Administratorzy

Wstęp

E-Sklepem nie zawsze zarządza jego właściciel. Dostępu do Panelu Administracyjnego mogą potrzebować również osoby, z którymi współpracujesz. Obszary, jakimi będą mogli zarządzać, charakteryzują się sporą różnorodnością. Dzięki temu na przykład sprzedawca dostanie dostęp do konfiguracji innych opcji niż webmaster. Tego pierwszego będą interesowały obszary związane np. z realizacją zamówień, towarami czy kontrahentami, zaś drugiego – kwestie związane z pozycjonowaniem stron czy wyglądem sklepu. Modyfikacji może być wiele w zależności od ról w zespole. W e-Sklepie administrator może dowolnie zmieniać uprawnienia poszczególnych członków zespołu

Dodawanie nowego administratora

Aby dodać nowego administratora należy zalogować się do Panelu administracyjnego, po czym przejść do Mój profil/Administratorzy, a następnie kliknąć przycisk Dodaj administratora. Wyświetli się pole z miejscem wpisania adresu e-mail nowego administratora, jego nazwy oraz pole do aktywacji konta. Po uzupełnieniu danych naciskamy przycisk Dalej

Ten obszar można zmodyfikować w dowolnym momencie. Na tym etapie możliwe jest również uzupełnienie pola związanego z nazwą grupy.

Nadawanie uprawnień

Po uzupełnieniu powyższych informacji przechodzimy do nadawania uprawnień do zarządzania poszczególnymi obszarami w panelu administracyjnym. Obszary te możemy zaznaczać dowolnie. Istnieje również opcja nadania uprawnień według określonego wzorca. Aby zobaczyć listę naciśnij odnośnik do odpowiedniej roli.

Z listy możliwy jest do wyboru wzorzec Dowolny, Sprzedawca, Administrator lub Webmaster. Po wybraniu preferowanego modelu należy kliknąć Dodaj administratora.

Uwaga
Nadanie pełnych uprawnień administratora jest operacją nieodwracalną. Po wykonaniu tej operacji późniejsza zmiana uprawnień nie będzie możliwa.

Edycja nadanych uprawnień

Możliwa jest także edycja nadanych uprawnień w późniejszym etapie. Aby tego dokonać, należy przejść przez sekcje Mój profil/Administratorzy, po czym wybrać z listy aktywne konto.

Na szczegółach możemy przejść do sekcji Ograniczenia . Obszar ten umożliwia dodanie adresów IP, a także określić dostęp do wcześniej przyznanych uprawnień w konkretne dni tygodnia, a także godziny

W sekcji Uprawnienia możliwa jest edycja nadanych administratorowi uprawnień. Po wciśnięciu Edytuj wyświetli się ponownie formularz, w którym można zmienić obszary do zarządzania. Po wprowadzeniu wszelkich modyfikacji należy ponownie zapisać zmiany.

Archiwizacja administratora

Nieużywane konta można archiwizować. Staną się one wówczas nieaktywne. Oznacza to, że użytkownik utraci wszystkie dotychczas przyznane uprawnienia. Aby zarchiwizować konto należy wybrać Ustaw jako archiwalny, a następnie zatwierdzić przyciskiem Ustaw.

Wskazówka
Pamiętaj, że konta administratora oznaczone jako jako archiwalny jest operacją nieodwracalną. Po wykonaniu tej operacji późniejsza zmiana uprawnień nie będzie możliwa.

Czy ten artykuł był pomocny?