Paczkomaty InPost – konfiguracja

Uwaga
Do integracji Paczkomatów InPost z Comarch e-Sklepem, konieczna jest aktywacja współpracy z serwisem InPost, czyli zawarcie odpowiedniej umowy, na podstawie której sklep otrzyma niezbędne dane (Access Token i Organization Id) potrzebne do skonfigurowania usługi Paczkomatów w Comarch e-Sklep.
Spis treści
Konfiguracja Paczkomatów InPost w sklepie Comarch e-Sklep przebiega w następujący sposób:

Dodanie i aktywowanie konta InPost

Pobranie parametrów InPost

Dodanie nowego sposobu dostawy (Paczkomaty Inpost)

Dodanie i aktywowanie konta InPost

Ustawienia parametrów paczkomatów InPost można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Paczkomaty InPost.

W tej zakładce należy dodać konto InPost za pomocą przycisku Dodaj konto InPost.
t

Pojawi się wtedy okno, w którym należy podać dane aktywacyjne otrzymane od firmy Inpost: Access Token, Organization Id oraz format domyślny, opcję nadawania w paczkomacie, domyślny paczkomat nadawczydomyślny gabaryt paczki po czym zmienić status na aktywny. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Zapisanie ustawień Inpost spowoduje automatyczne włączenie sposobu dostaw Inpost w zakładce Ustawienia/Płatności i dostawy/Odbiór osobisty. 

Uwaga
Aby Paczkomaty Inpost były widoczne podczas składania zamówienia, należy utworzyć taki sposób dostawy w zakładce Ustawienia/Płatności i dostawy/Dostawy, a następnie dodać go do struktury dostaw w zakładce Ustawienia/Płatności i dostawy/Koszty dostaw i płatności do wybranego kraju.

Pobranie parametrów InPost

Po prawidłowym dodaniu konta InPost zmieni się wygląd zakładki Paczkomaty InPost.

inpost paczkomaty ogólne

Na tym etapie należy pobrać parametry dla paczkomatów za pomocą przycisku Pobierz parametry.

Dodanie nowego sposobu dostawy (Paczkomaty InPost)

Ostatnim etapem konfiguracji Paczkomatów w sklepie jest dodanie takiego sposobu dostawy i ustalenie kosztów wysyłki.
Należy przejść w panelu administracyjnym do menu Ustawienia/ Płatności i dostawy, wybrać zakładkę Dostawy i dodać nowy sposób dostawy.
Na szczegółach nowego sposobu kluczowe jest zaznaczenie typu dostawy Paczkomaty InPost (opcja ta jest dostępna po prawidłowym dodaniu konta InPost w Ustawieniach co zostało opisane w punkcie 1). Pozostałe parametry można uzupełnić dowolnie.
Po aktywowaniu i zapisaniu sposobu dostawy Paczkomaty InPost, należy  ustawić koszty wysyłki i podpiąć płatności w zakładce Koszty dostaw i płatności.

Wskazówka
Wskazówka
Więcej informacji o paczkomatach w artykule Paczkomaty InPost – podstawowe informacje >

Czy ten artykuł był pomocny?