Praca z listą

Praca z listą

Lista

Lista zawiera informacje o umieszczonych w niej kategoriach. Znajdują się na niej m.in. nazwa, rozmiar, data.

ffss

Informacje widoczne na liście, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście.

ddf

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

W niektórych przypadkach możliwe jest przejście z widoku kafelek na widok listy, odbywa się to za pomocą przycisku u.

Istnieje również możliwość zmiany kolejności kolumn na liście przeciągając je we właściwe miejsce.

Grupowanie

Klikając w wybraną kolumnę i przeciągając ją w obszar: Przeciągnij kolumny tutaj, aby pogrupować, można dokonać grupowania według wybranej kolumny, wtedy wybrana kolumna podświetli się. Można też zbiorczo usunąć grupowania przyciskiem usuń wszystkie, lub pojedynczo przyciskiem e.

f

Sortowanie

Kolumny, które można sortować, muszą mieć przycisk strzałki.

ee

Sortowanie odbywa się za pomocą przycisku g. Można wtedy ustalić kolejność rosnącą lub malejącą klikając w przycisk strzałki.

Akcje

Do najczęściej występujących akcji należy akcja Dodaj, służy ona do dodawania nowej pozycji na liście, nowego kafelka itp.

Niektóre akcje pojawiają się dopiero po zaznaczeniu jednego lub kilku wierszy, do takich akcji mogą należeć m. in. wysyłka e-mail/SMS, dodawanie/usuwanie rabatu, wysyłka newslettera, aktywacja/blokada i wiele innych w zależności od potrzeby.

4

Eksport do pliku

Aby wyeksportować dane do pliku, można zaznaczyć wszystkie pozycje i kliknąć przycisk Eksport do pliku. Wtedy pojawi się ikona, w której należy wybrać sposób zaznaczenia zakresu danych oraz, format w jakim ma być eksportowany plik a następnie kliknąć przycisk EKSPORTUJ.

eks

Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy zapisać pobrany plik.

Przechwytywanie2

Import z pliku

Aby importować dane z pliku, należy rozwinąć przycisk Eksport do pliku, i kliknąć przycisk Import z pliku XML.

ekss

Po wybraniu przycisku, pojawi się okno, w którym należy dodać plik z danymi w formacie XML (zapisany w formie, przedstawionej w linku do pobrania Pobierz przykładowy plik XML), za pomocą przycisku Wybierz plik XML.

impo

Następnie zatwierdzamy plik przyciskiem importuj imp.

Więcej na temat importu można przeczytać na stronie Importy z XML.

Czy ten artykuł był pomocny?