Wielu pracowników kontrahenta

Wielu pracowników

Prowadząc sklep internetowy właściciel sklepu może obsługiwać różnego rodzaju kontrahentów. W modelu sprzedaży hurtowej często spotykanym typem kontrahentów są podmioty gospodarcze. W handlu B2B (business to business) to właśnie pracownicy firmy zazwyczaj dokonują zakupów firmowych w innych sklepach. W związku z powyższym w Comarch e-Sklep w szablonie Szafir (w wersji sklepu Enterprise lub B2B) istnieje możliwość dodawania wielu loginów (pracowników) w ramach jednego kontrahenta.
Każdy pracownik posiada swój własny login (adres e-mail) i dzięki temu może dokonywać zakupów na konto głównego kontrahenta (firmy).

Dodawanie pracowników

Możemy wyróżnić 3 sposoby dodawania pracowników do kontrahenta.
Opcja dostępna jest:

  • Z poziomu panelu administracyjnego u właściciela e-sklepu
  • Z poziomu strefy klienta, na profilu kontrahenta (login główny) w szablonie Szafir
  • Z poziomu programu ERP


Dodawanie pracowników w Panelu Administracyjnym

W panelu administracyjnym Comarch E-sklep przejdź do zakładki Klienci/ Twoi klienci. Na liście kontrahentów kliknij w wybranego kontrahenta, dla którego chcesz dodać pracowników.

Na zakładce Konta pracowników możesz dodać nowy login pracownika, klikając w Dodaj.

Przydzielając nowy login należy zdefiniować adres e-mail, który posłuży do logowania pracownika w sklepie, a także imię oraz nazwisko pracownika. Pola są obowiązkowe.

Na liście pracowników pojawi się nowy pracownik. Przechodząc do szczegółów pracownika możesz aktywować lub dezaktywować konto, zmienić dane, wygenerować hasło oraz zapisać lub wypisać z newslettera.

Po utworzeniu nowego loginu mail z prośbą o ustawienie hasła do swojego konta zostanie wysłany automatycznie po zaimportowaniu pracownika do systemu Comarch ERP. Dodatkowo te maile nie są wysyłane już do kontrahenta głównego. Maile wysyłane przy zakładaniu kontrahenta i nowych pracowników wysyłają się w takich samym języku w jakim jest obecnie otwarty panel administracyjny. W zakładce Klienci/ Twoi klienci wybieramy konkretnego Klienta a następnie klikamy w zakładkę Pracownicy to widzimy w jakim języku mail został wysłany.

Po wygenerowaniu hasła na podany adres mailowy pracownika przyjdzie powiadomienie mailowe z linkiem do zmiany hasła w sklepie. Pracownik powinien kliknąć w link i zarejestrować się do e-sklepu.

Uwaga
Pracownika możesz usunąć tylko i wyłącznie jeśli nie jest powiązany z żadnym zamówieniem lub transakcją.
Wskazówka
W przypadku, gdy dane pracownika nie zostaną wypełnione, to podczas synchronizacji zostaną one podstawione danymi z kontrahenta.

W Comarch e-Sklep istnieje możliwość zablokowania pracownika w panelu administracyjnym.

Na szczegółach danego pracownika widzimy opcję Konto aktywne (z możliwością zaznaczenia Tak/ Nie). Domyślnie nowy pracownik zawsze jest aktywny.

Po wybraniu opcji Nie w parametrze Konto aktywne login kontrahenta zostaje zablokowany i nie ma on możliwości zalogowania do swojego profilu w e-Sklepie.

Nieaktywny pracownik jest oznaczony na liście pracowników na czerwono.

Dodatkowo na liście pracowników istnieje możliwość zmienienia loginu głównego (domyślnego) dla danego kontrahenta.
Pamiętaj, że login nieaktywnego pracownika nie może zostać wskazany jako domyślny dla  kontrahenta.
Natomiast pracownik, który posiada login domyślny nie może zostać zablokowany, dopóki inny pracownik nie zostanie wybrany jako domyślny.

Wskazówka
NIP/PESEL jest sprawdzany dla kontrahentów. Użycie tego samego NIP przez pracownika w obrębie jednej firmy nie jest blokowane.

 

Dodawanie pracowników w Strefie Klienta

Logujemy się z poziomu konta kontrahenta (login główny) w Comarch E-sklep w szablonie Szafir. Po zalogowaniu do Strefy Klienta wybieramy zakładkę Pracownicy.

Następnie po kliknięciu dodaj pracownika pojawi nam się okno, w którym należy uzupełnić adres e-mail nowego pracownika.

Na liście pracowników dodany zostanie kafelek z informacjami o nowym pracowniku.

W zakładce Konta pracowników na koncie kontrahenta (login główny) dodano również możliwość blokowania pracowników. Domyślnie każdy nowo dodany pracownik jest oznaczany jako aktywny (odblokowany). Kontrahent (login główny) ma możliwość blokowania pracowników, po kliknięciu w opcję Zablokuj. Wówczas taki pracownik nie może się zalogować do e-Sklepu. Po zablokowaniu istnieje możliwość odblokowana pracownika w efekcie czego zalogowanie jest możliwe ponownie.

Pracownik, którego dodał kontrahent może się zalogować na konto pracownika przy użyciu funkcji przypomnienia hasła.
Pracownik podczas pierwszego logowania w e-sklepie w szablonie Szafir przechodzi do panelu logowania, wpisuje swój adres email i klika w parametr  Nie pamiętasz hasła ?. Wysłany wtedy zostaje mail z linkiem, którego użycie pozwala mu utworzyć nowe hasło i zalogować się do e-sklepu.

Co więcej możliwe jest posiadanie kilku kont kontrahentów/firm przypisanych do jednego adresu e-mail.

W standardowym widoku kontrahenta (lub jego pracownika) w szablonie Szafir na pasku menu górnego widnieje następująca ikonka:

Natomiast  w przypadku posiadania kilku kont kontrahentów, klient może zauważyć ikonkę przełączenia. Umożliwia ona przechodzenie pomiędzy firmami. Dodatkowo ma możliwość wpisania nazwy firmy do której konta chce się zalogować.

 

 

Dodawanie pracowników w systemie ERP na przykładzie Comarch ERP Optima

Pracownika można przypisać do kontrahenta również w systemie ERP. W systemie ERP Optima przechodzimy do zakładki Ogólne/Kontrahenci.

Na liście kontrahentów wybieramy kontrahenta i klikamy dwukrotnie, żeby wejść w szczegóły formularza kontrahenta i na zakładkę dodatkowe.

W sekcji Przedstawiciele klikamy na zielony przycisk dodaj i otwiera nam się formularz dodania nowego pracownika/przedstawiciela. Uzupełniamy dane pracownika, w tym koniecznie jego adres e-mail.

Następnie przechodzimy do zakładki E-sklep do sekcji Loginy kontrahenta w Comarch E-sklep i klikamy Dodaj. Jeśli na zakładce Dodatkowe kontrahent ma zdefiniowanych przedstawicieli, na oknie dodawania loginów do e-Sklep można wskazać spośród nich osoby uprawnione do logowania w sklepie. Zatem dodajemy login nowego przedstawiciela z widocznej listy.

Można wskazać spośród nich osoby uprawnione do logowania w sklepie, a także określić, który z loginów będzie głównym.

Ostatnim krokiem jest wykonanie synchronizacji do e-sklepu z zaznaczonym parametrem wyślij kontrahentów do e-sklepu.

Po wysłaniu kontrahentów do e-Sklep, w ERP Optima nie ma już możliwości edytowania adresu e-mail do logowania ani usunięcia zsynchronizowanych loginów z zakładki E-Sklep. Jeśli chcemy zablokować przedstawicielowi możliwość logowania do sklepu, jego login należy oznaczyć na zakładce E-Sklep jako nieaktywny.

Po synchronizacji z e-sklepem, nie ma też możliwości usunięcia nowych pracowników z poziomu panelu administracyjnego (można jedynie oznaczyć pracownika jako nieaktywnego).

Wskazówka
Więcej informacji o wysyłaniu kontrahentów z systemu ERP do e-Sklepu znajdziesz też w artykule współpraca z Comarch ERP Optima oraz w artykule Kontrahenci
Uwaga
Jeżeli z systemu ERP zostaną wysłane do e-Sklepu dwa loginy Kontrahenta z tym samym adresem e-mail, wówczas w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się komunikat o zduplikowanych loginach kontrahenta oraz dla takiego kontrahenta nie zostanie utworzone konto w e-Sklepie.
Loginy przedstawicieli udostępniane w ramach jednego sklepu muszą być unikalne.
Więcej o komunikatach, które mogą wystąpić w trakcie synchronizacji przeczytasz w artykule: Synchronizacja Comarch e-Sklep z systemami Comarch ERP – komunikaty.

Konto pracownika

Po zalogowaniu do Strefy Klienta w Comarch E-sklep, pracownik widzi tylko swoje zamówienia oraz dane kontrahenta swojej firmy, które może edytować tylko właściciel firmy.

Jako pracownik może dodawać nowe adresy dostawy, które w ramach zamówienia mogą być wykorzystane również przez wszystkich pozostałych pracowników w obrębie jednego kontrahenta. Dodatkowo może wybrać dla siebie domyślny adres dostawy, który będzie podpowiadany na zamówieniu.
Podczas składania zamówienia w adresie dostawy wyświetlany jest mail pracownika składającego zamówienie, natomiast w danych odbiorcy widnieją dane kontrahenta głównego.

Wskazówka
W panelu administracyjnym e-Sklepu, po złożeniu zamówienia na liście zamówień widoczne są adresy mailowe pracowników składających zamówienie, natomiast w danych odbiorcy/kontrahenta wyświetlane są zawsze dane firmy/kontrahenta, dla której pracownik pracuje

Czy ten artykuł był pomocny?