Zamówienia

Zamówienia

W zakładce Zamówienia możliwe jest ustawienie parametrów dotyczących składania zamówień, faktury oraz jednostek miary.
Ustawienia zamówień możesz edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia.

Lista zamówień zawiera informacje o trzech głównych kategoriach, takich jak:

  • Proces zamówienia,
  • Załączniki do zamówienia,
  • Dzielenie zamówień,
  • Faktura,
  • Jednostka miary
  • Koszyki użytkownika.

Proces zamówienia

W zakładce Proces zamówienia możesz określić następujące parametry dotyczące zamówień:

Po kliknięciu w opcję Potwierdzenie zamówienia, wyświetli się okno, w którym ustalisz, czy klienci zarejestrowani lub niezarejestrowani mają potwierdzać swoje zamówienia. Tam możesz również określić czas, w którym to potwierdzenie ma nastąpić. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

hf

Kolejna opcja umożliwi Ci określenie minimalnej wartości brutto, od której zamówienie będzie mogło być złożone w sklepie. Numeracje zamówień można rozpocząć od numeru 1. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

d

Parametr Kontrahent jednorazowy (niezalogowany) nie może dokonywać zakupów (blokada) pozwala na dokonanie wyboru, czy klient bez zakładania konta w e-Sklepie może dokonywać zakupu. Jeśli opcja ta ma być zablokowana – suwak musi być ustawiony w pozycji Wł.

Możliwe jest także wybranie kolejnego numeru zamówienia, poprzez naciśnięcie przycisku Numeracja zamówień.  Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZMIEŃ.

b

Włączenie parametru Pomijaj krok z danymi dla zalogowanych kontrahentów powoduje, że jeżeli klient zaloguje się do sklepu podczas składania zamówienia, to w procesie zakupu nie zostanie mu wyświetlony formularz danych adresowych i danych do faktury. Dzięki temu proces składania zamówienia przez takich klientów jest krótszy o jeden krok, a dane te zostają wyświetlone na szczegółach zamówienia.

Opcja Anulowanie zamówień nieopłaconych pozwala na automatyczne anulowanie zamówień z formą płatnością o typie online, które nie zostały opłacone przez klienta. Zamówienia takie są anulowane po upływie określonego w konfiguracji czasu i po wykonaniu synchronizacji z systemem ERP. Dokonane w tej sekcji zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

Wskazówka
Minimalny czas na anulowanie nieopłaconego zamówienia wynosi 1 godzinę.

Po kliknięciu w opcję Przypomnienie o dokończeniu płatności online wyświetli się okno, w którym możesz ustawić po jakim czasie od złożenia zamówienia wysyłane jest drogą mailową do Klienta przypomnienie o dokończeniu płatności dla zamówień nieopłaconych. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

Wskazówka
Minimalny czas wysyłki maila od momentu złożenia zamówienia wynosi 1 godzinę.

Po kliknięciu w opcję Przypomnienie o wystawieniu opinii za zakupiony towar, wyświetli się okno, w którym można ustalić po upływie jakiego czasu od zrealizowana zamówienia zostanie wysłane automatyczne przypomnienie o wystawieniu opinii.

Załączniki do zamówienia

W zakładce Załączniki do zamówienia możliwe jest włączenie opcji pozwalającej na dodawanie załączników podczas procesu składania zamówienia – suwak musi być ustawiony w pozycji Wł.

Dzielenie zamówień

W zakładce Dzielenie zamówień możliwe jest włączenie opcji ręcznego dzielenia zamówień oraz automatycznego dzielenia zamówień – suwak musi być ustawiony w pozycji Wł.

Wskazówka
Więcej informacji na temat dzielenia zamówień w artykule Dzielenie zamówień.

Faktura

W zakładce Faktura możliwe jest włączenie opcji zezwalania na składanie zamówień tylko przez firmy – suwak musi być ustawiony w pozycji .

Jednostka miary

W zakładce Jednostka miary możliwe jest włączenie opcji sprzedaży w jednostkach niecałkowitych – suwak musi być ustawiony w pozycji .

Wskazówka

Od wersji 2022 jak Klient dokona zakupu w formie dziesiętnej to zostanie zmniejszone wyświetlanie zer po przecinku – ujednolicono skracanie wartości.

  • Wartość 2,1230 zostanie zmieniona na 2,123,
  • Wartość 2,1200 zostanie zmieniona na 2,12,
  • Wartość 2,1000 zostanie zmieniona na 2,10,
  • Wartość 2,1234 nie ulegnie zmianie.

Koszyki użytkownika

W zakładce Koszyki użytkownika możliwe jest włączenie opcji łączenia koszyków podczas logowania – suwak musi być ustawiony w pozycji . Jeżeli do koszyka dodamy produkty jako niezalogowany klient, a następnie zalogujemy się na konto które ma już zapamiętany koszyk to zawartość koszyków zostanie połączona.

Wskazówka
Więcej informacji w artykule Zamówienia

Czy ten artykuł był pomocny?