Jak wykluczyć towar ze sposobu dostawy?

Wstęp

W Comarch e-Sklep wprowadzona została możliwości wykluczania towarów z poszczególnych sposobów dostaw. Pozwala to na dokładniejsze zarządzanie dostawami w sklepie. Obecnie można wykluczać:

  • ze względu na wymiar towaru oraz maksymalny wymiar paczki dla danego sposobu dostawy,
  • dowolnie wybrany towar,
  • na podstawie kategorii, do której towar należy,
  • ze względu na wagę towaru.

Wykluczając towary na sposobach dostawy, należy pamiętać, że podczas finalizacji zakupu Klienci będą mieli dostępne tylko te sposoby dostawy, dla których zostały spełnione warunki ich aktywacji. W przypadku, gdy do koszyka został dodany towar, który nie spełnia odpowiednich kryteriów, sposób dostawy nie zostanie wyświetlony. Jeżeli żadna z form dostawy nie spełni warunków zamówienia, wówczas w koszyku nie będzie można złożyć zamówienia, a Klient otrzyma informację z prośbą o kontakt z administratorem sklepu.

Wykluczenia ze względu na wymiar towaru i paczki

Na podstawie wymiarów paczki oraz wymiarów towarów wprowadzono funkcjonalność wykluczenia sposobów dostawy, które nie spełniają podanych przez obsługę sklepu założeń.

Na sposobach dostawy w panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy można podać maksymalny rozmiar paczki, jaka może zostać dostarczona do Klienta danym sposobem dostawy. W sekcji Waga i wymiary/ Maksymalny wymiar paczki dostępne są pola do wpisania długości, szerokości i wysokości paczki mierzonej w centymetrach, przy czym największa wartość jaka może zostać podana w każdym polu to 32 000 cm. Pola przyjmują tylko liczby, bez części dziesiętnych.

Wskazówka
Należy pamiętać, aby uzupełniając wymiary towaru podawać wymiary towaru wraz z jego opakowaniem. Należy tutaj pamiętać, że towar bez oryginalnego opakowania mieści się w wymiarach paczki ustawionych na danym sposobie dostawy, natomiast w opakowaniu już nie.

Po dodaniu towaru do koszyka dopuszczalny jest obrót wymiarów towaru względem:

  • osi pionowej – podczas pakowania w paczki umożliwia obrót wymiarów towaru względem osi pionowej, czyli przemienne są długość oraz szerokość towaru.
  • osi pionowej i poziomie – podczas pakowania w paczki umożliwia taki obrót towaru, że długość to zawsze najdłuższy wymiar podany na towarze, a wysokość – najkrótszy podany wymiar.
  • nie obracaj towaru – po wybraniu tej opcji podczas pakowania w paczki towary nie będą obracane.

Jeżeli którykolwiek z towarów dodanych przez Klienta do koszyka nie mieści się w określonych wymiarach paczki ustalonych na sposobie dostawy, wówczas taka forma dostawy nie jest dostępna podczas składania zamówienia.

Wymiary towaru można uzupełnić w menu Sprzedaż/ Towary dostępnym w panelu administracyjnym sklepu.

Na liście towarów widoczne są wszystkie towary utworzone w systemie ERP i udostępnione w Comarch e-Sklep. Po przejściu do formularza edycji towaru możliwa jest modyfikacja jedynie jednostki miary danego towaru. Uzupełniać można zarówno wymiary towaru sprzedawanego w jednostce podstawowej, jak i w jednostce pomocniczej, dodanej na karcie towaru w systemie ERP. Więcej informacji o wymiarach na szczegółach towaru, dowiesz się z tego artykułu.

Dopóki systemy ERP nie będą wysyłały wymiarów towaru, wymiary podane w menu Sprzedaż/ Towary nie będą aktualizowane podczas synchronizacji z systemem ERP. W przeciwnym wypadku zostaną zastąpione wymiarami podanymi w systemie ERP.

Wskazówka
W przypadku braku wymiaru towaru (wymiar równy 0x0x0) sposób dostawy z ustawionymi wymiarami paczki będzie pozwalał zamówić dowolną ilość towaru w paczce.

Wykluczenia wybranych towarów ze sposobu dostawy

Na szczegółach wszystkich sposobów dostawy w panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy można wskazać towary, które mają być wykluczone z możliwości dostarczenia daną formą dostawy.

Po przejściu na szczegóły sposobu dostawy dostępna jest zakładka Towary wykluczone, w której po kliknięciu w przycisk Dodaj towary pojawi się lista wszystkich towarów udostępnionych w Comarch e-Sklep z której można wybrać towary, których nie będzie można dostarczyć danym sposobem dostawy.

Dodając towary, które mają zostać wykluczone z danej formy dostawy można je wyszukać po kodzie, nazwie towaru, kategorii w sklepie, w jakiej są dodane.

Na liście towarów oraz podczas dodawania towarów, które nie mogą być wysyłane wybranym sposobem dostawy widoczne są kolumny: Nazwa towaru, kod towaru, kategoria w sklepie.

Wykluczenia wszystkich towarów z wybranej kategorii ze sposobu dostawy

Po przejściu na szczegóły wszystkich sposobów dostawy w panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy można wskazywać kategorie z której wszystkie towary mają być wykluczone z możliwości dostarczenia daną formą dostawy.

Na szczegółach każdego ze sposobów dostawy dostępna jest zakładka Kategorie wykluczone, w której po kliknięciu w przycisk Dodaj towary pojawi się lista wszystkich kategorii udostępnionych w Comarch e-Sklep. Z tej listy można wybrać kategorie, z której wszystkie towary będą wyłączone z danego sposobu dostawy.

Dodając kategorię z towarami, które mają zostać wykluczone z danej formy dostawy można ją wyszukać po nazwie kategorii.

Konfigurację płatności i dostaw w Comarch e-Sklep znajdziesz w tym artykule.

Wykluczenia sposobu dostawy ze względu na wagę towaru

W Comarch e-Sklep wprowadzono również możliwość ukrywania formy dostawy w koszyku ze względu na wagę zamówienia. Aby funkcja działała należy:

  • w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy na szczegółach formy dostawy w sekcji Waga i wymiary w polach Waga zamówienia od i do ustawić minimalną i maksymalną wagę zamówienia, która będzie obsługiwana tą formą dostawy. Należy ją podać z dokładnością do części tysięcznych kilograma, a maksymalna wartość w polu to 9999,999.
  • na kartach towarów w systemie ERP ustawić wagę towaru dla jednostki podstawowej i jednostek pomocniczych, jeżeli są wysyłane do e-Sklepu.

Podczas składania zamówienia w e-Sklepie liczona jest waga poszczególnych towarów. W koszyku będą dostępne tylko te formy dostawy, które spełniają warunki odnośnie wagi zamówienia, a także uwzględniające inne kryteria określone w ustawieniach panelu e-Sklepu (np. odnośnie wymiarów towarów, wartości zamówienia, wykluczeń towarów i kategorii).

Czy ten artykuł był pomocny?