Pliki użytkownika

Pliki użytkownika

Pliki użytkownika do e-Sklepu można wprowadzić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Pliki użytkownika.

Pliki użytkownika 1-funkcja w menu
Widoczny panel przedstawia kafelki, na których zapisana jest nazwa pliku.

uo

Po najechaniu na kafelek, pojawiają się przyciski za pomocą, których można zmienić nazwę pliku, pobrać go lub usunąć.

hh

Po kliknięciu w kafelek lub pozycję listy w przypadku plików graficznych wywoływany jest ich podgląd, natomiast w przypadku plików tekstowych wywoływany jest edytor (dotyczy plików txt, css, js).

W nazwie pliku dozwolone są tylko małe litery, cyfry, kropka, myślnik i podkreślenie. Duże litery są przy dodawaniu pliku zamieniane na małe,polskie znaki zastępowane są ich odpowiednikami bez ogonków, niedozwolone znaki zastępowane są znakiem podkreślenia. Dodawany plik może mieć maksymalnie 3MB.,

Podczas dodawania plików, sprawdzane jest, czy zawartość pliku pokrywa się z jego rozszerzeniem np. czy plik graficzny jpg jest faktycznie plikiem jpg, czy może jest to plik bmp ze zmienionym ręcznie rozszerzeniem.

jmj

Lista plików użytkownika

Za pomocą przycisku u, można zmienić widok na listę plików użytkownika. Lista ta zawiera informacje o wszystkich plikach użytkownika. Znajdują się na niej m.in. jego nazwa, rozmiar, data modyfikacji.

Informacje widoczne na liście plików użytkownika, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście plików użytkownika.

Pliki użytkownika 6-kolumny

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Dodawanie nowego pliku

Za pomocą przycisku Dodaj można dodać nowy plik. Rozmiar wszystkich plików nie może przekroczyć 100MB.

Edycja pliku

Dla plików txt, js, css, html, po wywołaniu podglądu pliku, otwarty zostaje edytor tekstowy.

kiu

Dozwolone rozszerzenia plików

Możliwe jest wgranie plików z dowolnym rozszerzeniem (wyłączając listę rozszerzeń niedozwolonych).

Uwaga

Uwaga:
Niedozwolone są pliki z następującymi rozszerzeniami EXE, COM, BAT, DLL, DRV, PIF, QTS, QTX, SYS, ACM, AX, CPL, FON, OCX, OLB, SCR, VBX, VXD.
Lista ta może, w kolejnych wersjach sklepu, ulegać rozszerzeniu.

Własne katalogi

Umożliwiono tworzenie własnych katalogów. W celu umieszczenia pliku abc.jpg w katalogu xyz, należy przejść do zmiany nazwy pliku i podać nazwę folderu. W nazwie katalogu dozwolone są tylko małe litery, cyfry, kropka, myślnik i podkreślenie. Duże litery są przy dodawaniu katalogu zamieniane na małe, polskie znaki zastępowane są ich odpowiednikami bez ogonków, niedozwolone znaki zastępowane są znakiem podkreślenia.

Pliki użytkownika 8-własne katalogi

Czy ten artykuł był pomocny?