Wielu pracowników kontrahenta

Wielu pracowników

Prowadząc sklep internetowy właściciel sklepu może obsługiwać różnego rodzaju kontrahentów. W modelu sprzedaży hurtowej często spotykanym typem kontrahentów są podmioty gospodarcze. W handlu B2B (business to business) to właśnie pracownicy firmy zazwyczaj dokonują zakupów firmowych w innych sklepach. W związku z powyższym w Comarch e-Sklep istnieje możliwość dodawania wielu loginów (pracowników) w ramach jednego kontrahenta.

Każdy pracownik posiada swój własny login (adres e-mail) i dzięki temu może dokonywać zakupów na konto głównego kontrahenta (firmy).

Dodawanie pracowników

Dodawanie nowych pracowników dostępne jest z poziomu Panelu administracyjnego sklepu.

Otwórz listę kontrahentów i wejdź do edycji kontrahenta, dla którego chcesz dodać jego pracowników.

Na zakładce Pracownicy możesz dodać dodatkowe loginy dla wybranego kontrahenta.

Wielu pracowników kontrahenta: 1 - kontrahent

Przydzielając nowy login należy zdefiniować adres e-mail, który posłuży do logowania pracownika w sklepie, a także imię oraz nazwisko pracownika. Pola są obowiązkowe.

Po utworzeniu nowego loginu należy wejść w nowy kafelek, podać imię i nazwisko, telefon oraz wygenerować hasło dla pracownika.

 

 

Wielu pracowników kontrahenta: 2 - edycja kontrahenta

Po wygenerowaniu hasła na podany adres mailowy pracownika przyjdzie powiadomienie mailowe z linkiem do zmiany hasła w sklepie.

Dodatkowo na liście pracowników najeżdżając na kafelek z pracownikiem pojawią się przyciski szybkich akcji służące do edycji, dodawania do newslettera lub usuwania pracownika.

Uwaga
UWAGA: Pracownika możesz usunąć tylko i wyłącznie jeśli nie jest powiązany z żadnym zamówieniem lub transakcją.
Wskazówka
W przypadku, gdy dane pracownika nie zostaną wypełnione, to podczas synchronizacji zostaną one podstawione danymi z kontrahenta.
Uwaga
UWAGA: Od wersji 2021.1 jeśli z systemu ERP zostaną wysłane do e-Sklepu dwa loginy Kontrahenta z tym samym adresem e-mail, wówczas w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się komunikat o zduplikowanych loginach kontrahenta oraz dla takiego kontrahenta nie zostanie utworzone konto w e-Sklepie.

Więcej o komunikatach, które mogą wystąpić  w trakcie synchronizacji przeczytasz w artykule: Synchronizacja Comarch e-Sklep z systemami Comarch ERP – komunikaty.

 

Profil klienta pracownika

Po zalogowaniu do profilu klienta pracownik widzi tylko swoje zamówienia oraz dane kontrahenta swojej firmy, które może edytować tylko właściciel firmy.

Jako pracownik może dodać nowe adresy dostawy, które w ramach zamówienia mogą być wykorzystane również przez wszystkich pozostałych pracowników w obrębie jednego kontrahenta. Dodatkowo może wybrać dla siebie domyślny adres dostawy, który będzie podpowiadany na zamówieniu.

 

Składanie zamówień przez pracownika

Podczas składania zamówienia w adresie dostawy wyświetlany jest mail pracownika składającego zamówienie, natomiast w danych odbiorcy widnieją dane kontrahenta głównego.

W panelu administracyjnym e-Sklepu, po złożeniu zamówienia na liście zamówień widoczne są adresy mailowe pracowników składających zamówienie, natomiast w danych odbiorcy/kontrahenta wyświetlane są zawsze dane firmy (kontrahenta głównego), dla której pracownik pracuje.

Wskazówka
NIP/PESEL jest sprawdzany dla kontrahentów. Użycie tego samego NIP przez pracownika w obrębie jednej firmy nie jest blokowane.

Blokowanie pracowników w panelu administracyjnym

Od wersji 2020.2 Comarch e-Sklep dodano możliwość zablokowania pracownika w panelu administracyjnym.

Na szczegółach danego pracownika – w panelu administracyjnym Kontrahenci/Kontrahenci następnie należy wybrać kontrahenta do którego są przypisani pracownicy a następnie zakładka Pracownicy oraz wybrać pracownika dodano opcję Aktywny ( z możliwością zaznaczenia Tak/ Nie). Domyślnie nowy pracownik zawsze jest aktywny.

Po wybraniu opcji Nie login kontrahenta zostaje zablokowany i nie ma możliwości zalogowania do swojego profilu w e-Sklepie.

 

Nieaktywny pracownik jest oznaczony na liście pracowników na czerwono.

Na liście pracowników istnieje możliwość zmienienia pracownika domyślnego (głównego) dla danego kontrahenta. Nieaktywny pracownik nie może zostać wskazany jako domyślny pracownik dla tego kontrahenta.

Domyślny pracownik natomiast nie może zostać zablokowany dopóki nie zostanie wybrany inny pracownik jako domyślny.

Dodatkowo informacja o zablokowaniu i odblokowaniu pracownika zapisywana jest w historii kontrahenta dostępnej po zalogowaniu w sklepie w profilu klienta.

 

Czy ten artykuł był pomocny?