Comarch e-Sklep Sync

Czym jest Comarch e-Sklep Sync

Comarch e-Sklep Sync to narzędzie do Comarch e-Sklep w wersji B2B, umożliwiające pobieranie danych na żądanie z baz systemów Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum. Aplikacja działa w postaci dodatku, który umożliwia komunikację z Comarch e-Sklep.

Obecnie usługa umożliwia pobranie danych na temat: faktur, wydań zewnętrznych, zamówień wraz z dokumentami powiązanymi oraz płatności (limit kredytu oraz limit przeterminowanych płatności) z systemów Comarch ERP. Usługa posiada otwarty interfejs umożliwiający pobieranie dowolnych danych z użyciem procedur SQL a także rozszerzeń aplikacji (pliki dll).

Wskazówka
Narzędzie przeznaczone jest dla użytkowników zaawansowanych, przy jego konfiguracji niezbędna może okazać się wiedza programistyczna.

Wymagania

 • Komputer z systemem Windows:
  • Zalecany Windows Serwer 2022 (wspierane wersje 2016, 2019),
  • Możliwe uruchomienie na Windows 11 (wspierany Windows 10),
  • Wymagany .NET Framework 4.0.
 • Dostęp do internetu
  • Nieograniczony i stabilny dostęp do / z internetu po portach 443 oraz 80,
  • Wymagane jest zabezpieczenie komunikacji przez instalację certyfikatu SSL na sklepie internetowym.
 • Comarch e-Sklep w wersji B2B,
 • Aktualny system klasy ERP firmy Comarch:
  • Comarch ERP Optima 2024.x,
  • Comarch ERP XL 2024.x, 2023.x
  • Comarch ERP Altum 2024,
 • Klucz wirtualny
  • Comarch e-Sklep Sync wymaga licencji w kluczu wirtualnym.
Wskazówka
Licencję można uzyskać w dziale logistyki Comarch ERP pisząc na adres logistyka.erp@comarch.pl lub u swojego Partnera Biznesowego.

Pobierz

Narzędzie do pobrania najnowszej wersji 2024.2 znajduje się pod adresem Comarch e-Sklep Sync 2024.2
Narzędzie do pobrania wersji 2020.4 znajduje się pod adresem Comarch e-Sklep Sync 2020.4
Przy aktualizacji Comarch e-Sklep Sync jego wersja musi być adekwatna do wersji sklepu.

Instrukcja instalacji dla systemu ERP w wersji stacjonarnej

Krok 1. Pobierz plik z linku.

Krok 2. Pobrany plik ZIP należy w pierwszej kolejności odblokować oraz zdjąć atrybut „Tylko do odczytu” (Prawy klawisz myszy/ Właściwości pliku). Czynność tą należy przeprowadzić jako administrator. Efektem końcowym powinno być odblokowanie oraz wyjęcie z trybu „Tylko do odczytu” wszystkich plików znajdujących się w pobranym folderze.
Odblokowanie pliku Sync

Krok 3. Rozpakuj plik na dysku.

Krok 4. Zmodyfikuj plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat.):

 • uzupełnij nazwę swojego serwera
 • uzupełnij nazwę bazy danych, z której jest zasilany e-Sklep.

Krok 5. Zmodyfikuj plik configWorkers.json:

 • uzupełnij id – dowolny identyfikator,
 • uzupełnij url – podaj adres swojego sklepu z /sync na końcu np. https://sklep.com/sync,
 • uzupełnij AppID i AppKEY – podaj ciąg znaków, który jest w Panelu Administracyjnym w Ustawienia/Ustawienia Sklepu/Ogólne w sekcji Comarch e-Sklep Sync
 • uzupełnij sekcję license – wskaż serwer, na którym działa Menadżer Licencji (Menadżer Kluczy) i numer klucza wirtualnego z licencją dla Comarch e-Sklep Sync
 • uzupełnij sekcję „CS”: Ciąg do uzupełniania zaczyna się po znaku „=” zamień je na dane dostępu do twojej bazy. Ważne, żeby podmienić je we wszystkich workerach. Pola do uzupełnienia:
    • „Data Source=TUTAJ_WPISZ_NAZWA_SERWERA;
    • Initial Catalog=TUTAJ_WPISZ_NAZWA_BAZY;
    • user id=erpDataLogin; password=TUTAJ_WPISZ_HASLO_DLA_LOGINU;
    • Asynchronous Processing=true; Application Name=Comarch_eSklep_Sync”
Uwaga
Pamiętaj, żeby w pliku configWorkers.json, w przypadku, gdy używasz w nazwie serwera (zarówno tego, gdzie jest klucz licencyjny jak i baza danych) ukośnika, wpisać go podwójnie, np. zamiast SERWER\OPTIMA należy podać SERWER\\OPTIMA
Wskazówka
W przykładach korzystamy z użytkownika SQL o nazwie: erpDataUser oraz loginu:
erpDataLogin. Zmiany można dokonać w pliku SQL o nazwie SQLCommon.sql. Password dla powyższego skryptu to dowolne hasło, które należy nadać dla tworzonego loginu (user id).
Uwaga
W przypadku aktualizacji/ reinstalacji, przed wykonaniem kolejnego kroku należy zatrzymać działającą usługę w Menedżerze zadań/ Usługi.

Krok 6. Nadaj prawa zapisu na katalog instalacyjny dla użytkownika USŁUGA SIECIOWA (NETWORK SERVICE). Ten użytkownik jest domyślnym użytkownikiem, na którego usługa się instaluje.

Krok 7. Uruchom z uprawnieniami administratora wiersz poleceń, w którym przejdź do folderu z pobranymi wcześniej plikami aplikacji e-Sklep Sync i uruchom plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat).

Wskazówka
Aby przejść do folderu z pobranymi wcześniej plikami aplikacji e-Sklep Sync z poziomu wiersza poleceń należy:

 • Odnaleźć i skopiować ścieżkę dostępu do folderu Comarch e-Sklep Sync (przykładowa ścieżka: C:\Comarch e-Sklep Sync.
 • Otworzyć wiersz poleceń z uprawnieniami administratora i napisać: cd C:\Comarche-Sklep Sync (wkleić swoją ścieżkę dostępu do folderu).
 • Jeżeli folder z pobranymi plikami znajduje się na innym dysku niż C: przejdź do niego poprzez wiersz poleceń wpisując krótko „D:”. Następnie podaj ścieżkę do folderu jak wyżej.
 • Uruchom plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat).

Więcej informacji o komunikatach występujących przy uruchomieniu Comarch e-Sklep Sync znajduje się w tym artykule.

Instrukcja instalacji dla systemu ERP w wersji stacjonarnej – Uruchomienie usługi dla kilku sklepów

Informacją kluczową w przypadku omawianego przypadku jest to, że plik configWorkers.json jest tablicą. W związku z tym, aby poprawnie skonfigurować więcej niż jeden e-Sklep z działającą usługą e-Sklep Sync, należy dodać do pliku configWorkes.json kolejny element tablicy, który będzie kolejnym sklepem dla usługi Comarch e-Sklep Sync. Warunkiem koniecznym do prawidłowego działania w przypadku takiej konfiguracji, jest dostateczna ilość licencji na kluczu/kluczach – każda instancja wymaga osobnej licencji.

Instrukcja instalacji dla systemu ERP w wersji stacjonarnej – Uruchomienie usługi dla dwóch sklepów do dwóch baz firmowych na jednym serwerze

W celu instalacji usługi Comarch e-Sklep Sync dla dwóch sklepów należy skopiować zawartość pliku ConfigWorkers od linijki nr 2:eSync do dwóch sklepów dla dwóch baz danych firmowych na jednym serwerze SQLdo linijki nr: 59:

eSync do dwóch sklepów dla dwóch baz danych firmowych na jednym serwerze SQL

Następnie w linijce 59 za nawiasem należy wpiąć przecinek (  },  ) za którym należy wkleić skopiowany fragment . Całość powinna zostać zakończona kwadratowym nawiasem. Oczywiście należy pamiętać, że każda z tablic powinna mieć wpisany inny adres Url.

Instrukcja aktualizacji dla systemu ERP w wersji stacjonarnej

Krok 1. Pobierz plik z tej: sekcji

Krok 2. Pobrany plik ZIP należy w pierwszej kolejności odblokować oraz zdjąć atrybut „Tylko do odczytu” (Prawy klawisz myszy/ Właściwości pliku). Czynność tą należy przeprowadzić jako administrator. Efektem końcowym powinno być odblokowanie oraz wyjęcie z trybu „Tylko do odczytu” wszystkich plików znajdujących się w pobranym folderze.

Odblokowanie pliku SyncKrok 3. Rozpakuj plik na dysku.

Krok 4. Zmodyfikuj plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat)

 • uzupełnij nazwę swojego serwera,
 • uzupełnij nazwę bazy danych, z której jest zasilany e-Sklep.

Krok 5. Zmodyfikuj plik configWorkers.json

 • uzupełnij id – dowolny identyfikator
 • uzupełnij url – podaj adres swojego sklepu z /sync na końcu np. https://sklep.com/sync
 • uzupełnij appid i appkey – podaj ciąg znaków, który jest w Panelu Administracyjnym w Ustawienia/Ustawienia Sklepu/Ogólne w sekcji Comarch e-Sklep Sync
 • uzupełnij sekcję license – wskaż serwer na którym działa Menadżer Licencji i numer klucza wirtualnego z licencją dla Comarch e-Sklep Sync
 • uzupełnij sekcję „CS”: Ciąg do uzupełniania zaczyna się po znaku „=” zamień je na dane dostępu do twojej bazy. Ważne, żeby podmienić je we wszystkich workerach. Pola do uzupełnienia:
    • „Data Source=TUTAJ_WPISZ_NAZWA_SERWERA;
    • Initial Catalog=TUTAJ_WPISZ_NAZWA_BAZY;
    • user id=erpDataLogin; password=TUTAJ_WPISZ_HASLO_DLA_LOGINU;
    • Asynchronous Processing=true; Application Name=Comarch_eSklep_Sync”
Wskazówka
W przykładach korzystamy z użytkownika SQL o nazwie: erpDataUser oraz loginu:
erpDataLogin. Zmiany można dokonać w pliku SQL o nazwie SQLCommon.sql. Password dla powyższego skryptu to dowolne hasło, które należy nadać dla tworzonego loginu (user id).

Krok 5. W przypadku aktualizacji, przed wykonaniem kroku 6, należy zatrzymać działającą usługę w Menedżerze zadań/ Usługi.

Krok 6. Nadaj prawa zapisu na katalog instalacyjny dla użytkownika USŁUGA SIECIOWA (NETWORK SERVICE). Ten użytkownik jest domyślnym użytkownikiem, na którego usługa się instaluje.

Krok 7. Uruchom z uprawnieniami administratora wiersz poleceń, w którym przejdź do folderu z pobranymi wcześniej plikami aplikacji e-Sklep Sync i uruchom plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat)

Uwaga
Pamiętaj, żeby w pliku json, w przypadku, gdy używasz w nazwie serwera (zarówno tego, gdzie jest klucz licencyjny jak i baza danych) ukośnika, wpisać go podwójnie, np. zamiast SERWER\OPTIMA należy podać SERWER\\OPTIMA

Więcej informacji o komunikatach występujących przy aktualizacji Comarch e-Sklep Sync znajduje się w tym artykule.

Instrukcja instalacji dla Comarch ERP Optima Chmura Standard

W przypadku programu Comarch ERP Optima Chmura Standard, usługa Comarch e-Sklep Sync jest już zainstalowana. Należy ją tylko odpowiednio skonfigurować.

Aby uruchomić usługę Comarch e-Sklep Sync w Comarch ERP Optima Chmura Standard należy:

Krok 1. Zalogować się do panelu Comarch ERP Optima poprzez stronę: www.online.comarch.pl

Krok 2. Następnie na zakładce Bazy danych należy wybrać opcję Zarządzaj:

Krok 3. W dolnej części okna Zarządzanie znajduje się sekcja Comarch e-Sklep Sync, gdzie należy kliknąć w przycisk Skonfiguruj Comarch e-Sklep Sync:

Krok 4. Na oknie konfiguracji Comarch e-Sklep Sync należy uzupełnić dane:

 • ID sklepu – zostanie uzupełnione automatycznie, jeżeli w Comarch ERP Optima jest uzupełniona konfiguracja
  Comarch e-Sklep
 • Domena – domena sklepu, dla którego ma być uruchomiona usługa Comarch e-Sklep Sync (podpowiada się automatycznie, zawsze z dopiskiem „sync”)
 • AppId – jeden z dwóch kodów niezbędny do uruchomienia usługi Comarch e-Sklep Sync. Kod dostępny w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync. Po wejściu w szczegóły należy skopiować kod z pola AppId i wpisać w tak samo oznaczone pole w paneluComarch ERP Optima Chmura Standard.
 • AppKey – klucz niezbędny do uruchomienia usługi Comarch e-Sklep Sync. Klucz dostępny w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync. Po wejściu w szczegóły należy skopiować kod z pola AppKey i wpisać w tak samo oznaczone pole w panelu Comarch ERP Optima Chmura Standard.
 • Baza danych – w przypadku więcej niż jednej bazy systemu ERP, należy wskazać tą, na której ma zostać uruchomiona usługa Comarch e-Sklep Sync.

Krok 5. Po uzupełnieniu danych, należy je zapisać przyciskiem Dodaj lub Aktualizuj (w przypadku edycji danych).

Aby usługa Comarch e-Sklep Sync działała, należy w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync po wejściu w szczegóły usługę aktywować, czyli ustawić przełącznik w pozycji Wł.

Informacja o zainstalowanej wersji

W programie Comarch e-Sklep została dodana informacja o aktualnie zainstalowanej wersji Comarch e-Sklep Sync. Informację tę można znaleźć w panelu administracyjnym z poziomu zakładki: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne w sekcji: Comarch e-Sklep Sync.

W przypadku braku zainstalowanej usługi Comarch e-Sklep Sync pojawi się informacja:

W przypadku zainstalowanej usługi Comarch e-Sklep Sync, lecz w wersji starszej do posiadanego programu Comarch e-Sklep pojawi się informacja:

W przypadku zainstalowanej usługi Comarch e-Sklep Sync w wersji aktualnej do posiadanego programu Comarch e-Sklep pojawi się informacja:

Więcej informacji

Czy ten artykuł był pomocny?