Stany magazynowe online (tylko z wersją B2B)

Wstęp

Stany magazynowe online to funkcja, która pozwala na weryfikację stanów magazynowych podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep z aktualnymi stanami magazynowymi w systemie ERP w czasie rzeczywistym.

Zastosowanie

Mechanizm służy do sprawdzania stanów magazynowych w momencie składania zamówienia przy użyciu narzędzia Comarch e-Sklep Sync. Podczas składania zamówienia po użyciu przycisku ‘zamawiam i płacę’ sklep uruchomi Comarch e-Sklep Sync, aby ten pobrał informacje o aktualnym stanie magazynowym tylko z wskazanych magazynów w odpowiednim systemie ERP (Optima, Altum, XL).

Po przekazaniu zaktualizowanych stanów magazynowych sklep podejmie odpowiednie akcje na zamówieniu:

 • zamówienie zostanie złożone i zapisane, jeśli stan magazynowy będzie nadal pozwalał na złożenie zamówienia,
 • zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat walidacyjny z przyciskiem Przelicz, po użyciu którego pozycje zamówienia zostaną przeliczone, jeśli stan magazynowy został pomniejszony.

Kto może używać tej opcji

Aby móc używać funkcjonalności stany magazynowe online należy posiadać:

 • Włączoną obsługę i kontrolę stanów magazynowych (w Comarch e-Sklep).
 • Sklep w wersji B2B.
 • Działającą usługą Comarch e-Sklep Sync.
 • Jeden z 3 systemów ERP – Optima, Altum, XL.

Konfiguracja stanów magazynowych online

W panelu administracyjnym Ustawienia > Ustawienia sklepu > Towary >  Stany magazynowe należy włączyć nowy parametr Kontrola stanów magazynowych w ERP.

Po włączeniu parametru w momencie składania zamówienia sklep pobierze przy pomocy Comarch e-Sklep Sync ‘rzeczywisty’ stan magazynowy z systemu ERP.

Skąd pobierane są stany magazynowe?

Comarch ERP Optima

W Comarch ERP Optima stany magazynowe przekazywane są do sklepu na podstawie ustawień zdefiniowanych w Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Sklep> wybrane stanowisko sklepu > zakładka Zasoby.

W tym obszarze do stanowiska sklepu dodaje się magazyny z których zostaną wyświetlone stany magazynowe w sklepie. W zależności od ustawień może to być jeden magazyn lub suma kilku magazynów.

Więcej o konfiguracji dostępne jest w artykule:

Uwaga
Parametr Stany na dzień ma wpływ na wyliczanie stanu magazynowego i określa czy stan dla danego towaru jest pomniejszany o złożone rezerwacje (ilość dostępna).

Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP Optima.

Comarch ERP XL

W Comarch ERP XL stany magazynowe przekazywane są do sklepu na podstawie poniższych ustawień:

 1. Konfiguracja/ Struktura firmy/ Magazyny

W tym obszarze do oddziału sklepu dodaje się magazyny, z których zostaną wyświetlone stany magazynowe w sklepie. W zależności od ustawień może to być jeden magazyn lub suma kilku magazynów.

 1. Konfiguracja Oddziału/ zakładka Eksport/ parametr ‘Eksport stanów magazynowych’ i ‘Uwzględniaj rezerwacje’ (Stany pobierane z magazynów na podstawie wybranego centrum)

Dodatkowo w konfiguracji oddziału (sklepu) określa się, czy stany magazynowe mają być pomniejszane o złożone rezerwację (ZS w buforze).

Na podstawie konfiguracji obu obszarów dla każdego towaru przekazywana jest jedna wartość stanu magazynowego dla Comarch e-Sklepu.

Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP XL.

Comarch ERP Altum

W Comarch ERP Altum stany magazynowe przekazywane są do sklepu na podstawie poniższych ustawień wszystkich magazynów, które zostały dodane w dostępności obiektów dla tego centrum typu Comarch e-Sklep w konfiguracji systemu. Opcja ta znajduje się w zakładce Konfiguracja/ Struktura firmy/ Dostępność obiektów/ Magazyny

Dodatkowo jest możliwość wysyłania stanów z udostępnionych magazynów dla centrum typu Comarch e-Sklep, z poziomu karty magazynu w zakładce [Widoczność stanów].

Aby te stany wychodziły należy dodatkowo zdefiniować parametr na centrum typu Comarch e-Sklep w zakładce [Synchronizacja].

Na podstawie zdefiniowanych obszarów do Comarch e-Sklepu przekazywana jest jedna wartość stanu magazynowego dla danego towaru.

Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP Altum.

Wyjątki i obostrzenia

Uwaga
Oprócz zamówień złożonych w sklepie należy uwzględniać (rezerwować) ilość sztuk zapisaną na dealach z Allegro (zamówienia oczekujące na wypełnienie sposobu dostawy i płatności).

Przykłady użycia w Comarch e-Sklep

 1. W sklepie posiadamy towar A dostępny w ilości 10 sztuk (po synchronizacji).
 2. Towar A zostaje kupiony przez innego klienta w Comarch e-Sklep w ilości 2 sztuk w sklepie (obecny stan 8).
 3. W systemie ERP zostaje złożone zamówienie na towar A w ilości 3 sztuk z magazynu, który jest przypisany do sklep (obecny stan 5).
 4. Kontrahent składa zamówienie na 7 sztuk (podczas dodawania do koszyka widział dostępnych 10).
 5. W momencie złożenia zamówienia Comarch e-Sklep Sync pobiera aktualny stan z ERP (10 – 3 = 7) oraz uwzględnia aktualne zamówienia w sklepie od ostatniej synchronizacji (7 – 2 = 5) i ustala finalną wartość na poziomie 5 sztuk.
 6. Sklep wyświetla komunikat i przelicza zamówienie.

Po aktualizacji stanów magazynowych online z ERP mogą wystąpić poniższe sytuacje:

 • powiadomienie o dostępności (jeśli odznaczone ukrywanie towarów ze stanem 0)
 • ukryć towar (jeśli zaznaczone ukrywanie towarów ze stanem 0)

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach o Comarch e-Sklep Sync oraz stanach magazynowych.

Czy ten artykuł był pomocny?