Mój profil

Mój profil

W nowym panelu administracyjnym, w zakładce Mój profil można dokonać modyfikacji ustawień w zakresie konta użytkownika, utworzonych sklepów, faktur elektronicznych. Z tego poziomu można również odczytać wiadomości dotyczące Comarch e-Sklep, zamówić dodatek SMS/SSL, a także wylogować się z panelu administracyjnego.

Moje konto

W sekcji Moje konto, w zakładce Konto, można ustawić i zmienić imię i nazwisko (nazwę) użytkownika, adres e-mail oraz hasło.

Aby dokonać modyfikacji z zakresie danych konta, należy wcisnąć Zmień, wprowadzić dane i zatwierdzić je przyciskiem Zmień/ Zmień hasło. Przy edycji hasła, należy pamiętać o przestrzeganiu wymogów bezpieczeństwa wypunktowanych przez Comarch e-Sklep.

Zakładka Historia przedstawia zdarzenia w Comarch e-Sklep, ich numer, datę wystąpienia, rodzaj zdarzenia, adres URL sklepu, a także IP użytkownika odpowiedzialnego za zmiany. Dane te można wyeksportować do pliku w formacie CSV lub XML, a także wybrać zakres: bieżący widok lub cała lista. Aby to zrobić należy kliknąć Eksport do pliku, wskazać odpowiedni zakres i zatwierdzić naciskając Eksportuj.

Sekcja Moje konto umożliwia przywrócenie wszystkich list do domyślnych ustawień poprzez wybranie Więcej/ Przywróć domyślne ustawienia dla wszystkich list.

Administratorzy

Obszar Administratorzy umożliwia dodanie nowej osoby zarządzającej Comarch e-Sklep, jej usunięcie, edytowanie uprawnień oraz ustawienie ograniczeń.

Moje sklepy

Sekcja Moje sklepy pozwala na podgląd utworzonych sklepów, przeglądania ich historii oraz wyboru sklepu domyślnego. W szczegółach sklepu prezentowane są informacje o sklepie oraz dane potrzebne do jego synchronizacji z systemem ERP. Szczegółowe informacje na temat tej sekcji oraz operacji tam dokonywanych można przeczytać w artykule Moje sklepy.

Z poziomu sekcji Moje sklepy w zakładce Kopia bazy danych można wykonać kopię bazy danych e-Sklepu. Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane w artykule Moje sklepy.

Faktury elektroniczne

Sekcja Faktury elektroniczne  daje możliwość szybszego oraz bezpieczniejszego dostarczenia faktur za usługę Comarch e-Sklep i jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Obszar daje dostęp do faktur archiwalnych i ewentualną informację o przekroczonym terminie płatności. Więcej na temat faktur elektronicznych można przeczytać w artykule Faktury elektroniczne.

Wiadomości

Sekcja Wiadomości wyświetla komunikaty przesłane dla użytkownika Comarch e-Sklep, takie jak informacje o aktualizacjach, zmianach adresu panelu administracyjnego, różnego rodzaju przypomnienia itd. Kliknięcie w dowolny komunikat powoduje wyświetlenie jego szczegółowej treści.

Zamów dodatek SMS/SSL/Mobile

Sekcja Zamów dodatek SMS/SSL/Mobile pozwala wykupić pakiet SMS’ów, które będą służyć jako dodatkowa forma komunikacji na linii Comarch e-Sklep – Klient.  Więcej o procesie postępowania przy zamawianiu pakietu SMS można przeczytać w artykule Powiadomienia SMS.

Certyfikat SSL natomiast, jest narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, potrzebnym w celu korzystania z połączenia szyfrowanego. Jest to niezwykle istotne w przypadku stron, na których podawane są dane poufne takie jak dane personalne klientów (adresy, NIP, telefon, numer konta, hasła dostępowe do profilu itp.) Więcej na temat certyfikatu SSL można przeczytać w artykule Certyfikat bezpieczeństwa SSL.

Comarch e-Sklep Mobile jest aplikacją dzięki której przedsiębiorca otrzymuje szereg dodatkowych profitów: zyskuje dodatkowy kanał sprzedaży swoich produktów, ukazuje swój sklep jako podążający za trendami, wzmacnia zaufanie do marki, a także podnosi prestiż swojej firmy. Więcej na temat aplikacji Comarch e-Sklep Mobile można przeczytać w artykule Aplikacja mobilna – funkcjonalność. Natomiast szczegółowa instrukcja dotycząca zamówienia aplikacji mobilnej  została przedstawiona w artykule Jak zamówić aplikację mobilną krok po kroku.

Wyloguj

Sekcja Wyloguj stanowi jednocześnie przycisk kończący pracę administratora w panelu administracyjnym.

Czy ten artykuł był pomocny?