Wyszukiwanie

Wstęp Parametry wyszukiwania są bardzo ważnym elementem w sklepie internetowym. Wygodne i sprawne wyszukiwanie towarów, zachęca klientów do dalszych zakupów. Ustawienia wyszukiwania w Comarch e-Sklep można edytować w panelu administracyjnym, w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Wyszukiwanie. W sekcji Wyszukiwanie istnieje możliwość ustawienia ogólnych parametrów wyszukiwania, wyszukiwania prostego, parametrów autouzupełniania oraz […]

Towary – ustawienia

W zakładce Towary administrator ma możliwość ustawienia szczegółów związanych z prezentacją towarów w sklepie internetowym, takich jak: Ustawienia towarów w e-Sklepie można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary. W zakładce Towary możliwe jest  ustawienie sposobu oznaczania towaru jako nowość. Możliwe opcje to:  według wyboru z systemu ERP […]

Porzucone koszyki w e-Sklepie

Porzucone koszyki W przypadku gdy kontrahent doda towary do koszyka, ale nie dokończy transakcji (zamówienie nie zostanie złożone) taki koszyk trafia do sekcji Porzucone koszyki. Administrator sklepu może na bieżąco śledzić zawartość koszyków swoich klientów. W przypadku, gdy klient poda swojego maila w sklepie, ten pojawia się na porzuconym koszyku […]

Certyfikat bezpieczeństwa SSL

Jak zainstalować certyfikat SSL? Informacje o certyfikacie SSL Jest to dodatek do Comarch e-Sklep, którego przedmiotem jest weryfikacja, dostarczenie i integracja Certyfikatu SSL z usługą Comarch e-Sklep. Certyfikat zapewnia nie tylko poprawność działania płatności online, ale również zapewnia ochronę witryn internetowych przy wykorzystaniu połączenia szyfrowanego. Jest to niezwykle istotne w […]

Kontrahenci – ustawienia

Ustawienia dotyczące kontrahentów można edytować w panelu administracyjnym, w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Klienci. Zakładka Klienci, została podzielona na kilka sekcji takich jak: W sekcji Rejestracja możliwe jest, włączenie funkcji: Aby parametr zadziałał suwak musi być ustawiony w pozycji Tak. W sekcji Dostęp do sklepu możliwe jest, włączenie funkcji dostępu do […]

Zwroty

Zwroty to zakładka, w której administrator może ustawić, konieczne parametry dotyczące zwracania zakupionych produktów przez klienta. Ustawienia zwrotów można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje / zwroty. W zakładce Warunki reklamacji i zwrotów możliwe jest, włączenie funkcji zgłaszania zwrotów przez klientów zarejestrowanych w wybranym terminie – suwak […]

Stany magazynowe

Aby nie dopuścić do sytuacji, w której klient składa zamówienie na towar wyprzedany, wprowadziliśmy opcję Obsługi stanów magazynowych w sklepie. Dzięki aktywacji zakładki stany magazynowe, na szczegółach towaru wyświetlane będą przedziały stanów magazynowych. Możesz je prezentować nazwą, grafiką, nazwą i grafiką lub liczbą, a po wyczerpaniu zapasów produkty przestaną być […]

Reklamacje

Reklamacje to zakładka, w której administrator może ustawić, konieczne parametry dotyczące składania reklamacji przez klienta. Ustawienia reklamacji można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje/ zwroty. W zakładce Warunki reklamacji i zwrotów możliwe jest, włączenie funkcji składania reklamacji przez klientów zarejestrowanych – suwak musi być ustawiony w pozycji Tak. […]

Znak wodny w e-Sklepie

W zakładce zdjęcia można ustawić tło oraz parametry dotyczące znaku wodnego. Ustawienia zdjęć można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary/ w sekcji Prezentacja towaru/ Znak wodny. Aby włączyć znak wodny na zdjęciach, należy przy przycisku Twórz znak wodny, ustawić suwak w pozycji Tak. Istnieje możliwość edycji […]

Powiadomienia o dostępności towaru

Powiadom o dostępności Listę powiadomień o dostępności można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Sprzedaż/ Powiadom o dostępności. Lista powiadomień o dostępności zawiera informacje o wszystkich złożonych w sklepie powiadomień o dostępności. Znajdują się na niej m.in. nazwa i kod towaru, E-mail, data dodania, data wysyłki. Operacje seryjne Operacje seryjne, […]