Jak skonfigurować kopie elektronicznych faktur w Comarch ERP Altum

Kopie elektroniczne faktur w dobie powszechnej digitalizacji stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzonej działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mają dostęp do dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji.

Aby kopie elektronicznych faktur wyświetlały się w panelu administracyjnym oraz w profilu klienta należy zastosować się do następującej instrukcji:

  1. W Comarch ERP Altum przejdź do zakładki Sprzedaż/ Faktury i otwórz do edycji fakturę, którą chcesz wysłać do e-Sklepu.
  1. Następnie wydrukuj fakturę do pliku w formacie pdf i zapisz ją na dysku.

  1. W oknie edycji faktury przejdź na zakładkę Załączniki i dodaj zapisany wcześniej plik pdf. Upewnij się, że załącznik ma zaznaczone parametry Aktywne oraz e-Sklep. Zapisz dodany załącznik ikoną dyskietki.

  1. Na końcu należy tą fakturę wysłać do e-Sklepu. Po wykonaniu synchronizacji, faktury wyświetlą się w Panelu Administracyjnym oraz w Profilu Klienta.

Faktury w Profilu Klienta wyświetlają się w przypadku standardowych szablonów: Bursztyn, Agat, Opal, Szafir oraz Topaz.

Uwaga
  • Do Comarch e-Sklep można przysłać kopie elektroniczne tylko do zamówień, zrealizowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Kopie elektroniczne do zamówień starszych niż 30 dni nie są wysyłane.
  • Korekty faktur mogą być przysłane także dla zamówień starszych niż 30 dni.
Wskazówka

Czy ten artykuł był pomocny?