Wykluczenie form płatności dla wybranych Klientów w e-Sklepie

Wykluczenie form płatności dla wybranych Klientów
w e-Sklepie

Od wersji 2022 Comarch e-Sklep umożliwia na przyporządkowanie indywidualnych form płatności dla wybranych Kontrahentów. Od teraz w panelu administracyjnym możesz jako Sprzedawca określić, jakie formy płatności będą domyślne dla nowo zarejestrowanych Kontrahentów, dla Kontrahentów jednorazowych (niezalogowanych) oraz na bieżąco zarządzać formami płatności dla wszystkich Kontrahentów w e-Sklepie.

Zarządzanie formami płatności dla Klientów e-Sklepu dostępne jest:

  • w Comarch e-Sklep od wersji 2022,
  • tylko dla sklepów w wersji Enterprise lub B2B.

Ustawienia e-Sklepu

Dla sklepów w wersji Enterprise lub B2B w panelu administracyjnym aktywowano nowe ustawienia e-Sklepu, które pozwalają na określenie form płatności dostępnych dla:

  • Klientów nowo zarejestrowanych (zalogowanych),
  • Klientów jednorazowych (niezalogowanych).

W sekcji Ustawienia/Ustawienia sklepu/Kontrahenci widnieją nowe parametry dotyczące domyślnych form płatności dla Kontrahentów e-Sklepu i wyglądają następująco:

Kontrahent nowo zarejestrowany

Aby ustalić domyślne formy płatności dla Klientów nowo zarejestrowanych należy przejść do szczegółów parametru „Kontrahent nowo zarejestrowany”, gdzie widoczne będą aktywne w e-Sklepie formy płatności widniejące w sekcji Ustawienia/Płatności i dostawy/Płatności.

Dostępne we wskazanej sekcji parametry dzielimy na rodzaje form płatności dostępnych w e-Sklepie:

  • Standardowe,
  • Online,
  • Systemy ratalne,
  • Leasing.
Wskazówka
W sekcji tej widoczne będą tylko te formy płatności, które zostaną aktywowane w e-Sklepie. Pamiętaj, aby dodać je w zakładce Koszty Dostaw i Płatności. W innym wypadku nie będą widoczne w koszyku podczas składania zamówienia.

Jeżeli chcesz dla nowo zarejestrowanych Klientów udostępnić jedynie wybrane formy płatności zaznacz je na liście i zapisz zmiany.

Przyklad
Przykład: Dla nowo zarejestrowanych Klientów chcemy udostępnić jedynie jedną formę płatności: Pobranie.

Krok 1. W panelu administracyjnym przechodzę do sekcji Ustawienia/Ustawienia sklepu/Kontrahenci.

Krok 2. Z listy dostępnych parametrów przechodzę do szczegółów parametru „Kontrahent nowo zarejestrowany”.

Krok 3. Na liście zaznaczam formę płatności: Pobranie, po czym zapisuję zmiany.

EFEKT: Nowy Klient, który zarejestruje się w e-Sklepie będzie widział w koszyku jedynie formę płatności: Pobranie,  mimo iż w samym e-Sklepie dostępnych jest więcej form płatności.

 

Przykład w szablonie Szafir

Kontrahent jednorazowy (niezalogowany)

Analogicznie do ustawień form płatności dla Kontrahentów nowo zarejestrowanych po przejściu w szczegóły parametru „Kontrahent jednorazowy (niezalogowany)” istnieje możliwość wyboru dostępnych form płatności dla Klientów, którzy będą chcieli dokonać zakupu bez logowania do e-Sklepu.

Wskazówka
W każdej chwili można przywrócić dostępność wszystkich form płatności dla wszystkich Kontrahentów. Wystarczy na szczegółach parametru Kontrahent nowo zarejestrowany lub/i Kontrahent jednorazowy (niezalogowany) odznaczyć wszystkie pozycje i zapisać zmiany. Od wersji 2022 masz swobodny wpływ na udostępniane form płatności dla swoich Klientów.

Jak sprawdzić indywidualne formy płatności dla Kontrahenta?

Na szczegółach kontrahenta dodano nowe pole o nazwie „Indywidualne formy płatności”, gdzie widoczne będą indywidualne formy płatności przyporządkowane do danego Kontrahenta, z których może on korzystać w e-Sklepie.

Z tego poziomu istnieje również możliwość dodania formy płatności indywidualnie dla wybranego kontrahenta – korzystając z przycisku Wybierz Płatność:

Aby usunąć wybraną formę płatności dla Kontrahenta wystarczy na szczegółach Indywidualnych formach płatności dostępnych płatności zaznaczyć płatność a następnie kliknąć w przycisk Usuń po prawej stronie obszaru.

Czy ten artykuł był pomocny?