Moje sklepy

Sklepy użytkownika

Nowy panel administracyjny umożliwia podgląd utworzonych sklepów, ich historii, wyboru sklepu domyślnego. Prezentowane są informacje o sklepie oraz dane potrzebne do jego synchronizacji z systemem ERP. Istnieje również możliwość dodawania oraz usuwania administratorów, a także edytowania ich uprawnień.

W nowym panelu administracyjnym należy przejść do Mój profil/ Moje sklepy.

W obszarze tym znajduje się wykaz utworzonych sklepów, ich adresy, informacja o certyfikacie SSL, rodzaj oraz numer wersji, status, uprawnienia osoby przeglądającej, stan sklepu. Z tego miejsca możesz przejść na stronę główną sklepu klikając ikonkę ze strzałką. Przycisk Przełącz pozwoli Ci na zmianę sklepu, którego chcesz administrować.

Aby wybrać i ustawić jeden ze kilku sklepów jako domyślny w obszarze podglądu stanu sklepu, naciśnij Ustaw jako domyślny. Po dokonaniu zmiany, zostanie wyświetlony komunikat ją potwierdzający.

W przypadku wersji demo i wersji partnerskiej stosowna informacja znajduje się obok nazwy sklepu.

Informacje o sklepie, dane do synchronizacji

Po kliknięciu w wybrany sklep, nastąpi przekierowanie do zakładki zawierającej szczegółowe informacje o nim, takie jak jego wersja, prawa administracyjne osoby przeglądającej, dane niezbędne do synchronizacji z systemem ERP, historia zdarzeń oraz przypisani administratorzy.

Obszar Szczegóły sklepu zawiera informacje o aktualnie używanym numerze oraz wersji sklepu, a także o statusie osoby przeglądającej.

Obszar Dane do synchronizacji zawiera informacje niezbędne do konfiguracji systemu ERP, w celu współpracy z Comarch e-Sklep: adres serwera wymiany, nazwę firmy, nazwę sklepu, hasło. Po wprowadzeniu danych w systemie ERP i pomyślnym przeprowadzeniu synchronizacji, możliwym będzie przesyłanie danych z Comarch e-Sklep do bazy danych systemu ERP oraz vice versa.

Wskazówka
Aktualny adres wymiany serwera to: https://synchro.comarchesklep.pl/

Jeżeli w e-Sklepie jest zaimportowana baza z przykładowymi towarami, to nie masz możliwości synchronizacji z systemem ERP, aż do jej usunięcia:

Aby to zrobić kliknij w odnośnik i wybierz opcję Usuń

nastąpi wyczyszczenie bazy e-Sklepu z przykładowych towarów, a tym samym zostanie odblokowana opcja wymiany danych z systemem ERP.

Zarządzanie domenami

W Comarch e-Sklep możliwe jest zarządzanie domenami. W tym celu należy w panelu administracyjny przejść do zakładki Mój profil/ Moje sklepy/ Wybrany sklep/ Ogólne.

Z tego obszaru jesteśmy w stanie sprawdzić:

  • Szczegóły naszego Comarch e-Sklepu
  • Dane do synchronizacji
  • Adres IP do przekierowania
  • Adresy www
  • Operacje oczekujące

Historię zmiany domen

Dodanie domeny

Aby dodać domenę wybierz opcję Dodaj znajdującą się pod nazwą Domeny www. Pojawi się okno z możliwością wpisania domeny:Następnie musisz taką domenę przekierować na adres IP, który znajduje się w sekcji wyżej. Przekierowanie należy zrobić u dostawcy domeny zgodnie z instrukcją z artykułu o Konfiguracji Domeny.

Inne dostępne funkcje

Dodatkowo istnieje możliwość usunięcia oraz ustawienie domeny jako domyślnej. Co więcej jako administrator jesteś w stanie sprawdzić operacje oczekujące oraz historyczne zmiany domen (np. usunięcie lub dodanie domeny). Możesz również podejrzeć jaka osoba zleciła wykonanie takiej akcji.

Historia

Zakładka Historia zawiera informacje o dokonanych w przeszłości zdarzeniach: ich numerze porządkowym, dacie zajścia, rodzaju zdarzenia, adresie e-mail osoby za nie odpowiedzialnej oraz jej adresie IP.

Istnieje możliwość eksportu tych danych do pliku, poprzez kliknięcie w przycisk Eksport do pliku oraz wybranie odpowiedniego zakresu danych i formatu eksportu. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Dodawanie administratorów, uprawnień i ograniczeń

Obszar Administratorzy umożliwia dodanie nowej osoby zarządzającej Comarch e-Sklep, jej usunięcie, edytowanie uprawnień oraz ustawienie ograniczeń.

Aby dodać nowego administratora, skorzystaj z przycisku Dodaj, następnie wpisz adres e-mail danej osoby, oraz nacisnąć Utwórz kontoW obszarze Informacje podstawowe dokonuje się aktywacji lub wyłączenia danego administratora, podaje się jego imię i nazwisko oraz grupę do której jest przypisany.

W obszarze Uprawnienia ustawia się dostęp do obszarów, którymi będzie mógł zarządzać dany administrator. Opcjonalnie, istnieje możliwość skorzystania z przycisku Ustaw według wzorca i wskazać predefiniowane obszary dla sprzedawcy lub webmastera. Mogą być one modyfikowane według indywidualnych potrzeb. Pracę na nich kończy naciśnięcie Zapisz.

Obszar Ograniczenia umożliwia wytyczenie granic pracy danego administratora. Należy podać jego adres IP, następnie poprzez wciśnięcie Dodaj dostęp w dniach tygodnia i godzinach, ustala się obszar czasowy, w którym będzie mogła pracować konkretna osoba.

Po zakończeniu wszelkich prac modyfikacyjnych, należy użyć przycisku Zapisz.

Administrator może zostać ustawiony jako archiwalny. Spowoduje to jego nieodwracalne wyłączenie i uniemożliwi dalszą pracę w Comarch e-Sklep.  Aby tego dokonać, należy po wejściu w panel ustawień danego administratora kliknąć Więcej/ Ustaw jako archiwalny/ Ustaw.

Kopie bazy danych

W przypadku, kiedy obawiamy się utraty danych albo dokonujemy modyfikacji w Comarch e-Sklep ważne jest posiadanie aktualnej kopii bazy danych e-Sklepu. W tym celu należy przejść do zakładki Mój profil/ Moje sklepy/Wybrany sklep/Kopie bazy danych.

Aby utworzyć kopię bazy danych należy posiadać konto e-mail w usłudze IBARD. Po uzupełnieniu tej sekcji ustal hasło i wykonaj kopię.

Uwaga
Opcja wykonania kopii bezpieczeństwa bazy e-Sklepu dostępna jest po zalogowaniu na głównego administratora e-Sklepu.

Dodatkowo w historii wykonywanych kopii możliwe jest sprawdzenie:

  • Data wykonania kopii
  • Stan realizacji
  • Osobę wykonującą kopię
  • Konto e-mail w usłudze IBARD. Historii wykonanych kopii oraz osób

Czy ten artykuł był pomocny?