Regulamin e-Sklepu

Wstęp

Regulamin sprzedaży to jeden z najistotniejszych punktów związanych z prowadzeniem biznesu w Internecie oraz najlepszy sposób na wywiązanie się z obowiązków informacyjnych, które spoczywają na przedsiębiorcy prowadzącym sklep internetowy. Często aspekt ten jest zaniedbywany przez sprzedawców rodząc tym samym spory z klientami. Warte podkreślenia jest jednak, iż z roku na rok obserwuje się wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie regulaminu głównie ze względu stale rosnącej ilości klauzul niedozwolonych. .

W regulaminie powinny być zawarte podstawowe kwestie związane,  z funkcjonowaniem sklepu internetowego (jak konto bankowe lub newsletter), czy też z samymi warunkami zawieranych umów sprzedaży. Oczywiście dobrym pomysłem jest przygotowanie w sklepie dodatkowego miejsca na informacje dotyczące np. zwrotów, bądź reklamacji, jednak głównym miejscem w tym zakresie powinien być właśnie regulamin sklepu. Rekomendowane jest właśnie takie rozwiązanie, gdyż dzięki temu odwiedzający Klient może w prosty sposób w jednym miejscu poznać wszystkie zasady panujące w danym sklepie internetowym.

Sklepy internetowe często zawierają w swoich regulaminach zapisy, które choć zazwyczaj są dla nich korzystne to stanowią klauzule niedozwolone. Aktualny rejestr wszystkich klauzul niedozwolonych można znaleźć na stronie UOKiK.

Przepisy chroniące konsumenta mają charakter bezwzględnie wiążący i każde ich ograniczenie stanowi naruszenie prawa. Jednym z takich przepisów jest umożliwienie Klientowi zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Dodatkowo częstym błędem popełnianym przez e-przedsiębiorców są właśnie braki informacyjne. Należy pamiętać, że regulamin powinien zawierać szereg określonych informacji, a ich brak również jest naruszeniem przepisów.

Dodawanie regulaminu

Regulamin to obowiązkowy element każdego e-Sklepu, dlatego ważne jest by był stworzony jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Osoba ustalająca jego treść powinna zwrócić szczególną uwagę, na jego poprawność pod względem merytorycznym i prawnym (w szczególności pod względem klauzul niedozwolonych).

Regulamin do e-Sklepu można wprowadzić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Treści formalne.

W kolejnym kroku pojawi się panel, w którym należy wybrać zakładkę Regulamin i inne, a następnie w polu Standardowe, kliknąć Regulamin sklepu.

Zobacz jak dodać regulamin sklepu w artykule o edycji regulaminów.

Edycja regulaminu

W celu edycji obecnego regulaminu, należy kliknąć na pole z treścią do zmiany, a następnie postępować analogicznie jak w przypadku dodawania nowego regulaminu, po czym zapisać wersję przyciskiem ZAPISZ I PUBLIKUJ, jeżeli po utworzeniu regulaminu ma nastąpić jego publikacja, lub przycisk Zapisz bez publikacji jeżeli regulamin ma zostać opublikowany w późniejszym terminie.

 

 

 

 

Archiwum

Regulamin w panelu sklepu jest wersjonowany, oznacza to że poprzednie wersje regulaminu są zachowywane po to, by była możliwość podglądu regulaminu, który występował w poprzednim okresie.

Aby otworzyć poprzednie wersje regulaminu należy kliknąć przycisk Wybierz wersję (Opcja dostępna po prawej stronie), rozwiną się wtedy wszystkie wersje regulaminów, które występowały poprzednio.

Czy ten artykuł był pomocny?