Jak skonfigurować kopie elektronicznych faktur w Comarch ERP Optima

Kopie elektroniczne faktur w dobie powszechnej digitalizacji stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzonej działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mają dostęp do dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji.

Aby kopie elektronicznych faktur wyświetlały się w panelu administracyjnym oraz w profilu klienta należy zastosować się do następującej instrukcji:

  1. W Comarch ERP Optima należy przejść do zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/e-Handel 
    e-Sklep/e-Sale
     i w wybranym sklepie w zakładce „Dodatkowe” należy zaznaczyć opcję Eksport faktur w formacie PDF.
  2. Następnie należy przejść do zakładki Handel/ Faktury i wejść w edycję danej faktury. W górnej części menu powinny pojawić się nowe opcje. Należy przejść do Wydruk danych (lub Podgląd wydruku), a następnie Konfiguracja wydruków.
  3. Z dostępnych na zakładce ogólnych wzorów faktur należy wybrać używany szablon (np. Faktura VAT/wzór standard) i następnie na oknie Edycja wydruku zaznaczyć opcję kopia elektroniczna (+w bazie).

  1. Na końcu należy tą fakturę wysłać albo wydrukować, używając oznaczonego w pkt. 3 szablonu  w górnym menu za pomocą opcji Wyślij lub Wydrukuj.

Uwaga
Bez wysłania lub wydrukowania faktury, jej kopia elektroniczna nie pojawi się w Panelu Administracyjnym oraz Profilu Klienta!

5. Po wykonaniu synchronizacji faktury powinny się wyświetlać w Panelu Administracyjnym oraz w Profilu Klienta.

Faktury w Profilu Klienta wyświetlają się w przypadku standardowych szablonów: Bursztyn, Agat, Opal, Szafir oraz Topaz.

Od wersji 2020.0 istnieje możliwość faktury w formacie pdf do poszczególnych wiadomości e-mail wysyłanych klientom. Aby faktura dołączała się do wiadomości e-mail należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Ustawienia/ Treści formalne/ Wysyłka e-mail i SMS następnie wybrać odpowiedni rodzaj wiadomości i zaznaczyć pole Faktura w formacie pdf. Fakturę można dodać do wiadomości Zamówienie zrealizowane oraz Dodanie faktury.

Uwaga
  • Do Comarch e-Sklep można przysłać kopie elektroniczne tylko do zamówień, zrealizowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Kopie elektroniczne do zamówień starszych niż 30 dni nie są wysyłane.
  • Korekty faktur mogą być przysłane także dla zamówień starszych niż 30 dni.
Wskazówka

Czy ten artykuł był pomocny?