Praca z listą

Praca z listą

Lista

Lista zawiera informacje przedstawione w formie tabeli. Pierwszy jej wiersz to nazwy kolumn (m.in. nazwa, rozmiar, data), w drugim, w zależności od własności kolumny, mogą być dostępne pola do wyszukiwania lub sortowania według wartości wybranej z zamkniętego katalogu własności kolumny. Trzeci i kolejne wiersze, to pozycje danej listy.

Informacje widoczne na liście są zależne od wyboru kolumn przez administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie w przycisk Kolumny. Pojawi się wtedy pełna lista dostępnych w danym miejscu kolumn, które można wybrać, aby zostały zaprezentowane na liście.

ddf

Można również przywrócić domyślne ustawienia danej listy klikając w przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

W niektórych przypadkach możliwe jest przejście z widoku kafelek na widok listy, odbywa się to za pomocą przycisku u.

Istnieje również możliwość zmiany kolejności kolumn na liście przeciągając je we właściwe miejsce.

Grupowanie

Klikając w wybraną kolumnę i przeciągając ją w obszar: Przeciągnij kolumny tutaj, aby pogrupować, można dokonać grupowania według wybranej kolumny, wtedy wybrana kolumna podświetli się. Można też zbiorczo usunąć grupowania przyciskiem usuń wszystkie lub pojedynczo przyciskiem e.

f

Sortowanie

Kolumny, które można sortować, muszą mieć przycisk strzałki.

ee

Sortowanie odbywa się za pomocą przycisku g. Można wtedy ustalić kolejność rosnącą lub malejącą, klikając w przycisk strzałki.

Akcje

Do najczęściej występujących akcji należy akcja Dodaj, służy ona do dodawania nowej pozycji na liście, nowego kafelka itp.

Niektóre akcje pojawiają się dopiero po zaznaczeniu jednego lub kilku wierszy, do takich akcji mogą należeć m. in. wysyłka e-mail/SMS, dodawanie/usuwanie rabatu, wysyłka newslettera, aktywacja/blokada i wiele innych w zależności od funkcji dostępnych na danej liście.

4

Eksport do pliku

Aby wyeksportować dane do pliku, można zaznaczyć pozycje i kliknąć przycisk Eksport do pliku. Wtedy pojawi się formularz, gdzie należy wybrać sposób zaznaczenia zakresu danych oraz format w jakim ma być eksportowany plik, a następnie kliknąć przycisk EKSPORTUJ.

eks

Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy zapisać pobrany plik.

Przechwytywanie2

Import z pliku

Aby importować dane z pliku, należy rozwinąć przycisk Eksport do pliku, i kliknąć przycisk Import z pliku XML.

ekss

Po wybraniu przycisku, pojawi się okno, w którym należy dodać plik z danymi w formacie XML (zapisany w formie, przedstawionej w linku do pobrania Pobierz przykładowy plik XML), za pomocą przycisku Wybierz plik XML.

impo

Następnie zatwierdzamy plik przyciskiem importuj imp.

Uwaga
Od wersji 2020.4 w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep na wszystkich listach wprowadzono „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list, menu z przyciskami opcji seryjnych, wyboru kolumn oraz eksportu do pliku jest zawsze widoczne u góry ekranu.

Więcej na temat importu można przeczytać na stronie Importy z XML.

Czy ten artykuł był pomocny?