Comarch e-Sklep Sync

Czym jest Comarch e-Sklep Sync

Comarch e-Sklep Sync to narzędzie umożliwiające pobieranie danych na żądanie z baz systemów Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum. Aplikacja działa w postaci usługi, która potrafi komunikować się z Comarch e-Sklep w wersji B2B.

Obecnie usługa umożliwia pobranie danych na temat: faktur, wydań zewnętrznych, zamówień wraz z dokumentami powiązanymi oraz płatności (limit kredytu oraz limit przeterminowanych płatności) z systemów Comarch ERP. Usługa posiada otwarty interfejs umożliwiający pobieranie dowolnych danych z użyciem procedur SQL a także rozszerzeń aplikacji (pliki dll).

Wskazówka
Narzędzie przeznaczone jest dla użytkowników zaawansowanych, przy jego konfiguracji niezbędna może okazać się wiedza programistyczna.

Wymagania

 • Komputer z systemem Windows
  • Zalecany Windows Serwer 2012 lub wyższy
  • Możliwe uruchomienie na Windows 10
  • Wymagany .NET Framework 4.0
 • Dostęp do internetu
  • Nieograniczony i stabilny dostęp do / z internetu po portach 443 oraz 80
  • Wymagane jest zabezpieczenie komunikacji przez instalację certyfikatu SSL na sklepie internetowym.
 • Comarch e-Sklep w wersji B2B
 • Aktualny system klasy ERP firmy Comarch:
  • Comarch ERP Optima 2020.x
  • Comarch ERP XL 2020.x
  • Comarch ERP Altum 2020
 • Klucz wirtualny
  • Comarch e-Sklep Sync wymaga licencji w kluczu wirtualnym.
Uwaga
Licencję można uzyskać w dziale logistyki Comarch ERP pisząc na adres logistyka.erp@comarch.pl lub u swojego Partnera Biznesowego

Pobierz

Narzędzie do pobrania wersji 2020.4 znajduje się pod adresem Comarch e-Sklep Sync 2020.4
Narzędzie do pobrania najnowszej wersji 2022 znajduje się pod adresem Comarch e-Sklep Sync 2022.

Uwaga
Przy aktualizacji Comarch e-Sklep Sync jego wersja musi być adekwatna do wersji sklepu.
Uwaga
W wersji 2021 zostały zmienione procedury usługi Comarch e-Sklep Sync. W związku z tym Comarch e-Sklep Sync w wersji 2021 współpracuje wyłącznie z e-Sklepem w wersji 2021. W przypadku aktualizacji e-Sklepu do wersji 2021 do poprawnego działania funkcji B2B konieczna jest aktualizacja usługi Comarch e-Sklep Sync do wersji 2021.2.

Instrukcja instalacji dla systemu ERP w wersji stacjonarnej

 1. Pobierz plik z linku.
 2. Pobrany plik ZIP należy w pierwszej kolejności odblokować oraz zdjąć atrybut „Tylko do odczytu” (Prawy klawisz myszy/Właściwości pliku). Czynność tą należy przeprowadzić jako administrator. Efektem końcowym powinno być odblokowanie oraz wyjęcie z trybu „Tylko do odczytu” wszystkich plików znajdujących się w pobranym folderze.
  Odblokowanie pliku Sync
 3. Rozpakuj plik na dysku.
 4. Zmodyfikuj plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat)
  • uzupełnij nazwę swojego serwera
  • uzupełnij nazwę bazy danych, z której jest zasilany e-Sklep
Uwaga
W przykładach korzystamy z użytkownika SQL o nazwie: erpDataUser oraz loginu:
erpDataLogin. Zmiany można dokonać w pliku SQL o nazwie SQLCommon.sql

4. Zmodyfikuj plik configWorkers.json

 • uzupełnij id – dowolny identyfikator,
 • uzupełnij url – podaj adres swojego sklepu z /sync na końcu np. https://sklep.com/sync,
 • uzupełnij AppID i AppKEY – podaj ciąg znaków, który jest w Panelu Administracyjnym w Ustawienia/Ustawienia Sklepu/Ogólne w sekcji Comarch e-Sklep Sync
 • uzupełnij sekcję license – wskaż serwer, na którym działa Menadżer Licencji (Menadżer Kluczy) i numer klucza wirtualnego z licencją dla Comarch e-Sklep Sync
 • uzupełnij sekcję „CS”: „ERP DATABASE CONNECTIONSTRING” (connectionstring) we wszystkich workerach. Zamień wystąpienie „ERP DATABASE CONNECTIONSTRING” na dane dostępowe do twojej bazy – przykładowy ciąg:
  „Data Source=TUTAJ_WPISZ_NAZWA_SERWERA;
  Initial Catalog=TUTAJ_WPISZ_NAZWA_BAZY;
  user id=erpDataLogin; password=TUTAJ_WPISZ_HASLO_DLA_LOGINU;
  Asynchronous Processing=true; Application Name=Comarch_eSklep_Sync”
Uwaga
Powyższy skrypt najlepiej przepisać, gdyż podczas kopiowania mogą zostać skopiowane dodatkowe odstępy.
Wskazówka
Password dla powyższego skryptu to dowolne hasło, które należy nadać dla tworzonego loginu (user id).
Uwaga
W przypadku aktualizacji / reinstalacji, przed wykonaniem kolejnego punktu należy zatrzymać działającą usługę.

5. Nadaj prawa zapisu na katalog instalacyjny dla użytkownika USŁUGA SIECIOWA (NETWORK SERVICE). Ten użytkownik jest domyślnym użytkownikiem, na którego usługa się instaluje.

6. Uruchom z uprawnieniami administratora wiersz poleceń, w którym przejdź do folderu z pobranymi wcześniej plikami aplikacji e-Sklep Sync i uruchom plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat)

Wskazówka
Aby przejść do folderu z pobranymi wcześniej plikami aplikacji e-Sklep Sync z poziomu wiersza poleceń należy:

 • Odnaleźć i skopiować ścieżkę dostępu do folderu Comarch e-Sklep Sync (przykładowa ścieżka: C:\Comarch e-Sklep Sync.
 • Otworzyć wiersz poleceń z uprawnieniami administratora i napisać: cd C:\Comarch e-Sklep Sync (wkleić swoją ścieżkę dostępu do folderu).
 • Jeżeli folder z pobranymi plikami znajduje się na innym dysku niż C: przejdź do niego poprzez wiersz poleceń wpisując krótko „D:”. Następnie podaj ścieżkę do folderu jak wyżej.
 • Uruchom plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat).

 

Uwaga
Pamiętaj, żeby w pliku json, w przypadku, gdy używasz w nazwie serwera (zarówno tego, gdzie jest klucz licencyjny jak i baza danych) ukośnika, wpisać go podwójnie, np. zamiast SERWER\OPTIMA należy podać SERWER\\OPTIMA
Wskazówka
Więcej informacji o komunikatach występujących przy uruchomieniu Comarch e-Sklep Sync znajduje się w tym artykule.

Instrukcja instalacji dla systemu ERP w wersji stacjonarnej – Uruchomienie usługi dla kilku sklepów

Informacją kluczową w przypadku omawianego przypadku jest to, że plik configWorkers.json jest tablicą. W związku z tym, aby poprawnie skonfigurować więcej niż jeden e-Sklep z działającą usługą e-Sklep Sync, należy dodać do pliku configWorkes.json kolejny element tablicy, który będzie kolejnym sklepem dla usługi Comarch e-Sklep Sync. Warunkiem koniecznym do prawidłowego działania w przypadku takiej konfiguracji, jest dostateczna ilość licencji na kluczu/kluczach – każda instancja wymaga osobnej licencji.

Instrukcja aktualizacji dla systemu ERP w wersji stacjonarnej

 1. Pobierz plik z tej sekcji
 2. Pobrany plik ZIP należy w pierwszej kolejności odblokować oraz zdjąć atrybut „Tylko do odczytu” (Prawy klawisz myszy/Właściwości pliku). Czynność tą należy przeprowadzić jako administrator. Efektem końcowym powinno być odblokowanie oraz wyjęcie z trybu „Tylko do odczytu” wszystkich plików znajdujących się w pobranym folderze.
  Odblokowanie pliku Sync
 3. Rozpakuj plik na dysku.
 4. Zmodyfikuj plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat)
  • uzupełnij nazwę swojego serwera
  • uzupełnij nazwę bazy danych, z której jest zasilany e-Sklep
Uwaga
W przykładach korzystamy z użytkownika SQL o nazwie: erpDataUser oraz loginu:
erpDataLogin. Zmiany można dokonać w pliku SQL o nazwie SQLCommon.sql

4. Zmodyfikuj plik configWorkers.json

 • uzupełnij id – dowolny identyfikator
 • uzupełnij url – podaj adres swojego sklepu z /sync na końcu np. https://sklep.com/sync
 • uzupełnij appid i appkey – podaj ciąg znaków, który jest w Panelu Administracyjnym w Ustawienia/Ustawienia Sklepu/Ogólne w sekcji Comarch e-Sklep Sync
 • uzupełnij sekcję license – wskaż serwer na którym działa Menadżer Licencji i numer klucza wirtualnego z licencją dla Comarch e-Sklep Sync
 • uzupełnij sekcje CS (connectionstring) we wszystkich workerach – przykładowy ciąg:
  „Data Source=TUTAJ_WPISZ_NAZWA_SERWERA;
  Initial Catalog=TUTAJ_WPISZ_NAZWA_BAZY;
  user id=erpDataLogin; password=TUTAJ_WPISZ_HASLO_DLA_LOGINU;
  Asynchronous Processing=true; Application Name=Comarch_eSklep_Sync”
Uwaga
Powyższy skrypt najlepiej przepisać, gdyż podczas kopiowania mogą zostać skopiowane dodatkowe odstępy
Wskazówka
Password dla powyższego skryptu to dowolne hasło, które należy nadać dla tworzonego loginu (user id).

5. W przypadku aktualizacji, przed wykonaniem pkt. 6, należy zatrzymać działającą usługę w Menedżerze zadań/Usługi.

6. Nadaj prawa zapisu na katalog instalacyjny dla użytkownika USŁUGA SIECIOWA (NETWORK SERVICE). Ten użytkownik jest domyślnym użytkownikiem, na którego usługa się instaluje.

7. Uruchom z uprawnieniami administratora wiersz poleceń, w którym przejdź do folderu z pobranymi wcześniej plikami aplikacji e-Sklep Sync i uruchom plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat)

Uwaga
Pamiętaj, żeby w pliku json, w przypadku, gdy używasz w nazwie serwera (zarówno tego, gdzie jest klucz licencyjny jak i baza danych) ukośnika, wpisać go podwójnie, np. zamiast SERWER\OPTIMA należy podać SERWER\\OPTIMA
Wskazówka
Więcej informacji o komunikatach występujących przy aktualizacji Comarch e-Sklep Sync znajduje się w tym artykule.

Instrukcja instalacji dla Comarch ERP Optima w modelu usługowym

W przypadku programu Comarch ERP Optima w modelu usługowym, usługa Comarch e-Sklep Sync jest już zainstalowana. Należy ją tylko odpowiednio skonfigurować.

Aby uruchomić usługę Comarch e-Sklep Sync w Comarch ERP Optima online należy:

 1. Zalogować się do panelu Comarch ERP Opima poprzez stronę: www.online.comarch.pl
 2. Następnie na zakładce Bazy danych należy wybrać opcję Zarządzaj:
 3. W dolnej części okna Zarządzanie znajduje się sekcja Comarch e-Sklep Sync, gdzie należy kliknąć w przycisk Skonfiguruj Comarch e-Sklep Sync:

4. Na oknie konfiguracji Comarch e-Sklep Sync należy uzupełnić dane:

ID sklepu – zostanie uzupełnione automatycznie, jeżeli w Comarch ERP Optima jest uzupełniona konfiguracja Comarch e-Sklep

Domena – domena sklepu, dla którego ma być uruchomiona usługa Comarch e-Sklep Sync (podpowiada się automatycznie, zawsze z dopiskiem „sync”)

AppId – jeden z dwóch kodów niezbędny do uruchomienia usługi Comarch e-Sklep Sync. Kod dostępny w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync. Po wejściu w szczegóły należy skopiować kod z pola AppId i wpisać w tak samo oznaczone pole w panelu Comarch ERP Optima online.

AppKey – klucz niezbędny do uruchomienia usługi Comarch e-Sklep Sync. Klucz dostępny w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync. Po wejściu w szczegóły należy skopiować kod z pola AppKey i wpisać w tak samo oznaczone pole w panelu Comarch ERP Optima online.

Baza danych – w przypadku więcej niż jednej bazy systemu ERP, należy wskazać tą, na której ma zostać uruchomiona usługa Comarch e-Sklep Sync.

Po uzupełnieniu danych, należy je zapisać przyciskiem Dodaj lub Aktualizuj (w przypadku edycji danych).

Uwaga
Aby usługa Comarch e-Sklep Sync działała, należy w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync po wejściu w szczegóły usługę aktywować, czyli ustawić przełącznik w pozycji Wł.

Więcej informacji

Czy ten artykuł był pomocny?