Moje konto

Spis treści

Moje konto

Obszar Moje konto znajduje się w panelu administracyjnym w zakładce Mój profil/ Moje konto. W tej sekcji można ustawić i zmienić imię i nazwisko (nazwę) użytkownika, adres e-mail oraz hasło. Można również sprawdzić historię zdarzeń w Comarch e-Sklep.

Wskazówka
Wygląd panelu administracyjnego jest zależny od nadanych przez administratora uprawnień. Na przykład użytkownik z uprawnieniami tylko do sprzedaży będzie miał dostęp do sekcji panelu administracyjnego odpowiedzialnych wyłącznie za sprzedaż.
Dodania nowych administratorów oraz edycji ich uprawnień można dokonać w sekcji Mój profil/ Administratorzy.

Po wejściu w obszar Moje konto pojawiają się dwie zakładki:

  • Konto,
  • Historia.
W tym miejscu pojawia się przycisk Więcej ff, za pomocą którego można przywrócić domyślne ustawienia dla wszystkich list.

Konto

W zakładce Konto, pokazana jest data i godzina ostatniego logowania (poprawnego i niepoprawnego), imię i nazwisko (nazwa) użytkownika konta, adres e-mail, hasło (ukryte pod gwiazdkami) oraz data rejestracji. W tym obszarze można również zmienić nazwę konta, adres e-mail (będący loginem do konta) oraz hasło.

Uwaga
Panel administracyjny Comarch e-Sklep cyklicznie, co 30 dni, wymusza, ze względów bezpieczeństwa, zmianę używanego hasła.

Historia

W zakładce Historia, zapisuje się historia konta użytkownika, czyli informacja o czynnościach, które użytkownik wykonuje np. informacje o poprawnym i niepoprawnym zalogowaniu się do panelu administracyjnego, resecie hasła itp.

Poza typem zdarzenia tabela zawiera: numer porządkowy zdarzenia, datę wraz z godziną, adres URL sklepu, którego dotyczy zdarzenie oraz adres IP z którego nastąpiło logowanie.

Listę zdarzeń można również wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Informacje dotyczące przyłączenia i logowania się do nowego panelu administracyjnego znajdują się w artykule Logowanie do panelu administracyjnego.

Czy ten artykuł był pomocny?