Zgody w e-Sklepie

Zgody formalne a kontrahenci

Każdy kontrahent aby móc korzystać z profilu w e-Sklepie musi zaakceptować obowiązkowe zgody.

Dla kontrahentów z wieloma pracownikami zgody zapisywane są dla każdego pracownika oddzielnie. Każdy pracownik logując się na swoje dane musi zaakceptować obowiązkowe zgody.

Dla pracowników (loginów) przypisanych do kilku firm zgody zapisywane są oddzielnie dla każdej firmy.

W Panelu Administracyjnym można sprawdzić na karcie kontrahenta wszystkie zaakceptowane zgody (Klienci/Twoi kliencii/wybrany Klient/Pracownicy/karta pracownika). Widoczna jest tam również historia zmian wyrażonych zgód.

Zgody formalne w profilu klienta

W Profilu klienta po zalogowaniu, użytkownik może sprawdzić wszystkie zgody na jakie wyraził zgodę, a także te, które są do zaakceptowania. Wycofanie zgody obowiązkowej spowoduje wylogowanie z konta. Przy próbie ponownego logowania się do konta pojawi się klientowi informacja o zgodach do zaakceptowania i tylko po zaakceptowaniu będzie mógł ponownie skorzystać z konta w e-Sklepie.

Mechanizm akceptacji zgód formalnych przez subskrybentów

Na liście subskrybentów w Panelu Administracyjnym w zakładce Klienci/ Subskrybenci/ wybrany subskrybent znajdują się sekcja o nazwie „Zgody zaakceptowane”, która prezentuje informację, czy subskrybent wyraził zgodę, zapisaną w e-Sklepie.

Obsługa kanałów dla zgód formalnych

Dla zgód formalnych np. newsletter obowiązkowy jest kanał zgody. Domyślnie dla zgody marketingowej kanałem jest e-mail. Szablony graficzne sklepów Comarch posiadają ten kanał. W przypadku szablonów starszej wersji, bądź indywidualnych szablonów taki kanał należy dodać w kodzie HTML szablonu (Wygląd sklepu/Ustawienia/więcej/Edytuj ustawienia zaawansowane/więcej/Edytuj HTML). Jak dodać taki kanał pomoże artykuł – Obsługa kanałów do zgody na newsletterze w darmowych szablonach graficznych Comarch
Jak dostosować swój szablon, aby kanał był domyślnie zaznaczony? Informacje znajdziesz w artykule.

Domyślnie podczas wyrażania zgody na informacje handlowe w Comarch e-Sklep aktywny jest tylko kanał e-mail. Można również dodać kanał SMS oraz Telefon w panelu administracyjnym w menu Ustawienia / Treści formalne / Zgody / Zgoda na otrzymywanie newslettera na zakładce Treść. Każda zmiana kanałów tworzy nową wersję zgody. Po aktywacji dodatkowych kanałów w każdym z naszych standardowych szablonów graficznych Klient może wyrazić zgodę na formę kontaktu poprzez SMS, telefon:

  • podczas rejestracji w sklepie,
  • podczas składania zamówienia (będąc zalogowanym w sklepie),
  • po zalogowaniu się do profilu Klienta.
Podczas składania zamówienia jako Kontrahent niezalogowany (jednorazowy) dostępny jest tylko kanał e-mail.

Obsługa zgód w szablonach graficznych

Szablony graficzne wydane przez Comarch, tj. Szafir, Topaz, One Page Shop, posiadają mechanizm obsługi zgód formalnych.

W konfiguracji zgód formalnych istnieje możliwość wiązania zgody z treściami formalnymi. Dodano ostylowaną stronę z akceptacją zgód, które uległy zmianie. Aby pojawiła się taka strona do każdej zgody należy podpiąć powiązane regulaminy. Dokonać tego można w Panelu Administracyjnym w Ustawienia/ Treści/ Zgody. Przykładowo wybierając zgodę „Akceptacja Regulaminu sklepu” należy wejść w tą zgodę i w obszarze Powiązane regulaminy dodać np. Regulamin sklepu.

 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w „Regulamin sklepu”, klient będzie informowany i będzie poproszony ponowne zaakceptowanie zgody.

Każda zgoda jest oddzielnie konfigurowana i można włączyć parametr czy zgoda jest obowiązkowa dla każdego formularza, na którym zgoda może być wyświetlona.

W przypadku sklepów, które korzystają z szablonów bez strony dla akceptacji zmienionych zgód, klientowi pokaże się domyślna strona zaszyta w sklepie.

Zgody marketingowe

W przypadku, gdy klient zaakceptował zgody marketingowe, te nie są ponownie wyświetlane podczas składania kolejnych zamówień. Raz zaakceptowane są zapamiętywane przez e-Sklep. Ze zgód marketingowych każdy klient może się wycofać, logując się na swój profil i wchodząc do zakładki zgody.

Eksport zgód kontrahenta do systemu ERP

Zgody kontrahenta wysyłane są do systemu ERP. Dotyczy to eksportu zgód kontrahenta, zarówno wyrażonych, jak i wycofanych z e-Sklepu. Do systemu ERP wysyłane są także wersje regulaminów, polityk prywatności i innych dokumentów powiązanych z treściami zgód.

Eksport i import słowników zgód do systemu ERP

Z systemu ERP podczas synchronizacji importowany jest słownik treści zgód. Natomiast z systemu ERP importowany jest do e-Sklepu słownik zgód, który został dodany po stronie systemu ERP. Wysyłane są także wersje regulaminów, polityk prywatności i innych dokumentów powiązane z treściami zgód.

Czy ten artykuł był pomocny?