Konfiguracja kopii elektronicznych faktur w systemach Comarch ERP

Wstęp Kopie elektroniczne faktur w dobie powszechnej digitalizacji stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzonej działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mają dostęp do dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji. Po wykonaniu synchronizacji faktury będą się dostępne do pobrania w Panelu Administracyjnym oraz w Profilu Klienta (w każdym szablonie Comarch) na szczegółach […]