Rabaty z Comarch ERP Optima

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z Comarch ERP Optima możesz przygotować dla swoich Klientów rabaty, które będą obowiązywać w Twoim e-Sklepie bezterminowo lub w wybranym przez Ciebie przedziale czasu. Opcja dotyczy rabatów procentowych i typu stała cena, które naliczają się w e-Sklepie zgodnie z ustalonymi datami rozpoczęcia i/lub zakończenia promocji w systemie ERP.

Jakie są rabaty w Comarch ERP Optima?

W systemie Comarch ERP Optima w menu Ogólne/ Rabaty dostępna jest lista obsługiwanych rabatów. Podzielone one zostały na dwie grupy: rabaty związane z kontrahentem i rabaty dotyczące towarów. Możesz udzielić rabatu procentowego lub wskazać określoną cenę produktu (tzw. rabat typu stała cena).

Rabaty dostępne w systemie Comarch ERP Optima:

 • Grupa kontrahenta/ wszystkie towary,
 • Jeden kontrahent / wszystkie towary,
 • Grupa kontrahenta / grupa towarowa,
 • Grupa kontrahenta / jeden towar,
 • Jeden kontrahent / grupa towarowa,
 • Jeden kontrahent / jeden towar,
 • Grupa towarowa / wszyscy kontrahenci,
 • Jeden towar / wszyscy kontrahenci,
 • Grupa towarowa / grupa kontrahenta,
 • Jeden towar / jeden kontrahent,
 • Rabaty typu stała cena (dla wszystkich kontrahentów, na grupę kontrahentów, dla jednego kontrahenta).
Rabaty terminowe to takie, gdzie w systemie ERP dodatkowo dla każdego wymienionego upustu wskażesz w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji terminy ich obowiązywania. Jeżeli w wyżej wyszczególnionych kolumnach nie zostaną zdefiniowane żadne daty, będzie to oznaczało, że promocja obowiązuje bezterminowo. Gdy zostanie zdefiniowana tylko Data rozpoczęcia promocji, jednocześnie bez wskazania Daty zakończenia promocji, oznaczać to będzie promocję obowiązującą bezterminowo, ale rozpoczynającą się we wskazanej dacie. W odwrotnej sytuacji, gdy tylko Data zakończenia promocji będzie wskazana, promocja trwa tylko do wskazanej daty.

Więcej informacji na temat rabatów dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, priorytetów oraz zasad ich naliczania przeczytasz w Centrum Pomocy.

Jak ustalić termin obowiązywania rabatu z Comarch ERP Optima?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z rabatów terminowych dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, należy:

 • mieć Comarch ERP Optima w wersji min. 2023.5 z modułem Handel lub Handel Plus,
 • mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.4,
 • dodać rabaty w systemie ERP w menu Ogólne/ Rabaty, w szczególności uzupełnić:
  • procent rabatu w kolumnie Rabat e-Sklep lub wskazać stałą cenę,
  • datę rozpoczęcia i/lub datę zakończenia promocji. Możesz też nie określać dat, wówczas dany rabat będzie widoczny jako bezterminowy.
 • przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
 • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku.

Gdzie widać rabaty terminowe?

Prawidłowo udostępnione z systemu Comarch ERP Optima rabaty terminowe są widoczne w e-Sklepie w kilku miejscach:

 • w panelu administracyjnym w menu Marketing > Rabaty (widok dla administratora sklepu):
  • na zakładce Rabat z Comarch ERP Optima dostępne są rabaty procentowe, a w kolumnach Obowiązuje od/ Obowiązuje do prezentowane są daty obowiązywania promocji.
  • na zakładce Stała cena z Comarch ERP Optima dostępna jest lista ustalonych w systemie ERP cen produktów.
 • w profilu zalogowanego Klienta w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
   • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku),
   • włączyłeś wyświetlanie informacji o rabatach w profilu klienta (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty),
   • korzystasz z szablonu Topaz (dla sklepu B2C),
   • korzystasz z szablonu Szafir (dla sklepu B2B) i prezentacja rabatów w profilu klienta na zakładce Promocje jest ustawiona na Tak (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Ceny).
 • na składanym zamówieniu Klient widzi przyznane rabaty bez widocznych terminów, pod warunkiem, że:
    • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku),
    • w przypadku szablonu Szafir włączyłeś prezentację rabatów na pozycjach zamówienia i w podsumowaniu (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Ceny).

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz Rabaty.
Informacje odnośnie wyświetlania rabatów w systemie Comarch e-Sklep można znaleźć w artykule: Ceny i rabaty.
Więcej informacji na temat rabatów dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, priorytetów oraz zasad ich naliczania przeczytasz w Centrum Pomocy systemu ERP w sekcji Rabaty.

Czy ten artykuł był pomocny?