Praca z listą

Praca z listą

Lista

Lista zawiera informacje przedstawione w formie tabeli. Pierwszy jej wiersz to nazwy kolumn (m.in. nazwa, rozmiar, data), w drugim, w zależności od własności kolumny, mogą być dostępne pola do wyszukiwania lub sortowania według wartości wybranej z zamkniętego katalogu własności kolumny. Trzeci i kolejne wiersze, to pozycje danej listy.

Informacje widoczne na liście są zależne od wyboru kolumn przez administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie w przycisk . Pojawi się wtedy pełna lista dostępnych w danym miejscu kolumn, które można wybrać, aby zostały zaprezentowane na liście.

Można również przywrócić domyślne ustawienia danej listy klikając w przycisk Przywróć domyślne.

Istnieje również możliwość zmiany kolejności kolumn na liście przeciągając je we właściwe miejsce.

Grupowanie

Klikając w wybraną kolumnę można dokonać grupowania według wybranej kolumny.

Sortowanie

Kolumny, które można sortować, muszą mieć przycisk strzałki.

Sortowanie odbywa się za pomocą przycisku . Można wtedy ustalić kolejność rosnącą lub malejącą, klikając w przycisk strzałki.

Akcje

Do najczęściej występujących akcji należy akcja Dodaj, służy ona do dodawania nowej pozycji na liście, nowego kafelka itp. Niektóre akcje pojawiają się dopiero po zaznaczeniu jednego lub kilku wierszy, do takich akcji mogą należeć m. in. wysyłka e-mail/SMS, dodawanie/usuwanie rabatu, wysyłka newslettera, aktywacja/blokada i wiele innych w zależności od funkcji dostępnych na danej liście.

Eksport do pliku

Aby wyeksportować dane do pliku, można zaznaczyć pozycje i kliknąć przycisk a następnie wybrać Eksportuj do pliku. Wtedy pojawi się formularz, gdzie należy wybrać format w jakim ma być eksportowany plik, a następnie kliknąć przycisk Zatwierdź.

Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy zapisać pobrany plik.

Przechwytywanie2

Import z pliku

Aby importować dane z pliku, należy kliknąć w przycisk Importuj z pliku.

Po wybraniu przycisku, pojawi się okno, w którym należy dodać plik z danymi w formacie XML (zapisany w formie, przedstawionej w linku do pobrania Pobierz przykładowy plik XML), za pomocą przycisku Wybierz plik XML.

Następnie zatwierdzamy plik przyciskiem importuj .

Uwaga
Od wersji 2020.4 w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep na wszystkich listach wprowadzono „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list, menu z przyciskami opcji seryjnych, wyboru kolumn oraz eksportu do pliku jest zawsze widoczne u góry ekranu.

Więcej na temat importu można przeczytać na stronie Importy z XML.

Czy ten artykuł był pomocny?