Stany magazynowe

Aby nie dopuścić do sytuacji, w której klient składa zamówienie na towar wyprzedany, wprowadziliśmy opcję Obsługi stanów magazynowych w sklepie. Dzięki aktywacji zakładki stany magazynowe, na szczegółach towaru wyświetlane będą przedziały stanów magazynowych. Możesz je prezentować nazwą, grafiką, nazwą i grafiką lub liczbą, a po wyczerpaniu zapasów produkty przestaną być widoczne w sklepie.
Ustawienia stanów magazynowych można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary.

Lista towarów zawiera informacje o pięciu głównych kategoriach, takich jak:

 • Towary,
 • Stany magazynowe,
 • Wyszukiwanie,
 • Ocenianie towarów,
 • Zdjęcia.

Aby zmieniać ustawienia w zakładce Stany magazynowe, należy przy przycisku Obsługuj stany magazynowe, ustawić suwak w pozycji Tak, wtedy pojawią się opcje, które można edytować.

Mechanizm rezerwacji obejmuje zamówienia o statusach:

 • potwierdzenie linkiem,
 • oczekuje na potwierdzenie sklepu,
 • oczekuje na potwierdzenie płatności online,
 • oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego,
 • oczekuje na ustalenie kosztów dostawy,
 • oczekuje na akceptację kosztów dostawy,
 • w trakcie edycji,

Rezerwacja zostaje zwolniona po anulowaniu zamówienia i przeprowadzeniu synchronizacji z systemem ERP. Anulowanie zamówienia bez przeprowadzonej synchronizacji nie przywróci towaru do sprzedaży.
Zamówienia niezrealizowane, starsze niż 90 dni zostaną automatycznie anulowane

W tej zakładce możliwa jest kontrola stanów magazynowych oraz ukrywanie towaru, gdy jego stan wynosi 0 – suwak musi być ustawiony w pozycji Tak.

Wskazówka
Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0, dotyczy tylko towarów o statusie Dostępny. Po wykonaniu synchronizacji towary z zerowym stanem magazynowym będą niewidoczne na stronie sklepu.

Przyklad
W przypadku następującej konfiguracji parametrów:


 • Towary, których nie ma na stanie (ich stan magazynowy jest równy 0, cały zasób ma status „rezerwacja”): będą widoczne w e-Sklepie z ilością 0,
 • Towarów połączonych atrybutem grupującym (tzw. dzieci w fantomach), jeżeli ich nie ma na stanie: nie będą one widoczne w e-Sklepie.

Możliwe jest także ustalenie przedziałów dla stanów magazynowych, poprzez kliknięcie w Przedziały dla stanów magazynowych. Klikając w wybrany przedział, przejdziesz do edycji jego szczegółów.

Aby dodać nowy przedział, należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie uzupełnić liczbowy przedział, grafikę prezentującą ten przedział, oraz jego nazwę. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie sposobu prezentacji, czyli czy ma być widoczna: nazwa z grafiką, sama grafika, sama nazwa lub liczba. Gotowy przedział należy zapisać przyciskiem Dodaj.

Aby edytować istniejący już przedział, należy wybrać wybrany wiersz, następnie wprowadzić potrzebne zmiany i zapisać przyciskiem Zapisz.

Zaznaczając kilka przedziałów można je zbiorczo usunąć, za pomocą przycisku Usuń.

Uwaga
Brak przedziałów i zdefiniowanej formy prezentacji stanów sprawi, iż dane w szablonie mogą nie być widoczne.

Czy ten artykuł był pomocny?