okno konfiguracji rabatów. Następnie należy z listy typów rabatów należy wybrać typ rabatu Pakiet Elastyczny.

Następnie można określić szczegóły rabatu:

 • Nazwę,
 • Okres obowiązywania,
 • Walutę w jakiej rabat ma być naliczany,
 • Aktywność (aby rabat wyświetlał się w Comarch e-Sklep musi być aktywny).

Wskazówka
Jeżeli nie zostanie zaznaczony parametr „obowiązuje do” rabat będzie ważny bezterminowo.

Następnie na zakładce Kontrahenci należy wybrać Kontrahenta bądź Grupę kontrahentów, do których będzie przypisany rabat.

Wskazówka
W celu naliczania rabatu dla klientów niezalogowanych oraz zarejestrowanych (którzy nie mają jeszcze karty w Comarch ERP Altum) należy wybrać grupę kontrahentów, w której znajduje się kontrahent „Nieokreślony”.

Następnie można przejść do zakładki Artykuły. W rabatach elastycznych mamy możliwość utworzenia progu od którego będzie naliczany rabat.

Istnieją 2 typy progów:

 • Ilościowy – ile towarów musi zostać dodane do koszyka, aby rabat się naliczył,
 • Wartościowy – od jakiej wartości koszyka, rabat zostanie naliczony.

Dodatkowo na kolumnach istnieje możliwość ustalenia szczegółów:

 • Ilość od – ile sztuk towaru jest wymagane, aby rabat się naliczył / Wartość od – jaka wartość koszyka jest wymagana, aby rabat się naliczył,
 • Min. ilość pozycji – ile pozycji (różnych typów towaru) musi zostać dodane do koszyka, aby rabat się naliczył.

Następnie analogicznie jak w Pakiecie Stałym należy w sekcji Artykuły oraz Artykuły dodatkowe/Gratisy dodać towary, które będą wchodzić w zakres pakietu elastycznego.

Wskazówka
Dodatkowo w sekcjach Artykuły oraz Artykuły dodatkowe/Gratisy istnieje możliwość ustalenia indywidualnych progów dla towarów.
Uwaga

Rabat w Comarch e-Sklep nalicza się jeśli:

 • Utworzony rabat jest aktywny (zaznaczony parametr Aktywny na definicji rabatu),
 • Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP Altum),
 • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/ Ceny i Rabaty/ Sposób liczenia rabatów w koszyku/ Rabaty przesłane z systemu ERP),
 • Została przeprowadzona synchronizacja.

Kto może używać tej opcji

Aby móc używać tej funkcjonalności należy posiadać:

 • Sklep w wersji B2B lub Enterprise min. 2020,
 • System ERP Altum min. 2019.5.1.

Przykłady użycia

Kup 2 towary A, a towar B dostaniesz gratis

[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A, wskazujemy ilość 2, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu na wysokości 100%.

Kup towar A, a towar B otrzymasz za 1 zł

[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku wartościowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 1 zł.

Kup za przynajmniej 100 zł z grupy towarowej A, a towar B otrzymasz z 20% zniżką

[Pakiet Elastyczny] W sekcji progi wybieramy typ: wartościowy. Ustawiamy wartość na poziomie 100 zł. Następnie w sekcji Artykuły wybieramy grupę A, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 20%.

Kup 1 towary z grupy A, a drugi (tańszy) z tej samej grupy dostaniesz w gratisie

[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A i ustalamy ilość towaru na 2. Następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy tą samą grupę towarową. Następnie z nazwy grupy towarowej wybieramy opcję najtańszy. Wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 100%.

Uwaga
Należy pamiętać, że pakiety rabatowe w koszyku traktowane są jako zestawy. W takim wypadku nie łączą się z kuponami rabatowymi i nie można użyć punktów lojalnościowych do ich zakupu.

Rabaty w panelu administracyjnym

Rabaty przesłane z systemu Comarch ERP Altum widoczne są w Panelu administracyjnym e-Sklepu na zakładce Marketing/ Rabaty/ Z Comarch ERP Altum.

Na liście widoczne są kolumny:

 • Nazwa,
 • Typ rabatu,
 • Obowiązuje od,
 • Obowiązuje do,
 • Priorytet,
 • Priorytet (2).
Dodatkowo możliwe jest wyświetlenie na liście kolumny z kodem promocji. Kolumna z kodem widoczna będzie po kliknięciu w przycisk Kolumny i zaznaczeniu kolumny o nazwie Kod.

Na liście rabatów dostępny jest również przycisk Eksport do pliku, przy użyciu którego można wyeksportować listę do pliku CSV lub XML.

Po przejściu na szczegóły rabatu widoczne są zakładki:

 • Towary/Kategorie,
 • Kontrahenci/Grupy.

W zależności od poszczególnych rabatów, na szczegółach wyświetlane są dodatkowe informacje związane z towarami/ kategoriami oraz Kontrahentami/ grupami Kontrahentów których rabat dotyczy.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz w Rabaty.

Czy ten artykuł był pomocny?