Paynow

Paynow – podstawowe informacje

Paynow to znana bramka płatności na rynek Polski od mBank. Obsługuje tylko walutę PLN.

Obsługiwane formy płatności:

  • BLIK,
  • mTransfer
  • wszystkie dostępne szybkie płatności (pay-by-link),
  • płatności kartą*.

Do zintegrowania sklepu z systemem Paynow konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej serwisu płatności. Podczas konfiguracji płatności w e-Sklepie potrzebne będą: klucz dostępu do API oraz klucz obliczania podpisu, które otrzymuje się po założeniu konta w serwisie Paynow.

Wskazówka
* Płatności kartą mogą być obsługiwane na podstawie umowy, którą klient mBanku może zawrzeć z firmą Blue Media S.A.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność online była prawidłowo obsługiwana należy posiadać w e-Sklepie aktywny certyfikat SSL.

Adres serwisu: https://www.paynow.pl/

 

Paynow w e-Sklepie

Jednym z dostępnych w e-Sklepie sposobów płatności jest Paynow. Parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Paynow, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.

Po aktywowaniu płatności Paynow w e-Sklepie, klient podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru opcji płatności w koszyku.

 

Aktywacja płatności

Zakładka Ogólne zawiera pola, dzięki którym można:

  • aktywować płatność,
  • zmienić nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności,
  • określić przedziały minimalnej i maksymalnej wartości zamówienia brutto, dla których będzie dostępna ta forma płatności na zamówieniu,
  • ustalić stawkę VAT,
  • oraz dodać grafikę prezentującą tę formę płatności.

W tytule przelewu zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia.

Pod przyciskiemc można przywrócić domyślą grafikę płatności.

 

Konfiguracja płatności

W zakładce Integracje/ Paynow/ Ogólne należy uzupełnić Klucz dostępu do API oraz Klucz obliczania podpisu, które zostały nadane w serwisie płatności. Dodatkowo można aktywować tryb testowy.

W tej części podany jest również adres serwisu płatności, adres powrotu, adres powrotu błędnego, adres powrotu pozytywnego oraz adres raportów.

Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy uzupełnić adres powrotu oraz adres raportów (adres powiadomień) dostępne w panelu administracyjnym w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.

Dodawanie sposobów płatności do macierzy dostaw zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

 

Zgody

W zakładce Integracje/ Paynow/ Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody dla serwisu płatności Paynow.

Po kliknięciu Dodaj zgodę pojawi się formularz zgody w którym można zaznaczyć aktywność, obowiązkowość oraz formę oświadczenia. Należy podać nazwę zgody oraz jej treść. Dodatkowo można podać nazwę zmiennej dla serwisu płatności oraz jej wartość.

Wymagane zgody są powiązane bezpośrednio z serwisami płatności. Jeżeli serwis wymaga wyrażenia określonej zgody, jest ona automatycznie wyświetlana. Administrator Comarch e-Sklepu może również modyfikować wymagalność takiej zgody oraz dodać własną.

 

Kanały płatności

Aktywacja kanałów płatności w panelu administracyjnym umożliwia wybór dostępnego kanału już w koszyku Comarch e-Sklep. Po przejściu do serwisu płatności klient zostanie automatycznie przeniesiony do kanału, gdzie będzie mógł dokonać płatności. Aby aktywować tą funkcję należy przejść do zakładki Integracje/ Paynow/ Kanały i pobrać kanały dostępne dla danego serwisu płatności.

W zakładce Integracje/ Paynow/ Kanały można dodać oraz modyfikować (zarówno te pobrane jak i dodane ręcznie) kanały płatności dla serwisu Paynow.

Po kliknięciu Dodaj kanał płatności pojawi się formularz konfiguracji kanału płatności. Z tego miejsca można aktywować kanał, zmienić obowiązującą walutę, wprowadzić klucz, dodać nazwę kanału, kolejność oraz grafikę. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia minimalnej oraz maksymalnej wartości zamówienia.

Uwaga
Pamiętaj, aby wszystkie dokonane zmiany zapisać.

Czy ten artykuł był pomocny?