Dodatkowe sposoby płatności

W panelu administracyjnym można również dodać nowy sposób płatności, parametry tej płatności można ustawić w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności .

Następnie należy kliknąć w wiersz Dodatkowa 1 lub Dodatkowa 2. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, tytuł przelewu, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę. Zapisz wprowadzone zmiany.

Wskazówka
Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia/Płatności i dostawy/Cenniki dostaw. 

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw

Czy ten artykuł był pomocny?