Powiadomienia o dostępności towaru

Powiadomienia o dostępności

Listę powiadomień o dostępności można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Sprzedaż/ Powiadomienia o dostępności.

Lista powiadomień o dostępności zawiera informacje o wszystkich złożonych w sklepie powiadomień o dostępności. Znajdują się na niej m.in. nazwa i kod towaru, E-mail, data dodania, data wysyłki.

g

Administrator może dokonać wyboru zakresu prezentowanych informacji, poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, z której można wybrać te najpotrzebniejsze i ukryć pozostałe.

r

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Operacje seryjne

Operacje seryjne, to takie operacje, które można wykonać zbiorczo dla kilku powiadomień, po zaznaczeniu ich na liście powiadomień f.

Do takich operacji należą:

  1. Usuń,
  2. Wyślij powiadomienie.

y

 

    1. Zakładka Usuń pozwala na zbiorcze usunięcie kilku powiadomień.
    2. Zakładka Wyślij powiadomienie pozwala na zbiorcze wysłanie powiadomień o dostępności towaru dla klientów.

 

Potwierdzenie wysłania wiadomości jest komunikat Wysłana.

b

Powiadomienie o dostępności można wysłać ręcznie z poziomu listy powiadomień o dostępności według powyższego opisu lub jest wysyłane automatycznie.

Automatycznie powiadomienie o dostępności wysyłane jest w następujących przypadkach:

W panelu administracyjnym włączona jest kontrola stanów magazynowych (Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary). Towar został wyprzedany a jego ilość wynosi 0. Wiadomość wysyłana jest po przyjęciu dostawy i zwiększeniu stanów magazynowych. Wiadomość zostanie również wysłana gdy status dostępności zostanie ręcznie zmieniony w systemie ERP z niedostępny na dostępny nawet jeżeli rzeczywisty stan magazynowy wynosi 0.

W panelu administracyjny jest włączona lub wyłączona obsługa stanów magazynowych (bez kontroli stanów magazynowych). Wiadomość zostanie automatycznie wysłana gdy ręcznie zostanie zmieniony w systemie ERP status dostępności z niedostępny na dostępny.

Eksport danych do pliku

Listę powiadomień o dostępności można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Czy ten artykuł był pomocny?