Konfiguracja płatności i dostaw

Obszar Płatności i dostawy służy do ustawienia: sposobów dostawy, sposobów płatności, kosztów dostaw i płatności, krajów działalności oraz ewentualnych stref. W poniższym artykule przedstawiamy kroki potrzebne do poprawnego skonfigurowania dostaw i płatności (macierzy dostaw). Szczególną uwagę skupiamy w nim na ustaleniu kosztów dostaw i płatności.

 

Konfiguracja płatności i dostawy w skrócie

Obszar do konfiguracji płatności i dostaw znajduje się w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy.

Ogólny sposób postępowania w celu skonfigurowania płatności i dostaw w e-Sklepie:

 1. Dodaj kraj działalności (ewentualnie strefę)
 2. Aktywuj lub dodaj sposoby dostawy  (ewentualnie punkty odbioru osobistego)
 3. Aktywuj lub dodaj sposoby płatności
 4. Ustaw koszty dostaw i płatności (wraz z czasem oczekiwania na dostawę oraz terminem płatności).
Wskazówka
W wersji 2019.5 wprowadzono zapisywanie wybranego sposobu dostawy i płatności jako pozycji na zamówieniu. Zarówno koszt dostawy jak i płatność zapisywane są w kwocie netto i brutto. W kolejnych wersjach systemu ERP będą one importowane do zamówień (przykładowo RO).

Dodawanie kraju działalności

Krokiem pierwszym w konfiguracji płatności i dostawy jest wybranie kraju lub strefy, w której możliwe będzie dokonanie dostawy. W tym celu, należy kliknąć w ikonę plusa w zakładce Koszty dostaw i płatności, wyszukać i dodać pożądany kraj działalności z listy.

Dodawanie sposobu dostawy do kraju działalności

Następnym krokiem jest dodanie sposobów dostawy do wybranego kraju lub strefy.

Sposób dostawy dodaj w Ustawienia/ Płatności i dostawy/  z poziomu zakładki Koszty dostaw i płatności/ wejdź do wybranego kraju np. Francja.

https://pomoc.comarchesklep.pl/wp-content/uploads/Koszty-dostaw-i-p%C5%82atno%C5%9Bci-do-skonfigurowania-1024x342.png

i dodaj sposób dostawy za pomocą linku Dodaj sposób dostawy na zakładce Koszty dostaw.

https://pomoc.comarchesklep.pl/wp-content/uploads/Kopszty-dostaw-dodaj-spos%C3%B3b-dostawy.png

Dla kraju wymagane jest przypisanie przynajmniej jednego sposobu dostawy.

Wskazówka
Jeżeli w wyświetlonym formularzu wyboru nie ma pożądanego sposobu dostawy należy go dodać na zakładce Dostawy.

Nowy sposób dostawy dodasz w Ustawienia/ Płatności i dostawy/ zakładka Dostawy.

Aby dodać nowy sposób dostawy, należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie uzupełnić potrzebne dane i zapisać.

Dodawania nowego sposobu dostawy zostało opisane w artykule Dodatkowe sposoby dostawy.

Wskazówka
W przypadku gdy nie będą zdefiniowane żadne punkty odbioru osobistego opcja „Odbiór osobisty w punkcie” na formularzu dodawania sposobu dostawy będzie nieaktywna. Przeczytaj jak dodać punkt odbioru osobistego w artykule Odbiór osobisty – punkty odbioru osobistego.
Wskazówka
Opcja Paczkomaty InPost na formularzu dodawania dostawy jest dostępna po prawidłowym dodaniu konta InPost w Ustawieniach. Przeczytaj jak dodać i aktywować konto InPost w artykule Paczkomaty InPost – konfiguracja.

Dodawanie sposobu płatności do sposobu dostawy

Kolejnym krokiem jest podpięcie sposobu płatności do sposobu dostawy w wybranym kraju.

Sposób płatności dodajemy analogicznie jak sposób dostawy: Ustawienia/ Płatności i dostawy/  z poziomu zakładki Koszty dostaw i płatności/ wejdź do wybranego kraju np. Francja i dodaj sposób płatności za pomocą linku Dodaj sposób płatności.

Na formularzu Wybierz sposób płatności zaznaczamy preferowane formy płatności.

Dla sposobu dostawy wymagane jest przypisanie przynajmniej jednej formy płatności.

Wskazówka
Jeżeli w wyświetlonym formularzu wyboru nie ma pożądanego sposobu płatności można ją dodać na zakładce Płatności (Dodatkowa 1, Dodatkowa 2). Instrukcja dodania nowego sposobu płatności znajduje się w artykule Dodatkowe sposoby płatności.

Po ustawieniu przynajmniej jednego sposobu płatności, macierz dostaw dla danego kraju jest skonfigurowana. Należy przypisać do niej koszty.

Możesz zmienić kolejność sposobów dostaw oraz płatności za pomocą metody „Przeciągnij i Upuść”. Ustawiona kolejność zachowana jest na zamówieniu.

Ustalanie kosztów dostaw i płatności

Ostatnim krokiem w konfiguracji macierzy dostaw jest ustawienie kosztów dostaw i płatności. W tym celu wchodzimy w Ustawienia/ Płatności i dostawy/ na zakładkę Koszty dostaw i płatności, klikamy na wybrany sposób dostawy/ płatności i ustalamy koszt.

https://pomoc.comarchesklep.pl/wp-content/uploads/Koszty-przesy%C5%82ki-pocztowej.png

W konfiguracji danego sposobu dostawy/ płatności poza ustawieniem kosztu mamy:

 • dodatkowe informacje o dostawie/ płatności (np. typ, sposób liczenia kosztu dostawy, obsługiwane waluty i in.)
 • możliwość ustawienia kosztu zmiennego płatności (procent z wartości zamówienia + koszt dostawy)
 • możliwość ustawienia dostawy/ przesyłki gratis dla zamówienia od danej wartości np. od 300 PLN przesyłka pocztowa będzie gratis,
 • możliwość ustawienia czasu oczekiwania na dostawę (w sposobie dostawy)
 • możliwość ustawienia terminu płatności (w sposobie płatności)
 • koszt zależny od wagi i wartości zamówienia w przypadku ustawienia kosztu zmiennego na sposobie dostawy wraz z przyciskiem do aktualizacji przedziałów.
Wskazówka
Nowo dodane sposoby dostawy i płatności domyślnie mają przypisane terminy 0 dni.

Koszty zmienne dostawy

W przypadku sposobu dostawy istnieje możliwość ustawienia kosztu zmiennego – zależnego od przedziałów wagowych lub związanych z wartością zamówienia. Przedziały ustala się na danym sposobie dostawy (zakładka Dostawy/ dany sposób dostawy/ zakładka Przedziały).

Po zdefiniowaniu przedziałów sposobu dostawy należy przejść do zakładki Ustawienia/Płatności i dostawy/Koszty dostaw i płatności/Kraj działalności. Następnie w wybranym sposobie dostawy w zakładce Koszty dostaw i płatności, dostępna będzie tabela z przedziałami w której ustala się koszty. W obszarze Koszt zależny od waga i wartość zamówienia:

 1. zaktualizuj przedziały (przyciskiem Aktualizuj przedziały),
 2. wejdź w edycję każdego przedziału,
 3. określ koszt dostawy i zapisz je.

Konfiguracja darmowej dostawy

Funkcjonalność umożliwia tworzenie oraz zarządzanie akcjami Darmowej dostawy.
Darmową dostawę możesz ustawić przechodząc do: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ zakładka Koszty dostaw i płatności/ wybrany kraj/ zakładka Darmowa dostawa.
W zakładce zostanie wyświetlona pusta lista z następującymi kolumnami: Status, Sposób dostawy, Sposób płatności, Obowiązuje od, Obowiązuje do, Nazwa kategorii. Istnieje również możliwość dodania kolumn informujących o godzinach, w których będzie obowiązywała darmowa dostawa.
Po kliknięciu w przycisk Dodaj wyświetli się formularz dodania darmowej dostawy dla danego kraju, w którym należy uzupełnić dane (sposób dostawy, sposób płatności, okres obowiązywania darmowej dostawy, godziny obowiązywania dostawy, minimalna wartość zamówienia, maksymalna waga zamówienia, kategoria) i zapisać ustawienia.

Wskazówka
Dostawa oraz płatność zawężane są do aktywnych sposobów dostaw i form płatności podpiętych w macierzy dostaw dla danego kraju.
W przypadku utworzenia darmowej dostawy z „Minimalną wartością zamówienia” przy składaniu zamówienia pojawi się komunikat informujący o możliwości uzyskania dostawy gratis, po przekroczeniu zadanej kwoty zamówienia.
W przypadku spełnienia warunków zawartych w akcji darmowej dostawy koszt danego sposobu dostawy zostanie wyzerowany.
Uwaga
Darmowa dostawa ma pierwszeństwo nad kosztami stałymi oraz macierzą dostaw, natomiast negocjowany koszt dostawy brany jest pod uwagę przed Darmową dostawą.

Czy ten artykuł był pomocny?