Dodatkowe sposoby płatności

W panelu administracyjnym można również dodać nowy sposób płatności, parametry tej płatności można ustawić w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Standardowe.

Następnie należy kliknąć kafelek Dodatkowa 1 lub Dodatkowa 2. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

Za pomocą przycisku więcej (trzy kropki w prawym górnym rogu) można przywrócić domyślą grafikę. Zapisz wprowadzone zmiany.

Wskazówka
Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia/Płatności i dostawy/Koszty dostaw i płatności.

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw

Czy ten artykuł był pomocny?