Opinie

Lista opinii

Ważnym elementem marketingowym e-Sklepu, są opinie dotyczące produktów, dodawane przez klientów.

W e-Sklepie istnieje możliwość moderacji i akceptacji takich właśnie opinii.

Listę opinii w e-Sklepu można edytować w panelu administracyjnym, w menu e-Marketing/ Opinie.

 

 

 

 

 

Po wejściu w tą zakładkę pojawi się lista opinii klientów.

Informacje widoczne na liście opinii, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście opinii.

 

Moderacja i akceptacja opinii

Do możliwości administratora należy moderacja oraz akceptacja i publikacja dodawanych przez klientów opinii. W tym celu należy kliknąć na wybraną opinię znajdującą się na liście opinii. Pojawi się wtedy panel, w którym należy zmienić status opinii na aktywną, wtedy też pojawi się ona na stronie e-Sklepu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu edycji, należy zapisać zmiany dyskietką.

Operacje seryjne

Operacje seryjne, to takie operacje, które można wykonać zbiorczo dla kilku opinii, po zaznaczeniu ich na liście opinii f.

kkk

Po zaznaczeniu kilku opinii występuje możliwość zbiorczej aktywacji lub blokady dodanych opinii, za pomocą przycisku Aktywuj/ Zablokuj.

yy

Istnieje również możliwość zbiorczego usunięcia zaznaczonych opinii, za pomocą przycisku Usuń.

Czy ten artykuł był pomocny?