Kontrahenci

Lista kontrahentów

Listę kontrahentów e-Sklepu można edytować w panelu administracyjnym, w menu Kontrahenci/ Kontrahenci.

 

Lista kontrahentów zawiera informacje o wszystkich zarejestrowanych w sklepie klientach. Znajdują się na niej m.in. dane kontaktowe oraz handlowe kontrahentów oraz informacje o dacie założenia konta i ostatniego logowania, a także o opiekunie kontrahenta.

Informacje widoczne na liście kontrahentów, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście kontrahentów.

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Więcej informacji na temat ustawień związanych z kontrahentami, znajduje się w artykule Kontrahenci ustawienia.

Szczegóły kontrahenta

Po kliknięciu w zakładkę wybranego kontrahenta, na liście kontrahentów wyświetlają się szczegóły kontrahenta.

Przy nazwie kontrahenta wyświetla się jego główny adres e-mail oraz stan jego konta:

 

 

 

Następnie dostępne są następujące informacje na temat kontrahenta:

 • główny adres e-mail – widoczny w polu Adres e-mail na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym,
 • numer telefonu – widoczny w polu Numer telefonu na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym,
 • NIP (wraz z prefiksem kraju – prefiks dotyczy tylko kontrahentów o statusie krajowy i wewnątrzunijny) – widoczny w polu NIP na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym. Uwaga: dla kontrahentów o statusie pozaunijny prefiks musi pozostać niewypełniony.
 • Kontrahent – status krajowy/ wewnątrzunijny/ pozaunijny widoczny w polu Kontrahent na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym. Dodatkowo dla kontrahentów o typie wewnątrzunijny i pozaunijny (w sklepach w wersji Enterprise/ B2B) została dodana informacja, że dla nich będzie stosowana stawka VAT 0%.
 • Termin płatności –  dla sklepów B2B oraz Enterprise wyświetlany jest indywidualny termin płatności czyli ustalona ilość dni na zapłatę dla płatności przelew. Termin pobierany jest z karty kontrahenta systemu ERP.
 • Cena – przypisana kategoria cenowa po jakiej kontrahent dokonuje zakupów (detaliczna/hurtowa). Informacja pobierana z karty kontrahenta z systemu ERP i wyświetlana w polu Cena na na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym. Dodatkowo, jeżeli dany kontrahent ma zaznaczony parametr Cena netto (na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym) to obok ceny pojawi się dopisek „zakup w cenach netto„.
Wskazówka
Wszyscy kontrahenci w e-Sklepie otrzymują automatycznie status krajowy. Jeżeli posiadasz kontrahenta zagranicznego z numerem NIP musisz samodzielnie zmienić jego status na wewnątrzunijny lub pozaunijny, w zależności od wprowadzonych przez Klienta danych.

W zakładkach znajdujących się poniżej opisane są:

 • Zamówienia – złożone przez kontrahenta zamówienia;
 • Koszyk – czy posiada produkty w koszyku/przechowalni;
 • Kupony – dostępne dla klienta kupony rabatowe;
 • Historia konta – informacje dotyczące działania kontrahenta w e-sklepie (logowania, zmiany danych, zmiany haseł, itp.)
 • Adresy – adresy kontrahenta;
 • Pracownicy – informacje o kontach pracowników kontrahenta wraz z informacją o zaakceptowanych zgodach,
 • Reklamacje/zwroty – informacje o reklamacjach i zwrotach klienta,
 • Program lojalnościowy – informacje o programie lojalnościowym,
 • Formy płatności – informacje o indywidualnych formach płatności,
 • Opiekun kontrahenta – informacje o opiekunie kontrahenta, zakładka widoczna jest tylko gdy do kontrahenta przypisany jest opiekun.
 • Oferty sprzedaży – pozwala zobaczyć jakie oferty sprzedaży zostały nadane kontrahentowi

Dodawanie nowego klienta

Aby dodać nowego kontrahenta należy wejść w panel administracyjny, a następnie do menu Kontrahenci/ Kontrahenci.

Po wybraniu zakładki Kontrahenci, możesz dodać konto klikając przycisk Dodaj.

Pojawi się wówczas formularz Dodaj kontrahenta, gdzie pierwszym krokiem jest wprowadzenie adresu e-mail i utworzenie konta za pomocą przycisku UTWÓRZ KONTO.

kon

Po wykonaniu tego kroku, pojawi się formularz z podstawowymi danymi, który należy uzupełnić.

Po uzupełnieniu danych należy zatwierdzić przyciskiem zapisz.

Po zapisaniu danych kontrahenta, pojawi się on na liście kontrahentów.

ada

Dozwolona jest możliwość zmiany domyślnego loginu pracownika dla kontrahenta.

Wskazówka
W wersjach Enterprise i B2B zmiana głównego loginu pracownika w panelu administracyjnym nie zmienia automatycznie danych kontrahenta.

Generowanie nowego hasła dla kontrahenta

Nie ma możliwości wglądu do hasła klienta, jednak w razie potrzeby można wygenerować nowe hasło.

W celu wygenerowania nowego hasła należy przejść do szczegółów kontrahenta. Następnie na zakładce pracownicy należy wybrać adres mailowy, dla którego chcemy wygenerować nowe hasło. Po przejściu do edycji takiego pracownika w menu więcej znajduje się opcja Generuj nowe hasło dla użytkownika.

Wysyłanie kontrahentów z systemu ERP do e-Sklepu

System ERP daje możliwość wysłania kontrahentów z programu do e-Sklepu.

Wskazówka
Synchronizacja kontrahentów z systemu ERP do e-Sklepu jest możliwe dla klientów posiadających sklep w wersji Enterprise lub B2B.

Wysłanie kontrahentów do e-Sklepu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich parametrów i uzupełnienie potrzebnych danych po stronie systemu ERP, a następnie zsynchronizowanie danych z e-Sklepem, z zaznaczonym parametrem Wyślij kontrahentów do e-Sklepu. 

W e-Sklepie zapisywane jest trzecie pole z nazwą Kontrahenta pochodzącego z systemów Comarch ERP. Pole może mieć maksymalnie 250 znaków i może być modyfikowane w panelu e-Sklepu.

Wskazówka
Kontrahenci krajowi mogą edytować swoje dane w profilu klienta. Dla kontrahentów innych niż krajowi, edycja danych możliwa jest tylko przez administratora lub w systemie ERP.
Uwaga
Wprowadzona jest weryfikacja krajów wszystkich kontrahentów importowanych z systemu Comarch ERP do Comarch e-Sklep.

Dezaktywacja kontrahenta po stronie systemu ERP będzie skutkować nadaniem kontrahentowi statusu Zablokowany przez ERP. Kontrahent o takim statusie nie ma możliwości korzystania z e-Sklepu i logowania się.

Została wprowadzona obsługa synchronizacji wielu grup kontrahenta z systemu ERP. Dzięki temu zostało usprawnione naliczanie rabatów na daną grupę kontrahenta, wyświetlanie rabatów w Strefie klienta (szablon Szafir) oraz naliczanie darmowej dostawy dla grupy kontrahentów.

Więcej informacji na temat synchronizacji, znajduje się w artykule: Współpraca z Comarch ERP Optima. 

Wskazówka
Jeżeli kontrahent ma status aktywny i wyświetla się na czerwonym tle na liście kontrahentów w panelu administracyjnym oznacza to, że żaden z pracowników przypisanych do kontrahenta nie został oznaczony jako domyślny dla tego kontrahenta.

Wysyłanie kontrahentów z e-Sklepu do systemu ERP

Każdy klient, który składa zamówienie w e-Sklepie, automatycznie jest wysyłany do systemu ERP. Jednak aby kontrahent nie składający zamówienia, został wysłany do systemu ERP, w e-Sklepie musi być wyłączony parametr Nie wysyłaj kontrahentów bez zamówień.

g

Parametr ten znajduje się w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Synchronizacja z systemem ERP.

Podczas synchronizacji wysyłane są zgody wyrażone przez kontrahentów, zarówno wyrażone, jak i wycofane, z e-Sklepu do systemu ERP. Do systemu ERP wysyłane są także wersje regulaminów, polityk prywatności i innych dokumentów powiązanych z treściami zgód.

Dodatkowe (trzecie) dane kontrahenta (czyli dane do faktury, dane do wysyłki i dane kupującego) wysyłane są podczas synchronizacji do systemów ERP.

Wskazówka
W przypadku, gdy dane pracownika nie zostaną wypełnione, to podczas synchronizacji zostaną one podstawione danymi z kontrahenta.

Operacje seryjne

Operacje seryjne, to takie operacje, które można wykonać zbiorczo dla kilku kontrahentów, po zaznaczeniu ich na liście kontrahentów f.

Do takich operacji należą:

 • Wysyłka wiadomość e-mail, SMS,
 • Dodawanie lub usuwanie rabatu,
 • Dodawanie lub usuwanie punktów w programie lojalnościowym,
 • Zapis lub wypisanie z newslettera,
 • Akceptacja lub odrzucenie konta,
 • Aktywacja lub zablokowanie konta,
 • Dodawanie konta (loginu) dla kontrahenta pochodzącego z serwisu Allegro, konta (usuwanie danych),
 • Dodanie wybranej formy płatności dla kontrahenta.
Wskazówka
W przypadku anonimizacji operację tą można wykonać tylko dla jednego zaznaczonego na liście kontrahenta.
Wskazówka
Przypisywanie form płatności dla wybranych kontrahentów dostępnych w e-Sklepie jest możliwe tylko dla wersji Enterprise i B2B.  Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Zakładka E-mail/SMS pozwala na zbiorcze wysłanie do kilku (bądź jednego) kontrahentów tej samej wiadomości E-mail/SMS.

wysylkaemial

Zakładka Dodaj/Usuń rabat pozwala na dodanie/usunięcie rabatu. Przy dodawaniu można wybrać procentową wysokość rabatu, datę jego obowiązywania oraz sposób powiadamiania klienta o udzielonym mu rabacie.

r

Zakładka Dodaj/Usuń punkty pozwala na dodanie/usunięcie punktów w programie lojalnościowym. Przy edycji należy podać ilość punktów oraz komentarz do zmiany ilości punktów.

Zakładka Newsletter pozwala na zbiorcze zapisanie lub wypisanie kontrahentów z newslettera.

n

Zakładka Akceptuj/Odrzuć pozwala na zbiorcze akceptowanie lub odrzucenie kilku kontrahentów w sytuacji, kiedy włączony jest w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Kontrahenci parametr: Administrator musi zaakceptować konto.

Zakładka Aktywuj/Zablokuj pozwala na zbiorcze aktywowanie lub blokowanie kilku kontrahentów.

ak

Zakładka Wybierz formę płatności pozwala na seryjne przyporządkowanie form płatności dla wybranych kontrahentów dostępnych w e-Sklepie.

Zakładka Anonimizuj pozwala na usuwanie danych kontrahenta w związku z RODO.

W przypadku anonimizacji kontrahenta zostaną usunięte udzielone dla niego rabaty w Comarch e-Sklep oraz rabaty z systemu ERP.

anonimizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodana została zmiana, która pozwala na usunięcia powiązania kontrahentów w systemie Comarch ERP. Funkcja dostępna jest pod przyciskiem Usuń powiązanie z kartą kontrahenta w ERP na szczegółach kontrahenta, który został zanonimizowany w panelu administracyjnym. Dzięki tej funkcji możemy uporządkować kontrahentów w systemie ERP, których kartoteki będziemy chcieli usunąć lub dodać jeszcze raz.

Eksport kontrahentów do pliku

Listę kontrahentów można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Import kontrahentów z pliku

Listę kontrahentów można importować z pliku w formacie XML. Więcej o imporcie z pliku w Import z pliku.

Więcej informacji na temat Kontrahentów dostępne jest w artykule Kontrahenci ustawienia.

Czy ten artykuł był pomocny?