Stany magazynowe

Dzięki aktywacji zakładki stany magazynowe, po wyczerpaniu zapasów produkty przestają być widoczne w sklepie.

Ustawienia stanów magazynowych można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary.

Lista towarów zawiera informacje o pięciu głównych kategoriach, takich jak:

  • Towary,
  • Stany magazynowe,
  • Wyszukiwanie,
  • Ocenianie towarów,
  • Zdjęcia.
Aby zmieniać ustawienia w zakładce Stany magazynowe, należy przy przycisku Obsługa stanów magazynowych w sklepie, ustawić suwak w pozycji Wł., wtedy pojawią się opcje, które można edytować.

v

W tej zakładce możliwa jest kontrola stanów magazynowych oraz ukrywanie towaru, gdy jego stan wynosi 0 – suwak musi być ustawiony w pozycji Wł.

Wskazówka
Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0

Opcja dotyczy tylko towarów o statusie Dostępny. Towary ukrywane są po wykonaniu synchronizacji.

Uwaga
W przypadku następującej konfiguracji parametrów: włączona kontrola stanów magazynowych, a jednocześnie wyłączono ukrywanie towaru, to dla:

  • zwykłego towaru, którego nie ma na stanie – będzie on widoczny w e-Sklepie z ilością 0,
  • towarów połączonych atrybutem grupującym (tzw. dzieci w fantomach), jeżeli ich nie ma na stanie, to nie będą one widoczne w e-Sklepie.

Możliwe jest także ustalenie przedziałów dla stanów magazynowych, poprzez kliknięcie w przycisk Przedziały dla stanów magazynowych, pojawi się wtedy okno, w którym pokazane są ustalone wcześniej przedziały.

k

Aby dodać nowy przedział, należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie uzupełnić liczbowy przedział, grafikę prezentującą ten przedział, oraz jego nazwę. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie sposobu prezentacji, czyli czy ma być widoczna: nazwa z grafiką, sama grafika, sama nazwa lub liczba. Gotowy przedział należy zapisać przyciskiem DODAJ.

Uwaga
Parametr Liczba aktualnie jest obsługiwany tylko w szablonie Szafir.

Aby edytować istniejący już przedział, należy wybrać wybrany wiersz, następnie wprowadzić potrzebne zmiany i zapisać przyciskiem ZAPISZ.

Zaznaczając kilka przedziałów przyciskiem yyr można je zbiorczo usunąć, za pomocą przycisku Usuń.

Czy ten artykuł był pomocny?