Nowości i zmiany w wersji 2020

1 Nowości

1.1 Wykluczenia sposobów dostaw

Od wersji 2020 w Comarch e-Sklep zostały dodane nowe możliwość wykluczania towarów na sposobach dostaw. Pozwala to na dokładniejsze zarządzanie dostawami w sklepie. Obecnie towar można:

 • wykluczyć ze względu na wymiar towaru w koszyku oraz maksymalny wymiar paczki dla danego sposobu dostawy,
 • wskazać konkretny towar do wykluczenia,
 • wykluczyć na podstawie kategorii, do której należy.

Wykluczając towary na sposobach dostawy, należy pamiętać, że podczas finalizacji zakupu w koszyku, Comarch e-Sklep udostępni klientowi, tylko te dostawy, dla których zostały spełnione warunki ich aktywacji. W przypadku, gdy do koszyka został dodany towar, który nie spełnia odpowiednich kryteriów, sposób dostawy nie zostanie wyświetlony.

1.2 Maksymalny wymiar paczki

Od wersji 2020.0 w Comarch e-Sklep  wprowadzona została funkcjonalność wykluczenia sposobów dostawy na podstawie wymiarów.

Na sposobach dostawy w panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/Płatności i dostawy/Dostawy można podać maksymalny rozmiar paczki, jaka może zostać dostarczona do Klienta danym sposobem dostawy. W sekcji Maksymalny wymiar paczki dostępne są pola do wpisania długości, szerokości oraz wysokości paczki mierzonej w centymetrach (maksymalna wartość w każdym polu to 32 000 cm).

Po dodaniu towaru do koszyka dopuszczalny jest obrót wymiarów towaru względem osi pionowej, mianowicie przemienne są długość oraz szerokość towaru. Jeżeli którykolwiek z towarów dodanych przez Klienta do koszyka nie mieści się w określonych wymiarach paczki ustalonych na sposobie dostawy, wówczas taka forma dostawy nie jest dostępna podczas składania zamówienia.

Wymiary towaru można uzupełnić w nowo utworzonym menu Towary/Lista towarów dostępnym w panelu administracyjnym sklepu. Na liście widoczne są wszystkie towary utworzone w systemie ERP i udostępnione w Comarch e-Sklep. Po przejściu do szczegółów wybranego towaru możliwa jest jedynie modyfikacja wymiarów, takich jak długość, szerokość oraz wysokość danego towaru.

1.3 Nowy typ dostawy: koszt negocjowany

W wersji Comarch e-Sklep 2020 została udostępniona możliwość określenia nowego typu dostawy związanego z  kosztem negocjowanym. Po wybraniu takiego sposobu dostawy, koszty dostawy nie zostaną naliczone na zamówieniu (niezależnie od towarów, które są w koszyku).

Koszty dostawy będą ustalane przez obsługę sklepu w panelu administracyjnym i następnie akceptowane przez Klienta. Funkcja działa na tej samej zasadzie, co zakup towaru z negocjowanym kosztem dostawy.

1.4 Darmowa dostawa dla Klienta i grupy Klientów

W wersji 2020 został rozszerzony moduł darmowej dostawy dla wybranego kraju. Od teraz darmową dostawę można przypisać dla wybranych klientów lub dla wybranych grup klientów.

Wskazówka
Grupy klientów są nadawane w systemie ERP. Klient zakładający konto w e-Sklepie musi zostać wysłany do systemu ERP, gdzie obsługa sklepu może go przypisać do odpowiedniej grupy klientów.

Aby skonfigurować darmową dostawę należy w panelu administracyjnym: Ustawienia/ Płatności i dostawy wybrać kraj, dla którego darmowa dostawa ma obowiązywać, a następnie przejść na zakładkę Darmowa dostawa. Potem należy kliknąć przycisk Dodaj, który przekieruje do konfiguracji darmowej dostawy.

W przypadku darmowej dostawy dla wybranych klientów pojawi się dodatkowa opcja wyboru klientów. Należy zaznaczyć klientów, dla których darmowa dostawa będzie obowiązywać.

W przypadku grup klientów pojawi się dodatkowa opcja wyboru grup klientów. Należy wskazać grupy klientów, dla których darmowa dostawa będzie obowiązywać. Darmową dostawę dla klientów oraz grup klientów można zawęzić do wybranej kategorii w e-Sklepie.

1.5 Darmowa dostawa dla towarów ze stałym kosztem

W wersji 2020 e-Sklepu został dodany dodatkowy parametr Darmowa dostawa dla towarów ze stałym kosztem. Parametr ten znajduje się w panelu administracyjnym w sekcji Ustawienia/ Płatności i dostawy po wybraniu kraju dostawy na wybranym sposobie dostawy. Domyślnie parametr jest włączony co oznacza, że w przypadku skonfigurowania darmowej dostawy dla danego sposobu dostawy również zamówienie towarów ze stałym kosztem jest darmowe.
Wyłączenie tego parametru spowoduje naliczenie w zamówieniu stałego kosztu dostawy przypisanego do towaru.

Wskazówka
Stały koszt dostawy ustawiany jest na karcie towaru w systemie ERP.

1.6 Lista towarów

W panelu administracyjnym e-Sklepu dodano uproszczoną listę towarów. Jest ona widoczna po wejściu na zakładkę Towary dostępną w głównym menu panelu.

Na liście towarów widoczne są towary udostępnione w systemie Comarch ERP do e-Sklepu. Dostępne kolumny to:

 • Status – z informacją o statusie towaru (możliwe statusy: aktywny i nieaktywny). Kolumnę można filtrować wybierając z listy status. Status nieaktywny pojawia się dla towarów, które przestały być udostępniane do e-Sklepu lub zostały oznaczone w systemie ERP jako kartoteki nieaktywne, a w e-Sklepie są dodane zamówienia z tymi towarami.
 • Kod – kod towaru wprowadzony na karcie towaru w systemie ERP. Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment kodu towaru oraz sortować wyniki.
 • Identyfikator – numer kartoteki towaru w bazie systemu ERP. Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment identyfikatora towaru oraz sortować wyniki.
 • Nazwa – nazwa towaru ustalona w systemie ERP do wyświetlania w e-Sklepie. Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment nazwy towaru.
 • Kategoria – przypisana do towaru grupa towaru (lub podgrupa). Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment nazwy kategorii przypisanej do towaru.

Po wejściu w dany towar widoczne są następujące informacje (w trybie do odczytu) o danym towarze:

 • Kod towaru wraz ze statusem towaru,
 • Link do towaru w Comarch e-sklepie,
 • Grafika – zdjęcie główne towaru (dodane jako pierwsze do karty towaru w systemie ERP),
 • W sekcji Towar – widoczne są: kod towaru, nazwa towaru, kod EAN, data dodania do e-Sklepu oraz data ostatniej aktualizacji przez system ERP.

Dodatkowo widoczna jest sekcja Jednostki miary, w której można dodać wymiary towaru (długość, szerokość, wysokość) dla każdej jednostki miary udostępnionej do e-Sklepu. Po kliknięciu w przycisk Zmień możliwe jest wpisanie dla danej jednostki miary wymiarów towarów mierzonych w centymetrach (maksymalna wartość w każdym polu to 32 000 cm).

Nowy obszar w panelu sklepu Towary/Lista towarów został dodany do uprawnień, jakie może posiadać administrator sklepu. Uprawnienia dla administratora można dodawać i modyfikować w menu Mój Profil/Administratorzy/przycisk Dodaj/ sekcja Uprawnienia.

1.7 Dzielenie zamówień

Od wersji 2020.0 w sklepie B2B oraz Enterprise została dodana funkcja dzielenia zamówień. Wprowadzono możliwość ręcznego i automatycznego dzielenia zamówień.

Aby dzielenie zamówień było możliwe muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • tylko zamówienia niezsynchronizowane do systemu ERP mogą być dzielone,
 • tylko zamówienia złożone w e-Sklepie mogą być dzielone. Nie można podzielić zamówień, które zostały przesłane z ERP oraz z Allegro, Ebay, Ceneo,
 • tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta mogą być dzielone (jeżeli jest ustawiony parametr „potwierdzenie zamówienia” w panelu administracyjnym e-Sklepu).

Dodatkowo należy w panelu administracyjnym e-Sklepu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia w sekcji Dzielenie zamówień włączyć parametr Dzielenie zamówień.

Parametr Dzielenie zamówień uaktywnia możliwość ręcznego dzielenia zamówień. W panelu administracyjnym na szczegółach zamówienia w menu Więcej jest widoczna nowa pozycja Podziel zamówienie.

Dodano również możliwość automatycznego dzielenia zamówień, które może odbywać się w oparciu o:

 • stan magazynowy,
 • dostępność towaru,
 • domyślną grupę towaru.

Automatyczne dzielenie zamówień można uaktywnić włączając parametr Automatyczne dzielenie zamówień w panelu administracyjnym e-sklepu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia w sekcji Dzielenie zamówień.

W związku z nową funkcją, wprowadzono nowy status realizacji zamówienia „w trakcie dzielenia”. Pojawia się on dla zamówień, które są w momencie wykonywania operacji ręcznego lub automatycznego dzielenia.

Utworzono też nową wiadomość e-mail Podział zamówienia. Wysyłana jest ona do klienta, po podzieleniu jego zamówienia, złożonego w e-sklepie.

Wskazówka
Więcej informacji o nowej funkcji dostępne jest w artykule Dzielenie zamówień.

1.8 Nowa struktura rabatów (dotyczy integracji z Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum)

Od wersji Comarch e-Sklep 2020 został wprowadzony nowy sposób obsługi rabatów. W związku z tym pojawiła się możliwość korzystania z nowych typów rabatów Comarch ERP XL. Możliwe rabaty do wykorzystania to:

 • KNT (upust globalny kontrahenta).
 • KNU (upust dla kontrahenta).
 • WTR (promocja od wartości zamówienia).
 • PRM (promocje dla towaru).
Wskazówka
Będzie możliwe łączenie nowego typu rabatów w Comarch e-Sklep.

Ze względu na wprowadzenie nowego sposobu liczenia rabatów, stary typ rabatów z poprzednich wersji Comarch ERP XL (wcześniejszych niż 2019.3.3) standardowo nie jest obsługiwany w Comarch e-Sklep w wersji 2020. Nowy typ rabatów jest przesyłany z Comarch ERP XL 2020.x oraz 2019.3.3, dlatego w przypadku starszych wersji prosimy o aktualizację systemu ERP.

E-Sklepy klientów, którzy posiadają Comarch ERP XL w wersjach wcześniejszych niż 2020 (lub 2019.3.4) nie zostaną automatycznie zaktualizowane do najnowszej wersji i pozostaną w wersji 2019.6. W przypadku starszej wersji systemu ERP (przy braku możliwości jego aktualizacji w najbliższym czasie) i chęci korzystania z nowego rodzaju rabatów, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Asystą Comarch e-Sklep lub przez stronę asysta.comarch.pl.

Należy również pamiętać, że wersja 2020 jest jedyną, w pełni obsługującą Allegro REST API. W dniu 13.01.2020 zostanie wyłączona obsługa WEB API, co spowoduje brak pobierania zamówień z Allegro w Comarch e-Sklep 2019.6.

W takim wypadku:

 • jeżeli Comarch e-Sklep nie zostanie podniesiony do wersji 2020 to 13.01.2020 przestanie działać pobieranie zamówień, a będą działać przesłane rabaty z Comarch ERP XL.
 • jeżeli Comarch e-Sklep zostanie podniesiony do wersji 2020 to 13.01.2020 będzie działać współpraca z Allegro REST API, ale nie będą działać rabaty (do momentu podniesienia Comarch ERP XL 2020).
 • w przypadku korzystania ze starszej wersji systemu ERP (przy braku możliwości jego aktualizacji w najbliższym czasie) i chęci korzystania z nowego rodzaju rabatów, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Asystą Comarch e-Sklep lub przez stronę asysta.comarch.pl.

Zalecamy aktualizację Comarch ERP XL oraz Comarch e-Sklep w tym samym czasie. W tym celu prosimy o kontakt z Asystą Comarch e-Sklep przez stronę asysta.comarch.pl.

Nowa struktura wysyłania rabatów będzie obsługiwana w integracji Comarch ERP Altum 2019.5.1 oraz Comarch e-Sklep 2020. Comarch e-Sklepy klientów, którzy korzystają z Comarch ERP Altum 2019.5.1 zostaną automatycznie zaktualizowane do najnowszej wersji.

Wskazówka
O tym jak skonfigurować promocje dowiesz się w artykule – Rabaty Comarch ERP XL.

1.9 Przyjazne linki

Od wersji 2020.0 umożliwiono generowanie bardziej przyjaznych linków dla towarów, producenta, marki oraz wyników filtrowania i wyszukiwania. Aktualnie linki zawierają nazwy: wybranego producenta, marki oraz filtrów budowanych na podstawie atrybutów z systemu ERP.

 • Kolejność segmentów w adresie odpowiada kolejności filtrów wyświetlanych na stronie. Na początku w linku znajdują się segmenty dotyczące atrybutów pobieranych z systemu Comarch ERP, następnie człony odpowiadające za filtrowanie cen, a na końcu segmenty z filtra „Pozostałe”. Segmenty dla filtrów cen będą wyświetlały się w adresie strony, jedynie w przypadku, gdy zostanie wprowadzona jakaś modyfikacja w zakresie filtrowania cen (zostanie edytowana cena minimalna, maksymalna lub obie).
 • Nazwy segmentów np. producent, marka itd. pobierane są z danych zawartych na karcie towaru.
 • Nazwy filtrów budowanych na podstawie atrybutów pobierane są z nazw atrybutów wysyłanych z systemu ERP.
 • Nazwa segmentu może zawierać tylko te znaki, które są dopuszczane w adresach www (zgodnie ze specyfikacją RFC). Wszystkie znaki nie spełniające tej specyfikacji są zastępowane w linku myślnikiem.
Uwaga
Zmiana nazwy tłumaczenia lub atrybutu spowoduje zmianę linku. Zapamiętane linki, na podstawie wcześniejszych nazw, przestaną działać. Należy samodzielnie zadbać o przekierowanie z tych linków.
 • Znaczniki rel=”next” oraz rel=”prev” budowane są na podstawie nowych linków.
 • Zgodność wsteczna: adresy z wersji 2019.6 będą automatycznie przekierowane na nową strukturę (przekierowanie 301).
 • Na szczegółach towaru pojawił się odnośnik z nawą producenta (dla szablonu Szafir również z nazwą marki), gdzie po kliknięciu w niego wyświetla się strona ze wszystkimi towarami danego producenta.

1.10 Polityka bezpieczeństwa haseł użytkowników

Od wersji 2020 z powodów bezpieczeństwa została wprowadzona zmiana odnośnie wymagań dotyczących hasła w Comarch e-Sklep. Nowe hasło powinno:

 • składać się z minimum 8 znaków
 • zawierać litery od A do Z oraz od a do z
 • cyfry 0-9
 • znaki specjalne:  ‘ ! @ # $ ^ & * ( ) + = , – : [  ] ; { } . _

Nowe hasło powinno spełniać łącznie wszystkie cztery powyższe warunki. Zmiana dotyczy wszystkich klientów: zarejestrowanych wcześniej (przed zmianą) oraz nowych, którzy będą się rejestrować po raz pierwszy.

1.11 Allegro REST API

W związku z wprowadzeniem nowego REST API, w wersji 2020.0 wprowadzonych zostało wiele zmian dotyczących wystawianych aukcji:

 •  przeniesiono pobieranie transakcji oraz dodawanie numerów listów przewozowych na metody Allegro REST API,
 • zmieniono sposób pobierania zamówień. Po dodaniu nowego konta Allegro w panelu sklepu pobierane są wszystkie transakcje, które zostały złożone od czasu przyłączenia konta Allegro do sklepu(także te niepowiązane z aukcjami w sklepie),
 • w panelu administracyjnym sklepu wprowadzono możliwość anulowania transakcji przed przekształceniem jej w zamówienie. Opcja Anuluj transakcje dostępna jest w menu Allegro/Transakcje/Do realizacji,
 • dodano pomniejszanie stanów magazynowych towarów o transakcje niezrealizowane (widoczne na zakładce Transakcje/Do realizacji) oraz o zamówienia ze statusem oczekuje na potwierdzenie sklepu oraz oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności,
 • na liście aukcji, w kolumnie Tytuł wyświetlane są również kategoria oraz adres URL aukcji. Dzięki temu użytkownik panelu administracyjnego może na liście aukcji wyświetlać dwie dodatkowe wybrane przez siebie kolumny,
 • na szczegółach transakcji w sekcji Ogólne wyświetlane jest Imię i Nazwisko kupującego, jeśli jest uzupełnione na koncie Allegro klienta,
 • na szczegółach transakcji w sekcji Dostawa dodano wyświetlanie informacji o ilości paczek oraz czy sposób dostawy wybrany przez kupującego jest formą dostawy SMART (opcje Tak lub Nie),
 • wprowadzono wysyłanie podczas synchronizacji z systemami ERP informacji, że zamówienie jest z formą dostawy SMART. Natomiast na chwilę obecna żaden system ERP nie wprowadził obsługi wyświetlania tej informacji,
 • obsłużono typ płatności split payment wraz z tworzeniem zamówień posiadających flagę split payment.
 • na szczegółach transakcji w sekcji Dopłata do transakcji wyświetlana jest informacja o dopłacie do zamówienia jeśli była wykonana, przed zrealizowaniem transakcji. W przeciwnym przypadku lub jeśli dopłata została wpłacona po stworzeniu zamówienia sekcja ta nie jest wyświetlana,
 • wprowadzono nowy parametr globalny w menu Ustawienia/Ustawienia sklepu/AllegroWznów aukcję z aktualną ceną towaru. Jeśli parametr jest włączony - Tak, wówczas aukcja jest wznawiana ręcznie lub automatycznie z aktualną ceną jaka jest obecnie w sklepie. Natomiast jeśli parametr jest wyłączony – Nie, aukcja wznawiana jest ręcznie lub automatycznie z taką ceną jaka była dodana dla towaru podczas wystawiania aukcji. W przypadku jeśli nowa cena towaru jest kwotą poniżej 1 zł, aukcja automatycznie wznawiana jest z ceną jaka była poprzednio na aukcji, ze względu na brak przyjmowania cen poniżej 1 zł przez serwis Allegro,
 • wprowadzono na transakcjach kolumnę Wartość zamówienia z kosztami przesyłki, która wyświetla dla administratora sklepu na jaką kwotę jest zamówienie łącznie z kosztami dostawy. Natomiast na szczegółach transakcji dostępna jest informacja, czy zamówienie zostało złożone z formą dostawy SMART. Jeśli tak, po przekształceniu transakcji w zamówienie, na zamówieniu koszty dostawy są zerowane.
 • dodany został na formularzu aukcji kod towaru w sekcji Aukcja oraz kod EAN w sekcji Cechy przedmiotu, jeśli jest wymagany dla danej kategorii. Jeżeli kod towaru lub kod EAN dostępny jest na karcie towaru w systemie ERP jest on automatycznie uzupełniany podczas dodania nowej aukcji,
 • wprowadzono automatyczne zamykanie aukcji Allegro, jeśli towar wystawiony na aukcji jest nieaktywny (zaprzestano udostępnianie danego towaru w Comarch e-Sklep) i włączona jest kontrola stanów magazynowych dla aukcji Allegro w menu Ustawienia/Ustawienia sklepu/Allegro. Dodatkowo taka aukcja nie będzie wznawiana.
 • dodano dodatkową informację w komunikacie podczas zmiany ilości towaru na aukcji, jeśli wyłączona jest kontrola stanów magazynowych dla aukcji Allegro w menu Ustawienia/Ustawienia sklepu/Allegro. Wyświetlany jest komunikat: Stan magazynowy zostanie zmieniony. Aktualny stan: (stan z magazynu). Stan na aukcji: (dostępna ilość),
 • w menu Allegro/Transakcje została usunięta zakładka Aukcje oczekujące na wypełnienie formularza pozakupowego. W REST API nie ma już możliwości złożenia zamówienia bez wypełnienia formularza,
 • zmieniono nazwę kolumny na liście transakcji z Transakcja na Nr zamówienia, zgodnie z nazwą w Menadżerze Sprzedaży Allegro,
 • transakcje nieopłacone nie są pobierane do sklepu. Przykładowo, jeśli klient wybierze na zamówieniu w Allegro płatność online i płatność nie powiedzie się, wówczas zamówienie nie trafi do sklepu. W związku z tym stan magazynowy dla danego towaru nie jest rezerwowany w e-Sklepie. Dopiero po pozytywnym ponowieniu płatności transakcja zostanie pobrana do e-Sklepu,
 • na liście aukcji zostało przyśpieszone wykonywanie operacji seryjnych takich jak: Wystaw podobną, Usuń, Wystaw, Pobierz, Zakończ, Zmień ilość, Zmień cenę, Prześlij kod towaru, Wznów,
 • w chwili wystąpienia wyjątku spowodowanego brakiem możliwości odświeżenia tokenu REST API, konto Allegro podłączone do panelu administracyjnego sklepu nie będzie dezaktywowane. Wówczas wyświetlany będzie komunikat wraz z przyciskiem PRZEJDŹ DO USTAWIEŃ, przekierowującym do ponownego zalogowania do konta Allegro,
 • na formularzu aukcji i szablonu dodano wyświetlanie jednostki przy nazwie parametrów kategorii Allegro. Jednostki widoczne są w nawiasach kwadratowych obok nazwy parametru.
 • wprowadzono na zamówieniach z Allegro ustawianie czasu płatności na 0 dni, jeśli zamówienie jest opłacone płatnością online lub 7 dni, jeśli zamówienie zostanie opłacone gotówką oraz czasu dostawy na 7 dni dla obu form płatności,
 • na okienkach popup, pojawiających się podczas poszczególnych kroków związanych z dodawaniem bądź edycją aukcji dodany został kursor „move” pozwalający na przenoszenie okienka w dowolne miejsce ekranu,

1.12  Zmiany w szablonie Szafir

1. Mechanizm PWA (Progressive Web App)

W szablonie Szafir 2020 wprowadzono obsługę funkcji PWA, czyli Progressive Web App. W przypadku otworzenia na urządzeniu mobilnym (w trybie responsywnym) strony e-Sklep z szablonem Szafir, sklep wyświetl komunikat o możliwości pobrania skrótu na ekran główny urządzenia. W efekcie e-Sklep uruchomiony z takiego skrótu będzie wyglądał jak aplikacja natywna zainstalowana na urządzeniu mobilnym i dostosowana do wyświetlania na nim.

2. Dodawanie opinii do towarów

Od wersji 2020 została dodana możliwość wystawiania opinii w e-Sklepie z szablonem Szafir. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień w panelu administracyjnym: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary/ Ocenianie towarów. Jeśli parametr Oceniania i komentowania towarów jest włączony, wówczas opinie są widoczne w e-Sklepie. Jeżeli parametr jest wyłączony – funkcja oraz wystawione już opinie nie są widoczne w e-Sklepie. Więcej na temat opinii znajduje się w artykułach o Opiniach oraz Przypomnieniu o wystawieniu opinii za zakupiony towar.

3. Obsługa zwrotów towarów w profilu Klienta

W szablonie Szafir w profilu Klienta na szczegółach zamówienia ze statusem "zrealizowane" umożliwiono dokonanie zwrotu towaru. Aby funkcja działała należy:

 • posiadać szablon Szafir w wersji od 2020,
 • mieć włączone zgłaszanie zwrotów przez klientów zarejestrowanych w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje i zwroty/ Zwroty.

Wówczas zarejestrowany klient dla każdej pozycji na zamówieniu zrealizowanym będzie miał do dyspozycji przycisk Zwróć. Po kliknięciu w niego pojawi się formularz zwrotu, na którym będzie widoczny zwracany towar (z nazwą, kodem i zdjęciem oraz dodatkowymi cechami - jeżeli takie zostaną wybrane na towarze) oraz jego ilość i jednostka miary. Ponadto, przycisk Dodatkowe informacje umożliwia dodanie przez klienta ewentualnego opisu zwrotu.

Dodatkowo, jeżeli w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje i zwroty zostanie włączona opcja Załączniki do reklamacji i zwrotów, klient do zgłaszanego zwrotu będzie mógł dodać max. 5 plików. Więcej informacji o tej funkcji można uzyskać w artykule Załączniki do reklamacji/ zwrotu.

Po zgłoszeniu zwrotu, do klienta wysyłane jest potwierdzenie w formie wiadomości e-mail. Lista zwrotów do zamówień widoczna jest w profilu klienta w zakładce Reklamacje/ Zwroty.

4. Sugerowana cena detaliczna

W szablonie wprowadzono możliwość prezentowania ceny poprzedniej jako sugerowanej ceny detalicznej. Taka cena wyświetli się na liście towarów oraz na szczegółach, jeżeli w e-Sklepie zostanie:

 • włączony szablon Szafir w wersji 2020,
 • w panelu administracyjnym w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu w sekcji Cena poprzednia dla parametru Prezentuj cenę poprzednią jako sugerowaną cenę detaliczną zaznaczona opcja Tak (domyślnie zaznaczony jest parametr Nie). Zmiany w szablonie należy zapisać i opublikować.
 • w systemie ERP, w konfiguracji e-Sklepu zostanie wskazana cena poprzednia. Ważne, by cena poprzednia była inna od ceny domyślnej wysyłanej do e-Sklepu.

Na liście towarów oraz na szczegółach towaru sugerowana cena detaliczna prezentowana jest nad właściwą ceną, a po najechaniu na nią pojawi się dymek z opisem ceny.

5. Prezentacja ceny netto na szczegółach towaru

W wersji 2020 sklepu został dodany nowy parametr, dzięki któremu można zaprezentować na szczegółach towaru tylko cenę netto.

Aby zaprezentować klientom taką cenę na szczegółach towaru w e-Sklepie należy:

 • posiadać szablon Szafir w wersji 2020,
 • w panelu administracyjnym w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu w sekcji Cena netto dla parametru Prezentacja tylko ceny netto na stronie prezentacji towaru zaznaczyć parametr Tak (domyślnie zaznaczony jest parametr Nie),
 • zmiany należy zapisać i opublikować.

6. Zmiana nazwy koszyka

W wersji 2020 szablonu Szafir został dodany mechanizm umożliwiający zmianę nazw koszyków. Od teraz Klient może spersonalizować swój koszyk, a nazwa ta, będzie wyświetlana do momentu realizacji koszyka.

Wskazówka
Przy włączonym parametrze Łącz koszyki podczas logowania, koszyk przyjmie nazwę ostatniego utworzonego przez klienta koszyka.

7. Usuwanie całego koszyka jednym przyciskiem

W szablonie dodano możliwość usuwania całego koszyka jednym przyciskiem. Opcja Opróżnij koszyk znajduje się pod listą towarów dodanych do zamówienia. Po kliknięciu w przycisk pojawi się komunikat z potwierdzeniem operacji (opcje do wyboru "Tak, usuń" i "Anuluj") oraz nazwą usuwanego koszyka.

8. Przelicznik ceny i ilości w stosunku do jednostki podstawowej (w koszyku)

Od wersji 2020 dla towarów dodanych do koszyka w jednostkach pomocniczych wyświetlany jest przelicznik ceny oraz ilości. W przypadku, gdy towar posiada jednostkę pomocniczą i podczas składania zamówienia zostanie ona wybrana przez kontrahenta, wówczas dla takiej pozycji w koszyku będzie pod ceną netto wyświetlana dodatkowo cena dla jednostki podstawowej towaru, a pod wybraną ilością - przelicznik jednostki pomocniczej w stosunku do jednostki podstawowej.

9. Data zapowiedzi na szczegółach towaru

Na szczegółach towaru umożliwiono wyświetlanie daty zapowiedzi. Jeżeli w systemie ERP towar ma oznaczony status jako Zapowiedź i dodatkowo wskazano konkretną datę, od kiedy towar będzie dostępny, to w e-Sklepie na danym towarze obok jego statusu wyświetlana jest w nawiasie wskazana data dostępności towaru.

1.13 Zmiany w pozostałych szablonach

1. Polityka bezpieczeństwa haseł zalogowanych klientów

Z powodów bezpieczeństwa we wszystkich standardowych szablonach od wersji 2020  została wprowadzona zmiana odnośnie wymagań dotyczących hasła dla Klientów w Comarch e-Sklep. Nowe hasło powinno:

 • składać się z minimum 8 znaków
 • zawierać litery od A do Z oraz od a do z
 • cyfry 0-9
 • znaki specjalne:  ‘ ! @ # $ ^ & * ( ) + = , – : [  ] ; { } . _

Nowe hasło spełnić łącznie wszystkie cztery powyższe warunki. Zmiana dotyczy wszystkich klientów: zarejestrowanych wcześniej (przed zmianą) oraz nowych, którzy będą się rejestrować po raz pierwszy.

Uwaga
W przypadku szablonu Topaz wymagana jest jego aktualizacja poprzez kreator wyglądu.

2. Punkty odbioru osobistego - godziny otwarcia

W standardowych szablonach Comarch od wersji 2020 umożliwiono prezentację godzin otwarcia dla punktów odbioru osobistego.
Aby zaprezentować klientom godziny otwarcia należy je wpisać podczas dodania lub edycji punktu odbioru osobistego w sekcji Godziny otwarcia. Godziny otwarcia punktu odbioru osobistego są widoczne na podsumowaniu zamówienia oraz w profilu klienta na szczegółach zamówienia.
Konfiguracja punktów odbioru osobistego została opisana w artykule Odbiór osobisty – punkty odbioru osobistego.

3. Godzina kreowania szablonu Topaz

Od wersji 2020 w szablonie Topaz została dodana informacja na temat godziny wygenerowania szablonu w kreatorze. Taka informacja znajduje się w panelu administracyjnym w menu: Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Więcej (trzy kropki), gdzie należy wybrać opcję Edytuj ustawienia zaawansowane, a potem ponownie Więcej/ Edytuj HTML. Następnie z listy plików należy wybrać _layout.html. Informacje na temat modyfikacji, w tym godzina ostatniej modyfikacji, znajdują się nad oknem edycji pliku. Jeżeli plik nie był modyfikowany, wówczas godzina odpowiada godzinie wygenerowania szablonu w kreatorze.

4. Planowany termin dostawy (Topaz)

W wersji 2020 w szablonie Topaz dodano możliwość wprowadzenia przez Klientów podczas składania zamówienia daty dostawy zakupionego towaru. Funkcjonalność jest dostępna, jeśli nie został wyłączony parametr – Pozwalaj na edycję terminu dostawy, w zakładce Wygląd sklepu/ Ustawienia. 

Sprzedawca może sprawdzić planowany termin dostawy określony przez Klienta w panelu administracyjnym na szczegółach zamówienia, pod informacją o wybranym sposobie dostawy oraz na zakładce Dostawa i płatność.

1.14 Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

W Comarch e-Sklep 2020 została wprowadzona opcja płatności podzielonej. Jest to sposób zapłaty za towary, przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców i ma na celu zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu VAT do budżetu państwa. Transakcja podlega podzielonej płatności w przypadku kiedy:

 • kontrahent typu firma składa zamówienie,
 • wartość zamówienia wynosi 15 tysięcy PLN brutto lub więcej,
 • dowolny towar w koszyku został oznaczony flagą split payment,
 • szablon Comarch e-Sklep jest wersji 2020.

Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki, wówczas w koszyku będzie możliwość zapłaty jedynie przelewem. Kwotę należności należy wtedy przelać, zgodnie z instrukcją otrzymaną od sprzedającego.

1.15 Koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync

W wersji Comarch e-Sklep 2020 została udostępniona możliwość określenia kolejnego sposobu wyliczania kosztów dostawy na podstawie danych przesłanych przez Comarch e-Sklep Sync. Nowy typ dostępny jest w panelu administracyjnym wówczas, gdy:

 • Comarch e-Sklep będzie w wersji B2B,
 • usługa Comarch e-Sklep Sync będzie skonfigurowana i włączona.

Po spełnieniu powyższych warunków w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy na zakładce Dostawy, po dodaniu nowego sposobu dostawy lub podczas edycji już używanych dostaw, w sekcji Sposób liczenia kosztu dostawy pojawi się piąta opcja: Koszt wyliczany przez eShop.Sync.

Nowy sposób liczenia kosztów przez usługę Sync wymaga zbudowania (we własnym zakresie) odpowiedniej biblioteki oraz dopisania w niej nowej procedury. W dalszej kolejności przygotowany plik DLL należy dodać do zainstalowanej usługi.

Dalsza konfiguracja nowego sposobu wyliczania kosztów dostawy w panelu e-Sklepu pozostaje jak w przypadku pozostałych typów kosztów i została opisana w tym artykule.

Uwaga
Po dodaniu tego typu dostawy do macierzy kosztów, nie będzie on widoczny na szczegółach towarów w e-Sklepie w sekcji "Dostawa już od".

2 Zmiany

2.1 Dane binarne

Comarch e-Sklep 2020 będzie wyświetlał tylko zdjęcia niespakowane. Niepoprawne zdjęcia będą widoczne w raporcie w dzienniku zdarzeń – optymalizacje. Od wersji 2020.1 zostaną usunięte wszystkie spakowane zdjęcia z bazy sklepu. Wówczas te zdjęcia nie będą dostępne w raporcie w dzienniku zdarzeń - optymalizacje.

2.2 Macierz dostaw - kraj "pozostałe" – konwersja

W starszych wersjach Comarch e-Sklep na strukturze dostaw można było wybrać pozycję „pozostałe”.

Ze względu na wprowadzone zmiany w sposobach dostawy, obecnie należy usunąć wskazany element (można korzystać z grupowania krajów w rejon). Nie usunięcie tego typu kraju będzie miało wpływ na zablokowanie aktualizacji Comarch e-Sklep do najnowszej wersji.

2.3 Tytuły stron (SEO)

Została wprowadzona zmiana odnosząca się do tytułów stron. Od wersji Comarch e-Sklep 2020, korzystając z aktualnych makr, w tytule strony pojawi się słowo „strona”. Przykładowo „Buty sportowe – produkty, strona 2”.  Dodane słowo można edytować w tłumaczeniach pod kluczem Com_Page.

2.4 Zmiana hasła do panelu administracyjnego

Ze względu na uchylenie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Comarch e-Sklep została zniesiona zmiana hasła co 30 dni. Administrator może samodzielnie zmienić hasło wtedy, kiedy uzna za stosowne.

2.5 Kupon rabatowy na darmową dostawę - parametr Darmowa płatność

W wersji 2020 e-Sklepu został dodany dodatkowy parametr dla kuponu rabatowego na darmową dostawę: Darmowa płatność. Dzięki temu parametrowi, obsługa sklepu może ustalić, czy kupon rabatowy będzie uwzględniał nie tylko darmowy koszt dostawy, ale również darmową płatność.

2.6 Lista towarów w szablonie Topaz – przejście do szczegółów towaru

Na liście towarów został rozszerzony obszar, poprzez który można przejść do szczegółów wybranego towaru. Obecnie klient może przejść do szczegółów towaru klikając nie tylko w zdjęcie towaru, ale również w jego nazwę oraz cenę lub odpowiedni napis, na przykład Zapytaj o cenę.

2.7 Kontrola tworzenia zamówień z Allegro

W wersji 2020 została ulepszona kontrola podczas tworzenia zamówień złożonych poprzez Allegro. Obecnie w sytuacji gdy klient złoży zamówienie w Allegro w skład którego wchodzi kilka aukcji ( w tym aukcji, które nie są powiązane z e-Sklepem) wówczas obsługa sklepu zobaczy w Panelu administracyjnym transakcję, natomiast nie zostanie utworzone z niej zamówienie.

Podczas próby utworzenia zamówienia zostanie wygenerowana informacja w Dzienniku zdarzeń na zakładce Aukcje informująca o niepowiązanych aukcjach oraz ich numerach. Aby utworzyć zamówienie należy powiązać wszystkie wymienione w komunikacie aukcje z e-Sklepem. Informacje na temat powiązania znajdują się w artykule o Allegro.

2.8 Wiadomość do sprzedawcy (Szafir)

W wersji 2020 szablonu Szafir został zmodyfikowana metoda zapisywania wiadomości dla sprzedawcy w koszyku. Podczas składania zamówienia klient wpisując wiadomość dla sprzedawcy nie musi jej już zapisywać poprzez kliknięcie w przycisk. Wprowadzona wiadomość zostanie zapisana automatycznie.

2.9 Wiadomość do sprzedawcy - długość pola (Szafir)

Zmieniono długość pola Wiadomość do sprzedawcy. Aktualnie podczas składania zamówienia w szablonie Szafir  w tym polu można wpisać tekst maksymalnie do 500 znaków.

2.10 Zamówienie certyfikatu SSL - dodawanie adresu sklepu

W wersji 2020 zmieniono sposób dodawania adresu sklepu podczas zamawiania certyfikatu SSL. Aktualnie od razu po wejściu do formularza zamówienia dodany jest domyślny adres sklepu. W celu edycji adresu należy skorzystać z przycisku "Zamów certyfikat SSL dla innego adresu".

2.11 Wielkość pól w konfiguracji PayU

Zwiększono wielkość pól w przypadku konfiguracji PayU w panelu administracyjnym Comarch e-Sklepu. Aktualnie pola do wpisania id punktu płatności, klucza MD5 oraz do klucza do autoryzacji płatności zostały wydłużone tak, że w całości widać wpisane tam frazy.

2.12 Zmiana uprawnień do wzorca webmaster

W panelu administracyjnym do wzorca uprawnień dla webmastera dodano uprawnienie do Kreatora wyglądu Comarch e-Sklep. W menu Mój profil/ Administratorzy na zakładce Administratorzy na szczegółach administratora można ustawić uprawnienia według wzorca. Aktualnie po wybraniu wzorca uprawnień "webmaster" automatycznie zostanie zaznaczone uprawnienie do obszaru Wygląd sklepu/ Kreator wyglądu.

2.13 Stopka strony - dodanie strony o typie Towar

W panelu administracyjnym w Wygląd sklepu/Stopka można było dodać stronę o typie Towar. W wersji 2020 została usunięta taka opcja (można dodać tylko strony standardowe oraz użytkownika).

3 Poprawiono

3.1 Tłumaczenia nazwy towarów na dokumentach wyświetlanych poprzez Comarch e-Sklep Sync

W wersji 2020 zostało poprawione wyświetlanie nazw towarów w innych językach na zamówieniach wyświetlanych poprzez Comarch e-Sklep Sync.

3.2 Strona logowania (Topaz)

Zostało poprawione przekierowanie zalogowanego klienta po przejściu na stronę logowania lub rejestracji. Teraz w momencie, gdy zalogowany klient będzie chciał przejść do strony logowania lub rejestracji (na przykład klikając w odpowiednią sekcję stopki) zostanie on przeniesiony na stronę profilu klienta.

3.3 Wyświetlanie stanów magazynowych (Topaz)

Zostało poprawione wyświetlanie stanów magazynowych towarów zgrupowanych (fantomów) w szablonie Topaz. Obecnie stan magazynowy towaru wyświetla się na podstawie wybranego towaru, a nie na podstawie towaru nadrzędnego.

3.4 Kolejność wyświetlania wariantów towaru (Opal)

Został poprawiony sposób wyświetlania wariantów towaru na liście towarów w szablonie Opal. Dla towarów posiadających różne warianty (prezentowane jako atrybut towaru) warianty będą wyświetlały się w takiej kolejności w jakiej zostały dodane w systemie ERP.

Przyklad
W systemie Comarch ERP Optima towar zgrupowany (fantom) „Koszulka” ma dodany atrybut typu lista: „Rozmiar”.

Na liście wariantów tego atrybutu są dodane wartości w kolejności: „S”, „M”, „L”.

W e-Sklepie z szablonem Opal na liście towarów po najechaniu kursorem na koszulkę pojawią się warianty towaru w kolejności: „S”, „M”, „L”.

3.5 Skalowanie szablonu (Szafir)

Zostało poprawione skalowanie szablonu Szafir dla monitorów o rozdzielczości ekranu 1280x1024. Aktualnie dla tej rozdzielczości szablon będzie wyświetlał się w wersji desktop.

Poprawiono wyświetlanie listy produktów w widoku trzecim. Aktualnie dla niestandardowej wielkości okna przeglądarki oraz niestandardowych przekątnych ekranu, elementy listy produktów w tym widoku wyświetlają się prawidłowo.

Poprawiono wyświetlanie zdjęć na liście produktów w widoku trzecim dla towarów o długich nazwach.

3.6 Zakładka Promocje (Szafir)

Poprawiono wyświetlanie danych na zakładce Promocje w menu poziomym w Strefie Klienta.

3.7 Progressive Web App (Topaz)

Poprawiono działanie PWA w szablonie Topaz.

3.8 Numery stron na zakładce Reklamacje (Topaz, Opal, Bursztyn)

Poprawiono wyświetlanie numerów stron na liście reklamacji w profilu Klienta w szablonach: Topaz, Opal i Bursztyn.

3.9 Aktualizacja danych paczki InPost

Poprawiono odświeżanie informacji o dostępnych paczkomatach InPost w przypadku edycji danych paczki.

3.10 Dodawanie domen do e-sklepu - walidacja

Od wersji 2020 poprawiono mechanizm walidacji adresów domen dodawanych do e-sklepu. Poprawiono walidację dla adresów z niedozwolonymi znakami lub wskazujących na inny adres niż domena główna albo subdomena.

3.11 Edycja nazwy kontrahenta a synchronizacja z systemem ERP

Poprawiono przesyłanie nazwy kontrahenta do systemu ERP. W sytuacji, gdy na karcie kontrahenta w systemie ERP uzupełniono wszystkie trzy pola z nazwą, a następnie dane tego kontrahenta zostaną edytowane na koncie w e-Sklepie, to po wykonanej synchronizacji na karcie w systemie ERP nadal będą widoczne wszystkie linijki z nazwą kontrahenta.

3.12 Adres pocztowy Comarch e-Sklep

Poprawiono mechanizm dodania adresu pocztowego Comarch e-Sklepu w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Adres pocztowy. W podanej zakładce, podczas uzupełnienia adresu, będzie istniała możliwość wybrania dowolnego kraju z listy (nie tylko kraju aktywnego w Comarch e-Sklep).

3.13 Poprawiono w Allegro

 • automatyczne wznawianie aukcji z towarem z cechą. Obecnie nie trzeba ręcznie podmieniać cechy dostaw jeśli z systemu ERP przyjdzie informacja z taką samą nazwą cechy lecz o innym ID, niż była wybrana i zapisana na aukcji wcześniej. Po synchronizacji zmienia się automatycznie cecha i podmienia poprawne ID dla aukcji zamkniętych do 60 dni.
 • wyświetlanie informacji z transakcji złożonych przez Firmy. Obecnie jeśli zamówienie zostanie złożone przez Klienta, którego konto Allegro jest o typie Firma, podczas składania zamówienia Klient wybrał, że chce aby do zamówienia została wystawiona faktura oraz podał na niej NIP Firmy wówczas na transakcji w e-Sklepie pojawi się sekcja Faktura z danymi do faktury. Następnie po stworzeniu zamówienia i przesłaniu do systemu ERP Optima dane zostaną przeniesione, do sekcji Odbiorca.
 • kolumnę w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/Dziennik zdarzeń/Aukcje. Zamiast kolumny numer w sklepie wprowadzona została kolumna Numer aukcji w celu ułatwienia wyszukiwania aukcji, której dotyczą komunikaty.

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2020 współpracuje z systemami ERP w następujących wersjach
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2019.x 2019.x
Comarch ERP Altum 2019.5.1 2019.5.1
Comarch ERP XL 2020, w przypadku wersji 2019.x - przed aktualizacją wymagany kontakt z Asystą e-Commerce 2020, w przypadku wersji 2019.x - przed aktualizacją wymagany kontakt z Asystą e-Commerce
Comarch ERP XT Aktualna wersja dostępna na www.erpxt.pl niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2020 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 15.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync, będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2020 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 77 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 69 lub wyższa

■ Opera 63 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do Panelu Administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280x800 pikseli.

Uwaga

Od wersji 2019.5 zakończyliśmy wsparcie przeglądarki Internet Explorer w Comarch e-Sklep, panelu administracyjnym oraz wszystkich dodatkach i aplikacjach powiązanych z Comarch e-Sklep (np. LiquidSync).

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 77 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 69 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2020

Jeżeli masz Comarch e-Sklep w wersji starszej niż 2019.0, przypominamy, co należy wykonać, aby aktualizacja była możliwa:

Czynności do wykonania po aktualizacji sklepu do wersji 2019 z wersji wcześniejszych

Logowanie do konta Allegro

W celu wykorzystania możliwości, jakie daje nowe API REST Allegro, należy w konfiguracji konta Allegro w panelu administracyjnym dokonać zmiany na nowy rodzaj konta.

Czy ten artykuł był pomocny?