Nowości i zmiany w wersji 2021.1

1 Nowości

1.1 Nowy format linków (bez przecinków)

W wersji 2021.1 został dodany nowy format wyświetlania linków w e-Sklepie. Aktualnie frazy w adresie URL rozdzielone są ukośnikami, natomiast nazwy poszczególnych grup lub towarów złożone z kilku członów podzielone są w linku myślnikami. Nowy format linków dla sklepów konwertowanych (czyli założonych w wersji 2021 lub wcześniej) można włączyć w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Pozycjonowanie/ Linki w sklepie. Wówczas będzie on używany dla adresów URL wszystkich stron, a dotychczasowe linki będą automatycznie kierować do nowych linków (przekierowanie 301).

Uwaga! Zmiana formatu linków jest operacją nieodwracalną i spowoduje zastąpienie dotychczasowego formatu linków. Po jej wykonaniu nie ma możliwości powrotu do poprzedniego formatu (czyli segmentów oddzielonych przecinkami).

Nowe sklepy, założone w wersji 2021.1, mają od razu wdrożony nowy format linków z segmentami oddzielonymi znakiem ukośnika.

W związku z nowym formatem linków w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Optymalizacje dodano nową zakładkę Linki. Prezentuje ona listę błędnych linków, które wymagają poprawy. Dodatkowo nad listą prezentowane są wymagania dotyczące elementów, z których może być zbudowany link w nowym formacie:

 • Link może zawierać:
  • małe litery do a do z (bez znaków diakrytycznych)
  • cyfry 0-9
  • myślnik –
  • znak podkreślenia _
  • powinien zawierać przynajmniej 4 znaki
 • Link do strony z kategorią może dodatkowo zawierać:
  • znak ukośnika /
 • Link do załącznika towaru może dodatkowo zawierać
  • kropkę . (tak, by link zawierał rozszerzenie pliku)

1.2 Nowy sposób budowania linków dla produktów powiązanych

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep wprowadzono nowy sposób budowania linków URL dla towarów powiązanych (rekomendowanych). Od teraz w linku kanonicznym towary powiązane mają widoczny identyfikator swojej kategorii domyślnej (wcześniej w adresie URL było widoczne ID grupy produktowej towaru powiązanego). Dzięki temu polepszy się pozycjonowanie towarów, gdyż zawsze kieruje do nich ten sam adres URL.

1.3 Aktualizacja linków na podstawie aktualnych nazw towarów i kategorii

W najnowszej wersji programu dodano możliwość aktualizacji linków w Comarch e-Sklepie. W panelu administracyjnym na zakładce Pozycjonowanie/Linki w sklepie znajduje się nowa sekcja, w której można zaktualizować linki do stron kategorii oraz do stron z towarami w e-Sklepie. Zmiana linków spowoduje zbudowanie ich od nowa na podstawie aktualnej nazwy kategorii lub/i towaru w sklepie. Aktualizacja linków jest operacją nieodwracalną i spowoduje automatyczne zastąpienie dotychczasowych linków. Operacja może wpłynąć na pozycjonowanie danej strony lub całego e-Sklepu w przeglądarkach internetowych.

1.4 Płatności online- integracja z mBank Paynow

W wersji 2021.1 została wprowadzona integracja z nowym sposobem płatności – Paynow.

W celu skorzystania z płatności online obsługiwanych przez Paynow, należy podpisać umowę z usługodawcą i w panelu e-sklepu wprowadzić niezbędne dane konfiguracyjne. Po konfiguracji i aktywacji, płatność należy przypisać w sekcji z kosztami dostaw i płatności.

Po poprawnej konfiguracji, Klienci będą mogli podczas składania zamówienia wybrać nowy sposób płatności Paynow.

Więcej informacji na temat na temat integracji płatności Paynow można znaleźć w artykule.

1.5 Nowości w integracji z hurtowniami

1.5.1 Adres do pliku produktowego – tylko w protokole https

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep podczas dodawania własnej hurtowni można korzystać wyłącznie z plików produktowych udostępnionych za pomocą adresu URL zabezpieczonego certyfikatem SSL (czyli adres pliku musi rozpoczynać się od https). Nie jest możliwe konfigurowanie hurtowni w oparciu o pliki udostępniane w niezabezpieczonym protokole (http).

1.5.2 Edycja nazwy hurtowni

Na szczegółach konfiguracji hurtowni w menu Hurtownie/ Lista hurtowni umożliwiliśmy edycję jej nazwy. W nowym polu można zmienić nazwę wprowadzoną podczas dodawania hurtowni do e-Sklepu.

1.5.3 Separatory pliku CSV 

Podczas dodawania nowej hurtowni w panelu administracyjnym e-Sklepu i wybraniu typu pliku CSV, wprowadziliśmy nowy sposób opisu separatora pól. W nowej wersji możliwe do użycia separatory pól zostały przedstawione słownie. Dzięki temu wyeliminowano trudności z rozpoznaniem dopuszczalnych typów separatorów dla pliku CSV. Ponadto został dodany dodatkowy separator „|”, którego można użyć przy konfiguracji hurtowni za pomocą pliku CSV.

1.5.4 Brak wsparcia dla pliku produktowego udostępnionego na FTP

Od najnowszej wersji 2021.1 nie jest wspierana integracja z hurtowniami skonfigurowanymi do pliku produktowego udostępnionego na FTP. W związku z tym, na formularzu konfiguracji nowej hurtowni w sekcji Ustawienia nie są już dostępne pola z loginem i hasłem (które wykorzystywano do zabezpieczenia pliku z towarami na FTP).

1.6 Zapytanie cenowe i oferta sprzedaży- nowości

1.6.1 Przesyłanie zapytań cenowych do systemu ERP

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep umożliwiono ponowną synchronizację zapytania cenowego do systemu ERP, gdzie może być realizowane do oferty sprzedaży. Komunikat o zapytaniach, które wymagają ponownego wysłania do systemu ERP wyświetla się na stronie głównej po zalogowaniu do panelu administracyjnego e-Sklepu (tzw. dashboard). Zapytanie może być synchronizowane, jeżeli nie zostało dodane na liście zapytań cenowych w systemie ERP. Po wysłaniu zapytania do systemu ERP nie jest możliwe jego przekształcenie do oferty sprzedaży na poziomie panelu administracyjnego e-Sklepu.

1.6.2 Potwierdzenia wiadomości do opiekuna Klienta

W Comarch e-Sklep w wersji B2B dodaliśmy możliwość wysłania potwierdzenia dla wiadomości: Złożenie zapytania cenowego oraz Powiadomienie o ofercie do opiekuna Klienta. Nowa opcja dostępna jest na szczegółach wyżej wymienionych e-mail (dostępnych w menu Ustawienia/ Treści/ E-mail/SMS) po kliknięciu w pole Do w sekcji Wyślij potwierdzenie na adres e-mail. Aby potwierdzenie wiadomości zostało wysłane do opiekuna, należy wcześniej przypisać go do kontrahenta w systemie ERP (oraz wykonać synchronizację do e-Sklepu).

1.6.3 Konieczność skanowania załączników dodanych do zapytania

W najnowszej wersji e-Sklepu dodaliśmy informację o konieczności przeskanowania programem antywirusowym załączników dodanych przez Klienta na zapytaniu cenowych. Ostrzeżenie widoczne jest w panelu administracyjnym na szczegółach zapytania ofertowego na zakładce Załączniki.

1.6.4 Zgody na zapytaniu cenowych w szablonie Szafir

Podczas składania zapytania cenowego w szablonie Szafir przez Klienta zalogowanego wyświetlane są wszystkie zgody obowiązkowe (które zostały oznaczone jako obowiązkowe dla zapytań w panelu administracyjnym e-Sklepu) oraz zgody nieobowiązkowe, które nie zostały zaakceptowane w profilu Klienta. Zgody nieobowiązkowe, na które wyrażono zgodę nie będą widoczne podczas składania zapytania cenowego.

1.7 Seryjna zmiana ustawienia „Zezwalaj na obracanie towaru”

W panelu administracyjnym na liście towarów dodano nową operację grupową – obracanie towaru. Umożliwia ona seryjnie ustawienie dla wielu towarów jednocześnie wybranego sposobu obracania towaru przy ustalaniu liczby paczek dla dostawy. Do wyboru są opcje: nie obracaj towaru, obrót w pionie, obrót w pionie i poziomie. Opcja dostępna jest po zaznaczeniu towarów w menu Towary/ Lista towarów i kliknięciu w nowy przycisk Operacje grupowe (nad listą).

1.8 Cena poprzednia w pliku XML dla Google Shopping

W porównywarce cen Google Shopping dodano obsługę ceny poprzedniej. Jeżeli w systemie ERP skonfigurowano przesyłanie do e-Sklepu ceny poprzedniej, a na danym towarze cena poprzednia jest wyższa niż cena domyślna, to w pliku XML generowanym dla tej porównywarki będą dostępne obie ceny (jako price i sale price) wraz z walutą.

1.9 Wiele faktur PDF do jednego zamówienia

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep umożliwiono dodawanie i wyświetlanie na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym oraz w szablonach (w profilu klienta oraz na zamówieniu z linka – dla klienta niezarejestrowanego) więcej niż jednej faktury sprzedaży w formie pliku PDF, która została wystawiona w systemie ERP do zamówienia. Do tej pory na zamówieniu w e-Sklepie mogły być dostępne maksymalnie trzy dokumenty: faktura sprzedaży, faktura pro forma oraz korekta do faktury.

Uwaga
Aktualnie funkcja nie jest obsługiwana przez żaden system ERP.

1.10 Integracja z Amazon [wersja Alfa]

Najnowsza wersja Comarch e-Sklep umożliwia integrację z Amazon (w wersji Alfa) w zakresie pobierania zamówień do e-Sklepu oraz przesyłania ich do systemu ERP w procesie synchronizacji. W celu skorzystania z integracji Amazon należy skontaktować się z asystą techniczną poprzez stronę asysta.comarch.pl.

1.11 Nowości w integracji z eBay – aukcje wielowariantowe

W serwisie eBay wprowadzono możliwość wystawiania aukcji wielowariantowych. Format ten pozwala sprzedawać w jednej ofercie „Kup Teraz (bez licytacji)” towary wielowariantowe (towary zgrupowane – fantomy), różniące się między sobą poszczególnymi atrybutami (na przykład rozmiarem, kolorem, materiałem).

Dodając nową ofertę, po wybraniu kategorii system weryfikuje, czy we wskazanej kategorii może być wystawiona aukcja wielowariantowa. Jeśli tak, wówczas pojawi się parametr – Aukcja wielowariantowa, który należy zaznaczyć, jeśli na aukcji mają być również wystawione inne warianty towaru zgrupowanego (fantomu).

Podczas uzupełniania wielowariantowej aukcji eBay, zdjęcia dodane do wartości tylko jednego atrybutu będą wyświetlone w serwisie eBay. Pozostałe zdjęcia możesz dodać w galerii nad zdjęciami dla poszczególnych atrybutów.

1.12 Zmiany wydajnościowe

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep wprowadzono zmiany wydajnościowe w zakresie bazy danych, procesów synchronizacji z systemami ERP oraz w mechanizmie liczenia rabatów przesyłanych z systemów: Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

1.13 Nowości w integracji z Allegro

1.13.1 Obsługa zamówień z odroczoną płatnością dla firm 

W wersji 2021.1 w Comarch e-Sklep została wprowadzona obsługa zamówień Allegro z odroczoną formą płatności dla firm.

Jeśli klient podczas składania zamówienia wybierze odroczoną płatność, zapłatę otrzymasz, gdy:

 • dołączysz do zamówienia prawidłową fakturę VAT w formacie PDF z numerem rachunku PragmaGO,
 • dodasz numer przesyłki do zamówienia.
Od wersji 2021.1 w  Comarch e-Sklep zamówienia z serwisu Allegro z odroczoną płatnością dla firm jako metodą płatności, są pobierane na zakładkę Do realizacji w menu Allegro/ Zamówienia ze statusem Rozpoczęta i będziesz mógł przekształcić je do zamówienia w e-Sklepie.

W systemie ERP utwórz nowy rejestr bankowy, z numerem konta dla płatności odroczonej i podaj numer rachunku PragmaGO, który otrzymasz w umowie – nie wpisuj żadnych innych numerów. W systemie ERP dodaj nową formę płatności – PragmGO i powiąż ją z rejestrem bankowym – PragmaGO.

Zamówienia z serwisu Allegro z odroczoną formą płatności są przesyłane do systemu ERP z formą płatności – przelew tradycyjny.

Jeśli do sprzedaży w Comarch e-Sklep nie korzystasz z formy płatności – przelew tradycyjny, wówczas możesz na konfiguracji oddziału e-Sklepu w systemie ERP przypisać dla formy płatności – Przelew – nową ,wcześniej utworzoną formę płatności – PragmaGO. Wówczas po synchronizacji zamówień do systemu ERP, zamówienia z serwisu Allegro z odroczoną formą płatności będą miały automatycznie wybraną formę płatności z odpowiednim rejestrem bankowym – PragmaGO.

Natomiast jeśli wykorzystujesz do sprzedaży w Comarch e-Sklep, formę płatności – przelew tradycyjny na konto, wówczas po synchronizacji zamówień do systemu ERP, na zamówieniach z odroczoną płatnością, koniecznie zmień na dokumencie zamówienia formę płatności na nowy rejestr bankowy (PragmaGO), aby serwis Allegro mógł zaakceptować fakturę do zamówienia. Następnie do zamówienia wystaw fakturę.

W kolejnym etapie realizacji zamówienia w systemie ERP dodaj kopię elektroniczną faktury w formacie PDF, która zostanie wysłana do e-Sklepu oraz do zamówienia w serwisie Allegro. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 2 MB.

Konfigurację kopii elektronicznych faktur, możesz znaleźć w osobnych artykułach dla systemów:

Pamiętaj również aby dodać do zamówienia numer przesyłki. Sposoby dodawania numerów listów przewozowych możesz znaleźć w artykule w Centrum Pomocy Comarch e-Sklep.

Na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym sklepu w menu Allegro/ Zamówienia/ Zrealizowano, w sekcji Faktura dla widoczne są statusy wysyłania faktury do serwisu Allegro, takie jak:

 • W trakcie weryfikacji – status oczekujący na weryfikację faktury przez serwis Allegro,
 • Dodano do zamówienia – status po poprawnej weryfikacji faktury przez serwis Allegro,
 • Odrzucono – status po odrzuceniu faktury przez serwis Allegro. Obok statusu Odrzucono dostępny jest odnośnik do Dziennika zdarzeń, gdzie zapisana jest informacja o przyczynie odrzucenia. Jeśli faktura zostanie odrzucona, wówczas dodanie kolejnej faktury, korekty faktury lub zastąpienie faktury nowszą datą spowoduje ponowną wysyłkę faktury do serwisu Allegro.
Do Allegro można wysłać tylko jedną fakturę i nie można jej usunąć. W związku z tym wysyłany będzie pierwszy dokument powiązany z zamówieniem z ostatnich 10 dni. Wysyłane są też faktury korekty, jeśli będą dodane do zamówienia.
Uwaga
W chwili obecnej żaden system ERP nie wysyła korekt faktur do Comarch e-Sklep.

Więcej informacji o odroczonej płatności dostępnych jest w Pomocy Allegro.

1.13.2 Wysyłanie do Allegro faktur w PDF

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep dodano przesyłanie do Allegro faktury sprzedaży dodanej do zamówienia w systemie ERP. Możliwe jest przesłanie jednego dokumentu w formacie PDF, przy czym wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB.

Wskazówka
Przesyłanie faktur w PDF dla odroczonej formy płatności do serwisu Allegro możliwe jest po wygenerowaniu kopii elektronicznej w systemach Comarch ERP: Optima, XL oraz Altum.

1.13.3 Nowe typy kurierów

Comarch e-Sklep wyświetla na zamówieniach pochodzących z Allegro nowe typy kurierów. Jeżeli Klient podczas składania zamówienia w Allegro skorzystał z nowego kuriera, informacja o tym zostanie również przesłana w synchronizacji do systemu ERP.

1.13.4 Uzupełnianie stawki VAT podczas automatycznego wiązania towarów do ofert Allegro 

W wersji 2021.1 wprowadzono uzupełnianie stawki VAT z karty towaru na ofertach Allegro z opcją faktury VAT, podczas automatycznego wiązania oferty z wykorzystaniem kodu EAN lub towaru na karcie towaru i ofercie.

Parametr umożliwiający automatyczne wiązanie ofert dostępny jest w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ AllegroPowiąż automatycznie towary do ofert.

1.13.5 Komunikat dotyczący zamówień z numerami ofert niepowiązanych z towarami 

W komunikacie wyświetlanym podczas próby utworzenia zamówień z niepowiązanych ofert Allegro wprowadzono wyświetlanie wszystkich numerów ofert, które są na zamówieniu a nie są powiązane w Comarch e-Sklep. Komunikat jest wyświetlany w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Oferty.

1.13.6 Konto Allegro – brak uprawnień dla aplikacji Comarch e-Sklep 

Jeśli w serwisie Allegro zostaną zabrane uprawnienia dla aplikacji Comarch e-Sklep, wówczas konto Allegro zostanie automatycznie dezaktywowane w panelu administracyjnym i w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Oferty zostanie zapisany komunikat – Automatyczna dezaktywacja konta Allegro, wraz z datą, loginem Allegro oraz adresem serwisu. Komunikat ten jest widoczny zawsze w dzienniku zdarzeń (nie jest usuwany automatycznie, nie można go też usunąć ręcznie).

1.13.7 Synchronizacja zamówień z Allegro z zablokowanym kontrahentem

Umożliwiono synchronizację zamówień z serwisu Allegro do systemu ERP złożonych przez kontrahenta, który jest zablokowany w Comarch e-Sklep.

1.13.8 Szablony – sortowanie alfabetyczne

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep szablony aukcji Allegro są sortowane alfabetycznie, zarówno podczas dodawania nowej oferty z wykorzystaniem szablonu, jak i na  liście szablonów dostępnych w panelu administracyjnym w menu Allegro/ Szablony ofert. 

1.13.9 Allegro REST API – aktualizacja

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep dostosowaliśmy integrację z Allegro RestApi do najnowszej wersji. Wprowadziliśmy również zmiany optymalizacyjne i wydajnościowe w zakresie obsługi ofert oraz transakcji pochodzących z tego serwisu aukcyjnego.

1.13.10 Mapowanie parametrów w cechach przedmiotu wymiarami towarów w sklepie

Od wersji 2021.1 podczas dodawania aukcji Allegro wprowadzono automatyczne mapowanie parametrów związanych z wymiarami towaru, dostępnych w zależności od wybranej kategorii w której zostanie wystawiona aukcja w sekcji Cechy przedmiotu. Wymiar długość będzie zapisywany w polu Długość lub Głębokość.. Wymiar szerokość będzie zapisywany w polu szerokość bądź grubość. Wymiar wysokość będzie zapisywany jedynie w polu wysokość.

1.13.11 Zamówienia z towarem grupującym z Ceneo oraz Allegro

W wersji 2021.1 po utworzenia zamówienia w e-Sklepie z oferty z serwisu Ceneo oraz Allegro, na której są towary z atrybutami grupującymi, informacja o atrybutach grupujących towaru będzie wyświetlana na szczegółach zamówienia w menu Sprzedaż/ Zamówienia na zakładce Produkty.

1.14 Nowości w szablonach

1.14.1 Szafir

1.14.1.1 Szafir – lookbook

W najnowszej wersji Szafir udostępniono opcję Lookbooka. Aby móc skorzystać z tej nowości, należy w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery dodać nowy banner o nazwie lookbook oraz typie lookbook oraz uzupełnić pole z linkiem. Po dodaniu obrazka do banneru można przypisać towary, które będą dostępne w lookbooku. Aby odnośnik do niego był widoczny w e-Sklepie należy dodatkowo uaktywnić nową stronę w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu na zakładce Ustawienia paska nawigacji na stronie głównej osobno dla klientów zalogowanych i niezalogowanych. Należy pamiętać, by wprowadzone zmiany zapisać oraz opublikować.

Po odpowiednim skonfigurowaniu lookbooka, będzie on widoczny w szablonie Szafir na osobnej stronie jako duże zdjęcie na całej stronie z podpiętymi towarami, po kliknięciu w które nastąpi przekierowanie do danego produktu w e-Sklepie.

Wymagania zdjęcia dodawanego jako lookbook: 1100px x 730px (zdjęcie w proporcjach 1,5:1). Ważne, aby wszystkie dodawane obrazki były w takich samych wymiarach.

Uwaga
Do prawidłowego działania Lookbooka wymagane są zgodnie wersje Comarch e-Sklep oraz szablonu Szafir: czyli 2021.1.

1.14.1.2 Szafir – druga (wygodna) wersja koszyka

W wersji 2021.1. w szablonie Szafir dodano nową wersję koszyka, którą można wybrać w ustawieniach szablonu (Wygląd sklepu/ Ustawienia). W ustawieniach szablonu w sekcji Koszyk dostępne są dwie opcje koszyka do wyboru wersji koszyka: wygodna, która stanowi nową wersję oraz kompaktową (dotychczasową). Domyślnym widokiem koszyka jest wersja wygodna.

1.14.1.3 Zapamiętywanie daty i strony po powrocie ze szczegółów dokumentu na listę

W Strefie Klienta w szablonie Szafir wprowadzono zapamiętywanie wyfiltrowanej daty i strony po wybraniu opcji Powrót ze szczegółów dokumentów takich jak zamówienia z systemu ERP, faktury, wydania zewnętrze oraz wydania magazynowe.

1.14.1.4 Szafir – komunikat podczas weryfikacji numeru NIP w koszyku

Od wersji 2021.1 podczas uzupełniania formularza dostawy i weryfikacji NIP dodano nowy komunikat pojawiający się, gdy portal GUS nie odpowiada na ”Podaj poprawny NIP Serwis GUS jest niedostępny, spróbuj później lub skontaktuj się z obsługą sklepu”, w obu wersjach koszyka.

1.14.2 Opal – dopasowanie obszaru dla opisu produktu utworzonego w systemie ERP

W wersji 2021.1. opis towaru na szczegółach towaru w szablonie Opal prezentuje odpowiednio różne formaty (w tym tabele).

1.14.3 Topaz i Agat – waga towaru nadrzędnego i towarów podrzędnych

W wersji 2021.1. w szablonach Agat i Topaz waga towaru dla  towaru zgrupowanego (towaru nadrzędnego i towarów podrzędnych) stanowi element niezależny i jest wyświetlana indywidualnie dla każdego z wariantów, zgodnie z ustawieniami w systemie ERP. W e-Sklepie na szczegółach towaru podczas wyboru konkretnego wariantu towaru wyświetla się jego określona waga. Ponadto w koszyku także wyświetlana jest waga poszczególnych wariantów towarów.

1.15 Nowości w synchronizacji z ERP

1.15.1 Nowe typy komunikatów w Dzienniku zdarzeń

W Dzienniku zdarzeń w panelu administracyjnym e-Sklepu nieoczekiwane zdarzenia w synchronizacji z ERP podzielono na dwa rodzaje – obok błędów dodano ostrzeżenia. Nowy typ komunikatu wyświetlany jest na pomarańczowo i nie wpływa on na poprawność wykonania synchronizacji (nie przerywa jej). Należy jednak zweryfikować źródło pochodzenia ostrzeżenia oraz wyeliminować je z synchronizacji. Błędy synchronizacji nadal wyświetlane są w Dzienniku zdarzeń na czerwono i wymagają one natychmiastowej poprawy, gdyż ich wystąpienie przerywa synchronizację.

1.15.2 Rozmiar przesyłanych danych w synchronizacji

Na szczegółach zdarzenia w panelu administracyjnym dodaliśmy informację o rozmiarze przesłanych danych. Dzięki temu administrator może weryfikować ilość danych, które zostały wymienione w procesie synchronizacji.

1.15.3 Odnośnik do pomocy online dla nieoczekiwanych zdarzeń 

W najnowszej wersji panelu administracyjnego w Dzienniku zdarzeń, na szczegółach zdarzeń oznaczonych jako błędy (na czerwono) lub jako ostrzeżenia (na pomarańczowo) dodano odnośnik do artykułu z Centrum Pomocy Comarch e-Sklep. Opisano w nim rozwiązania dla nieoczekiwanych zdarzeń, jakie pojawiły się podczas synchronizacji z systemem ERP. Dzięki temu administrator sklepu będzie mógł łatwo zapoznać się z wyjaśnieniem komunikatu oraz szybko zastosować proponowane rozwiązanie.

1.15.4 Dziennik zdarzeń – filtrowanie po kolumnie Numer oferty

W panelu administracyjnym w Dzienniku zdarzeń na zakładce Oferty dla kolumny Numer oferty dodano pole do filtrowania. Dzięki temu można szybciej odszukać zdarzenie związane z daną ofertą.

1.15.5 Przesyłanie do systemu ERP informacji z jakiej oferty pochodzi zamówienie

Od wersji 2021.1 w Comarch e-Sklep wprowadzono zapisywanie i przesyłanie podczas synchronizacji do systemu ERP w elemencie zamówienia informacji z jakiej oferty sprzedaży pochodzi zamówienie. Pole zostało dodane, aby w systemie ERP można było wiązać elementy oferty z elementami zamówienia.

Uwaga
Aktualnie funkcja nie jest obsługiwana przez żaden system ERP.

1.15.6 Synchronizacja zamówień z Allegro z zablokowanym kontrahentem

Umożliwiono synchronizację zamówień z serwisu Allegro do systemu ERP złożonych przez kontrahenta, który jest zablokowany w Comarch e-Sklep.

1.15.7 Import stanów magazynowych cech partii dostaw podczas synchronizacji różnicowej

W wersji 2021.1 podczas synchronizacji różnicowej został wprowadzony import stanów magazynowych towarów przyjętych na magazyn w systemie ERP z cechą partii dostaw.

1.15.8 Import kontrahentów z systemu ERP

Od wersji 2021.1 jeśli z systemu ERP zostaną wysłane do e-Sklepu dwa loginy Kontrahenta z tym samym adresem e-mail, wówczas w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się komunikat o zduplikowanych loginach kontrahenta oraz dla takiego kontrahenta nie zostanie utworzone konto w e-Sklepie.

1.15.9 Import zamówień bez kosztów dostaw i płatności

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep umożliwiono import zamówień z systemu ERP, które nie mają pozycji: koszt dostawy i/lub koszt płatności. Po przesłaniu koszty te będą ustawiane jako elementy zerowe i z taką wartością odsyłane w eksporcie do systemu ERP.

1.15.10 Lista towarów i kategorii na szczegółach zdarzenia w synchronizacji

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep, jeżeli wystąpią nieprawidłowości w przesyłaniu towarów lub kategorii produktowych, to w Dzienniku zdarzeń dane zdarzenie będzie odpowiednio oznaczone komunikatem błędu. Dodatkowo po wejściu w szczegóły zdarzenia dostępny będzie odnośnik:

 • Wyświetl (pobierz) listę towarów do poprawy – po kliknięciu dostępna będzie lista towarów wymagających weryfikacji i poprawy w systemie ERP;
 • Wyświetl (pobierz) listę kategorii do poprawy – po kliknięciu dostępna będzie lista kategorii wymagających weryfikacji i poprawy w systemie ERP.

1.16 Nowości w panelu administracyjnym

1.16.1 Kolumna „Do zapłaty”

W wersji 2021.1. dodano nową kolumnę na liście zamówień w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Sprzedaż/Zamówienia. Kolumna o nazwie „Do zapłaty” wyświetla wartość zamówienia do opłacenia wraz z kosztami dostawy.

1.16.2 Kolumna „Źródło pochodzenia”

W wersji 2021.1. dodano nową kolumnę na liście przesyłek w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Sprzedaż/Paczkomaty InPost. Kolumna o nazwie „Źródło pochodzenia” wyświetla informacje skąd pochodzi dane zamówienie. Kolumna umożliwia także filtrowanie zamówień na podstawie dostępnych z listy źródeł.

1.16.3 Kolumna „Numer w systemie ERP”

W najnowszej wersji w panelu administracyjnym na liście towarów dodano nową kolumnę o nazwie „Numer w systemie ERP” z możliwością filtrowania. Pokazuje ona informację o numerze towaru, pod jakim dana kartoteka jest zapisana w bazie systemu ERP (pole pdr_gidnumer). Kolumna dostępna do wyboru pod przyciskiem Kolumny.

2 Zmiany Comarch e-Sklep

2.1 Zmiana weryfikacji potwierdzenia płatności z serwisu eService

W wersji 2021.1 Comarch e-Sklep wprowadziliśmy zmianę mechanizmu weryfikacji potwierdzenia płatności wykonanej przez serwis płatności online eService.

2.2 Szablon Topaz – Blog – rozszerzenie obszaru z treścią

W wersji 2021.1. poszerzono obszar treści podczas tworzenia wpisu na bloga. Obecnie treść zajmuje cały obszar wokół wstawionej grafiki (pełna szerokość wpisu).

2.3 Niepoprawna struktura danych – niewłaściwa grupa domyślna towaru, skontaktuj się z Asystą ERP – zmiana komunikatu

W wersji 2021.1. po wykonanej synchronizacji z systemem ERP, w przypadku udostępniania towarów bez przyporządkowanej grupy domyślnej zostanie wyświetlony komunikat w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/Dziennik Zdarzeń o treści: Niepoprawna struktura danych – brak grupy domyślnej towaru, skontaktuj się z Asystą ERP (Incorrect XML data, contact with technical support). Gdy dany komunikat pojawi się w Dzienniku zdarzeń należy uzupełnić odpowiednie parametry w systemie ERP na podstawie instrukcji.

2.4 Zapisywanie jednostek pomocniczych z karty towaru na ofertach Allegro

Od wersji 2021.1 wprowadzono zmianę w zapisywaniu jednostek pomocniczych na istniejących ofertach Allegro. Jeśli zmianie ulegnie jednostka podstawowa towaru, z którą była wystawiona aukcja Allegro, wówczas na szczegółach istniejących ofert będzie nadal zapisana jednostka podstawowa, ale na edycji aukcji będzie dostępna do wyboru nowa jednostka domyślna towaru, którą należy zmienić i zapisać zmiany. Podczas dodawania nowych aukcji będzie podpowiadana nowa, domyślna jednostka towaru.

2.5 Integracja z PayU – ważne informacje techniczne

W odpowiedzi na zmiany po stronie PayU (komunikaty wysyłane do użytkowników) w najnowszej wersji Comarch e-Sklep dostosowano integrację do aktualnych wymagań serwisu płatności.

2.6 Blokada składania zamówień na pakiet SMS dla kont nieaktywowanych

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep wprowadzono blokadę składania zamówienia na pakiet SMSów w sytuacji, kiedy dodatek Pakiet e-Sklep Pro nie został poprawnie aktywowany. Przy próbie złożenia zamówienia dla nieskonfigurowanego konta do powiadomień SMS pojawi się odpowiedni komunikat.

2.7 Dodawanie wpisu na bloga bez grafiki

Umożliwiono dodawanie wpisów na bloga bez wstawionej grafiki (element nie jest obowiązkowy).

2.8 Oceny produktów w e-Sklepie

Zaktualizowano zaokrąglanie ocen wystawianych dla towarów w e-Sklepie. Towary, dla których średnia ocen po przecinku wynosi >0,5 jest zaokrąglana do góry, zaś dla wartości <0,5 w dół.

3 Poprawiono

3.1 Szablon Topaz

3.1.1. Topaz – poprawa scrollbar’a na stronach z treściami

W wersji 2021.1. poszerzono obszar dla długich treści wstawionych na stronach sklepu, np. Regulamin, czy Polityka prywatności.

3.1.2. Topaz – wyśrodkowanie zdjęć na karcie towaru

W wersji 2021.1. zdjęcia towarów na szczegółach towaru zostały wyrównane do środka. Zdjęcia będące w różnych rozmiarach będą jednakowo wyśrodkowane w szablonie.

3.1.3. Topaz – Facebook Pixel

W wersji 2021.1 usprawnione zostało działanie Facebook Pixel dla szablonu Topaz.

3.1.4. Topaz – skalowanie strony

Od wersji 2021.1 dla wszystkich rodzajów dodanych bannerów zostało poprawione skalowanie strony z szablonem Topaz.

3.2 Filtrowanie w kolumnie „Stan realizacji”

W wersji 2021.1. poprawiono filtrowanie w kolumnie „Stan realizacji” znajdującej się w panelu administracyjnym, w sekcji Sprzedaż/Zamówienia.

3.3 Zapisywanie układu kolumn na liście ofert Allegro

W wersji 2021.1 zostało poprawione zapamiętywanie kolumn dodanych na liście ofert Allegro oraz ich układu w menu Allegro/ Oferty.

3.4 Szablon Szafir

3.4.1. Szafir – poprawa flag atrybutów czasowych

Poprawiono wyświetlanie się flag atrybutów czasowych (np. nowość, promocja) na stronie głównej.

3.4.2. Szafir – poprawa ikony opiekuna towaru

Poprawiono wyświetlanie się ikony graficznej opiekuna towaru na szczegółach towaru. Po najechaniu kursorem na ikonę graficzną wyświetla się imię i nazwisko opiekuna towaru (przypisanego w systemie ERP).

3.5 Sprzedaż w opakowaniach zbiorczych

W wersji 2021.1. poprawiono sprzedaż towarów w opakowaniach zbiorczych (duży przelicznik jednostki pomocniczej do jednostki podstawowej). Zwiększono limit dodawanych do koszyka produktów do 999 999.

3.6 Crosseling – nazwa zestawu

W wersji 2021.1. zwiększono ilość znaków w pole wyświetlające nazwę zestawu promocyjnego utworzonego w systemie ERP do 512 znaków. Ilość znaków przeznaczonych na nazwę zestawu udostępnianego podczas synchronizacji została zwiększona do ilości znaków możliwych do wpisania w systemie ERP.

3.7 Freshmail – wysyłka subskrybentów

W wersji 2021.1. usprawniono wysyłkę subskrybentów do panelu administracyjnego Freshmail’a.

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2021.1 współpracuje z systemami ERP
w następujących wersjach:
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2021.x, zalecana wersja: 2021.4 2021.x, zalecana wersja: 2021.4
Comarch ERP Altum 2021.2 2021.2
Comarch ERP XL  kontakt z asystą e-Commerce  kontakt z asystą e-Commerce
Comarch ERP XT brak wersji obsługującej protokół 16.0 niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2021.1 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 16.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync, będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Uwaga
Podążając za zmianami wprowadzonymi w Google Chrome oraz FireFox od wersji 2021 Comarch e-Sklep zmieniamy obsługę ciasteczek. Pliki cookies będą mieć ustawiony parametr SameSite. Wpływ na działanie e-Sklepu:

 • domena e-Sklepu jest zabezpieczona certyfikatem SSL – sklep powinien działać „tak samo” i nie zauważy zmian;
 • domena e-Sklepu nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL:
  • przestanie działać cross-frame,
  • przestanie działać e-Sklep osadzony w IFRAME na innych stronach.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2021.1 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 89 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 87 lub wyższa

■ Opera 75 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnego wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Uwaga
Od wersji 2019.5 zakończyliśmy wsparcie przeglądarki Internet Explorer w Comarch e-Sklep, panelu administracyjnym oraz wszystkich dodatkach i aplikacjach powiązanych z Comarch e-Sklep (np. LiquidSync).
Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 89 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 87 lub wyższa,

■ iOS 13 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2021

Jeżeli masz Comarch e-Sklep w wersji starszej niż 2019.0, przypominamy, co należy wykonać, aby aktualizacja była możliwa:

Czynności do wykonania po aktualizacji sklepu do wersji 2019 z wersji wcześniejszych

Czy ten artykuł był pomocny?