Obsługa kanałów do zgody na newsletter w darmowych szablonach graficznych Comarch e-Sklep

Listę zgód wyświetlanych w newsletterze możemy znaleźć w tablicy przechowywanej w obiekcie config.TOS.Consents.Newsletter. Poniższa pętla pozwoli nam wyświetlić wszystkie zgody znajdujące się w obiekcie Newsletter:

 Jeżeli interesuje nas pokazanie wszystkich kanałów znajdujących się w danej zgodzie to warto najpierw przypisać ich ilość do konkretnej zmiennej liquidowej. W każdej pojedynczej zgodzie kanały możemy znaleźć w obiekcie Channels.

Teraz wystarczy tylko napisać prostą pętle „for” Poniżej przykład wykorzystujący listę.

 

Szablon Agat

1.Zmień pętlę for wyświetlającą checkboxy ze zgodami w pliku ‚footer.html’, który znajduje się w folderze ‚partials/common’

 

2.W pliku ‚init.js’ uzupełnij funkcję uiValidateForm o walidację pól kanałów. Plik znajduje się w folderze ‚js’.

 

3.Aby walidacja działała poprawnie, dodaj dodatkowe funkcje w pliku ‚init.js’, w obiekcie application (uicheckIfParentChecked, uicheckIfTosChannelChecked)

 

4.Wywołaj nowe funkcje w pliku ‚init.js’, w obiekcie application.events

 

5.Dodaj tłumaczenia:
MainConsentWarning: „Wyraź zgodę”
– ChannelWarning: „Wybierz przynajmniej jeden kanał”

 

6.Uzupełnij plik ‚480plus.css’, który znajduje się w folderze ‚css’, o style:

 

Szablon Bursztyn

W pliku homepage.html proszę zastąpić poniższy kod:

następującym:

 

Szablon Opal

W pliku homepage.html proszę zastąpić poniższy kod:

następującym:

 

Czy ten artykuł był pomocny?