Współpraca z Comarch ERP Optima

Raz…, dwa… – gotowe!

Przygotowaliśmy dla Państwa poniższy podręcznik w celu szybkiego uruchomienia sklepu internetowego Comarch e-Sklep. Nasz mini przewodnik został podzielony na kroki, które umożliwią Państwu poprawne przygotowanie sklepu i rozpoczęcie internetowej sprzedaży.

Pierwszy krok to podstawowe konfiguracje w systemie Comarch ERP Optima (przypominamy, że z poziomu systemu do zarządzania wysyłane są towary wraz z ich zdjęciami i atrybutami, dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie asortymentu). Drugi krok, jaki należy zrobić to przygotowanie w panelu administracyjnym informacji o sklepie, skonfigurowanie maila (które umożliwia składanie zamówień w sklepie) oraz określenie sposobów dostawy i płatności. Na koniec zostawiliśmy stworzenie regulaminu sklepu.

Po wykonaniu tych czynności można zacząć sprzedaż w sklepie internetowym.

Życzymy jak najwięcej e-Klientów i satysfakcji z naszego oprogramowania.

Zespół Comarch e-Sklep

Konfiguracja Comarch ERP Optima

Konfiguracja współpracy z Comarch e-Sklep

Po zalogowaniu w programie Comarch ERP Optima należy wejść w zakładkę System/Konfiguracja.

1

Otworzy się specjalne okno, w którym należy przejść do konfiguracji Comarch e-Sklep/wszystko.pl. Ścieżka dostępu: System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl i zaznaczyć check e-Sklep.

2

Okno zawiera elementy konfiguracyjne związane ze współpracą z Comarch e-Sklep. Poszczególne pola do wypełnienia są dostępne po zaznaczeniu parametru Comarch e-Sklep.

Z jedną bazą danych Comarch ERP Optima skonfigurować można wiele sklepów internetowych. Dla każdego sklepu należy przeprowadzić oddzielną konfigurację.

W celu dodania nowego sklepu należy nacisnąć przycisk , otworzy się okno konfiguracji sklepu składające się z zakładek Ogólne, Zasoby oraz Dodatkowe.

Zakładka Ogólne

w

Nazwa sklepu – należy podać nazwę Comarch ERP e-Sklep

Waluty:

   • Domyślna waluta – waluta, w jakiej będą prezentowane ceny w Comarch e-Sklep (domyślnie PLN). Użytkownik może wskazać dowolną walutę spośród zdefiniowanych w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Waluty. Możliwość zmiany waluty jest blokowana po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep,
   • Dostępne waluty – Klient Comarch e-Sklep ma możliwość wyboru waluty, w której będą prezentowane ceny w  sklepie spośród walut zdefiniowanych w Comarch ERP Optima. Do wyboru są waluty wskazane w tabeli Dostępne waluty. Dla każdej waluty można określić kurs ręcznie lub zaznaczyć parametr pobierz kurs z konfiguracji, wówczas cena towaru w Comarch e-Sklep będzie przeliczana na wybraną przez Użytkownika walutę po bieżącym notowaniu kursu domyślnego z Comarch ERP Optima (System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty).

Ceny

   • Cena domyślna – należy wybrać cenę, która będzie wysyłana do sklepu internetowego,
   • Cena poprzednia – pole wykorzystywane dla wyświetlania cen promocyjnych w Comarch e-Sklep, kiedy Użytkownik chce wyświetlić w sklepie cenę przed promocją – wówczas wyświetlana jest cena określona w tym polu,

Pomijaj towary z ceną 0,00 – jeśli dla danego towaru w cenniku nie ustalono ceny (wynosi ona domyślnie 0 zł), wówczas, aby uniknąć sytuacji, kiedy do Comarch e-Sklep zostanie wyeksportowany towar o cenie 0zł należy zaznaczyć ten parametr. Jeżeli dla towaru już sprzedawanego w sklepie zmieniono po stronie Comarch ERP Optima cenę na 0,00 PLN, przy kolejnej synchronizacji cennika z Comarch e‑Sklep towar zostanie usunięty ze sklepu.

Uwaga
Uwaga: Parametr Pomijaj towary z ceną 0,00 nie dotyczy indywidualnych cenników dla klientów, a jedynie ceny domyślnej. Przypisując klientom indywidualne cenniki należy zdefiniować ceny na towarach, które zostały użyte do określenia ceny domyślnej w wybranym e-sklepie (karta kontrahenta/ zakładka e-Sklep). W przeciwnym razie w Comarch e-Sklep wyświetli się cena 0,00.
Rezerwacje

   • Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z Comarch e-Sklep,
   • Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej,
   • Koszt przesyłki – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki w sklepie. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane ze sklepu wraz zamówieniem.

Zakładka Zasoby

z

Zasoby:

   • Grupa towarów – należy wybrać grupę towarową, która stanowi trzon drzewa towarów dla Comarch e-Sklep; do sklepu trafią wszystkie grupy będące podgrupami wybranej grupy wraz z kolejnymi poziomami drzewa.
   • Wyślij zasoby – parametr odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych do Comarch e-Sklep:

– jeśli parametr jest zaznaczony (domyślnie), do sklepu zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z magazynu domyślnego z pola Ilość dostępna. Jeżeli magazyn domyślny nie jest wybrany, to stany magazynowe nie będą wysyłane,

– jeśli parametr jest odznaczony, do Comarch e-Sklep nie zostaną wysłane stany magazynowe.

   • Stany na dzień – parametr odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych z datą bieżącą (datą, z którą pracuje program Comarch ERP Optima), dostępny tylko po zaznaczeniu parametru Wyślij zasoby:

– jeśli parametr jest zaznaczony do Comarch e-Sklep zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość dostępna (ilość towaru na magazynie pomniejszona o rezerwacje),

– jeśli parametr nie jest zaznaczony do Comarch e-Sklep zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość.

        Wysyłane do Comarch e-Sklep stany magazynowe nie uwzględniają ilości towaru na magazynach o typie serwisowy. Przesyłane dane dotyczą tylko ilości na magazynach o typie lokalny.

   • Wyślij cechy partii – Użytkownicy modułu Handel Plus mają możliwość sprzedaży towaru w Comarch e-Sklep w oparciu o ocechowane partie. Klient może wybrać konkretną sztukę towaru opisaną przez cechy. Do sklepu wysyłane są wraz z towarami cechy, które mają zaznaczony parametr udostępniaj w Comarch e-Sklep oraz jako format wybrany: lista (Klient Comarch e-Sklep z listy wybiera konkretną wartość cechy). Sposób przyjmowania towaru na magazyn z podziałem na partie został opisany w podręczniku Comarch ERP Optima – Handel.

Na zamówieniu zaimportowanym do Comarch ERP Optima informacja o wybranych przez Klienta Comarch e-Sklep cechach towaru widoczna jest na RO, po zaznaczeniu produktu i kliknięciu lupy, na zakładka Ogólne w polu Opis/ Atrybuty. Rezerwację Odbiorcy można przekształcić tylko do dokumentów, które zdejmą konkretną dostawę z magazynu: Wydania Zewnętrznego, Faktury Sprzedaży/ Paragonu z opcją pobrania towaru z magazynu. Przekształcenie RO do FA/ PA z opcją rezerwacji nie jest możliwe.

Magazyny:

Dodając na listę magazyny, Użytkownik decyduje, z których magazynów lokalnych mają zostać wysłane zasoby do Comarch e-Sklep. Określając magazyn domyślny, wybierany jest magazyn, na który będą tworzone rezerwacje. W przypadku, gdy nie wskazano magazynu domyślnego, rezerwacje tworzone będą na magazyn Operatora (jeśli wskazano) lub na magazyn główny. Wartość Tak może przyjąć tylko jedna pozycja na liście.

Zakładka Dodatkowe

r

Na zakładce Dodatkowe formularza Comarch e-Sklep uzupełnij:

Adres serwera plików wymiany – jest to adres serwera wymiany danych między programem Comarch ERP Optima i Comarch e-Sklep (nazwę tego serwera otrzymałeś w e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep, zaś w przypadku sklepu stacjonarnego znajduje się we właściwościach sklepu w Comarch ERP WAMC). Dodatkowo jeśli posiadasz e-Sklep w chmurze, adres serwera plików wymiany znajdziesz w panelu administracyjnym e-Sklepu. W tym celu przejdź do obszaru Mój profil/Moje sklepy/ należy wybrać sklep/ zakładka Ogólne, w sekcji Dane do synchronizacji znajduje się adres serwera wymiany.

Pobierz słowniki wszystko.pl – funkcja wykorzystywana przy współpracy z internetową galerią handlową wszystko.pl  https://www.wszystko.pl/. Przycisk służy do pobrania z wszystko.pl kategorii wraz z atrybutami, które należy przypisać dla towarów i usług udostępnianych w wszystko.pl.

Generuj klucz wymiany – w oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz PIN (w polu: Hasło). Dane te, Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep, zaś w przypadku sklepu stacjonarnego znajdują się we właściwościach sklepu w Comarch ERP WAMC. Jeśli posiadasz e-Sklep w chmurze, dane do generacji klucza wymiany danych znajdziesz w panelu administracyjnym e-Sklepu. W tym celu przejdź do obszaru Mój profil/Moje sklepy/ należy wybrać sklep/ zakładka Ogólne, w sekcji Dane do synchronizacji znajdują się dane do wygenerowania klucza wymiany.

6

Uwaga
Uwaga: Poniżej znajduje się okno właściwości Comarch e-Sklep z Comarch ERP WAMC, w którym znajdziesz dane, takie jak adres serwera wymiany, nazwę firmy i sklepu oraz hasło, w przypadku, gdy korzystasz ze sklepu w wersji stacjonarnej

7
Sposób eksportu cennika:

   • różnicowy – wysyłane są tylko towary nowo dodane, lub te, dla których zmieniono dane,
   • pełny – zawsze wysyłane są wszystkie towary ze wskazanej grupy w danej gałęzi.

Sposób eksportu grup towarowych:

   • różnicowy – wysyłane są tylko grupy nowo dodane lub te, dla których zmieniono kod, nazwę,
   • pełny – zawsze wysyłane są wszystkie grupy w danej gałęzi.

Formy płatności

   • Gotówka – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem GotówkiComarch e‑Sklep,
   • On-line – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności On-lineComarch e-Sklep,
   • Przelew – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem PrzelewuComarch e‑Sklep,
   • Raty – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Raty w Comarch e‑Sklep,
   • Dodatkowa 1,2 – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Dodatkowa 1,2Comarch e-Sklep.

Inne

   • Mapowanie kontrahenta: Po NIP, Po email – parametr ten pozwala na kontrolowanie podczas importu istnienia takich samych kontrahentów na podstawie nr NIP lub/i adresu e-mail. Jeżeli w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP czy adresie e-mail, podczas importu do Comarch ERP Optima nie jest tworzona nowa karta dla takiego kontrahenta,
Uwaga
Uwaga: W przypadku, gdy na karcie konfiguracji sklepu zaznaczone jest mapowanie Po NIP i Po email oraz Klient zakładając konto w Comarch e-Sklep posłuży się adresem e‑mail i NIP – podczas importu kontrahentów sprawdzany jest adres e-mail i NIP. Jeżeli będzie rozbieżność w adresie e-mail lub NIP-ie – zostanie założona nowa karta kontrahenta.
   • Grupa kontrahenta – kontrahenci będą importowani z Comarch e-Sklep do wskazanej grupy (grupy kontrahentów tworzymy w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Grupy kontrahentów),
   • Eksport faktur w formacie pdf – jeżeli na wydruku Faktury Sprzedaży zaznaczono parametr kopia elektroniczna (menu Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków), podczas wydruku/ wysyłania e-mailem Faktury Sprzedaży wystawionej do Rezerwacji Odbiorcy, tworzona jest Faktura Sprzedaży w formacie PDF (Użytkownicy modułu Obieg Dokumentów mają dostęp do Faktur w formacie PDF w Archiwum Wydruków). Faktura w PDF jest wysyłana podczas synchronizacji do Comarch e-Sklep.

Grupy towarów wysyłane do Comarch e-Sklep

Do sklepu będą wysyłane Grupy towarów zgodnie z definicją w konfiguracji (Konfiguracji firmy/ Ogólne/ e‑Sklep/wszystko.pl). Jeśli w konfiguracji zostanie ustawiona Grupa Główna to zostaną wysłane wszystkie grupy będące w Grupie Głównej wraz z podgrupami. Jeśli zostanie wybrana inna grupa, wówczas do sklepu będą przesyłane grupy, będące jej podgrupami wraz z kolejnymi poziomami.

Uwaga
Uwaga: Do Comarch e-Sklep przenoszone są nazwy, a nie kody grup. Dlatego ważne jest, aby dla każdej grupy, która ma się pojawić w Comarch  e-Sklep, została wypełniona nazwa grupy. Daje to dodatkową możliwość opisania grup w czytelny sposób, na potrzeby prezentacji w Comarch e-Sklep.

Na formularzu grupy towarowej dostępna jest zakładka e-Sklep, z poziomu której można wprowadzić dłuższą nazwę grupy czy opis dla grupy z wykorzystaniem języka HTML. Użytkownicy modułu Handel Plus mają możliwość wprowadzenia nazwy, opisu grupy także w językach obcych, m.in.: niemieckim, angielskim, francuskim. Użytkownicy modułu Handel mają do dyspozycji tylko język polski. Informacje te są eksportowane do Comarch e-Sklep.

ff

Po naciśnięciu ikony 0 na zakładce e-Sklep pojawi się formularz języka grupy towarowej:

zz

Opcje dostępne na formularzu języka grupy towarowej na zakładce Ogólne:

  • Sposoby przekierowania domeny

   • w przypadku Użytkowników modułu Handel Plus można wskazać język, w którym zostaną wprowadzone dane. Po zalogowaniu do modułu Handel pole Język jest zablokowane do edycji i wskazany jest język polski,
   • należy uzupełnić pole Nazwa dla grupy towarowej (max. 100 znaków). Bez uzupełnienia nazwy program nie pozwoli na zapis pozycji, opis może pozostać pusty,
   • dostępny jest edytor HTML dla opisu grupy towarowej przenoszonego do Comarch e-Sklep. Okno do edycji opisu składa się z trzech zakładek:
  • Edytor – wprowadzenie opisu, dostępny jest panel umożliwiający formatowanie tekstu,
  • HTML – prezentacja opisu w języku HTML z możliwością edycji tekstu,
  • Podgląd – podgląd opisu prezentowanego w  Comarch e-Sklep bez możliwości edycji.

  Z poziomu okna Formularz języka grupy towarowej na wstążce jest dostępny wyłącznik edytora HTML: Nie używaj edytora HTML, po wyłączeniu tej opcji zakładka Edytor nie jest widoczna – kod HTML nie jest poprawiany przez program. Ustawienie jest pamiętane dla operatora.

  Uwaga
  Uwaga: Adresy stron internetowych w hiperłączu edytora należy wpisywać z przedrostkiem https://
  Na zakładce Pozycjonowanie możliwe jest zdefiniowanie metadanych dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:

     • Tytuł – tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków,
     • Link – dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL,
     • Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10,
     • Meta Opis – opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość do 250 znaków,
     • Opis skrócony – pole obecnie nie jest wykorzystywane w sklepie,
     • Szukaj – podczas wyszukiwania towarów w Comarch e-Sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu.

  Parametr Kolejność w menu Comarch e-Sklep poprzez wpisanie liczby umożliwia ustalenie kolejności wyświetlania grup w Comarch e-Sklep.

  Towary wysyłane do  Comarch e-Sklep

  Po skonfigurowaniu Comarch e-Sklep, na karcie towarowej produktu pojawi się zakładka e-Sklep. Aby towary były widoczne w sklepie internetowym należy w tej zakładce zaznaczyć parametr Udostępniaj w Comarch e‑Sklep dla wybranego sklepu i zapisać zmiany przyciskiem 00. Towar musi być przypisany do co najmniej jednej grupy, która znajduje się w drzewie wysyłanym do Comarch e-Sklep. Jeśli towar znajduje się w kilku grupach, to w Comarch e‑Sklep zostanie umieszczony w każdej z przypisanych grup.

  Umożliwiono definiowanie oddzielnych danych towarowych pod każdy sklep, w którym towar ma być udostępniony. Dane towarowe, które możemy ustawiać w zależności od wybranego sklepu znajdują się na zakładkach Główne oraz Dodatkowe. Są to języki, grupa domyślna, status dostępności, atrybuty czasowe oraz jednostki pomocnicze. Wszystkie pola są dostępne do edycji niezależnie czy parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep jest zaznaczony czy nie.

  Do Comarch e-Sklep wysyłane są następujące dane o towarach: kod towaru, nazwa, opis, cena zgodnie z ustawieniami w konfiguracji, zdjęcia towaru, producent, marka przypisana do towaru, jednostka miary towaru podstawowa, jednostki pomocnicze i jednostka dla ceny jednostkowej towaru, kod producenta oraz przeliczniki między jednostkami.

  Na karcie towaru (zakładka Dodatkowe) znajdują się pola Waga w kg pozwalające na zdefiniowanie wagi towaru, pole Kod producenta umożliwiające wpisanie kodu towaru, pod jakim występuje u producenta, informacje te, podczas synchronizacji są przesyłane do Comarch e-Sklep.

  Użytkownicy modułu Handel Plus na karcie towaru, na zakładce e-Sklep mogą wprowadzić nazwę i opis towaru także w języku obcym. Użytkownicy modułu Handel mają do dyspozycji tylko język polski.

  Na liście zasobów oraz cenniku dostępny jest parametr e-Sklep, w którym mamy do wyboru z listy zdefiniowane w konfiguracji sklepy. Po wybraniu sklepu, na liście towarów zostaną wyświetlone tylko towary, które są udostępnione w wybranym sklepie.

  fd

  Na zakładce e-Sklep mamy cztery pionowe zakładki: Główne, Dodatkowe, Wszystko.pl oraz Wspólne.

  Na zakładce  Główne znajdują się parametry związane ze współpracą programu z Comarch e-Sklep. Oprócz grupy domyślnej definiujemy tu języki dla wybranego sklepu oraz status dostępności i atrybuty czasowe. Jeżeli chcemy, aby towar udostępniany był w większej ilości sklepów to możemy dla ułatwienia skorzystać z kopiowania danych z już ustawionego sklepu korzystając z przycisku 000.

  Grupa domyślna – mamy możliwość wyboru domyślnej grupy. W polu tym nie może być wybrana Grupa główna oraz grupa, która jest węzłem głównym dla danego sklepu (wybrana w konfiguracji sklepu). Grupa musi zawierać się w drzewie, które jest wysyłane do sklepu. Kopiując dane z innego sklepu grupa domyślna nie będzie kopiowana.

  Na zakładce e-Sklep znajduje się pole Nazwa Comarch e-Sklep, w którym podajemy nazwę towaru oraz edytor HTML dla opisu towaru przenoszonego do Comarch e-Sklep. Okno do edycji opisu składa się z trzech zakładek:

    • Edytor – wprowadzenie opisu, dostępny jest panel umożliwiający formatowanie tekstu,
    • HTML – prezentacja opisu w języku HTML z możliwością edycji tekstu,
    • Podgląd – podgląd opisu prezentowanego w e-Sklep bez możliwości edycji.
  Uwaga
  Uwaga: Adresy stron internetowych w hiperłączu edytora należy wpisywać z przedrostkiem https://
  uy

  Z poziomu okna Formularz języka towaru na wstążce jest dostępny wyłącznik edytora HTML: Nie używaj edytora HTML, po wyłączeniu tej opcji zakładka Edytor nie jest widoczna – kod HTML nie jest poprawiany przez program. Ustawienie jest pamiętane dla operatora.

  W Comarch e-Sklep wyświetlana jest w pierwszej kolejności wartość pola Nazwa HTML, jeśli pole to jest puste, wówczas wyświetlana jest wartość pola Nazwa z formularza języka towaru znajdującego się na zakładce Języki (zakładka dostępna w module Handel Plus).

  Jeśli nie zdefiniujemy nic na zakładce Języki, wówczas w Comarch e-Sklep wyświetlana jest wartość pola Nazwa z zakładki Ogólne z formularza towaru.

  Jeśli w Comarch e-Sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano nazwy towaru, wówczas wyświetlana jest nazwa towaru w języku domyślnym.

  Podobnie w przypadku wyświetlania opisu. W Comarch e-Sklep wyświetlana jest w pierwszej kolejności wartość pola Opis HTML, jeśli pole to jest puste, wówczas wyświetlana jest wartość pola Opis z formularza języka towaru znajdującego się na zakładce Języki (zakładka dostępna w module Handel Plus), jeśli to pole również nie jest wypełnione, wtedy wyświetlana jest wartość pola Opis z zakładki Dodatkowe z formularza towaru.

  Jeśli w Comarch e-Sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano opisu towaru, wówczas wyświetlany jest opis towaru w języku domyślnym.

  Uwaga
  Uwaga: W celu dodania plików graficznych w polu Opis należy użyć przycisku dodaj obiekt 12. Wklejenie tam obrazka opcją <CTRL>+<V> spowoduje, że obrazek nie będzie wyświetlał się poprawnie.
  Zakładka Pozycjonowanie:

  Z poziomu tej zakładki możliwe jest zdefiniowanie metadanych dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:

  Tytuł – Tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków.

  Link – dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL.

  Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10.

  Meta Opis – Opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość do 250 znaków.

  Opis skrócony – pole obecnie nie jest wykorzystywane w sklepie.

  Szukaj – podczas wyszukiwania towarów w Comarch e-Sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu.

  Status dostępności:

    • Dostępny – po zaznaczeniu parametru aktywuje się rozwijalna lista Dostępność, w której wybieramy odpowiedni status dostępności. Jest możliwość wybrania takich statusów jak:
    • Dostępny od ręki
    • Dostępny do 24h
    • Dostępny do 48h
    • od 3 do 5 dni
    • do 7 dni
    • do 14 dni
    • powyżej 14 dni
    • Dostępny na zamówienie
    • Niedostępny
    • Zapowiedź
    • Dostępny od: – parametr zależny od parametru Zapowiedź, umożliwia określenie daty (np. premiery produktu), od której towar będzie dostępny w sprzedaży.
    • Nie kontroluj stanów magazynowych – po zaznaczeniu parametru program nie kontroluje stanów magazynowych w przypadku powyższego towaru.

  Ceny i koszt dostawy:

    • Zapytaj o cenę towaru – zaznaczenie parametru powoduje ukrycie ceny produktu po stronie e-sklepu.
    • Towar nie podlega rabatowaniu
    • Negocjowalny koszt dostawy – do wyboru z listy będą dostępne 3 parametry:
    • ustawienia e-Sklep
    • negocjowalny koszt dostawy
    • stały koszt dostawy – wraz z informacją w jakiej walucie jest powyższy koszt

  Atrybuty czasowe:

    • Atrybuty czasowe – możemy wybrać atrybuty takie jak:
    • Nowość
    • Promocja
    • Produkt z gazetki
    • Produkt polecany
    • Wyprzedaż
    • Nagroda
    • Super jakość
    • Super cena
    • Najlepiej oceniany
    • Rekomendacja sprzedawcy

  W zakładce Dodatkowe możemy wybrać jednostki pomocnicze (wcześniej zdefiniowane na zakładce Jednostki i kody), które mają być wysyłane do wybranego z listy sklepu internetowego. Możemy zaznaczyć jedną z jednostek jako jednostkę domyślną. Jeżeli jedna z jednostek pomocniczych ustawiona będzie jako domyślna, wówczas w Comarch e-Sklep będą dostępne tylko jednostki pomocnicze a dodatkowo będzie widoczna cena za jednostkę podstawową.

  Na zakładce Wszystko.pl definiujemy kategorię i atrybuty dla wszystko.pl. Są to wspólne dane dla wszystkich sklepów.

  Na zakładce Wspólne znajduje się parametr Towar nadrzędny z możliwością wskazania innego towaru, który będzie służył w Comarch e-Sklep do łączenia ze sobą tych samych towarów, ale o różnych atrybutach np. butów o różnych rozmiarach. Dodatkowo na liście zasobów i cenniku będzie można dodać kolumnę Towar nadrzędny i użyć jej, jako podstawy grupowania.

  Przy dodawaniu atrybutu do towaru oprócz zaznaczenia parametru udostępniaj w Comarch e-Sklep, mamy możliwość zaznaczenia parametru  atrybut grupujący w Comarch e-Sklep (dotyczy atrybutu typu lista). Taki parametr powinien być zaznaczony na pogrupowanych towarach (towarze nadrzędnym i towarach podrzędnych). Towary zgrupowane będą widoczne jako jeden towar po stronie Comarch e-Sklep, na którym będzie widoczna lista z wartościami atrybutu grupującego. Po wyborze wartości, wyświetlą się dane dla konkretnej kartoteki, do której ta wartość atrybutu jest przypisana. Dla każdego atrybutu grupującego wyświetlana jest oddzielna lista.

  Cena jednostkowa towaru

  Na karcie towaru (zakładka Jednostki i miary) można zdefiniować jednostkę miary, w której będzie prezentowana cena jednostkowa. W tym celu należy w kolumnie JM dla ceny jednostkowej zmienić wartość na TAK (wartość TAK może być ustawiona tylko dla jednej jednostki pomocniczej).

  12

  W przypadku, gdy towar posiada taką jednostkę i jest udostępniony w Comarch e-Sklep, jednostka miary i przelicznik dla ceny jednostkowej jest przesyłany podczas synchronizacji z Comarch e-Sklep.

  13

  Dodatkowe atrybuty towarów

  Do Comarch e-Sklep można wysyłać dodatkowo inne informacje o towarze w formie atrybutów. Aby dany atrybut został wysłany wraz z towarem do Comarch e-Sklep musi mieć zaznaczoną opcję: Udostępniaj w Comarch e-Sklep.

  Do sklepu internetowego można wysyłać atrybuty o formacie: tekst, liczba, lista

  Uwaga
  >Uwaga: Do Comarch e-Sklep dane binarne przesyłane są jako załączniki.
  14

  Uwaga: Do Comarch e-Sklep przesyłana jest nazwa atrybutu – w przypadku braku nazwy wysyłany jest kod atrybutu.

  W przypadku modułu Handel Plus i obsługi wielojęzyczności możliwe jest zdefiniowanie języka dla atrybutu. Na formularzu atrybutu, na zakładce Ogólne widoczna jest lista rozwijana, z której można wybrać język. Domyślnie, dla nowo tworzonych atrybutów podpowiada się język polski.

  Dla atrybutu, który jest dodawany do towaru lub modyfikowany, z poziomu formularza towaru (zakładka Atrybuty) również istnieje możliwość wybrania języka, czyli można zmienić język tylko dla wybranego towaru. Przy synchronizacji, do Comarch e-Sklep przekazywane są wszystkie dane dotyczące atrybutów wraz z informacją o języku.

  Atrybut wyświetlany jest tylko w tym języku, w którym został dodany. Dlatego, w przypadku, gdy atrybut ma być wykorzystywany dla wszystkich wersji językowych w Comarch e-Sklep należy dodać go trzy razy, za każdym razem z inną wersją językową.

  Zdjęcie towaru

  Towary mogą być prezentowane w Comarch e-Sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd. Aby możliwe było wyświetlanie obrazów dla towaru w Comarch e‑Sklep należy skorzystać z załączników.

  15

  Dodawanie danych binarnych odbywa się na karcie towaru na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

  W sekcji Załączniki dostępne są kolumny (w przypadku, gdy skonfigurowany jest Comarch e-Sklep):

    • Nazwa pliku/ścieżka – nazwa pliku lub ścieżka, jeśli wybrano opcję link,
    • Nazwa – zgodna z nazwą pliku, w przypadku dodawania pliku z dysku uzupełniana automatycznie, w przypadku dodawania z listy danych binarnych zgodna z nazwą danej binarnej,
    • Typ – plik lub link,
    • Typ pliku – program automatycznie rozpoznaje znane formaty i odpowiednio ustawia typ. Jeśli format nie zostanie rozpoznany wówczas ustawiony zostanie typ Inne.

  Domyślnie lista typów będzie zawierać następujące pozycje:

  Word – domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: doc, docx, docm, txt, rtf, odt

  Excel – domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: xls, xlsx, xlsm, xlsb

  PDF – pliki pdf

  Grafika – domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: bmp, gif, png, jpg

  Video  – avi, mp4, mkv

  Audio – mp3, wav

  Flash – swf

  Archiwa – zip, rar

  Inne – w przypadku nierozpoznanego typu pliku.

    • e-Sklep – opcja udostępnienia w e-Sklep, wybór TAK/NIE (opcja TAK niedostępna dla linków)

  Jeśli dodawane są załączniki, a towar ma ustawioną opcję wysyłania do sklepu/wszystko.pl, to przed dodaniem pozycji program pyta: Towar jest wysyłany do Comarch e-Sklep/wszystko.pl. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep/wszystko.pl?,

  W przypadku zdjęć, można uzupełnić dodatkowe informacje (metadane) dotyczące zapisywanej pozycji, kolumny:

    • Link – pole tekstowe do wprowadzania linku do zdjęcia (dozwolone znaki zgodnie ze specyfikacją URL),
    • Atrybut Alt – pole tekstowe do wprowadzania krótkiego opisu zdjęcia,
    • Atrybut Rel – wartości na liście wyboru: brak (puste), nofollow. Określa, czy odnośnik do pliku ma znaczenie dla robotów sieciowych i czy mają za nim podążać,
    • Atrybut Title – pole tekstowe do wprowadzania rozszerzonego opisu o elemencie.

  Dla opcji Wybór kolumn (dostępnej na liście pod prawym przyciskiem myszy) znajdują się kolumny:

    • Podgląd – kolumna, w której wyświetlana jest miniaturka zdjęcia (grafiki). W przypadku plików/linków doc, xls, pdf itp. jest wyświetlana standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Na dole listy znajduje się suwak, który umożliwia zmianę wielkości miniaturki.
    • Język – do wyboru lista języków.

  W sekcji Załączniki dostępne są przyciski:

  0aDodaj załącznik

  0bPodgląd pliku – podgląd załącznika z pomocą domyślnego programu ustawionego dla danego typu pliku

  0cUsuń

  0d0ddPozycja w górę/Pozycja w dół – przyciski ustawiania kolejności plików.

  W menu dostępnych opcji przy przycisku 0a Dodaj załącznik do wyboru są trzy opcje:

  16

    • Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy

  Wybierając opcję Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy program wyświetli okno, gdzie Użytkownik będzie mógł wyszukać lokalizację pliku i wskazać plik. Po zatwierdzeniu wyboru wskazany plik zostanie zapisany w bazie danych. Jeśli Użytkownik zaznaczy więcej, niż jeden plik, wówczas dodane zostaną wszystkie zaznaczone pliki. W oknie wyszukiwania plików domyślnie będą się podpowiadać pliki typu pliki graficzne, zapamiętywana też będzie ostatnio wybierana ścieżka.

  Wybór opcji spowoduje, że załącznik trafia od razu na listę danych binarnych i zostaje zapisany w bazie.

  Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać, że:

    • w kopii bezpieczeństwa wykonywanej z poziomu programu będą zapamiętane również pliki z załącznikami,
    • zapisywanie plików w bazie danych powoduje jej szybki przyrost.
    • Wskaż plik na dysku i zapisz link

  Wybierając opcję Wskaż plik na dysku i zapisz link rejestrowane jest powiązanie załącznika z plikiem, który jest zapisany na dysku komputera. W efekcie w bazie danych ten plik nie jest zapisany, a jedynie zapamiętana jest ścieżka dostępu do pliku.

  Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać o tym, że:

    • pliki NIE BĘDĄ archiwizowane wraz z kopią bezpieczeństwa bazy danych (w kopii będą zapamiętane tylko ścieżki dostępu),
    • powiązanie dokumentów jedynie w postaci linków nie powoduje szybkiego przyrostu baz danych.
  Uwaga
  >Uwaga: Załączniki w postaci linków nie są wysyłane do Comarch e-Sklep.
    • Wybierz z listy danych binarnych

  Wybierając opcję Wybierz z listy danych binarnych otwierane jest okno danych binarnych, na którym możliwe jest wskazanie zapisanych już w bazie danych binarnych.

  Okno z listą danych binarnych posiada kolumny:

    • Zaznaczeń, dzięki czemu możliwe jest równoczesne dodawanie wielu danych binarnych przez zaznaczenie wybranych pozycji,
    • Podgląd – w której wyświetlana jest miniaturka zdjęcia (grafiki). W przypadku plików doc, xls, pdf jest wyświetlana standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Na dole listy znajduje się suwak, który umożliwia zmianę wielkości miniaturki,
    • Nazwa – nazwa danej binarnej,
    • Nazwa pliku – nazwa pliku.

  Na oknie istnieje też możliwość podglądu widoku pliku, na którym aktualnie jest umieszczony kursor. Opcja podglądu ma możliwość ukrycia lub zwinięcia. Domyślnie podgląd jest ukryty po prawej stronie listy, gdzie widnieje pasek Podgląd – kliknij, aby wyświetlić okienko podglądu pliku. Po kliknięciu w pasek rozwijany jest panel, w którym widoczny jest podgląd pliku. W panelu widoczne jest zdjęcie (grafika), w przypadku innych plików wyświetla się standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Położenie panelu może być przez Użytkownika zmieniane. Aby zadokować panel z innej strony okna należy go „złapać” i przeciągnąć w inną lokalizację. Dodatkowo panel wyposażony jest w przycisk pinezki: jeśli pinezka jest „wyciśnięta” po ustawieniu kursora z powrotem na liście danych binarnych panel jest zwijany. Jeśli pinezka jest „wciśnięta” – panel jest na stałe dokowany.

  17

  Na liście załączników istnieje także możliwość dodania załącznika za pomocą menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. Z tego poziomu dostępne są opcje: Dodaj (odpowiadająca opcji: Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy), Wskaż plik na dysku i zapisz link, Wybierz z listy danych binarnych.

  Dodanie atrybutu o typie binarnym do towaru i przypisanie wartości binarnej spowoduje automatyczne pojawienie się wskazanej pozycji binarnej na liście załączników. Aby załącznik udostępniany był w Comarch e-Sklep, w kolumnie o nazwie e-Sklep należy wybrać opcję TAK (opcja TAK niedostępna dla linków).

  Jako zdjęcie główne w Comarch e-Sklep wyświetlana jest pierwsza pozycja binarna na liście załączników. Istnieje możliwość ustawienia kolejności załączników – aby przenieść załącznik w górę lub w dół należy skorzystać z przycisków 0d lub 0dd.

  Poniżej przedstawione są przykłady atrybutów i ich formaty:

  18

  Uwaga
  Uwaga: W przypadku, gdy nastąpi próba zapisania karty towaru z oznaczoną daną binarną o wielkości przekraczającej 10MB, program zwróci komunikat: Rozmiar danej binarnej, która jest wysyłana do e-Sklep, nie może być większa niż 10MB.
  Wskazówka
  Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.

  Seryjne dodawanie/usuwanie atrybutów

  Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby poprzez Operacje seryjne można dla pozycji zaznaczonych na liście przypisać atrybut, który będzie wykorzystywany w Comarch e-Sklep, wraz z określeniem jego wartości. Z tego poziomu można również wykonać seryjne usunięcie atrybutu z kartotek towarowych.

  Jednostki pomocnicze

  Do Comarch e-Sklep mogą zostać wysłane jednostki pomocnicze dla określonego towaru. Jednostki pomocnicze można wprowadzić na karcie towaru w zakładce „Jednostki i kody”.

  19

  Po dodaniu jednostki pomocniczej Użytkownik ma możliwość zdefiniowania sposobu przeliczania jednostki pomocniczej na podstawie jednostki podstawowej.

  Po dodaniu jednostki pomocniczej dla danego towaru i wejściu na Szczegóły produktu w Comarch e-Sklep będzie wyświetlała się rozwijana lista z wyborem wszystkich jednostek razem z przelicznikiem.

  Cena jednostkowa towaru

  Na karcie towaru (zakładka Jednostki i miary) można zdefiniować jednostkę miary, w której będzie prezentowana cena jednostkowa. W tym celu należy w kolumnie JM dla ceny jednostkowej zmienić wartość na TAK (wartość TAK może być ustawiona tylko dla jednej jednostki pomocniczej).

  W zakładce e-Sklep/ Dodatkowe należy dodać jednostki pomocnicze, ustawić je jako domyśle lub niedomyślne. Zapisać zmiany.

  20

  Definiowanie zamienników towarowych

  Produkty podobne są wyświetlane w Szczegółach Produktu w sklepie internetowym. Aby dodać do towaru jego zamienniki (produkty podobne) należy w karcie produktu przejść do zakładki Zamienniki. Po kliknięciu przycisku Dodaj 0 pojawi się lista wszystkich produktów, z których wybieramy towar, który ma być zamiennikiem (można zaznaczyć również opcję obustronnych zamienników).

  e

  Zestawy promocyjne

  W menu Ogólne/ Inne/ Zestawy promocyjne można wprowadzić zestawy promocyjne, dzięki którym w ramach sprzedaży określonego towaru głównego (lub usługi) objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów i usług w obniżonej cenie. Do Comarch e-Sklep oraz wszystko.pl wysyłany jest kod, jak również nazwa zestawu.

  22

  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl zaznaczono opcję sklepu lub galerii internetowej, na formularzu zestawu pojawi się dodatkowy parametr: Udostępniaj w e-Sklep lub Udostępniaj w wszystko.pl. Aby zapis z zaznaczonym parametrem był możliwy, każdy towar wskazany na zestawie również musi mieć zaznaczony ten parametr na swojej karcie.

  Skasowanie zestawu jest możliwe pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklepie/wszystko.pl, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy najpierw odznaczyć parametr na karcie zestawu, a następnie go usunąć.

  Podczas próby usunięcia z poziomu Cennika/Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z zestawem promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, należy najpierw usunąć wszystkie zestawy, na których dana pozycja występuje.

  Jeżeli towar jest elementem zestawu lub towarem głównym zestawu promocyjnego i na swojej karcie ma cenę 0,00 a jest zaznaczony parametr w konfiguracji e-Sklepu – Pomijaj  towary z ceną 0,00, wówczas taki zestaw nie jest przesyłany do Comarch e-Sklep.

  Przycisk Operacji Seryjnych, który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w e-Sklep lub wszystko.pl jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu lub galerii internetowej w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl.

  Rabaty towarów

  W menu Ogólne/ Rabaty dla opcji:

    • grupa kontrahenta / wszystkie towary
    • jeden kontrahent / wszystkie towary
    • grupa kontrahenta / grupa towarowa
    • grupa kontrahenta / jeden towar
    • jeden towar / wszyscy kontrahenci
    • jeden kontrahent / grupa towarowa
    • jeden kontrahent / jeden towar
    • grupa towarowa / wszyscy kontrahenci
    • jeden towar / wszyscy kontrahenci
    • grupa towarowa / gruba kontrahenta
    • stała cena – wszyscy kontrahenci
    • stała cena – grupa kontrahentów
    • stała cena – jeden kontrahent

  można wprowadzić rabat mający zastosowanie w Comarch e-Sklep. Wartość rabatu należy określić w kolumnie Rabat e-Sklep. Informację o rabatach mających zastosowanie w Comarch e-Sklep dla danego kontrahenta można sprawdzić w oknie Lista rabatów kontrahenta (opcja dostępna z poziomu listy kontrahentów, w górnym menu ikon 0e).

  Więcej na temat rabatów można przeczytać w artykule Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania 

  Zmiana parametrów dla Comarch e-Sklep

  Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ ZasobyOperacjach seryjnych dostępne są funkcje:

    • zmiana marki/producenta:

    • zmiana parametrów Comarch e-Sklep:

  Dla pozycji zaznaczonych na liście można zaznaczyć parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep dla wybranego sklepu, zmienić status dostępności towaru i grupę domyślną czy zmienić kategorię wszystko.pl. Dodatkowo można ustawić atrybuty czasowe. Aby ustawić atrybut czasowy należy zaznaczyć opcję na przykład Ustaw nowość i potem zaznaczyć lub odznaczyć parametr Nowość. Operacja podmieni tylko te atrybuty, które były zaznaczone do ustawienia.

  Kontrahenci wysyłani do Comarch e-Sklep

  W menu Ogólne/ Kontrahenci można wprowadzić kontrahentów, których karty zostaną wyeksportowane do Comarch e-Sklep.  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl zaznaczono opcję sklepu, na formularzu Kontrahenta będzie dostępna zakładka e-Sklep, na której mamy możliwość wybrania, do których sklepów kontrahent zostanie wysłany.  Na kartotece zaimportowanej z Comarch e-Sklep automatycznie zostanie dodany sklep, z którego kontrahent został zaimportowany. Aby kontrahent został wysłany do sklepu muszą zostać uzupełnione następujące dane:

    • Kod
    • Nazwa
    • Ulica
    • Nr domu
    • Miasto
    • Kod pocztowy
    • E-Mail
    • telefon
    • KrajISO
    • Województwo – wymagane, jeżeli w polu KrajISO wpisane będą wartości PL (bez względu na wielkość liter)

  Na formularzu karty kontrahenta (zakładka e-Sklep) Użytkownik ma możliwość ustawienia ceny domyślnej kontrahenta, która będzie wysyłana do poszczególnych sklepów. W przypadku, gdy na karcie kontrahenta nie zostanie ustawiona cena domyślna dla e-sklepu, to dla danego klienta wysyłana będzie cena wskazana w konfiguracji na formularzu stanowiska Comarch e-Sklep – pole cena domyślna.

  Przycisk Operacji Seryjnych, który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych kontrahentów w wybranych sklepach oraz przypisanie domyślnej ceny dla wybranego e-sklepu jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e‑Sklep/wszystko.pl. Przy udostępnianiu seryjnym sprawdzane jest również czy na karcie kontrahentów uzupełnione są wszystkie wymagane dane.

  Skasowanie kontrahenta jest możliwe pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklep, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy najpierw odznaczyć parametr na karcie kontrahenta, a następnie go usunąć.

  Przesyłane są również grupy kontrahentów zdefiniowane w Konfiguracji

  Komunikacja z Comarch e-Sklep

  Komunikacja z Comarch e-Sklep polega na synchronizacji danych w dwóch kierunkach:

    • eksporcie do Comarch e-Sklep informacji o towarach, grupach towarów, zestawach, cenach, zdjęciach dla atrybutu, kontrahentach oraz stanach magazynowych
    • imporcie informacji o kontrahentach zarejestrowanych w sklepie oraz złożonych zamówieniach

  Proces synchronizacji odbywa się:

    • Ręcznie – uruchamia się go poprzez ikonę i dostępną w menu Narzędzia
    • Automatycznie – za pośrednictwem programu do synchronizacji Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych
  Wskazówka
  Od wersji 2019.5 wprowadzone zostały zmiany w mechanizmie synchronizacji wpływające na szybsze przetwarzanie pliku XML po stronie e-Sklepu. Import oferty (towary, grupy towarów, atrybuty, zdjęcia) oraz import kontrahentów odbywa się teraz w krótszym czasie.

  Synchronizacja ręczna

  Aby dokonać ręcznej synchronizacji należy z nacisnąć ikonę i dostępną w menu Narzędzia. Pojawi się okno umożliwiające rozpoczęcie synchronizacji.

  f

  Na oknie tym w polu Sklep umożliwiono wybór jednego, kilku lub wszystkich e-Sklepów, z którymi chcemy wykonać synchronizację.

  Poniżej wskazujemy jaką synchronizację chcemy wykonać. W pierwszej części dostępne są dwa parametry, domyślnie zaznaczone:

    • Wyślij ofertę do e-Sklepu – powoduje on różnicową synchronizację do e-Sklepu listy towarów, grup towarowych, cen, rabatów, zestawów promocyjnych oraz zasobów.
    • Pobierz zamówienia z e-Sklepu – powoduje on synchronizację zamówień z e-Sklepu.

  W części okna Ustawienia dodatkowe dostępne są kolejne parametry, domyślnie niezaznaczone:

    • Wyślij tylko zasoby – powoduje on wysyłanie stanów magazynowych do e-Sklepu zgodnie z ustawieniami w konfiguracji stanowiska Comarch e-Sklep. Zaznaczenie tego parametru powoduje odznaczenie parametru Wyślij ofertę do e-Sklepu.
    • Wyślij tylko ceny – powoduje on eksport tylko cen i rabatów do e-Sklepu, jego zaznaczenie powoduje odznaczenie parametru Wyślij ofertę do e-Sklepu.
    • Wyślij kontrahentów – powoduje on eksport listy kontrahentów wraz z ich cenami i rabatami do e-Sklepu.
    • Wymuś pełną synchronizację oferty – powoduje on wykonanie pełnej synchronizacji oferty do e-Sklepu jedynie bez danych binarnych. Jego zaznaczenie powoduje aktywację parametru Wyślij wszystkie dane binarne.
    • Wyślij wszystkie dane binarne – parametr domyślnie jest nieaktywny. Dostępny jest po zaznaczeniu parametru Wymuś pełną synchronizację oferty. Powoduje on pełną synchronizację danych binarnych do e-Sklepu, która może trwać bardzo długo.
  Wskazówka
  Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.

  Synchronizacja automatyczna

  Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP OptimaComarch e-Sklep. Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi Comarch e-Sklep zdefiniowanymi w konfiguracji (na zasadach opisanych dla synchronizacji ręcznej). Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowana jest Comarch ERP Optima.

  Usługa Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych  instalowana jest wraz z programem Comarch ERP Optima. Jeżeli krok ten został pominięty podczas instalacji programu, usługę można zainstalować oddzielnie np. wywołując instalator Comarch ERP Optima z poziomu Panelu sterowania.

  Uwaga
  Uwaga: Po instalacji Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych usługa jest zatrzymana, po skonfigurowaniu parametrów w konfiguracji Comarch ERP Optima należy ją uruchomić w systemie Windows (Panel sterowania/ Narzędzia administracyjne/ Usługi).>
  Zalecane jest, aby we właściwościach Usługi Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych, na zakładce Logowanie zaznaczyć To konto i podać nazwę Użytkownika Windows oraz jego hasło.

  W System/ Konfiguracja/ Program znajduje się gałąź Automat synchronizacji, w której należy skonfigurować parametry dotyczące synchronizacji programu Comarch ERP OptimaComarch e-Sklep.

  W podgałęzi Harmonogramy widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do bazy konfiguracyjnej, na której obecnie pracujemy. Dla każdej z baz możemy włączyć automatyczną synchronizację oraz określić w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością synchronizacja będzie się odbywać.

  W podgałęzi Operator należy wpisać akronim Operatora i jego hasło do programu Comarch ERP Optima, jeśli do logowania używa hasła.

  Wszelkie komunikaty błędów podczas synchronizacji automatycznej zapisywane są w plikach loga operacji, domyślnie w lokalizacji C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Comarch\Opt!ma\Logs
  Uwaga: Podczas wywoływania synchronizacji ręcznej Użytkownik może otrzymać komunikat: Synchronizacja danych odbywa się na innym stanowisku lub poprzez automat lub poprzednia została niepoprawnie przerwana. Czy wykonać synchronizację? Po kliknięciu na TAK zostanie uruchomiona synchronizacja ręczna. W przypadku wybrania opcji NIE program wróci do okna parametrów synchronizacji i nie wykona jej. Zalecane jest uruchamianie synchronizacji ręcznej w sytuacji, kiedy automat jest wyłączony lub Użytkownik ma pewność, że w danej chwili nie wykonuje się synchronizacja automatyczna. Wynika to z faktu, że uruchomienie automatu i jednocześnie synchronizacji ręcznej spowoduje, że wykonają się jednocześnie dwie synchronizacje co może spowodować niepoprawny wynik synchronizacji.

  Czy ten artykuł był pomocny?