Paczkomaty InPost – konfiguracja

Uwaga
Do integracji Paczkomatów InPost z Comarch e-Sklepem, konieczna jest aktywacja współpracy z serwisem InPost, czyli zawarcie odpowiedniej umowy, na podstawie której sklep otrzyma niezbędne dane (Token i Organization Id) potrzebne do skonfigurowania usługi Paczkomatów w Comarch e-Sklep.
Spis treści
Konfiguracja Paczkomatów InPost w sklepie Comarch e-Sklep przebiega w następujący sposób:

Dodanie i aktywowanie konta InPost

Dodanie nowego sposobu dostawy (Paczkomaty Inpost)

Dodanie i aktywowanie konta InPost

Ustawienia parametrów paczkomatów InPost można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Integracje

 

W tej zakładce należy dodać konto InPost za pomocą przycisku Po kliknięciu w przycisk Dodaj integrację otwarta zostanie nowa karta w której znajdują się wszystkie dostępne integracje. Należy wyszukać i wybrać integrację InPost poprzez najechanie kursorem i kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Ramka wybranej integracji będzie miała kolor niebieski. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie w przycisk w prawym dolnym rogu okna Dodaj integrację.

W wyświetlonym oknie konfiguratora Dodaj integrację InPost klikamy na przycisk umieszczony w prawym dolnym rogu kreatora.

Pojawi się wtedy okno, w którym należy podać dane aktywacyjne otrzymane od firmy Inpost: Access Token, Organization Id oraz format domyślny, opcję nadawania w paczkomacie, domyślny paczkomat nadawczydomyślny gabaryt paczki po czym zmienić status na aktywny. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Zapisanie ustawień Inpost przyciskiem  spowoduje automatyczne włączenie sposobu dostaw Inpost w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy

Uwaga
Aby Paczkomaty Inpost były widoczne podczas składania zamówienia, należy utworzyć taki sposób dostawy w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy, a następnie dodać go do struktury dostaw w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Koszty dostaw i płatności do wybranego kraju.
Uwaga
Zgodnie z informacją ze strony InPost podstawowa oferta dotyczy paczek paczkomatowych w trzech różnych wariantach:

  • Gabaryt A o maksymalnych wymiarach (wysokość x szerokość x długość) 8 x 38 x 64 cm i maksymalnej wadze 25 kg,
  • Gabaryt B o maksymalnych wymiarach (wysokość x szerokość x długość) 19 x 38 x 64 cm i największej wadze 25 kg,
  • Gabaryt C o maksymalnych wymiarach (wysokość x szerokość x długość) 41 x 38 x 64 cm i największej wadze 25 kg.

Z kolei standardowe przesyłki kurierskie InPost realizowane są przy założeniu maksymalnych wymiarów: 500 x 500 x 800 mm oraz maksymalnej wagi 25 kg. Więcej informacji można znaleźć na stronie InPost.

Przy ustawianiu przedziałów dla InPost w Comarch e-Sklep należy wziąć pod uwagę parametry wyszczególnione przez InPost.

 

Dodanie nowego sposobu dostawy (Paczkomaty InPost)

Ostatnim etapem konfiguracji Paczkomatów w sklepie jest dodanie takiego sposobu dostawy i ustalenie kosztów wysyłki.
Należy przejść w panelu administracyjnym do menu Ustawienia/ Płatności i dostawy, wybrać zakładkę Dostawy i dodać nowy sposób dostawy.
Na szczegółach nowego sposobu kluczowe jest zaznaczenie typu dostawy Paczkomaty InPost (opcja ta jest dostępna po prawidłowym dodaniu konta InPost w Ustawieniach co zostało opisane w punkcie 1). Pozostałe parametry można uzupełnić dowolnie.


Po aktywowaniu i zapisaniu sposobu dostawy Paczkomaty InPost, należy  ustawić koszty wysyłki i podpiąć płatności w zakładce Koszty dostaw i płatności.

Wskazówka
Wskazówka
Więcej informacji o paczkomatach w artykule Paczkomaty InPost – podstawowe informacje.

Czy ten artykuł był pomocny?