Nowości i zmiany w wersji 2021.1

1 Nowości

1.1 Nowy format linków (bez przecinków)

W wersji 2021.1 został dodany nowy format wyświetlania linków w e-Sklepie. Aktualnie frazy w adresie URL rozdzielone są ukośnikami, natomiast nazwy poszczególnych grup lub towarów złożone z kilku członów podzielone są w linku myślnikami. Nowy format linków dla sklepów konwertowanych (czyli założonych w wersji 2021 lub wcześniej) można włączyć w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Pozycjonowanie/ Linki w sklepie. Wówczas będzie on używany dla adresów URL wszystkich stron, a dotychczasowe linki będą automatycznie kierować do nowych linków (przekierowanie 301).

Uwaga! Zmiana formatu linków jest operacją nieodwracalną i spowoduje zastąpienie dotychczasowego formatu linków. Po jej wykonaniu nie ma możliwości powrotu do poprzedniego formatu (czyli segmentów oddzielonych przecinkami).

Nowe sklepy, założone w wersji 2021.1, mają od razu wdrożony nowy format linków z segmentami oddzielonymi znakiem ukośnika.

W związku z nowym formatem linków w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Optymalizacje dodano nową zakładkę Linki. Prezentuje ona listę błędnych linków, które wymagają poprawy. Dodatkowo nad listą prezentowane są wymagania dotyczące elementów, z których może być zbudowany link w nowym formacie:

 • Link może zawierać:
  • małe litery do a do z (bez znaków diakrytycznych)
  • cyfry 0-9
  • myślnik –
  • znak podkreślenia _
  • powinien zawierać przynajmniej 4 znaki
 • Link do strony z kategorią może dodatkowo zawierać:
  • znak ukośnika /
 • Link do załącznika towaru może dodatkowo zawierać
  • kropkę . (tak, by link zawierał rozszerzenie pliku)

1.2 Nowy sposób budowania linków dla produktów powiązanych

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep wprowadzono nowy sposób budowania linków URL dla towarów powiązanych (rekomendowanych). Od teraz w linku kanonicznym towary powiązane mają widoczny identyfikator swojej kategorii domyślnej (wcześniej w adresie URL było widoczne ID grupy produktowej towaru powiązanego). Dzięki temu polepszy się pozycjonowanie towarów, gdyż zawsze kieruje do nich ten sam adres URL.

1.3 Aktualizacja linków na podstawie aktualnych nazw towarów i kategorii

W najnowszej wersji programu dodano możliwość aktualizacji linków w Comarch e-Sklepie. W panelu administracyjnym na zakładce Pozycjonowanie/Linki w sklepie znajduje się nowa sekcja, w której można zaktualizować linki do stron kategorii oraz do stron z towarami w e-Sklepie. Zmiana linków spowoduje zbudowanie ich od nowa na podstawie aktualnej nazwy kategorii lub/i towaru w sklepie. Aktualizacja linków jest operacją nieodwracalną i spowoduje automatyczne zastąpienie dotychczasowych linków. Operacja może wpłynąć na pozycjonowanie danej strony lub całego e-Sklepu w przeglądarkach internetowych.

1.4 Płatności online- integracja z mBank Paynow

W wersji 2021.1 została wprowadzona integracja z nowym sposobem płatności – Paynow.

W celu skorzystania z płatności online obsługiwanych przez Paynow, należy podpisać umowę z usługodawcą i w panelu e-sklepu wprowadzić niezbędne dane konfiguracyjne. Po konfiguracji i aktywacji, płatność należy przypisać w sekcji z kosztami dostaw i płatności.

Po poprawnej konfiguracji, Klienci będą mogli podczas składania zamówienia wybrać nowy sposób płatności Paynow.

Więcej informacji na temat na temat integracji płatności Paynow można znaleźć w artykule.

1.5 Nowości w integracji z hurtowniami

1.5.1 Adres do pliku produktowego – tylko w protokole https

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep podczas dodawania własnej hurtowni można korzystać wyłącznie z plików produktowych udostępnionych za pomocą adresu URL zabezpieczonego certyfikatem SSL (czyli adres pliku musi rozpoczynać się od https). Nie jest możliwe konfigurowanie hurtowni w oparciu o pliki udostępniane w niezabezpieczonym protokole (http).

1.5.2 Edycja nazwy hurtowni

Na szczegółach konfiguracji hurtowni w menu Hurtownie/ Lista hurtowni umożliwiliśmy edycję jej nazwy. W nowym polu można zmienić nazwę wprowadzoną podczas dodawania hurtowni do e-Sklepu.

1.5.