Comarch e-Sklep Sync

Czym jest Comarch e-Sklep Sync

Comarch e-Sklep Sync to narzędzie umożliwiające pobieranie danych na żądanie z baz systemów Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum. Aplikacja działa w postaci usługi, która potrafi komunikować się z Comarch e-Sklep w wersji B2B.

Obecnie usługa umożliwia pobranie danych na temat: faktur, wydań zewnętrznych, zamówień wraz z dokumentami powiązanymi oraz płatności (limit kredytu oraz limit przeterminowanych płatności) z systemów Comarch ERP. Usługa posiada otwarty interfejs umożliwiający pobieranie dowolnych danych z użyciem procedur SQL a także rozszerzeń aplikacji (pliki dll).

Wskazówka
Narzędzie przeznaczone jest dla użytkowników zaawansowanych, przy jego konfiguracji niezbędna może okazać się wiedza programistyczna.

Wymagania

 • Komputer z systemem Windows
  • Zalecany Windows Serwer 2012 lub wyższy
  • Możliwe uruchomienie na Windows 7 i Windows 10
  • Wymagany .NET Framework 4.0
 • Dostęp do internetu
  • Nieograniczony i stabilny dostęp do / z internetu po portach 443 oraz 80
  • Wymagane jest zabezpieczenie komunikacji przez instalację certyfikatu SSL na sklepie internetowym.
 • Comarch e-Sklep w wersji B2B
 • Aktualny system klasy ERP firmy Comarch:
  • Comarch ERP Optima 2018.x
  • Comarch ERP XL 2018.x
  • Comarch ERP Altum 2018.1
 • Klucz wirtualny
  • Comarch e-Sklep Sync wymaga licencji w kluczu wirtualnym.
Uwaga
Licencję można uzyskać w dziale logistyki Comarch ERP pisząc na adres logistyka.erp@comarch.pl lub u swojego Partnera Biznesowego

Pobierz

Narzędzie do pobrania pod adresem Comarch e-Sklep Sync

Instrukcja instalacji dla systemu ERP w wersji stacjonarnej

 1. Pobierz plik z linku powyżej
 2. Rozpakuj plik na dysku
 3. Zmodyfikuj plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat)
  • uzupełnij nazwę swojego serwera
  • uzupełnij nazwę bazy danych, z której jest zasilany e-Sklep
 4. Zmodyfikuj plik configWorkers.json
 • uzupełnij id – dowolny identyfikator
 • uzupełnij url – podaj adres swojego sklepu z /sync na końcu np. https://sklep.com/sync
 • uzupełnij appid i appkey – podaj ciąg znaków, który jest w Panelu Administracyjnym w Ustawienia/Ustawienia Sklepu/Ogólne w sekcji Comarch e-Sklep Sync
 • uzupełnij sekcję license – wskaż serwer na którym działa Menadżer Licencji i numer klucza wirtualnego z licencją dla Comarch e-Sklep Sync
 • uzupełnij sekcje CS (connectionstring) we wszystkich workerach – przykładowy ciąg:
  „Data Source=TUTAJ_WPISZ_NAZWA_SERWERA;
  Initial Catalog=TUTAJ_WPISZ_NAZWA_BAZY;
  user id=erpDataLogin; password=TUTAJ_WPISZ_HASLO_DLA_LOGINU;
  Asynchronous Processing=true; Application Name=Comarch_eSklep_Sync”
Uwaga
Powyższy skrypt najlepiej przepisać, gdyż podczas kopiowania mogą zostać skopiowane dodatkowe odstępy
Wskazówka
W przypadku aktualizacji / reinstalacji, przed wykonaniem kolejnego punktu należy zatrzymać działającą usługę.

5. Uruchom z uprawnieniami administratora wiersz poleceń, w którym przejdź do folderu z pobranymi wcześniej plikami aplikacji e-Sklep Sync i uruchom plik installXXX.bat (gdzie XXX to nazwa Twojego systemu ERP, np. installOptima.bat)

Uwaga
Pamiętaj, żeby w pliku json, w przypadku, gdy używasz w nazwie serwera (zarówno tego, gdzie jest klucz licencyjny jak i baza danych) ukośnika, wpisać go podwójnie, np. zamiast SERWER\OPTIMA należy podać SERWER\\OPTIMA
Uwaga
Ważne również, aby instalować Comarch e-Sklep Sync adekwatny do wersji sklepu
Wskazówka
Więcej informacji o komunikatach występujących przy uruchomieniu Comarch e-Sklep znajduje się w tym artykule.

Instrukcja instalacji dla Comarch ERP Optima w modelu usługowym

W przypadku programu Comarch ERP Optima w modelu usługowym, usługa Comarch e-Sklep Sync jest już zainstalowana. Należy ją tylko odpowiednio skonfigurować.

Aby uruchomić usługę Comarch e-Sklep Sync w Comarch ERP Optima online należy:

 1. Zalogować się do panelu Comarch ERP Opima poprzez stronę: www.online.comarch.pl
 2. Następnie na zakładce Bazy danych należy wybrać opcję Zarządzaj:
 3. W dolnej części okna Zarządzanie znajduje się sekcja Comarch e-Sklep Sync, gdzie należy kliknąć w przycisk Skonfiguruj Comarch e-Sklep Sync:

4. Na oknie konfiguracji Comarch e-Sklep Sync należy uzupełnić dane:

ID sklepu – zostanie uzupełnione automatycznie, jeżeli w Comarch ERP Optima jest uzupełniona konfiguracja Comarch e-Sklep

Domena – domena sklepu, dla którego ma być uruchomiona usługa Comarch e-Sklep Sync (podpowiada się automatycznie, zawsze z dopiskiem „sync”)

AppId – jeden z dwóch kodów niezbędny do uruchomienia usługi Comarch e-Sklep Sync. Kod dostępny w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync. Po wejściu w szczegóły należy skopiować kod z pola AppId i wpisać w tak samo oznaczone pole w panelu Comarch ERP Optima online.

AppKey – klucz niezbędny do uruchomienia usługi Comarch e-Sklep Sync. Klucz dostępny w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync. Po wejściu w szczegóły należy skopiować kod z pola AppKey i wpisać w tak samo oznaczone pole w panelu Comarch ERP Optima online.

Baza danych – w przypadku więcej niż jednej bazy systemu ERP, należy wskazać tą, na której ma zostać uruchomiona usługa Comarch e-Sklep Sync.

Po uzupełnieniu danych, należy je zapisać przyciskiem Dodaj lub Aktualizuj (w przypadku edycji danych).

Uwaga
Aby usługa Comarch e-Sklep Sync działała, należy w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync po wejściu w szczegóły usługę aktywować, czyli ustawić przełącznik w pozycji Wł.

Więcej informacji

Więcej informacji oraz instrukcję instalacji wraz z najbardziej popularnymi komunikatami błedów znajdziesz pod adresem Ulotka do Comarch e-Sklep Sync

Czy ten artykuł był pomocny?