Zamówienia w panelu administracyjnym

Lista zamówień

Obszar Zamówienia prezentuje listę zamówień złożonych przez kontrahentów. W celu przejścia do tego obszaru należy w Panelu administracyjnym wybrać z menu zakładkę Sprzedaż/ Zamówienia.

Lista zamówień zawiera informacje przydatne dla sprzedawcy. Znajdują się na niej m.in. data zamówienia, stan realizacji, wartość brutto, koszty wysyłki i inne.

Zamówienia pojawiające się na liście mogą pochodzić z różnych źródeł. Oprócz e-Sklepu mogą to być zamówienia między innymi z Allegro, e-Bay, Ceneo – Kup teraz lub systemu ERP.

Zmiany wyboru zakresu prezentowanych informacji możesz dokonać, poprzez kliknięcie ikony ołówka. Pojawi się wtedy lista kolumn, z której możesz wybrać te najpotrzebniejsze i ukryć pozostałe.

hh

Spośród dostępnych opcji filtrowania możesz wybrać następujące wartości: data zamówienia, stan realizacji, wartość brutto, wartość netto, numer zamówienia, numer w systemie ERP, źródło pochodzenia i inne. Dodatkowo możesz filtrować zamówienia od wybranej konkretnej wartości.

Możesz również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć domyślne.

Dodawanie nowych zamówień

Na listę trafiają zamówienia składane przez klientów sklepu. Administrator sklepu nie ma możliwości dodania zamówień z poziomu Panelu administracyjnego.

Usuwanie zamówień

W razie potrzeby, złożone zamówienie można anulować, jednak nie ma możliwości jego usunięcia.

Wskazówka
Możliwe jest włączenie w panelu administracyjnym opcji automatycznego anulowania zamówień z formą płatności o typie online, jeżeli upłynął określony w konfiguracji czas na dokonanie płatności. Zamówienia anulowane są automatycznie po wykonaniu synchronizacji z systemem ERP. Opcja dostępna jest w panelu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia. Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w artykule Zamówienia.

Data doręczenia

Data doręczenia jest definiowana w systemie ERP i przesyłana podczas synchronizacji. W przypadku, kiedy nie jest możliwe zdefiniowanie takiej daty w systemie ERP, możesz zdefiniować ją ręcznie z poziomu Panelu administracyjnego.

Ustawienie daty doręczenia, odbywa się, po zaznaczeniu wybranego zamówienia za pomocą przycisku Ustaw datę doręczenia.

Akcja ta pozwala na zbiorcze ustawienie daty doręczenia dla wielu zamówień.

Anonimizuj

Anonimizacja polega na usunięciu danych kontrahenta z zamówienia. Możesz zanonimizować zamówienia, które mają status zrealizowane. Proces ten jest nieodwracalny.

Dodaj numer listu przewozowego

Z poziomu listy zamówień możesz również dodać numer listu przewozowego do zamówienia wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku, gdy na rozwijanej liście nie ma wskazanej firmy kurierskiej, można ją dodać wybierając opcję Inny. Spowoduje to dodanie nowego pola do wpisania nazwy kuriera.

Numer listu przewozowego oraz typ kuriera będzie widoczny w szczegółach zamówienia na zakładce Szczegóły przesyłki.

Szczegóły zamówienia

Po kliknięciu w wiersz danego zamówienia,  zostanie wyświetlony obszar z informacjami o zamówieniu i kontrahencie.
Szczegóły zamówienia możesz wydrukować za pomocą opcji drukuj dostępnej w nagłówku obszaru.

Została udostępniona opcja wprowadzenia przez Klientów daty i godziny dostawy zakupionego towaru podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep.

Funkcjonalność jest dostępna jeśli nie został wyłączony parametr – Pozwalaj na edycję terminu dostawy, w zakładce Wygląd sklepu/ Ustawienia. Parametr jest dostępny we wszystkich standardowych szablonach Comarch. Administrator może wybrać, czy edycja terminu ma dotyczyć daty dostawy, czy daty i godziny dostawy o której Klient chciałby otrzymać przesyłkę.

Wskazówka
Na zamówieniach pochodzących z Allegro możliwe jest wyświetlanie danych z transakcji Allegro: KupującegoOdbiorcy. Dane dostępne są na szczegółach zamówienia.

Poniżej znajdują się zakładki ze szczegółowymi danymi na temat:

 • Dane zamówienia,
 • Dane kupującego,
 • Szczegóły przesyłki,
 • Szczegóły płatności,
 • Zamówione towary,
 • Reklamacje/zwroty,
 • Kupony rabatowe,
 • Program lojalnościowy,
 • Oferty sprzedaży,
 • Zgody i treści formalne,
 • Historia zamówienia,
 • Załączniki..

Funkcje dodatkowe dla zamówień

Z poziomu szczegółów zamówienia możesz wykonać różne funkcje dodatkowe dotyczące danego zamówienia m.in:

 • ponowne synchronizowanie zamówienia do systemu ERP, jeśli system ERP nie nadał numeru zamówienia,
 • wysłanie wiadomości e-mail/sms do klienta,
 • ponowne wysłanie potwierdzenia złożonego zamówienia,
 • zmienienie danych klienta na zamówieniu,
 • ustalenie kosztów wysyłki i płatności (dla zamówień z negocjowalnym kosztem dostawy),
 • potwierdzenia zamówień w szczególnych przypadkach (np brak informacji od systemu płatności online/ systemu ratalnego, brak potwierdzenia zamówienia przez klienta),
 • anulowanie zamówienia (opcja dostępna do momentu przesłania zamówienia do systemu ERP, dla którego zwrócono numer, pod jakim zostało ono zarejestrowane w systemie ERP).

Funkcje dodatkowe dostępne są w nagłówku szczegółów zamówienia za pomocą przycisku Więcej i uzależnione są od Statusu zamówienia.

Opis wszystkich funkcji dodatkowych dostępnych na szczegółach zamówienia
Funkcja  Opis funkcji Statusy zamówień, dla których działa funkcja
Wyślij wiadomość
 • wysłanie wiadomości mailowej do klienta
 • wysłanie wiadomości SMS do klienta
Wprowadzone Oczekuje na potwierdzenie klienta Potwierdzenie sklepu koszty Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat Potwierdzone Anulowane
Wyślij potwierdzenie
 • wysłanie ponownie maila z Potwierdzeniem złożonego zamówienia
Oczekuje na potwierdzenie klienta Potwierdzenie sklepu  Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat Potwierdzone
Potwierdź za klienta
zamówienia z wymaganym potwierdzeniem zakupu przez klienta
 • potwierdzenie złożonego zamówienia (jeśli klient sam nie może dokonać potwierdzenia
 • wysłanie maila z informacją o potwierdzeniu
Oczekuje na potwierdzenie klienta
Zmień dane (Edytuj)
 • edycja danych klienta podanych na zamówieniu (dane kupującego)
Wprowadzone Oczekuje na potwierdzenie klientaPotwierdzenie sklepu koszty Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat
Ustal koszty
zamówienia z negocjowalnym kosztem dostawy
 • ustalenie kosztów dostawy i płatności
 • wysłanie maila z ustalonymi kosztami do akceptacji
Wprowadzone
Zaakceptuj za klienta
zamówienia z negocjowalnym kosztem dostawy
 • akceptacja kosztów dostawy i płatności (jeśli klient sam nie może dokonać akceptacji
 • wysłanie maila z potwierdzeniem akceptacji kosztów
koszty
Potwierdź płatność
zamówienia z płatnością online/systemem ratalnym
 • potwierdzenie wpłaty przez serwis płatności (jeśli system płatności nie zwróci potwierdzenia)
 • potwierdzenie akceptacji wniosku ratalnego (jeśli system ratalny nie zwróci potwierdzenia)
 • wysłanie maila z informacją o potwierdzeniu otrzymania wpłaty/wniosku
Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat
Anuluj zamówienie
 • anulowanie złożonego zamówienia
 • wysłanie maila z informacją o anulowaniu
Wprowadzone Oczekuje na potwierdzenie klientaPotwierdzenie sklepu koszty Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat

Przebieg procesu zamówienia

Poniżej znajduje się uproszczony przebieg procesu zamówienia w Comarch e-Sklep.

 • Złożenie zamówienia przez klienta,
 • Synchronizacja zamówienia z systemem ERP (zamówienie jest eksportowane do systemu ERP podczas synchronizacji po min. 1 min od jego złożenia),
 • Realizacja zamówienia po stronie systemu ERP,
 • Ponowna synchronizacja zrealizowanego zamówienia z e-Sklepem,
 • Zamówienie zrealizowane.

W zależności od konfiguracji sklepu, zamówienie może wymagać potwierdzenia przez klienta, przez serwis płatności online, serwis ratalny lub np. ustalenia i zatwierdzenia kosztów przesyłki.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu zamówienia, znajduje się w artykule: Przebieg procesu zamówienia.

Więcej informacji na temat synchronizacji, znajduje się w Komunikacja z Comarch e-Sklep.

Wskazówka
Wprowadzono zapisywanie wybranego sposobu dostawy i płatności jako pozycji na zamówieniu. Zarówno koszt dostawy jak i płatność zapisywane są w kwocie netto i brutto. W kolejnych wersjach systemu ERP będą one importowane do zamówień (przykładowo RO).

Wskazówka
Od wersji 2021.1 umożliwiono import zamówień z systemu ERP, które nie mają pozycji: koszt dostawy i/lub koszt płatności. Po przesłaniu koszty te będą ustawiane jako elementy z wartością zero i tak  zostaną odsyłane w eksporcie do systemu ERP.

Zmiana statusu zamówienia

Zamówienie, które nie zostało pobrane podczas synchronizacji do systemu ERP może zostać anulowane przez Administratora z poziomu Panelu administracyjnego lub przez klienta z Profilu klienta. Po synchronizacji takie zamówienie można anulować tylko po stronie systemu ERP.

Zmiana statusu zamówienia w e-Sklepie dokonuje się po synchronizacji z systemem ERP.

W pierwszej kolejności system ERP potwierdza zamówienie, jako przyjęte do realizacji.

Następnie zamówienie po przetworzeniu oznaczane jest jako zrealizowane.

Zestawienie wszystkich statusów zamówień oraz wysyłanych wraz z ich zmianą maili zaprezentowano w artykule Statusy zamówienia

Edycja zamówienia przez Klienta

Po złożeniu zamówienia Klienci mają możliwość edycji danego zamówienia do momentu przesłania go do systemu ERP. W przypadku, gdy zamówienie posiada odpowiedni numer w systemie ERP nie ma możliwości edycji zamówionych towarów. Taką edycję przeprowadza się z poziomu Strefy klienta w e-Sklepie. Po przejściu na szczegóły wybranego zamówienia, nad listą zakupionych towarów wyświetla się przycisk Edytuj zamówienie. Po kliknięciu w niego Klient ma możliwość usunąć część towarów lub dodać nowego towary korzystając z opcji u góry strony Dodaj nowego towary. Zmiany zapisuje się po kliknięciu w pole Akceptuję zamówienie. Opcja jest dostępna tylko w szablonie Szafir(B2B).

Wskazówka
Dopóki klient nie zaakceptuje zamówienia, możesz je w dowolnym momencie anulować.

Eksport zamówień do pliku

Listę zamówień można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Więcej ustawień dotyczących zamówień znajduje się w Zamówienia.

Czy ten artykuł był pomocny?