Moje konto

Moje konto

Obszar Moje konto znajduje się w panelu administracyjnym w prawym górnym rogu pod ikoną W tej sekcji można ustawić i zmienić imię i nazwisko (nazwę) użytkownika, adres e-mail oraz hasło. Można również sprawdzić historię zdarzeń w Comarch e-Sklep.

Wskazówka
Wygląd panelu administracyjnego jest zależny od nadanych przez administratora uprawnień. Na przykład użytkownik z uprawnieniami tylko do sprzedaży będzie miał dostęp do sekcji panelu administracyjnego odpowiedzialnych wyłącznie za sprzedaż.
Dodania nowych administratorów oraz edycji ich uprawnień można dokonać w sekcji Administratorzy dostępnej w prawym górnym pod ikoną   .

Po wejściu w obszar Moje konto pojawiają się dwie zakładki:

  • Dane Konta,
  • Historia logowania.

Dane konta

W sekcji Dane konta, pokazana jest data i godzina rejestracji konta, nazwa użytkownika konta, adres e-mail, hasło (ukryte pod gwiazdkami). W tym obszarze można również zmienić nazwę konta, adres e-mail (będący loginem do konta) oraz hasło.

Uwaga
Panel administracyjny Comarch e-Sklep cyklicznie, co 30 dni, wymusza, ze względów bezpieczeństwa, zmianę używanego hasła.

Historia logowania

W zakładce Historia logowania, zapisuje się historia konta użytkownika, czyli informacja o czynnościach, które użytkownik wykonuje np. informacje o poprawnym i niepoprawnym zalogowaniu się do panelu administracyjnego, resecie hasła itp.

Poza typem zdarzenia tabela zawiera: numer porządkowy zdarzenia, datę wraz z godziną, adres URL sklepu, którego dotyczy zdarzenie oraz adres IP z którego nastąpiło logowanie.

Informacje dotyczące przyłączenia i logowania się do nowego panelu administracyjnego znajdują się w artykule Logowanie do panelu administracyjnego.

Czy ten artykuł był pomocny?