Indywidualne cenniki dla kontrahentów

Czym są indywidualne cenniki kontrahentów?

Indywidualne cenniki umożliwiają dopasowanie oferty sklepu do danego klienta, poprzez wyznaczenie dla niego odrębnych cen. Cenniki takie, tworzone są zazwyczaj dla stałych kontrahentów, składających duże zamówienia, w celu zachęcenia do kontynuowania działań oraz aby podkreślić ich wyjątkowość.

Wskazówka
Indywidualne cenniki kontrahentom, nadaje się w systemach ERP. Do poprawnego działania, wymagana jest również wersja Enterprise lub B2B Comarch e-Sklep.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP Optima?

Modyfikacja cennika dla kontrahenta.

W pierwszym kroku należy stworzyć w systemie ERP indywidualny cennik. W Comarch ERP Optimia warto w tym celu skorzystać z opcji seryjnych Zmiana ceny (po zaznaczeniu towarów) i ustalić ceny w oparciu o np. cenę domyślną, wysyłaną do sklepu. Więcej o opcjach seryjnych i opcji Zamiana ceny przeczytasz w artykule Cennik- opcje seryjne w rozdziale Zmiana ceny.

Wybór i aktywacja sposobu wyświetlania cen.

W Comarch ERP Optima, należy przejść do obszaru Ogólne/ Kontrahenci, a następnie wskazać i wybrać danego kontrahenta z listy, która powstała na bazie danych z Comarch e-Sklep.

Będąc w formularzu kontrahenta, należy w zakładce e-Sklep, wybrać rodzaj prezentacji ceny (cennik), który będzie przypisany do danego kontrahenta oraz nacisnąć Zapisz.

Po zakończeniu wszystkich modyfikacji, należy dokonać synchronizacji systemu ERP z Comarch e-Sklep.

Wskazówka
Na formularzu synchronizacji należy zaznaczyć parametr „Wyślij kontrahentów do e-Sklepu”. 

Więcej o synchronizacji systemu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep przeczytasz w artykule Współpraca z Comarch ERP Optima.

Po synchronizacji indywidualny cennik dla kontrahenta powinien być widoczny w panelu administracyjnym e-Sklep na karcie kontrahenta (w naszym przykładzie cena hurtowa 3). Klient po zalogowaniu się do sklepu będzie widzieć ceny z dedykowanego cennika.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP XL?

Aby ustalić indywidualną cenę dla kontrahenta, która będzie udostępniana do e-Sklepu należy odpowiednio skonfigurować jego kartę w systemie ERP XL.

Po wejściu w szczegóły karty wybranego kontrahenta należy przejść do zakładki Aplikacje, gdzie w sekcji Oddziały znajduje się Lista oddziałów Comarch e-Sklep. W tym miejscu operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie.

Karta kontrahenta: zakładka Aplikacje

Lista oddziałów Comarch e-Sklep: Cena domyślna

Po wybraniu dedykowanej dla klienta ceny należy zapisać zmiany i wykonać synchronizację danych.

Czy ten artykuł był pomocny?