Planowany termin dostawy

Wstęp

W Comarch e-Sklep istnieje możliwość wprowadzenia przez Klientów daty i godziny dostawy zakupionego towaru podczas składania zamówienia. W tym artykule dowiesz się w jaki sposób umożliwić Klientom edycję terminu dostawy przesyłki, a także w których obszarach e-Sklepu informacja o planowanym terminie dostawy jest widoczna.

Konfiguracja

Funkcjonalność jest dostępna po włączeniu parametru Pozwalaj na edycję terminu dostawy w panelu administracyjnym na zakładce Wygląd sklepu/Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne w obszarze Dostawy i punkty odbioru. Parametr jest dostępny we wszystkich standardowych szablonach Comarch. Obsługa sklepu może wybrać, czy edycja terminu ma dotyczyć daty dostawy, czy daty i godziny dostawy o której Klient chciałby otrzymać przesyłkę.
Domyślnie parametry są skonfigurowane w następujący sposób:

  • Pozwalaj na edycję terminu dostawy – Tak,
  • Pozwalaj na edycję – daty dostawy.

Wskazówka
Pamiętaj, wprowadzone zmiany w zakresie ustawień szablonu będą widoczne w e-Sklepie po Zapisaniu i Opublikowaniu wprowadzonych zmian.

Sposób działania

Podczas składania zamówienia Klient w koszyku może wybrać planowany termin dostawy. Jeżeli klient nie wskaże inaczej wówczas w polu Planowany termin dostawy zostanie wskazana data obliczona w oparciu o ilość dni podaną podczas konfiguracji sposobu dostawy.

Przyklad
Klient składa zamówienie w dniu 10.07. W koszyku wybiera sposób dostawy Przesyłka pocztowa (dostawa do 3 dni) i nie wskazuje planowanego terminu dostawy. W polu Planowany termin dostawy oraz w dalszych krokach zamówienia będzie zatem widniała data 13.07.

Klient składa zamówienie w dniu 10.07. W koszyku wybiera sposób dostawy Przesyłka kurierska  oraz wskazuje planowany termin dostawy na 20.07. W polu Planowany termin dostawy oraz w dalszych krokach zamówienia będzie zatem widniała data 20.07.

Obsługa sklepu może sprawdzić planowany termin dostawy określony przez Klienta, w panelu administracyjnym na szczegółach zamówienia, pod informacją o wybranym sposobie dostawy oraz na zakładce Dostawa i płatność.

Czy ten artykuł był pomocny?