Powiadomienia o dostępności towaru

Powiadom o dostępności

Listę powiadomień o dostępności można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Sprzedaż/ Powiadom o dostępności.

Lista powiadomień o dostępności zawiera informacje o wszystkich złożonych w sklepie powiadomień o dostępności. Znajdują się na niej m.in. nazwa i kod towaru, E-mail, data dodania, data wysyłki.

g

Operacje seryjne

Operacje seryjne, to takie operacje, które można wykonać zbiorczo dla kilku powiadomień, po zaznaczeniu ich na liście powiadomień.

Do takich operacji należą:

  1. Usuń,
  2. Wyślij powiadomienie.

y

 

    1. Zakładka Usuń pozwala na zbiorcze usunięcie kilku powiadomień.
    2. Zakładka Wyślij powiadomienie pozwala na zbiorcze wysłanie powiadomień o dostępności towaru dla klientów.

 

Potwierdzeniem wysłania wiadomości jest komunikat.

b

Powiadomienie o dostępności można wysłać ręcznie z poziomu listy powiadomień o dostępności według powyższego opisu lub jest wysyłane automatycznie.

Automatycznie powiadomienie o dostępności wysyłane jest w następujących przypadkach:

W panelu administracyjnym włączona jest kontrola stanów magazynowych (Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary). Towar został wyprzedany a jego ilość wynosi 0. Wiadomość wysyłana jest po przyjęciu dostawy i zwiększeniu stanów magazynowych. Wiadomość zostanie również wysłana gdy status dostępności zostanie ręcznie zmieniony w systemie ERP z niedostępny na dostępny nawet jeżeli rzeczywisty stan magazynowy wynosi 0.

W panelu administracyjny jest włączona lub wyłączona obsługa stanów magazynowych (bez kontroli stanów magazynowych). Wiadomość zostanie automatycznie wysłana gdy ręcznie zostanie zmieniony w systemie ERP status dostępności z niedostępny na dostępny.

Eksport danych do pliku

Listę powiadomień o dostępności można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Czy ten artykuł był pomocny?