Jak zaprezentować rabaty progowe w szablonie B2B (Szafir)?

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z Comarch ERP XL możesz przygotować dla swoich Klientów rabaty, które będą obowiązywać w e-Sklepie dla określonych progów ilościowych. Opcja dotyczy rabatów procentowych i typu stała cena, które naliczają się w e-Sklepie.

Jak skonfigurować ceny per próg ilościowy w Comarch ERP XL?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji cen dla określonych progów ilościowych ustalonych w systemie Comarch ERP XL należy:

 • mieć Comarch ERP XL w wersji min. 2023.1,
 • mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.5,
 • mieć szablon Szafir w wersji 2023.5,
 • aktywować prezentację rabatów progowych w e-Sklepie przy pomocy Asysty technicznej Comarch e-Sklep.
Wskazówka
Jeżeli chcesz prezentować rabaty progowe w swoim szablonie skontaktuj się z Asystą techniczną Comarch e-Sklep poprzez formularz celem aktywowania nowej funkcji.

W celu utworzenia promocji należy w Comarch ERP XL przejść do zakładki Zestawienia/ Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach:

Nagłówek:

 • Wskazać nazwę rabatu.
 • Określić priorytet.
 • Pomiń następne promocje.
 • Określić sposób łączenie z poprzednią.
 • Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
 • Wskazać okres działania.

Wskazówka
Priorytet ma znaczenie przy opcji „Pomiń następne promocje”. Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.

Kontrahenci:

W Comarch e-Sklep na promocji można wskazać:

 • Pojedynczego kontrahenta – wtedy promocja dotyczy jednego kontrahenta.
 • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu) – wtedy promocja dotyczy kontrahentów przypisanych do tej grupy.
 • Grupę główną kontrahentów – wtedy promocja dotyczy wszystkich kontrahentów w
  e-Sklepie: zalogowanych (którzy posiadają konta w e-Sklepie), niezalogowanych i jednorazowych (niezarejestrowanych). Przykład promocji został opisany w sekcji Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie

Towary:

 • Wybrać towar albo grupę towarów.
 • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
 • Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
 • Wskazać progi ilościowe.

Aby tak skonfigurowane rabaty mogły być widoczne w e-Sklepie należy:

 • przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
 • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty  parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i systemu ERP.
 • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć prezentację ceny dla ilościowych progów rabatowych w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ sekcja Ogólne/ parametr Cena per próg ilościowy.
Wskazówka
Prezentacja ceny dla ilościowych progów rabatowy pochodzących z Comarch ERP XL jest możliwa tylko przy drugim widoku listy towarów w szablonie Szafir

Gdzie widać ceny dla progów ilościowych?

Prawidłowo udostępnione z systemu Comarch ERP XL rabaty z progiem ilościowym są widoczne w e-Sklepie w kilku miejscach:

 • w sekcji Polecane na stronie głównej e-Sklepu pod warunkiem, że:
  • na towarach w Comarch ERP XL ustawisz odpowiednią etykietę, która będzie tożsama z typem wybranej sekcji w szablonie Szafir. Na towarze zostanie wyświetlony zakres cen, od najniższej do najwyższej. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.

 • na szczegółach towaru zostaną wyświetlone trzy pierwsze ceny dla określonych progów. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.

 • na liście zakupów w Twoim e-Sklepie. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.

 • w panelu administracyjnym w menu Marketing/ Rabaty (widok dla administratora sklepu):
  • na zakładce Z Comarch ERP XL dostępne są rabaty progowe
 • w profilu zalogowanego Klienta w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
  • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i z systemu ERP),
  • włączyłeś wyświetlanie informacji o rabatach w profilu klienta (parametr w panelu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty),
  • włączyłeś prezentację rabatów w profilu klienta na zakładce Promocje jest ustawiona na Tak (parametr w panelu w menu Wygląd sklepu/  Ustawienia/  Ustawienia szablonu/ Ogólne > sekcja Prezentacja rabatów).
 • na składanym zamówieniu w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
  • włączyłeś prezentację rabatów na pozycjach zamówienia i w podsumowaniu (parametr w panelu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne/ sekcja Prezentacja rabatów).

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach:

Czy ten artykuł był pomocny?