Jak obliczane są koszty dostaw w Comarch e-Sklep?

Wstęp

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na metodach obliczania kosztów dostawy, szczególnie na płatnościach uwzględniających zarówno koszty stałe, jak i zmienne. Przedstawimy pełen schemat naliczania kosztów, uwzględniający wartość zamówienia, koszt dostawy oraz koszt stały płatności, a także koszt zmienny płatności. Zrozumienie tego procesu jest kluczowe dla firm, aby móc efektywnie kontrolować i minimalizować koszty dostaw, co ma istotne znaczenie dla ich rentowności.

Przeanalizujemy również konkretne przykłady obliczeń kosztów dostawy w różnych scenariuszach, co pozwoli lepiej zrozumieć, jak działają te metody w praktyce. Ponadto, omówimy również inne aspekty związane z kosztami dostawy, takie jak wyliczanie kosztów w oparciu o wymiary zamówienia oraz negocjowanie kosztów z dostawcami.

Jak obliczyć koszt dostawy z kosztem zmiennym?

W przypadku korzystania z sposobu płatności, który bazuje na koszcie stałym i zmiennym należy pamiętać o poprawnym ustaleniu wysokości opłat. Całkowity koszt płatności nalicza się z sumy kosztu zmiennego i kosztu płatności stałej.

Wskazówka
Pełny schemat naliczania kosztów prezentuje się poniżej:

[( wartość zamówienia + koszt dostawy + koszt stały płatności) * Koszt zmienny płatności] + koszt stały płatności = całkowity koszt płatności z kosztem stałym i zmiennym BRUTTO

Przyjmijmy dane:

Koszt dostawy(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność) 0 PLN
Koszt stały płatności(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność) – 88,27 PLN
Koszt zmienny płatności(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność) – 6,5%*(koszt dostawy + koszt płatności + wartość zamówienia)

szczegóły:

 

Przykład 1:

Waluta systemowa(przesyłana z systemu ERP) – 1 EUR = 4,339 PLN

Rozważmy zamówienie o wartości 61,20 EUR, które po przeliczeniu na walutę lokalną (265,57 zł BRUTTO) podlega kosztowi płatności stałemu w wysokości 88,27 zł w walucie systemowej, oraz kosztowi zmiennemu 6,5%. Korzystając z odpowiedniego wzoru, całkowity koszt płatności brutto wynosi 111,27 zł.

[(265,50zł+0,00zł+88,27zł) *6,5%] + 88,27zł = 111,27 zł BRUTTO

Po przeliczeniu na walutę sprzedaży, koszt ten wynosi 25,64 EUR BRUTTO. Po uwzględnieniu stawki VAT (23%), ostateczny koszt płatności NETTO dla klienta wynosi 20,85 EUR.

Przykład 2:

Waluta systemowa(przesyłana z systemu ERP) – 1 EUR = 4,4133 PLN

Kolejnym przykładem jest zamówienie na towar o wartości 402,52 EUR, co odpowiada 1776,44 zł BRUTTO po przeliczeniu. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mamy koszt płatności stałych oraz zmiennych.

[(1776,44zł+0,00zł+88,27zł) *6,5%] + 88,27zł = 209,48zł BRUTTO

Po obliczeniu całkowitego kosztu płatności brutto, wynoszącego 209,48 zł, oraz przeliczeniu na walutę sprzedaży, otrzymujemy ostateczny koszt płatności brutto w wysokości 47,47 EUR.

Jak obliczyć koszt dostawy wyliczany na podstawie wymiarów zamówienia?

Wymiary paczki dla danej dostawy

Wymiary ustalane podczas konfiguracji wybranej dostawy dotyczą maksymalnych wymiarów jednej paczki, do której zamówione towary będą spakowane.
Gdy dla danej dostawy ustalimy konkretny rozmiar (np. 120 x 60 x 40), a towary będą miały uzupełnione wymiary, wówczas w e-Sklepie jest przeliczane ile towarów o wymiarach A x B x C zmieści się do jednej paczki o rozmiarze X x Y x Z. Jeżeli suma wymiarów dodanych towarów do koszyka przekracza maksymalne rozmiary jednej paczki, wówczas zamówienie dzielone jest na dwie (i więcej) paczki. W momencie, gdy towar nie ma określonych wymiarów w systemie Comarch ERP, wówczas do jednej paczki mieści się nieograniczona ilość takiego towaru. Wynika to z braku wymiarów, które system mógłby przeliczać oraz weryfikować.

 Waga towaru i waga jednej paczki
Ustalając wagę towaru w systemie Comarch ERP również wykorzystujemy ją w celach logistycznych. W przypadku, gdy mamy określoną wagę jednej paczki oraz wagę towaru, wówczas podczas realizacji zamówienia weryfikowany jest ten parametr w celu poprawnego liczenia kosztów dostaw i płatności.

Ustalone przedziały wagowe dla danej dostawy weryfikują wagę jednej paczki, w której znajdują się zamówione towary.
> W momencie, gdy mamy towary bez wymiarów, wówczas zawsze w koszyku widnieje jedna paczka o wadze X.
> Dodając do koszyka towary z wymiarami (mając określone wymiary paczki) liczona jest waga jednej paczki, do której zmieści się wybrany towar. W przypadku powielenia się paczek odrębnie liczona jest waga każdej z paczek – a nie łączna waga zamówienia w koszyku.

Koszty dostaw
Koszty dostaw uzależnione są od ilości paczek (i ich wagi), jaka tworzy się podczas dodawania towarów do koszyka oraz łącznej wartości całego zamówienia.

Przykład:

Dostawa Inpost Kurier posiada maksymalne wymiary paczki: 120 x 60 x 40.

Waga towarów a koszt paczki:
A) Towar bez wymiarów
> Do jednej paczki o wymiarach 120 x 60 x 40 mieści się nieograniczona ilość towarów. Nie ma tu wymiarów, które mogłyby stworzyć kolejną paczkę.
Sumujemy zatem łączną wagę towarów, jaka zmieści się do jednej paczki (nieograniczona ilość).

Dodając 10 szt. towaru  o wadze 5kg/szt. i cenie 42,36 brutto/szt. – łączna waga jednej paczki wynosi 50 kg, a wartość całego zamówienia to 423,60zł.

B) Towar z wymiarami 
> W przypadku towaru w cenie 48,88 brutto z wagą i wymiarami:  – o wymiarach  37 x 60 x 40– do jednej paczki o rozmiarze 120x60x40 mieści się maksymalnie 3 sztuki wskazanego produktu. Dodając kolejne sztuki towaru zwiększa się ilość paczek, do których zostanie on zapakowany. Analogicznie:
– 4 sztuki towaru w koszyku = 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 1 sztuką = łącznie mamy dwie paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40
– 6 sztuk towaru w koszyku = 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 3 sztukami = łącznie mamy dwie paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40
– 8 sztuk towaru w koszyku = 1 paczki z 3 sztukami + 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 2 sztukami = łącznie mamy trzy paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40. Oprócz wymiarów mamy tutaj także wagę każdej z utworzonych paczek.

>> 8 sztuk tego towaru o wadze 9 kg/szt to:

  • 1 paczka z 3 sztukami o wadze 27 kg
  • 1 paczka z 3 sztukami o wadze 27 kg,
  • 1 paczka z 2 sztukami o wadze 18 kg.

Razem mamy 3 paczki, dla których waga każdej z nich nie przekracza 28 kg a łączna wartość zamówienia to 391,04zł.

Na czym polega koszt negocjowalny?

Koszt dostawy i płatności ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
Klient składa zamówienie na którym otrzymuje informację, że koszt dostawy zostanie dopiero ustalony.
Następnie pracownik e-Sklepu z poziomu szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym, ustala koszty wysyłki i płatności.
Po zdefiniowaniu kosztów, klient otrzymuje wiadomość z prośbą o akceptację takiego kosztu z poziomu profilu klienta. Po zaakceptowaniu, zamówienie jest realizowane jak standardowe zamówienie w sklepie.
Więcej na ten temat można znaleźć w artykułach: Zakupy w e-Sklepie  i Niestandardowe koszty wysyłki.

Jak wyliczany jest koszt dostawy dzięki Comarch e-Sklep Sync?

Inną propozycją jest koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync. Wówczas należy napisać własną macierz dostaw i własny sposób wyliczania kosztów dostawy. Jedynym wymogiem jest posiadanie sklepu w wersji B2B i Comarch e-Sklep Sync.

Czy ten artykuł był pomocny?