Dodatkowe sposoby dostawy

Poza sposobami dostawy domyślnie zdefiniowanymi przez twórców e-Sklepu, możliwe jest również dodawanie dodatkowych sposobów dostawy.

Dodatkowe sposoby dostawy można skonfigurować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy.

Wystarczy kliknąć kafelek jh. Pojawi się wtedy okno, w którym należy ustawić aktywność sposobu, nazwę, stawkę VAT, typ dostawy oraz sposób liczenia kosztu dostawy.

Sposób dostawy może posiadać koszt negocjowalny. W takim wypadku klient podczas składania zamówienia zostanie poinformowany, że koszt dostawy zostanie ustalony przez właściciela Comarch e-Sklep. Więcej informacji o niestandardowych kosztach wysyłki.

Opcjonalnie można uzupełnić opis sposobu dostawy, określić, czy numer telefonu klienta będzie wymagany podczas składania zamówienia oraz wstawić grafikę dla tworzonego sposobu dostawy. Dodatkowo można wprowadzić maksymalne wymiary paczki oraz przedziały wagi zamówienia.

W panelu administracyjnym e-Sklepu wprowadzono możliwość ustalenia wagi zamówienia na poszczególnych sposobach dostawy do 9 999 999,999 kg.

Po zapisaniu nowego sposobu dostawy pojawią się dwie dodatkowe zakładki. Na zakładkach Towary wykluczone i Kategorie wykluczone można wskazać, które dokładnie towary oraz kategorie towarów nie mogą być wysyłane tym sposobem dostawy.

Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Na szczegółach towaru w panelu administracyjnym e-Sklepu (w menu Towary/ Lista towarów) w sekcji z kosztami dostawy dla sposobu liczenia kosztu dostawy – Koszt stały widnieje informacja:
„Po wprowadzeniu nowej wartości, koszt stały nie zostanie zmieniony po synchronizacji z systemem ERP. Kolejne zmiany należy wprowadzać na szczegółach towaru w panelu administracyjnym.”

Oznacza ona, że jeżeli stały koszt dostawy został ustawiony na szczegółach towaru w panelu administracyjnym e-Sklepu, to nie będzie on aktualizowany po zmianie tego kosztu na szczegółach towaru w systemie ERP.

Czy ten artykuł był pomocny?